Asiakaspalvelu»Lainarekisteri»Lainatietojen muuntotyökalu
  • RSS Feed

Last modified on 6/12/2017 8:42 AM by User.

Lainatietojen muuntotyökalu

Tampuurin versiossa 6 esiteltiin uusi laskentalogiikka, joka mahdollisti mm. lainatapahtumien syötön vapaassa järjestyksessä. Version Tampuuri8.0 myötä lainoja ei enää jatkossa voi perustaa kuin uuteen logiikkaan ja vanhan logiikan lainoille on luotu työkalu, jolla ne voi muuntaa uuden logiikan lainoiksi. Tulevissa versioissa ohjelmatuki tullaan keskittämään uuden logiikan lainoille, joten muuntotyökalun käyttö on suositeltavaa.

Muuntotyökalulla lainoja voidaan muuntaa yhtiökohtaisesti.

Työkaluun pääsee klikkaamalla Muunna vanhoja lainoja.

Muuntotyökalu ehdottaa muunnettaviksi vain vanhan logiikan lainoja. Myös ne, joilla perustietoihin merkitty päättymispäivämäärä on menneisyydessä, jäävät ehdotuksen ulkopuolelle. Kenttään Uusi laina alkaa kirjoitetaan se lainahallinnan hetki, josta halutaan siirtyä uuteen logiikkaan, käytännössä alkavan uuden tilikauden ensimmäinen päivä (tosin ohjelma ei estä muuntoa kesken tilikauden mutta hankaloittaa tilintarkastajan työtä).

Aloituspäivän syötön jälkeen painike Kopioi valitut tekee olemassa olevasta lainasta kopion uuteen laskentalogiikkaan ja merkitsee vanhan logiikan lainan tilaan Korvattu toisella lainalla. Tässä tilassa laina jää oletuksena pois raporteilta ja isännöitsijäntodistukselta. Myös käyttöliittymässä laina on oletuksen piilossa mutta saadaan näkyviin yhtiön lainalistalle valinnalla Näytä kaikki tilat.

Muunnon jälkeen muuntotyökalu näyttää lainan uuden tilan ja kopiointihetken.

Yhtiön lainoista löytyy nyt kopio vanhan logiikan lainasta, joka käyttää uutta logiikka, oletuksena lainan tilaksi tulee Ei asetettu.

Lainan perustiedot ovat identtiset vanhaan lainaan verrattuna, samoin osakastiedot. Lainatiedoista kuitenkin kaikki tapahtumat on korvattu uudelle lainalle siirtyvänä yli-/alijäämänä sekä nostona, jotka on kirjattu tilikauden aloitustapahtumana annetulle aloituspäivälle.

Tästä seuraa, että lainan perustiedoissa annetut  Alkup.pääoma ja Nostettu pääoma täytyy käydä päivittämässä ettei isännöitsijäntodistukselle näytetä nostamatonta lainaa. Esimerkkitapauksessa aloitushetken pääoma on 42500,00€ ja alkuperäinen pääoma 100000,00€. Näiden erotus on vanhan logiikan aikana lyhennetty lainan osa, joka tulee lisätä Nostettuun pääomaan.

Nyt muunto on valmis ja lainahallinta uudella logiikalla voi alkaa.