Kunnossapito»Rakennuttamisen tiedonantovelv…»Ohje tietojen täydennykseen
 • RSS Feed

Last modified on 6/30/2017 10:15 AM by User.

Ohje tietojen täydennykseen

HUOM! Vanhentunutta tietoa.

Rakennuttamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden täydentäminen

Tässä dokumentissa on ohjeistus verottajan vaatimuksen mukaiseen rakennuttamiseen liittyvien urakkailmoituksen tietojen täydentämiseen 1.7. alkaen. Riippuen Tampuuri -ympäristöstänne tilaukset ja/tai ilmoitukset (työmääräimet) tulee täydentää työmaan tietojen sekä toimeksiannon lajin osalta. Nämä tiedot tulevat aina kustannuspaikan/yhtiön alle merkityn työmaatietojen puolelta.

Tietojen täydentäminen voidaan tehdä myös 1.7. jälkeen ja se on viimeistään oltava täydennettynä kaikkien tilausten osalta, jotka ilmoitusvelvollisuutta koskevat, kun ensimmäistä verottajalle toimitettavaa urakkailmoitusta tehdään. Itse lähettäminen on käytettävissä T7 -päivityksen ja rakennuttamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuus moduulin käyttöönoton jälkeen. Ilmoitukset tulee ensimmäisestä kohdekuukaudesta eli heinäkuusta 2014 toimittaa viimeistään 5.9.2014.

Tietojen tarkistaminen ja täydentäminen

Ensimmäisessä vaiheessa 1.7. mennessä tärkeimmät tarkistettavat ja asetettavat liittyvät työmaan ja työmaan vastuuhenkilön tietoihin sekä ilmoituksien ja tilauksien tietoihin.

Lopullista ilmoituksen lähettämistä varten tulee Tampuurissa tarkistaa myös urakoitsijoihin sekä omaan yritykseen liittyvät tiedot. Osa näistä tiedoista vaatii verottajan ilmoitukseen tarvittavien kenttätietojen puolesta myös uusia tietokenttiä osapuolille ja nämä tullaan ajamaan Tampuuriinne täydennettäväksi / ovat jo täydennettävissä. Tarkemmat tiedot tarkistettavista täydennystarpeista on listattu tämän dokumentin lopussa.

Työmaatiedot

Työmaatiedot -osion (myös käytössä nimellä työmaarekisteri) sisältö tulee täydentää Tampuurissa kustannuspaikan/yhtiön alle, jotta tiedot ovat käytettävissä urakoille. Työmaatiedot voidaan erikseen ajaa Tampuuri -järjestelmään erillisen excelin täydennyksellä kertaluontoisena ajona. Myöhemmässä vaiheessa työmaatiedot ylläpidetään työmaiden ja työmaan vastuuhenkilön osalta suoraan Tampuurin kustannuspaikan/yhtiön alta löytyvän Työmaatiedot -osion kautta:

Nämä tiedot tulee löytyä Tampuurista, jotta tilaus/ilmoitus voidaan kytkeä näihin. On hyvä huomioida, että työmaan osalta listataan kaikki työmaarekisterissä valitut toimeksiannon lajit erikseen. Verottaja vaatii jokaisen työmaan osalta erikseen toimitettavana toimeksiannon lajin ja yksi urakka voi kohdistua vain yhteen toimeksiannon lajiin. Toimeksiannon lajit ovat seuraavat: Urakointi, työvoiman vuokraus ja jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö.

Työmaan ja toimeksiannon lajin merkintä urakalle

Urakat voivat löytyä Tampuurista tilauksien ja/tai ilmoitushallinnan ilmoitusten (työmääräysten) kautta. Molemmissa työmaan kytkeminen hoidetaan samalla toimintatavalla valitsemalla pudotusvalikosta kaikki kyseiselle kohteelle tarjottavat työmaat ja toimeksiannon lajit. Mikäli yhdellä työmaalla löytyy useampia toimeksiannon lajeja, niin ne listataan erikseen valittavana. Tällöin siis sama työmaan tunnus / -avain voi esiintyä useampaan kertaan listalla (perässä listataan toimeksiannon laji).

Tarkistettavat tiedot järjestelmästänne

Tarkistattehan seuraavat tiedot Tampuuri -tilistänne kuntoon, jotta ensimmäinen verottajailmoitus voidaan toimittaa eteenpäin.

Osapuolen tiedot / Urakoitsijat, tiedonantovelvolliset ja työmaan vastuuhenkilöt

Verottajailmoituksessa tulee toimittaa huomattavasti tarkemmat tiedot liittyen urakoitsijoihin, tiedonantovelvolliseen sekä työmaan vastuuhenkilöön. Näiden tietojen tarkistukset ja täydentäminen kannattaa aloittaa heti. Jos Tampuuri -tilistänne ei löydy tarvittavia kenttiä, tulee ne lisätä sinne erillisellä pyynnöllä.

Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot (yritysosapuoli)

Tiedonantovelvollisen verottajailmoitukseen tarvittavat tiedot täydennetään yritysosapuolen tietoihin. Seuraavassa on listattu jo löytyvät kentät sekä uudet kentät, jotka tulee täyttää seuraavasti liittyen tiedonantovelvollisuuteen. Perään listattu verottajan vaatimuksen mukainen kenttätieto suluissa, lihavoituna pakolliset - huomioithan, että ulkomaalaisen tiedonantovelvollisen tulee täyttää enemmän tietoja:

 • Nimi - Tiedonantovelvollisen nimi, täytettävä (020)
 • Y-tunnus - Tiedonantovelvollisen Y -tunnus, täytettävä (010)
 • Ulkomainen tunnus - Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus, vain tarvittaessa (150)
 • Ulkomainen tunnustyyppi - Tiedonantovelvollisen ulkom. tunnustyyppi, vain tarvittaessa (151). Tyhjä, jos ei käytössä, muut arvot:
  • 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero)
  • 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus
  • 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero)
  • 4 = Ulkomainen henkilötunnus
 • Maa - Tiedonantovelvollisen kotivaltio, täytettävä (ks. maakoodit listaus) (152)
 • Yhteyshenkilön sukunimi - Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi, täytettävä (200)
 • Yhteyshenkilön etunimi - Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi, täytettävä (201)
 • Yhteyshenkilön puhelin - Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön puhelinnumero, huom! kansainvälisessä muodossa täytettävä esim. +358xxxxxxxx. Oltava joko puhelinnumero tai sähköposti! (202)
 • Yhteyshenkilön sähköposti - Tiedonantovelvollisen sähköposti, täytettävä. Joko puhelinnumero tai sähköposti! (203)
 • Yhteyshenkilön C/O - Tiedonantovelvollisen C/O tarkenne, vapaaehtoinen (204)
 • Yhteyshenkilön lähiosoite - Tiedonantovelvollisen lähiosoite, täytettävä vain jos ei suomalaista Y -tunnusta (205)
 • Yhteyshenkilön postilokero - Tiedonantovelvollisen PL, täytettävä vain jos ei suomalaista Y -tunnusta (206)
 • Yhteyshenkilön postinumero - Tiedonantovelvollisen postinumero, täytettävä vain jos ei suomalaista Y -tunnusta (207)
 • Yhteyshenkilön postitoimipaikka - Tiedonantovelvollisen postitoimipaikka, täytettävä vain jos ei suomalaista Y -tunnusta (208)
 • Yhteyshenkilön maa - Tiedonantovelvollisen kotivaltio, täytettävä vain jos ei suomalaista Y -tunnusta (209)

Urakoitsijan tunnistetiedot (yritysosapuoli)

Urakoitsijoiden osalta tarvitaan verottajailmoitukseen tarkempia toimitettavia tietoja. Seuraavassa on listattu jo löytyvät kentät sekä uudet kentät, jotka tulee täyttää seuraavasti liittyen tiedonantovelvollisuuteen. Perään listattu verottajan vaatimuksen mukainen kenttätieto suluissa, lihavoituna pakolliset - huomioithan, että ulkomaalaisen tiedonantovelvollisen tulee täyttää enemmän tietoja:

 • Nimi - Urakoitsijan nimi (300)
 • Y-tunnus - Urakoitsijan Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus (301)
 • Ulkomainen tunnus - Urakoitsijan ulkomainen tunnus, vain tarvittaessa (302)
 • Ulkomainen tunnustyyppi - Tiedonantovelvollisen ulkom. tunnustyyppi, vain tarvittaessa (151). Tyhjä mikäli ei käytössä, muut arvot:
  • 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero)
  • 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus
  • 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero)
  • 4 = Ulkomainen henkilötunnus
 • Maa - Urakoitsijan kotivaltio, täytettävä (ks. maakoodit listaus) (304)
 • Yhteyshenkilön sukunimi - Urakoitsijan yhteyshenkilön sukunimi, täytettävä (350)
 • Yhteyshenkilön etunimi - Urakoitsijan yhteyshenkilön etunimi, täytettävä (351)
 • Yhteyshenkilön puhelin - Urakoitsijan yhteyshenkilön puhelinnumero, huom! kansainvälisessä muodossa täytettävä esim. +358xxxxxxxx. (352)
 • Yhteyshenkilön C/O - Urakoitsijan C/O tarkenne, vapaaehtoinen (306)
 • Yhteyshenkilön lähiosoite - Urakoitsijan lähiosoite, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (307)
 • Yhteyshenkilön postilokero - Urakoitsijan PL, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (308)
 • Yhteyshenkilön postinumero - Urakoitsijan postinumero, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (309)
 • Yhteyshenkilön postitoimipaikka - Urakoitsijan postitoimipaikka, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (310)
 • Yhteyshenkilön maa - Urakoitsijan kotivaltio, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (311)

Työmaakohtainen yhteyshenkilö (henkilöosapuoli)

Työmaakohtaisesti verottajailmoitukseen tarvitaan työmaakohtaisen yhteyshenkilön tiedot (esim. rakennusmestari). Nämä tiedot noudetaan henkilöosapuolelta ja kytkentä työmaakohtaisen yhteyshenkilön osalta tehdään kohderekisterin työmaatiedot -välilehden alta. Vaikka verottajan kenttien numerot ovat yhteneväiset tiedonantovelvollisen tietojen osalta, on tarve työmaakohtaisesti toimittaa yhteyshenkilöiden tiedot. Nämä voivat olla samalla työmaalla eri toimeksiannon lajeissa eri henkilöt verottajailmoituksella nämä toimitetaan eri osioissa. Tässä tiedossa kyseessä on henkilöosapuoli.

Seuraavassa on listattu jo löytyvät kentät sekä uudet kentät, jotka tulee täyttää seuraavasti liittyen tiedonantovelvollisuuteen. Perään listattu verottajan vaatimuksen mukainen kenttätieto suluissa, lihavoituna pakolliset - huomioithan, että ulkomaalaisen tiedonantovelvollisen tulee täyttää enemmän tietoja:

 • Sukunimi - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön sukunimi, täytettävä (200)
 • Etunimet - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön etunimi, täytettävä (201)
 • Netissä näkyvä puhelinnumero - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön puhelinnumero, huom! kansainvälisessä muodossa täytettävä esim. +358xxxxxxxx. Oltava joko puhelinnumero tai sähköposti! (202)
 • Sähköposti (oikea) / Sähköposti - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön sähköposti, täytettävä. Oltava joko puhelinnumero tai sähköposti! (203)
 • C/O - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön C/O tarkenne, vapaaehtoinen (204)
 • Katuosoite - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön lähiosoite, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (205)
 • Postilokero - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön PL, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (206)
 • Postinumero - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön postinumero, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (207)
 • Postitoimipaikka - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön postitoimipaikka, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (208)
 • Maa - Työmaakohtaisen yhteyshenkilön, täytettävä vain jos ei suomalaista Y-tunnusta (209)

Maakoodit

Oletuksena verottajailmoitusta varten ajetaan valittaviksi maakoodeiksi alla listatut tiedot. Mikäli tarvitsette enemmän maakoodeja tai näistä halutaan poistaa tarpeettomia, ilmoittakaa tästä Talokeskukselle.

FI Suomi
LV Latvia
PL Puola
SE Ruotsi
DE Saksa
RU Venäjä
EE Viro