Kulutusseuranta»Mittareiden ja seurantalajien …
  • RSS Feed

Last modified on 9/11/2018 12:42 PM by User.

Mittareiden ja seurantalajien perustaminen

Valitaan Mittarit -kohta, jonka jälkeen mennään kohdepuussa sille tasolle, johon mittari halutaan perustettavaksi. Suositeltavaa on, että kaikki kiinteistömittaukset ovat suoraan yhtiön, ei rakennusten alla.

Klikataan hiiren oikealla painikkeella kiinteistön päällä, jolloin ilmestyy valikko. Viedään kursori Lisää seurantalaji/mittari -kohdan päälle. Älä klikkaa!

Kun kursori on oikeassa kohdassa, avautuu lisäysruutu. Viedään hiiri alasvetovalikon päälle ja klikkaa alasvetovalikko auki.

Valitaan aukeavasta alasvetovalikosta mittari ja seurantalaji kerrallaan halutut. Nämä kohdat joudutaan toistamaan niin monta kertaa kuin halutaan uusia mittareita.

Kaukolämpökohteeseen tulee seuraavat valinnat: (Lämmitysenergia valitaan kaikkiin lämmitysmuotoihin)

Mittarit: Kaukolämpövesi, Kiinteistösähkö, Lämmitysenergia, Vesi ja jos lämmin vesi mitattuna, Lämmin vesi.

Laskennalliset seurantalajit: Jäähtyminen ja Vesi l/as/vrk sekä jos lämmin käyttövesi mitattuna, Lämmin vesi l/as/vrk.

Valinnan jälkeen sellaisissa, joissa lisätään mittaria, klikataan Lisää seurantalajille uusi mittari, silloin lisääntyy mittari ja seurantalaji yhtä aikaa. Jos kyseessä on laskennallinen seurantalaji eli Jäähtyminen ja Vesi l/as/vrk, klikataan Lisää uusi seurantalaji.

Mittareiden lisäämisen jälkeen voidaan mennä mittaritasolle vaihtamaan kertoimet, osuudet, mittarin kokonaisnumeroiden määrä ja mahdollisesti mittarityyppi, kun on kyse Lämmitysenergiasta.

Käytössä -kohdassa oleva ruksi tarkoittaa sitä, että mittari tulee näkyviin lukemien syöttöalustalle. Jos se otetaan pois, myös mittari katoaa täyttöalustalta.

Lukemien selaus -välilehden alla voi syöttää mittarille lukemia.

Lisää lukemia -painiketta klikatessa voi aloittaa mittarin lukemien syötön. Ensimmäisellä kerralla valitaan Lukematyyppi Alkulukemaksi sekä päivämäärä ja lukema sille päivämäärälle kun on tieto otettu mittarilta. Jos syötät laskettuja kulutustietoja, alkulukema on silloin 0 ja kulutuslukema se, johon asti kulutus on kertynyt.

Ensimmäisen lukeman lisäyksessä tulee aina virhekoodi vaikka mittarilukeman lisäys onnistuukin. Syy on se, että aikaisempia lukemia ei ole.

Siirrytään mittarien alkulukemien perustamisen jälkeen yhtiöntasolle ja valitaan Lukemien syöttö -välilehti.
Siinä voidaan syöttää joko kulutuslukemia tai mittarilukemia kaikkiin perustettuihin mittareihin yhtä aikaa.

Video: Mittareiden ja seurantalajien perustaminen