Asiakaspalvelu»Lainarekisteri»Raportit
 • RSS Feed

Last modified on 1/25/2019 10:04 AM by User.

Raportit

Massaraportit

Lainarekisterissä on Lainat -yhteenvetoraportti, jolla saadaan valitun kansion lainoista perustiedot vietyä Exceliin. Raportti soveltuu esimerkiksi isännöitsijälle lainojen yhteenvedoksi. Raportti katsoo kohdepuun rajausta, eli sen voi ottaa esim. kansiotasolta tai yksittäiseltä kohteelta.

Vain uuden logiikan lainat tulevat raportille. Jos laina on ns. vanhan logiikan laina, lainan perustietojen oikeassa yläkulmassa näkyy merkintä "Lainalla on tiukempi tapahtumien aikajärjestys".
Raportti ei myöskään tuo listalle päättyneitä lainoja, eli lainoja joiden päättymispäivä on pienempi kuin kuluva päivä

Raportti avataan suoraan Excel-muotoon ja se sisältää seuraavat tiedot lainoittain (vanhan logiikan lainoja ei raportoida):

 • Kohde
 • Lainan nimi
 • Lainatyyppi
 • Luoton numero
 • Lainanantaja
 • Laina-aika v
 • Päättyy pvm
 • Alkuper. pääoma
 • Varainsiirtoveron alainen
 • Vapaa teksti
 • 1. nostopvm
 • Nostettu pääoma
 • Korkosidos
 • Korko-%
 • Marginaali
 • 1. koronmaksun pvm
 • Korko muuttunut pvm
 • Pääoma jäljellä
 • 1. lyhennyspvm
 • Lyhennysjakso kk
 • Lyhennyserä
 • Yksiköt

Raportti lisää automaattisesti suodattimet kaikkiin tietosarakkeisiin joten tietojen jatkokäsittely on helppoa.

Yhtiökohtaiset raportit

Yhtiötason varsinaisia raportteja lainahallinnassa on kaksi: Velkaosuudet lainoittain-huoneistoittain sekä Laina- ja velkaosuudet huoneistoittain-lainoittain, jotka listaavat yhtiön kaikki lainat ja niissä mukana olevat osakkaat. Lisäksi voidaan tulostaa osakkaiden velkaosuusilmoitukset sekä -laskut yhtiötasolta massana.

Raporteille laskennan tilannepäivä annetaan raportin yläpuolen syöttöruutuun, oletuksena kuluva päivä.

Velkaosuudet lainoittain-huoneistoittain listaa osakkaat lainoittain.

Raportti Laina- ja velkaosuudet huoneistoittain-lainoittain huoneistoittain.

Velkaosuusilmoitukset ja velkaosuuslaskut massana

Velkaosuusilmoitukset sekä velkaosuuslaskut on mahdollista tulostaa yhtiökohtaisesti massana valitsemalla haluttu yhtiö kohdepuusta.

Valitaan lainat, joista velkaosuusilmoitus tai velkaosuuslasku halutaan lähettää: . Tämän jälkeen klikataan otsikkoriviltä painiketta . Ruudulle aukeaa saatesanojen tallennusmahdollisuus sekä tulosteiden tilannepäivä/eräpäivävalinnat.

Ikkunan alareunassa näytetään lainat, joille tulostusta ollaan tekemässä.

Klikkaamalla printterin kuvaa aukeaa ruudulle pdf-tiedosto, joka sisältää koko yhtiön kaikki lainoille kytketyt huoneistot (osakkaat). Jos osakkaalla on ollut useampia osakaslainoja, ohjelma yhdistää ne samalle tulosteelle. Myös velkaosuutensa jo maksaneet tulevat mukaan tulosteille.

Esimerkkikuva lainaosuuslaskusta.

Lainakohtaiset raportit

Yhtiön lainaosuuslaskelma

Yhtiön lainaosuuslaskelma tulostetaan lainan Tila-lehdeltä, jossa laskelmalle annetaan alkupäivä sekä loppupäivä. Alkupäiväksi kirjataan lainahallinnan aloituspäivä Tampuurissa tai tilikauden aloituspäivä (lainalle tulee olla lisätty tilikauden aloitustapahtuma).

Esimerkkikuvassa yhtiön lainaosuuslaskelma tulostetaan tilikauden alusta 1.1.2014 kesäkuun 2014 loppuun, tilikauden aloitustapahtuma siis kirjattu 1.1.2014 eikä lainaosuuslaskelmaa saa yli tilikauden vaihteen tulostettua.

Ennen varsinaisen laskelman avautumista käyttäjälle näytetään tarkistuslista, jossa näytetään viimeisin vastikenouto, viimeisimmät lainalle syötetyt tapahtumat sekä voimassaoleva korko ja linkit näiden tietojen ylläpitoon. Linkistä Siirry laskelmalle avautuu varsinainen raportti.

Raportin yläosassa esitetään edellisen kauden siirtyvä yli-/alijäämä, sekä lainalle kirjatut tuotot.

Raportin alaosassa näytetään lainalle kirjatut kulut, yli-/alijäämä sekä lainapääoma ja yhtiön velkaosuus.

Huoneiston velkaosuuslaskelma

Huoneiston velkaosuuslaskelma toimii täysin samoilla periaatteilla kuin yhtiön laskelma mutta huoneiston raportti on tarkoitettu tulostettavaksi velkaosuuslaskun liitteeksi silloin kun lainasaldoa halutaan eritellä.

Tässä huoneiston raportti samalta yhtiöltä: toisten huoneistojen tiedot piilotettu, vain yhteissumma näytetään.

Velkaosuusilmoitus ja velkaosuuslasku yksittäin tulostettuna

Osakkaan velkaosuusilmoituksen ja velkaosuuslaskun tulostaminen yksittäin tehdään lainatietojen välilehdellä Velkaosuudet klikkaamalla huoneiston riviltä kuvaketta .

Ruudulle aukeaa valintaikkuna.

Ikkunassa annetaan laskennalle tilannepäivä sekä laskun eräpäivä. Itse ilmoituksen saa tulostettua lainakohtaisesti klikkaamalla kuvaketta ja velkaosuuslaskun klikkaamalla . Oletuksena velkaosuuslistaus näyttää ruudulla kuluvan päivän tietoja sekä lainoja joiden tila on Nostettu, Osa nostettu tai Ei asetettu. Version Tampuuri8.0 myötä ennen varsinaista tulostetta aukeaa laskelman tietojen tarkistusikkuna.

Tarkastetaan tiedot ja klikataan Siirry laskelmalle, ruudulle aukeaa pdf-muodossa tuloste.

Velkaosuusilmoituksen ja -laskun saatetekstit asetetaan yhtiön osuusilmoitusten massatulostustoiminnossa.

Velkaosuuslasku näyttää tältä.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksen laajat ohjeet löytyy täältä.

Isännöitsijäntodistukselle lainat suodatetaan tilavalinnan mukaan siten, että vain tiloissa Nostettu, Osa nostettu tai Ei asetettu näytetään isännöitsijäntodistuksella yhtiön tai huoneiston lainoina. Yhtiön nostamattomissa lainoissa huomioidaan myös tilassa Hyväksytty (tarkoittaa siis yhtiökokouksen hyväksyntää) olevat lainat.

Isännöitsijäntodistuksen tulostusvaiheessa ohjelma kysyy velkaosuudelle tilannepäivää.

Velkaosuuden laskennassa käytetään siis alemman kentän päiväystä, tyypillisesti kenttään syötetään edellisen tai sitä edellisen kuun viimeinen päivä. Edellisen vastikenoudon kauden voi käydä tarkistamassa tulostuksen vaiheessa 2 ja päätellä siitä turvallisen tilannepäivän.

Huoneiston tiedoissa

Huoneiston tiedoissa luetellaan valitun tilannepäivän mukaan lainat joissa huoneisto on mukana.

Yhtiön taloustiedossa

Yhtiön taloustiedoissa lainatietoja näytetään voimassa olevina lainoina.

Näytetään myös nostamattomina lainoina.

Ylläolevissa kuvissa siis kattoremontin lainapääomasta on osa edelleen nostamatta. Kyseessä on sama laina, jonka pääomaksi on talletettu 50000€.

Lisäksi esitetään nostetuista lainoista yhteenveto luotonantajittain.