Asiakaspalvelu»Lainarekisteri»Perustiedot ja tapahtumat
 • RSS Feed

Last modified on 11/8/2019 3:07 PM by User.

Perustiedot ja tapahtumat

Lainahallinnassa ylläpidetään yhtiön osakaslainoja ja lasketaan lainaosuuksia. Kohdepuun valinnalla voidaan tarkastella joko yksittäisen yhtiön lainoja (1. kuva) tai tehdä massatoimintoja kansiovalinnalla (2. kuva).

Yleistä

Ennen lainatietojen syöttämistä tulee reskontran sekä osakeluettelon tietojen olla ajan tasalla. Yhtiöt, joissa osakkaat saavat tehdä lyhennyksiä vain rajoitetusti (esim. puolet tai neljäsosa lainasta) soveltuvat lainahallinnan näkökulmasta maksulajeille, joissa perusteena on neliöt, jyvitetyt neliöt tai osakkeiden lukumäärä.

Alfa-, Entré- tai muihin lainatyyppeihin, joissa osakkaalla on oikeus lyhentää lainaosuutta vapaammin suositellaan reskontrassa käytettäväksi kappaleperusteista maksulajia. Kappaleperusteisella maksulajilla voidaan rahoitusvastikkeen tavoitteita muokata vapaammin. Versiosta T8.0 alkaen velallisten yksiköiden nouto tukee myös kappaleperusteisia maksulajeja. Velalliset yksiköt siis noudetaan sopimuksilla olevista maksulajin kertoimista.
Huom. Mikäli lainalla on käytetty kpl -perusteista maksulajia, kuuluu lainan Velalliset yks. kaikki -kenttä jäädä nollaksi.

Lainan perustietokortti

Uusi osakaslaina perustetaan valitsemalla oikea yhtiö sekä klikkaamalla -kuvaketta tekstin Kohteen lainat vierestä.

Painikkeesta aukeaa lainakortti, jonka pakolliset tiedot on merkitty punaisella täytettävään kenttään.

 

 

Pakolliset ylläpitokentät on merkitty punaisella reunuksella. Kun pakolliset kentät ylläpidetty, tallenetaan tiedot.

Kentät

Lainan nimi
Lainan nimi tulee raporteille (lainaosuuslaskelmalle, -ilmoitukselle ja lainalaskulle) sekä isännöitsijäntodistukselle näkyviin.

Lainan selite
Lainalle annettava selite, vaihtoehdot saadaan valintalistalta.

Lainatyyppi
Lainatyypin mukaan lainalle muodostuu maksusuunnitelma. Jos maksusuunnitelmaa ei käytetä on, kyseessä infotieto.

Tila
Lainalle annetaan tila, jonka perusteella massaraportilla voidaan seuloa lainoja tilan mukaan. Isännöitsijäntodistuksella ja lainaraporteilla näytetään lainat, jotka ovat tiloissa Nostettu, Osa nostettu tai Ei asetettu.

Lainan numero
Pankin antama lainanumero tai muu käyttäjän antama tunnus lainalle.

Luotonantaja
Luotonantaja voidaan valita valintalistalta tai perustaa uusi, isännöitsijäntodistus summaa lainat luotonantajittain.

Vakuuslaji (infotieto)
Lainaan kohdistuvalle vakuudelle voidaan ylläpitää vakuuslaji, valintalistalla vaihtoehdot.

Alkup.pääoma
Lainan pääoman suuruus, kenttään voidaan antaa vanhaa lainaa syötettäessä joko lainan alkuperäinen pääoma tai perustamishetken pääoma. Tieto näytetään isännöitsijäntodistuksella kentässä Lainan nostopäivä.

Korkosidos
Lainan perustietoihin tallennetaan korkosidos, tieto näytetään isännöitsijäntodistuksella.

Korkopäivät
Lainapääomalle laskettavan koron korkopäivien määrät: todelliset päivät vai korkopäivät (30 pv). Tarkistetaan vastaako ohjelman oletusarvo tätä lainaa.

Korkojakajat
Korkopäivien jakaja lainapääomalle laskettavassa korossa onko se 360 vai 365 (todelliset), tarkista ohjelman oletusarvo onko tätä lainaa vastaava.

Marginaali (infotieto)
Lainan korkoprosentin marginaali, näytetään isännöitsijäntodistuksella.

Nostettu pääoma
Käytössä kun Tampuuriin perustetaan laina, jota on lyhennetty jossakin muussa järjestelmässä. Syötetään lainalle alkuperäinen lainapääoma (x) ja Tapahtumiin nostona lainan nykyinen saldo (y). Syöttämällä aiemmassa järjestelmässä lyhennetty lainamäärä (siis x-y) kenttään Nostettu pääoma isännöitsijäntodistus ymmärtää ettei lainasta ole nostamatta pääomaa, ts. yhtiöllä ei ole pankin kanssa neuvoteltuna nostamatonta lainaa.

1. nostopvm
Jos laina nostetaan erissä, voidaan ylläpitää 1. nostopäivä. Vaikka laina nostettaisiin kerralla, annetaan sille myös nostopäivä. Vanhaa lainaa perustettaessa voidaan päivämääräksi esim. antaa lainarekisterin käyttöönottopäivä Tampuurissa tai päivämäärä, jolloin laina on aikanaan nostettu (nostopäivän ja alkup. pääoman kannattaa olla samasta tilanteesta).

Maksulaji
Valitaan maksulaji tai maksulajit, joilla osakkaat maksavat lainaan kohdistuvaa vastiketta. Jos valitaan vaihtoehto Useita, tulee valintalista vastikemaksulajeista, jotka on liitetty ko. yhtiöön (kustannuspaikkaan). Listalta voidaan valita oikeat lainaan kohdistuvat maksulajit. Kertyneet vastikkeet lainalle haetaan valituilta maksulajeilta. Arvonlisäverollisissa maksulajeissa vastike huomioidaan ilman alv:ta lainahallinnassa.

Käytettävän maksulajin tulee olla joko kytketty kohteelle ja huoneistoille TAI viety reskontran yleiseen asetukseen "LainahallintaOletusmaksulaji". Jos maksulajia ei ole määritetty asetukseen, sen perustiedoissa tulee olla Alatyyppi -kentässä arvo 'Vuokra/vastike', jotta se näkyy lainahallinnassa lainalle lisättävien maksulajien listassa.
Oletusmaksulaji -asetuksen maksulajilla lainakortin voi perustaa perustiedoin odottamaan vastikkeen määrittelyä ja nostotapahtumaa ilman että sopimuksilla tarvitsee olla tavoitteita. Kun vastike on määritetty, voidaan käytetty maksulaji vaihtaa ja jatkaa lainan perustamista lainassa mukana oleville huoneistoille.


Päämaksulaji
Jos lainaan kohdistuu vain yksi maksulaji, näkyy se lainatietojen tallennuksen jälkeen myös Päämaksulaji-kohdassa. Jos lainaan kuuluu useampi maksulaji, ohjelma tallentaa jonkun valitun maksulajin päämaksulajiksi.

Velalliset yks.
Valitun maksulajin (tai päämaksulajin) veloitusperusteiden yksiköt yhteensä niiltä kohteilta (huoneistoilta), joissa maksulaji/maksulajit on tavoitteina. Kentän tieto näkyy vasta lainatietojen tallennuksen jälkeen.

Veloitusperuste
Päämaksulaji-kentässä olevan maksulajin veloitusperuste maksulajilta. Tämän kentän tieto päivittyy vasta lainatietojen tallennuksen jälkeen.

Päättymispäivä (infotieto)
Lainan päättymispäivämäärä, näytetään isännöitsijäntodistukselle.

Nouda vastikkeet arvonlisäverollisina
Mahdollistaa vastikenoudossa tuotavan vastikekertymän tallentamisen lainalle arvonlisäverollisena. Tallentamalla rastin päälle, seuraava tehtävä vastikenouto tuo tavoiteet reskontrasta bruttosummalla, ja lainalaskennassa huomioidaan siten alvillinen summa.

Varainsiirtoveron alaisuus (infotieto)
Lainan perustietoihin on mahdollista merkitä onko laina varainsiirtoveron alainen. Tieto näkyy massaraportilla sekä lainan tiedoissa.

Osakassuoritusten kirjaustapa
Pudotusvalikossa näytetään lainakohtainen valinta, jolla kerrotaan onko käytössä osakassuorituksen kirjauksessa lyhentävä vai ei-lyhentävä moodi.

 • Lyhentävässä moodissa lainalle kirjataan osakassuoritus kertaalleen, eli erillistä lyhennyskirjausta ei tarvita.
 • Ei-lyhentävässä moodissa osakassuorituksen kirjaus tarkoittaa sitä, että osakkaan suoritus saapuu yhtiön tilille. Sen lisäksi kirjataan erillinen lyhennystapahtuma taloyhtiön lyhennyksestä pankille. Tässä moodissa on etuna kaksi seikkaa:
  • osakkaan suoritus voidaan kirjata oikealle tiliotteen päivälle
  • yhtiön kertyneen yli-/alijäämän mukaisesti voidaan pankin lyhennykseen käyttää eri summa rahaa kuin mitä osakas suorittaa yhtiölle.

Lainakohtainen kirjaustapa mahdollistaa kirjaustavan muutoksen lainoittain, muutoksen voi tehdä esim. tilikauden vaihteessa sekä kesken tilikauden myös olemassa oleville lainoille. Pudotusvalikon teksti (Oletus) tarkoittaa ohjelman asetuksiin tallennettua vaihtoehtoa, käyttäjä voi tallentaa myös oletuksesta poikkeavan tavan lainalle. Tämä oletusvaihtoehto voidaan tarvittaessa vaihtaa, tästä voi olla yhteydessä Tampuuritukeen.

Jo tehdyt osakassuoritukset ja niiden lyhennysmoodit eivät muutu. Vasta kun moodia vaihtaa lainalle, niin sen jälkeen seuraavat suoritukset/tapahtumat huomioidaan uudella moodilla. Jos siis olemassa olevalla lainalla vaihtaa moodia, niin vaihtohetkeä edeltävien suorituksien lyhennystapa ei muutu, olemassa oleville suorituksille ei siis tarvitse tehdä toimenpiteitä.

 

Lainaosuuden maksamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvät rajoitukset
Lisätietokenttä lainalla, näytetään isännöitsijäntodistuksella. Kenttään kannattaa tallentaa esimerkiksi ylimääräisten lyhennysten mahdolliset maksupäivät, jos sellaisiin on osakkaalla mahdollisuus.

Lainaa koskevia tietoja (ei näy isännöitsijäntodistuksella)
Tampuuri-käyttäjille oma sisäinen tietokenttä, minkä tiedot eivät nouse isännöitsijäntodistukselle.
 

Maksusuunnitelma

Maksusuunnitelman tietojen täydentäminen lainalle ei ole pakollista. Maksusuunnitelmaominaisuus on tarkoitettu lainan pituuden ja vastikkeen määrittelyä varten (usein tämän tekee lainanantaja isännöitsijän puolesta).

Laina-aika
1.lyh.päivä /  Lyh.erä /  Lyh.jakso (kk) / 1.koronmaksupv / Korkojakso (kk) / Oletuskulu (kokonaisluku ilman desimaaleja)
Lainalle ylläpidettäviä infotietoja, eivät tulostu mihinkään raporttiin. Vaikuttavat Maksusuunnitelma-välilehdelle tulevaan tietoon.

Pääoma/lainavelka
Lainan pääoma, jossa huomioitu lainan noston jälkeen tehdyt tapahtumat (lyhennykset). Tieto päivittyy aina tapahtumien tallennusten jälkeen tai lainaa perustettaessa lainatietojen tallennuksen jälkeen.

Voim.oleva korko-%
Lainalle laskettavan koron tämänhetkinen korkoprosentti (valittujen korkosidoksen ja laskentakaavan mukaan) Korkotaulukko- välilehdeltä. Tieto näkyy vasta lainatietojen tallennuksen jälkeen.

Esimerkki: lainan perustietoihin on syötetty oletettu lyhennyserä 220€/kk.

Maksusuunnitelma-välilehdelle ohjelma päivittää suunnitelman painikkeella .

Suunnitelman rivejä lasketaan lainapääoman loppumiseen asti, joten esimerkkitapauksessa voidaan päätellä, että suunniteltu lyhennys on aivan liian pieni arvioidulle laina-ajalle. Uuden suunnitelman voi laskea muuttamalla perustietoja ja päivittämällä suunnitelman painikkeella .

Avattaessa jo järjestelmään tallennettu lainakortti, on käyttöliittymästä piilotettu osa perustietojen kentistä jotta näkymä on käytettävämpi tietoja tallennettaessa:

 

Kaikki tietokentät saa näkyviin Näytä/piilota muita tietoja -painikkeella.

Lainan perustaminen

Uutta lainaa perustettaessa perustamisjärjestys seuraava.

1. Taustatiedot: Maksulajit on perustettu ja sidottu yhtiöön/kohteisiin ja sopimuksille laskettu tavoitteet. Osakkaat löytyvät osakerekisteristä.

2. Tallennetaan lainan perustiedot Lisää laina -toiminnolla, vanhalle lainalle kannattaa ylläpitää vain ohjelman vaatimat pakolliset kentät.

3. Tallennetaan voimassa oleva korko lainahallinnan aloitushetkeltä Korkotaulukko-välilehdelle. Korkoprosentti voidaan laittaa voimaan edellisestä koronmäärityspäivästä (vanhat lainat) tai lainahallinnan aloitushetkestä (uudet lainat). Korkoprosentti sisältää marginaalin. Lainan perustiedoissa oleva marginaali on vain informatiivinen.

Huom. Tampuurissa syötetään aina koron voimaantulopäivä (euriborissa yleensä siis noteerausta seuraava päivä).

4. Tallennetaan Lainaosuudet-välilehdellä lainalle kuuluvat huoneistot toiminnolla Kohdista uudelleen.

(Kuvassa näkyvät laina-ja velkaosuudet yksikkö sekä huoneistojen listalla näkyvät lainaosuudet on laskettu viimeisimmän syötetyn tapahtuman mukaisesti. Viimeisimmän tapahtuman pvm näytetään myös käyttäjälle).

Tallennetaan lainaan kuuluvat huoneistot klikkaamalla ensin ja sen jälkeen rastittamalla oikeat osakkaat. Nuolipainikkeen avulla Tampuuri noutaa lainalle sellaiset osakkaat joiden huoneistolla on pääomavastike-maksulaji kytkettynä. Lopuksi tallennetaan -painikkeella. Tallennuksen jälkeen kannattaa avata laina uudelleen puusta, jolloin lainan perustietokortti päivittyy tarkistusta varten. Tarkistetaan velallisten yksiköiden yhteissumma.

Jos reskontrassa on useita sopimuksia, samalla lainaan kytketyllä maksulajilla tai sopimuksella useita lainaan kytkettyjä maksulajeja, ilmoittaa ohjelma siitä noudon yhteydessä kuvakkeella .

Tällaisen huoneiston kytkeminen ei onnistu, joten maksulajit/sopimukset tulee korjata ennen huoneistojen kytkemistä.

HUOM. Lainaosuudet välilehti näyttää aina kuluvan päivän tilanteen. Eli mikäli tavoitteet alkavat tulevaisuudessa, tulevat lainaosuudetkin näkyviin vasta tällöin. 

5. Annetaan siirtymähetken yli- tai alijäämän määrä uutena "Tilikauden aloitus" tapahtumana. 

Alijäämä merkataan miinusmerkkisenä ja ylijäämä plusmerkkisenä. Myös uuden perustettavan lainan tapauksessa syötetään yli-/alijäämä eli nolla euroa. Vastike-välilehdellä näytettävällä kuvakkeella  ohjelma avaa myös tapahtumien syötön toiminnon.

 

 

6. Velallisten yksiköiden ylläpito.

Jos osa huoneistoista on jo maksanut lainastaan osan pois, käydään tässä kohtaa ylläpitämässä huoneistoille oikeat velalliset yksiköt. Yksiköitä pääsee muokkaamaan klikkaamalla sarakkeen kohdalla olevaa huoneiston riviä (esim. 30).

Aukeavaan ruutuun syötetään käyttöönottohetken yksikkömäärä ja lainahallinnan aloituspäivämäärä.

Nyt ohjelmaan on huoneistolle viety oikea velallisten yksiköiden määrä, eli huoneisto A 1 on mukana lainassa vain 15 neliöllä maksettuaan puolet lainasta aiemmassa järjestelmässä.

Muokkauksen jälkeen tallennetaan ja käydään läpi kaikki huoneistot samalla lailla.

7. Tehdään lainalle nostotapahtuma Tapahtumat -välilehdellä sille pääomalle ja sille päivämäärälle mistä lainahallinnan käyttö alkaa Tampuurissa.

Tämän jälkeen lainahallinta on käytössä ja lainapääomalle aletaan koronlaskenta tehtävien tapahtumien mukaan.

Lainatapahtumien syöttö

Syöttöjärjestys

Version Tampuuri8.0 myötä uusia lainoja voi perustaa ainoastaan ns. "uuteen lainalogiikkaan", joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden syöttää tapahtumia vapaassa järjestyksessä. Aiemmilla versioilla perustetuilla lainoissa tapahtumat piti syöttää aikajärjestyksessä. Vanhan logiikan lainoille Tampuurissa löytyy muuntotyökalu, lisätietoja Lainatietojen muuntotyökalu -artikkelista.

Lainalla näkyy infotieto, jos käytössä on vanha logiikka.

Perustamisen jälkeen lainan tietoja ylläpidetään tekemällä lainalle vastikenoutoja, tapahtumia ja korkomuutoksia.

Vastikenouto

Vastikkeet noudetaan yksittäiselle lainalle Vastike -välilehdellä antamalla noudolle alku- ja loppupäivä.

 

 

Aikavälin syöttämisen jälkeen haetaan tavoitteet reskontrasta -painikkeella  ja tallennetaan -painikkeella .

Uuden lainalogiikan lainoilla vastike kirjataan aina kaudelle ja lisäkirjauksia voidaan tehdä mille tahansa kauden päiväykselle. Samoin laskelmat huomioivat kirjatut vastikkeet kauden mukaan (myös noudettaessa pidemmän aikavälin vastikkeet kerralla). Lainanäkymässä näytetään myös vertailutietona lainahallintaan noudettavan tavoitteen Vastikekertymä, Reskontran tavoite sekä arvonlisäveron osuus reskontran tavoitteesta. Esimerkkikuvassa syyskuun tavoite on noudettu lainahallintaan alvillisena, jolloin laskennassa huomioidaan bruttosumma 336€, heinäkuun vastike on noudettu nettosummalla eli lainalaskentaan huomioidaan 270,97€.

(Nouto arvonlisäverollisena tai -verottomana liittyy korjaushankkeessa käytettävään arvonlisäveron käsittelymalliin, eli joko "etu osakkaalle" tai "etu yhtiölle")

Vastikkeen massanouto (uuden lainalogiikan lainat)

Version Tampuuri8.0 myötä vastikkeet on mahdollista noutaa myös massatoiminnolla. Mahdollisuus koskee vain uuden lainalogiikan lainoja, vanhoja lainoja ei näytetä massanoudossa. Nouto suoritetaan valitsemalla kohdepuusta sopiva kansio (esimerkiksi kohdepuu vastikevalvojittain tai kirjanpitäjittäin lajiteltuna).

Esimerkkikuvassa postitoimipaikka Lappeenranta valittuna.

Itse toiminto aloitetaan kuvakkeesta Hae vastikkeet.

Toiminnon yläosassa määritellään aikaväli, jolle vastikenouto halutaan tehdä. Oletuksena on kuluva kausi.

Lainalistalla näytetään luettelo lainoista, joille nouto tehdään ja tiedot siitä, mihin asti vastikenouto on tehty. Ohjelma näyttää myös jo noudettujen kausien osalta tiedon lainahallintaan noudetuista vastikkeista sekä reskontran vastaavista siltä varalta, että reskontraan tehty tavoitemuutos olisi jäänyt huomioimatta lainahallinnassa. Tiedot myös edellisestä vastikenoudosta sekä korkomuutoksesta.

Esimerkkikuvassa vastikenoudot, joita on tehty 30.6. asti erottavat lainahallinnassa ja reskontrassa ja vaativat korjaamista. Tyypillinen tilanne voisi olla esim. osakasvaihdos, jossa uudelle osakkaalle ei ole lisätty maksulajia reskontraan mutta vastike on myyjältä jo noudettu.

Tapahtumat

Nosto

Nostotapahtumalla lainalle voidaan nostaa lisää pääomaa, esimerkiksi pitkäkestoisessa hankkeessa nostot voidaan tehdä hankkeen edistymisen ja maksuerätaulukon mukaan.

Lyhennys

Yhtiön lyhennys lainanantajalle, annetun päivämäärän mukaisesti lainapääoma pienenee lyhennyskirjausta seuraavana päivänä, mikä huomioidaan lainapääomalle kohdistuvassa korolaskennassa.

Koron maksu (infotieto)

Lyhennyksen yhteydessä maksettu korko tai pelkkä koron maksu. Ei vaikuta lainanlaskentaan eikä pääomaan. Ei näy lainaosuuslaskelmassa vaan ainoastaan Tapahtumat-välilehdellä.

Muu kulu (+)/tuotto (-)

Muut lainaan liittyvät kulut. Euromäärä ilman etumerkkiä ja tuottojen euromäärä miinusmerkkisenä. Vaikuttavat lainalaskentaan ja näkyvä lainaosuuslaskelmassa.

Muulle tuotolle ja kululle voi antaa vapaan selitteen ja selite näytetään lainaosuuslaskelmalla (mukana julkaisuversiossa 3/2017).

Osakassuoritus

Osakassuorituksella kirjataan järjestelmään osakkaan taloyhtiölle suorittama lyhennys lainaosuudestaan. Osakassuorituksen kirjauksen yhteydessä osakkaan velallisten yksiköiden määrä pienenee (tai nollataan osakkaan maksaessa koko lainaosuuden). Osakkaan maksama suoritus voidaan Tampuurissa käsitellä kahdella eri tavalla joko lyhentävänä tai ei-lyhentävänä: 

 • lyhentävässä moodissa lainalle kirjataan osakassuoritus kertaalleen, eli erillistä lyhennyskirjausta ei tarvita
   
 • ei-lyhentävässä moodissa osakassuorituksen kirjaus tarkoittaa sitä että osakkaan suoritus saapuu yhtiön tilille ja sen lisäksi kirjataan erillinen lyhennystapahtuma taloyhtiön lyhennyksestä pankille. Tässä moodissa on etuna kaksi seikkaa:
  • osakkaan suoritus voidaan kirjata oikealle tiliotteen päivälle (ei vaikuta korkolaskentaan)
  • yhtiön kertyneen yli-/alijäämän mukaisesti voidaan pankin lyhennykseen käyttää eri summa rahaa kuin mitä osakas suorittaa yhtiölle.

 

Osakassuorituksen päivämääräksi alan yleisen käytännön mukaan kuun viimeinen päivä eli sama päivä, jolla osakkaan lainaosuuslaskelma annetaan. Valitaan oikea huoneisto/osakas rivin lopussa olevalla nuolella. Aukeavassa ikkunassa syötetään yhtiön tilille tulleen suorituksen euromäärä.

Syöttämällä tapahtumaikkunaan euromäärän ohjelma laskee lyhennystä vastaavat yksiköt ylempään lokeroon. Yksiköt päivittyvät näytölle poistumalla Lyhennys euroina-kentästä. Osakassuoritus tallennetaan Tallenna-painikkeella.

Osakaslyhennyksen jälkeen tulee muistaa käydä poistamassa/muuttamassa osakkaan maksamaa vastiketta sopimuksella ja tarvittaessa tulostaa uudet kuitit. Osakaslyhennys ei tee muutoksia tavoitetietoihin.

Osakassuorituksen tapahtumarivillä on kuitenkin linkki osakkaan reskontran valvontaruutuun, jossa maksumuutokset voi tehdä.

Tapauksiin, joissa maksettu osakassuoritus eroaa laskennallisesta löytyy lisäohjeistusta Käyttöönotto ja pääkäyttäjä -artikkelista.

Tilikauden aloitus

Tilikauden aloitus-tapahtumalla siirretään tilikauden kertynyt yli-/alijäämä seuraavalle vuodelle. Tilikauden rajan yli ei voi ottaa yhtiön tai huoneiston lainaosuuslaskelmaa vaan laskelma tulostetaan aina tilikauden alusta lukien. Huom. ohjelma antaa kirjata menneelle tilikaudelle tapahtumia vaikka siirtyvä jäämä olisikin jo kirjattu. Eli jos tulee muutoksia edelliselle tilikaudelle, tulee aloitustapahtuma poistaa ja kirjata uudella muuttuneella summalla.

Yli-/alijäämä kirjataan tilikauden ensimmäiselle päivälle, alijäämä miinusmerkkisenä ja ylijäämä plusmerkkisenä.

Jos tilikauden aloitustapahtumaa ei käytetä, tulee lainaosuuslaskelma tulostaa aina lainahallinnan aloitushetkestä lukien. Tämä tarkoittaa, että laskelmasta tulee pitkä ja hankala tarkastaa verrattuna tilikauden kirjanpitoon (tilintarkastajat).

Korkomuutokset

Korkomuutokset syötetään Korkotaulukko-välilehdellä. Korkomuutokset tulevat voimaan tallennetun Päivämäärästä alkaen -kentän mukaan myös takautuvasti eli korkomuutokset voi syöttää jälkikäteen. Version Tampuuri8.0 myötä korkotaulukkoon voidaan syöttää uuden logiikan lainalle myös aiemmasta korkosidoksesta poikkeava laskentaperuste (todelliset päivät/korkopäivät).

Huom! korkomuutosta ei huomioida Tilikauden aloitus -tapahtumalla eli se tulee päivittää käsin jos korko muutetaan jälkikäteen edellisen tilikauden puolella.

Huom! Euribor-koroilla yleisesti puhutaan noteerauspäivän korosta, esim. euribor 5.8. on noteerattu 5.8. ja tulee voimaan vasta seuraavana pankkipäivänä 8.8.. Tämä voimaantulopäivä tulee siis syöttää Tampuurin lainahallintaan. Prime-koroilla sen sijaan puhutaan yleisesti voimaantulopäivästä, koska prime-korkoa ei noteerata markkinoilla.

Liitteet

Lainakortille on versiossa Tampuuri8.0 lisätty liitemahdollisuus. Liitteen lisääminen painikkeella . Aukeavassa ikkunassa annetaan lisättävälle liitteelle nimi ja kuvaus sekä valitaan liitettävä asiakirja.

Dokumentin tyyppi sekä Julkinen-rasti ovat liitteellä asukassivuja varten, mahdollistaa esimerkiksi liitteen näyttämisen Tampuurin asukassivuilla tai hallitukselle. Tallennuksen jälkeen liite näytetään lainakortilla.

Listaus ei päivity automaattisesti näkymä tulee ladata uudelleen painikkeella . Liitteelle lisätyn viimeisimmän asiakirjan saa avattua suoraan linkistä (sininen teksti). Kaikki liitteen tiedostot ja kuvaustekstit saa näkyviin painikkeella .

Tila- ja Loki-välilehdet

Tila-välilehdelle ohjelma kirjaa riveille syötettyihin tapahtumiin perustuvia tilarivejä. Tilalehti on tarkoitettu ongelmatilanteissa selvityksen avuksi, lähinnä Tampuurituen työkaluksi. Loki-välilehdelle kirjataan kaikki käyttäjän kirjaamat uudet tapahtumat, muokkaukset ja poistot aikajärjestyksessä. Myös tämä loki on ongelmatilanteiden selvittelyä varten eikä vaadi käyttäjän toimenpiteitä.

Hoitolainan perustaminen

Hoitolainan perustamista varten tulee Tampuurista löytyä Hoitolaina-tyyppinen maksulaji, joka kytketään lainan perustietoihin sekä kohderekisterissä yhtiölle, jolle hoitolaina perustetaan.

Maksulajin kytkeminen yhtiölle, ei tarvita kytkentää huoneistoille.

Alla hoitolainan perustietokortti esimerkki.

Hoitolainalle syötetään seuraavaksi korkoprosentti ja nostotapahtuma, minkä jälkeen syötetään yhtiön tekemät lyhennykset sekä korkomuutokset.

Laina näytetään isännöitsijäntodistuksella yhtiön ottamana lainana mutta lainan nimessä on maininta hoitolainasta.

Vakuusrekisteri

Vakuudet-välilehdellä voidaan ylläpitää lainan vakuuksia. Vakuuden tiedot ovat lainan infotietoja, eivätkä ne tulostu mihinkään raportille. Ensin vakuus lisätään ja sen jälkeen se kiinnitetään lainaan. Kuvassa uusi vakuus.

Pakolliset ylläpitokentät on merkitty punaisella reunuksella.

Kiinnityskohteet voi perustaa tai valita jo perustetuista.

Samoin vakuuden haltija voidaan perustaa tai valita jo perustetuista.

Vakuuden kiinnitys lainaan.

Valittujen vakuuksien sidos lainaan voidaan poistaa. Lainaan voi sitoa useita vakuuksia.

Kiinnitysvaraus ja vapaana kenttien merkitys:

Esim. Kattoremonttia varten on  kiinnitetty omaisuutta jonka vakuusarvo on 50000€. Remontin arvo jää kuitenkin alle tämän eli lainalle ei tarvitakkaan koko summaa eli esim. remontti onkin 40000€ arvoinen. Tämä kirjataan kiinnitysvaraukseen ja vapaana kenttään tuo vakuuden ja remontin arvon erotus eli 10000€

Vakuuden poisto

Lainarekisteristä

 

Vakuuksia voidaan poistaa Asiakaspalvelun Lainarekisteristä. Valitaan vasemmalta Rekisterit -osiosta Lainarekisteri -toiminto. Valitaan kohderekisteristä haluttu kohde. Kohteen vakuudet saadaan näkyyvin painamalla Vakuudet -otsikon vieressä olevaa -painiketta. Valitaan poistettava vakuus painamalla halutun vakuuden rivillä olevaa Muokkaa vakuutta -painiketta.

 

 

Painetaan Poista vakuus -painiketta, jonka jälkeen Tampuuri kysyy vahvistusta poistolle. Vakuus voidaa poistaa tätä kautta vain, jos vakuutta ei ole kytketty lainalle.

 

 

Vahvistetaan poisto painamalla OK.

 

 

Lainalle kytketyn vakuuden Poista vakuus -painike on poistettu käytöstä.

 

 

Lainalta

Lainaan liitetty vakuus voidaan poistaa suoraan lainalta. Aloitetaan painamalla Muokkaa lainaa -painiketta.

 

Kun haluttu laina on avattu muokkaus tilaan, valitaan  Vakuudet -välilehti. Ruksitaan poistettavan vakuuden valintalaatikko ja painetaan Poista vakuus -painiketta, jonka jälkeen Tampuuri kysyy vahvistusta poistolle.

 

 

Vahvistetaan poisto painamalla OK.