Tampuuri 8.0»04. Kunnossapito
  • RSS Feed

Last modified on 12/11/2014 9:50 AM by User.

04. Kunnossapito

Remonttirekisteri

Remonttien ylläpito (Kunnossapito / Remonttirekisteri)

Remonttirekisteri malliremonttien ylläpitoa on uudistettu käyttöliittymän osalta ja remonttien massalisäämiseksi on tuotu uusi työkalu. Remonttirekisteristä remontin muokkaaminen avataan jatkossa omaan selaimen välilehteen ja perustiedot -välilehden kentät listataan allekkain käyttökokemuksen selkeyttämiseksi. Malliremontin Remontit-välilehdellä on uusi Massatyökalu, jolla voidaan lisätä valittu malliremontti usealle kohteelle yhdellä kertaa. 

Kuva: Remonttirekisterin malliremontin uudistettu muokkausruutu

Kuva: Malliremontin muokkaamisessa uusi massatyökaulu Remontit-välilehdellä

Kuva: Malliremontin lisääminen massana useaan kohteeseen

Remonttien massatyökalussa voi lisätä malliremontin yhdellä kertaa PTS esitykseksi usealle eri kohteelle. Kohteen (kustannuspaikan/as oy:n) valinnan jälkeen lisättävälle remontille voidaan syöttää vuosi sekä budjettihinta. Uudelle PTS esitykselle tulee vastuuhenkilö malliremontin vastuuroolin (malliremontin Asetukset-välilehdellä määritetty rooli) mukaisen kohteen osapuolen mukaan. 

Muuttojen hallinta (Kormu)

Asuntotarkastuslistan rajausten tallentuminen

Asuntotarkastuslistan suodatuksessa käytettävät tiedot tallentuvat jatkossa muistiin, että suodatustyökalua on helpompi käyttää silloin kun puusta vaihdetaan ryhmittelytasoa (kohdejoukkoa). Suodatustekijät voi poistaa muistista Tyhjennä-nappia painamalla.

 

Kuva: Asuntotarkastuslistan suodatus ja tietojen tallentuminen muistiin

Tarkastuslomakkeen koontisivu

Tarkastuslomakkeen tekemisen jälkeen on mahdollista tulostaa Koontiraportti. Raportilla näytetään tarkastuksen rikotut, kunnostettavat, kulumat sekä siivottavat asiat. Kunnossa olleita pintoja raportilla ei enää näytetä.

Kuva: Koontiraportti

Asuntotarkastuslomakkeen asukkaiden puhelinnumerot

Asuntotarkastuslomakkeen asukastiedoissa näytetään jatkossa asukkaan puhelinnumero ja matkapuhelinnumero.

Kuva: Asukkaan puhelinnumerot Asukastiedoissa

Asetukset

Alla näkyvät asetukset määräävät sen mistä henkilökortin kentistä puhelinnumerot nousevat Asukastietojen Puh-sarakkeeseen. Jos puhelinnumerot eivät näy oikein, voi Tampuurituki määrittää asetukset oikeiksi.

  • muuton_henkilo_kotipuh
  • muuton_henkilo_gsm