Etusivu»Henkilörekisteri
  • RSS Feed

Last modified on 11/5/2020 11:39 AM by User.

Henkilörekisteri

Henkilörekisteri

Henkilörekisteriin on tallennettu kaikki henkilöt, oli henkilöillä käyttäjätunnuksia tai ei. Henkilörekisteriin tallennetaan niin kaikki työntekijät kuin kohteiden henkilöosapuoletkin. Henkilörekisteri on jaoteltu aakkosiin (Osapuolet-välilehti), rooleihin (Roolit-välilehti) sekä hakuun (Haku-välilehti).

Välilehdet

Osapuolet-välilehti on oletuksena avautuva välilehti, jossa näytetään henkilöpuu lajiteltuna aakkosiin. Kirjainta klikkaamalla oikealle haetaan henkilöt, joiden sukunimi alkaa valitulla kirjaimella.

Roolit-välilehti listaa näytetään kohderekisterin osapuolissa käytetyt henkilöroolit. Henkilöroolin nimeä klikkaamalla saadaan lista kyseisessä roolissa olevista henkilöistä henkilörekisteristä.

Haku-välilehti mahdollistaa henkilön hakemisen millä tahansa tiedolla.

Lisää uusi henkilö

Uuden henkilön lisääminen tapahtuu klikkaamalla Lisää uusi osapuoli -kuvaketta.

Henkilölle tulee tallentaa kaikki pakolliset tiedot, punaiset kentät, ennen tallennusta. Tallenna-napin painalluksen jälkeen henkilölle voidaan antaa tunnukset Anna käyttäjätunnus -nappia painamalla. Jos käyttäjää ei ole vielä yhdistetty mihinkään Tampuurin muista rekistereistä, voidaan henkilö poistaa Poista-nappia painamalla.

Tunnus kentän tallentamisessa on hieman asiakaskohtaisia eroja. Yleisimmin tuo kenttä tulee jättää tyhjäksi, ja Tampuuri täyttää sen automaattisesti ensimmäisen tallennuksen yhteydessä. Mikäli Tampuuri ei täytä tuota kenttään olkaa yhteydessä Tampuurin pääkäyttäjäänne.

Henkilölistaus

Klikkaamalla henkilörekisterin puusta kirjainta avautuu oikealle henkilöt, joiden sukunimi alkaa valitulla kirjaimella.
Henkilön tietoja voi muokata klikkaamalla henkilön nimen edessä olevaa muokkauskuvaketta.

Uuden henkilön voi lisätä Lisää uusi osapuoli -nappia (valkoinen lomake) painamalla. Valittu kansio ei kuitenkaan vaikuta henkilön sukunimeen uuden henkilön nimessä, vaan henkilö tallentuu automaattisesti siihen kansioon millä kirjaimella henkilön sukunimi oikeasti alkaa.

Roolilistaus

Roolit-välilehdellä näytetään kohderekisterin osapuolissa käytetyt henkilöroolit. Henkilöroolin nimeä klikkaamalla saadaan lista kyseisessä roolissa olevista henkilöistä henkilörekisteristä. Henkilön tietoja pääsee muokkaamaan henkilön nimen edessä olevaa Muokkaa-nappia painamalla.

Henkilön haku

Haku-välilehdellä voidaan henkilöitä hakea henkilön millä tahansa tiedolla. Jos hakusanan jättää tyhjäksi ja painaa Hae-nappia, haetaan kaikki henkilörekisterin henkilöt henkilölistaan. Vain tunnukselliset -täppää käyttämällä voi hakea sellaisia henkilöitä, joilla on tunnukset Tampuuriin.

Henkilön tietojen muuttaminen

Henkilötietojen muuttamiseen pääsee Tampuurissa hyvin monesta paikasta, kuten omista tiedoista, henkilörekisteristä ja monista listauksista, joissa henkilön nimessä on sininen linkki.

Perustiedot-välilehdellä sijaitsee yleisimmät tiedot henkilöön liittyen. Pakolliset tiedot on merkitty punaisella ja ilman pakollisten tietojen täyttämistä ei henkilön tietoja voi tallentaa. Jos henkilön voi poistaa henkilörekisteristä, näkyy Tallenna-napin vieressä Poista-nappi (punainen nappi). Jos henkilöllä ei ole vielä Tampuuriin tunnuksia, tulee Tallenna-napin viereen Anna käyttäjätunnukset -nappi.

Henkilötietojen Tunnukset-välilehdellä voidaan muuttaa henkilön salasanaa sekä käyttöoikeusroolia. Käyttäjätunnusta ei koskaan voi muuttaa vaan tunnus pitää ensiksi poistaa ja vasta sen jälkeen se voidaan perustaa uudelleen samalla henkilölle.
Käyttäjätunnus poistetaan Tunnukset -välilehden yläreunassa olevasta punaisesta ruksista.

Henkilötietojen Tilastot-välilehdellä nähdään henkilön edelliset kirjautumiset. Listalla näytetään 15 viimeisintä kirjaantumista ja Näytä kirjautumishistoria -nappia painamalla nähdään henkilön kaikki kirjautumiset.

Yhteydet-välilehdellä on tiedot henkilön yhteyksistä yritysrekisteriin sekä kohteisiin. Kohteisiin liittyviä yhteyksiä voi muokata Yhteydet kohteisiin -osassa. Rooli-sarakkeen tekstin edessä olevasta Muokkaa-kuvakkeesta voi yhteyden poistaa. Yhteydet voi päättää massana valitsemalla kaikki Yhteydet kohteisiin -listan täpät ja tämän jälkeen klikata punaista ruksia (Poista valitut). Poista valitut -napin painallus ei poista yhteyksiä vaan yhteydet päätettään kuluvaan päivään.

Asetukset-välilehdellä voidaan muuttaa henkilön erinäisiä Tampuurin asetuksia. Asetuksissa voidaan määrittään käyttäjän kohderekisterin puun asetukset, PTS:n puun asetukset, hankkeiden puun asetukset sekä ilmoituksiin liittyviä asetuksia.

Kuolinpesän muodostaminen Tampuurissa

Nämä ohjeet löytyy Eteisestä.

Turvakielto

Turvakielto-tieto on lisätty Henkilökortille tuotteen mukana ja tähän on lisätty omat oikeudet sekä asetukset. Turvakielto-tietoa voidaan päivittää käyttöliittymän kautta, jos asetukset ja oikeudet sen sallivat. Tätä Turvakielto-tietoa käytettäessä voidaan estää esimerkiksi porraskäytävänäytöistä henkilön tietojen näyttäminen. 

Kuva: Henkilökortilla Turvakielto-tieto ei muokattavassa tilassa

Kuva: Henkilökortilla Turvakielto-tieto muokattavassa tilassa ja Turvakielto asetettuna
 
Manuaalisessa muokkauksessa tietoa voidaan muuttaa henkilökortin Lisätiedot -välilehdellä.
Jos henkilö on merkitty turvakieltoon, näytetään henkilökortin oikeassa yläkulmassa "Turvakielto" -teksi ja logo
 
 
 
Jos henkilö on merkitty Turvakieltoon, vahvistetaan muutoksien tekeminen joka kerta tallennuksen yhteydessä.
 
Turvakieltoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet liittyen henkilön osoitteeseen:
 
- jos turvakielto on päällä, ohjelma ei päivitä henkilökortin asumisen osoitetta asukasrastiin perustuen (alkava tai päättyvä sopimus)
- laskuaineistoissa ei näytetä sopimuksen kohdetta (laskulla tietokenttä "Kohde") lainkaan. Näin ollen laskutulosteesta ei voi päätellä henkilön asuinpaikkaa laskutiedoista. Piilotus määritellään asetuksella (Tampuurituki voi päivittää). Kohdetieto piilotetaan seuraavista laskuaineistoista:


- kausilasku
- kausilaskusta luotu elasku/suoramaksu
- erillislasku
- erillislaskusta luotu elasku/suoramaksu
- korkolasku
- korkolaskusta luotu elasku/suoramaksu
- lukemalasku
- lukemalaskusta luotu elasku/suoramaksu
- maksukehotus

 
 
 

Video: Henkilörekisteri