Tampuuri 8.0»01. Etusivu
 • RSS Feed

Last modified on 3/30/2015 4:07 PM by User.

01. Etusivu

Kohderekisteri

Tavoitevuokrat (Etusivu / Kohderekisteri / Tavoitevuokrat)

Tavoitevuokrien ylläpitotyökalun avulla voidaan ylläpitää huoneiston seuraavaa asukkaalta tavoiteltavaa vuokraa. Tavoitevuokrien ylläpitotyökaluun on lisätty uusia sarakkeita helpottamaan nykyisten vuokratietojen selaamista sekä korostettu yksittäisiä tietoja, jos tieto esimerkiksi puuttuu. Tavoitevuokrien massatyökaluun on myös lisätty uudet sarakkeet sekä muutettu oletuksena näkyvä tavoitevuokran korotusprosentti Tampuuri asiakaskohtaisen asetuksen taakse. Massatyökalussa otsikkopalkki pysyy jatkossa ruudun ylälaidassa, kun sivua vieritetään alaspäin.

Massatyökaluun lisätyt sarakkeet

 • Vuokra (€/m²)
 • Tavoitevuokra (€/m²)
 • Tavoitevuokra muuttunut viimeksi

Lisätyt asetukset (Vain Talokeskuksen asiakaspalvelun kautta muutettavissa)

 • tavoitevuokrat_massatyökalu_oletuskerroin

Kuva: Tavoitevuokrien massahallinta

Huom! Tavoitevuokratyökalu on erikseen maksullinen käyttöönotettava työkalu ja kyseinen työkalu ei ole automaattisesti käytössä. 

Henkilörekisteri

HenkilöId:n näyttäminen henkilökortilla

Henkilökortilla näytetään jatkossa myös henkilön Tampuurin sisäinen henkilöid. Tätä numeroa käytetään ennen kaikkea Tampuurissa sisäisesti liittämään kyseinen henkilö, mutta tätä numeroa tarvitaan monesti asioiden selvittämiseen. Kun ollaan lisäämässä uutta henkilö, tällöin HenkilöId-kohdassa näytetään nolla (0).

HenkilöId:tä ei voi käyttöliittymässä millään tavalla muuttaa!


Kuva: Henkilökortin HenkilöId, eli Tampuurin sisäinen numero valitulle henkilölle

Asukashallinta

Porraslistat -raportti Word muotoon

Porraslistat raportin saa jatkossa otettua myös useasta kohteesta yhtäaikaisesti. Kohderekisterin puun ryhmittely pitää asettaa roolin mukaiseksi ja tämän jälkeen Asukashallinnan puusta klikattaessa osapuolen nimeä voidaan porraslista ottaa niiltä kohteilta mitä kohdelistassa näkyy. Porraslista muodostetaan Word dokumenttiin ja jokaisen kustannuspaikan / as oy:n porraslista tulee omalle sivulleen.

Kuva: Porraslista useasta eri kohteesta

Asukashallinnan epäloogisuuden korjaukset

Asukashaulla on kaksi käyttöliittymää, jotka riippuvat käyttäjän 'Asukashallinta - Henkilötunnuksen loppuosa'-oikeudesta.
 
Kummassakin käyttöliittymässä voidaan lisätä asukkaita huoneistolle. Ainoa ero käyttöliittymissä on sopimusosapuolen näkyminen käyttöliittymässä. Jos 'Asukashallinta - Henkilötunnuksen loppuosa'-oikeus on päällä, sopimusosapuoli näkyy ja hänelle pyydetään syöttämään henkilötunnus, päivämäärän sijaan. Jos 'Asukashallinta - Henkilötunnuksen loppuosa'-oikeus ei ole päällä, sopimusosapuoli-kohtaa ei näytetä ja kaikille henkilöille syötetään syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.
 • Henkilövalitsimella (kiikari-ikoni) on nyt mahdollista hakea ja lisätä henkilöitä.
 • Päivämäärävalitsin toimii kaikissa päivämääräkentissä (ei henkilötunnus-kentässä) ja palauttaa päivämäärän oikeassa muodossa (pp.kk.vvv).
 • Henkilön pakollisia kenttiä ovat sukunimi, etunimi ja henkilötunus/syntymäaika.
 • Kun kaikki lisättävien henkilöiden tiedot on täytetty pakollisiin kenttiin, henkilöt saadaan lisättyä huoneistolle asukkaiksi klikkaamalla yläreunan Tallenna-painiketta.

Oikeudet (Ylläpito / Käyttöoikeusrooli kohdassa asetetaan)

 • Asukashallinta - Henkilötunnuksen loppuosa

Kuva: Asukashallinnan sisäänmuuttolomakkeen pakolliset tiedot ja syntymäaika oikeassa muodossa

Avainhallinta

Avainlainauksien lisätiedot näkyviin avainlistaukseen

Avainhallinnan avainlistaukseen on lisätty avainlainauksen lisätiedot omaan Lisätiedot-sarakkeeseen. Avainlainauksen lisätiedot näkyy vain silloin kun avain on lainattu ja lainaukselle on kirjattu lisätietoja.

Kuva: Avainlistauksessa avainlainauksen lisätiedot

Avainsarjojen ja avaimien lisätiedot omana listana

Avainsarjojen ja avaimien listan alapuolella näytetään kaikki avainsarjoihin ja avaimien liittyvät lisätiedot. Lisätietolistalla ei näytetä avainlainauksiin liittyviä lisätietoja.

Kuva: Avainsarjojen ja avaimien lisätiedot omassa laatikossa

Postitustyökalu

Postitustyökalu ei ole kaikissa Tampuureissa oletuksena näkyvissä vaan tämä työkalu on erikseen ostettava ja käyttöönotettava työkalu. Ole yhteydessä asiakaspalveluun tai Tampuurin myyntitiimiin, jos olet kiinnostunut tästä työkalusta.

Sähköpostiviestin lähetys

Vastaanottaja, kopio ja piilokopio -kentän näyttäminen/piilottaminen asetuksella

Postitustyökalun sähköpostin viestinlähetystyökaluun on lisätty mahdollisuus piilottaa vastaanottaja, kopio ja piilokopio -kentät työkalusta. Alla mainituilla kolmella asetuksella voidaan laittaa kuvassa näkyvät kentät joko näkyviin tai piiloon tarpeen mukaan. Yleisesti jätetään vain piilokopio -kenttä näkyviin, että asukkaille lähetettävissä viesteissä ei näy kenelle kaikille viesti on lähetetty. Kenttiä ei voi laittaa tapauskohtaisesta näkyviin tai piiloon vaan asetukset vaikuttavat on/off tyyppisesti.

Kuva: Punaisella merkitty ne kentät, jotka voi laittaa joko näkyviin tai piiloon alla näkyvillä asetuksilla

Uudet asetukset (Vain Talokeskuksen asiakaspalvelun asetettavissa olevat asetukset)

 • ViestintämoduuliEmailPiilokopioKentta
 • ViestintämoduuliEmailKopioKentta
 • ViestintämoduuliEmailVastaanottoKentta

Tekstiviestin lähetys

Tekstiviestin lähetyksessä infoviestin näyttäminen

Tekstiviestin lähetyksessä näytetään Lähetä-napin painamisen jälkeen "Tekstiviestiä lähetetään" -teksti sinisellä pohjalla ja onnistuneen lähetyksen jälkeen "Tekstiviesti lähetetty onnistuneesti" -teksti vihreällä pohjalla.

Kuva: Viesti onnistuneesta tekstiviestin lähetyksestä

Henkilöhaku

Henkilöhakuun laajennuksia

Sähköpostin ja tekstiviestien osalta henkilöhaun ominaisuuksia on laajennettu. Jatkossa haussa voi hakea henkilöitä myös Kohderekisterin tietojen mukaan sekä tehdä massavalinnan ja sulkea välilehden yhdellä kertaa. 

 

Kuva: Henkilöiden valinta sähköpostin ja tekstiviestin lähetykseen

Kuva: Kohteiden valinta henkilöhaun rajaamiseksi

Kuva: Ohjeet miten Kohteet-välilehden työkalut toimivat

Raportointi

Kohdemassaraportit (Etusivu / Raportit / Kohdemassaraportit)

Päättyneiden sopimuksien avainlainaukset

Päättyneiden sopimuksien avainlainaukset raportille nousee valitun aikavälin aikana päättyneiden sopimuksien avainlainaukset sekä niiden tiedot.

Kuva: Päättyneiden sopimuksien avainlainaukset massaraportti

Ilmoituksien lukumäärä yrityksittäin

"Ilmoituksien lukumäärä yrityksittäin" -kohdemassaraporttiin on lisätty seuraavat uudet sarakkeet:

 • Odottaa vastaanottoa
 • Hankintaehdotusta lähetetään
 • Hankintaehdotus lähetetty
 • Odottaa hyväksyntää
 • Tehty

Kuva: Uudet sarakkeet merkitty "Ilmoituksien lukumäärä yrityksittäin" massaraportissa

Ilmoituksien yhteenveto lukumääristä

"Ilmoituksien yhteenveto lukumääristä" -kohdemassaraporttiin on lisätty seuraavat uudet sarakkeet:

 • Odottaa vastaanottoa
 • Hankintaehdotusta lähetetään
 • Hankintaehdotus lähetetty
 • Odottaa hyväksyntää
 • Tehty

Kuva: Uudet sarakkeet merkitty "Ilmoituksien yhteenveto lukumääristä" massaraportissa

Ilmoituksien vasteaikaraportti

Kohdemassaraportteihin on lisätty uusi massaraportti ilmoitushallinnan vasteaikojen raportoimiseen. Raportin avulla voidaan seurata ilmoituksien vasteaikoja joko kohteiden (kustannuspaikka tai as oy) tai työnsuorittaja yrityksen näkökulmasta.

Kuva: Raportin valinnat

Kuva: Vasteaikaraportin tulos