Etusivu»Yritysrekisteri
 • RSS Feed

Last modified on 3/22/2018 10:25 AM by User.

Yritysrekisteri

Yritysrekisteri

Yritysrekisteriin on tallennettu kaikki yritykset. Yritysrekisteriin tallennetaan myös kaikki omistajat, kohteiden huoltoliikkeet ja erikoisliikkeet.

Yritysrekisterissä voidaan tehdä haku nimen, Y-tunnuksen, puhelinnumeron ja/tai osoitteen perusteella.

Lisäksi hakuun voidaan lisätä luokittelutekijöitä, joita ylläpidetään Ylläpito -välilehden Yleiset rekisterit -toiminnon kautta.

Uuden yrityksen lisääminen

Yritysrekisterin yläpalkissa löytyy Lisää uusi yritys -painike. Sitä painamalla avautuu uusi ikkuna, johon syötetään yrityksen perustiedot. Punaisella merkityt kentät ovat pakollisia. Kun perustiedot on syötetty, klikataan Tallenna. Ensimmäisen tallennuksen jälkeen yrityskortille ilmestyy näkyviin lisää välilehtiä.

Yrityksen tietojen muuttaminen

Yritystietoja ylläpidetään yritysrekisterissä mutta tietoihin on linkki myös useasta Tampuurin toiminnosta. Linkki näkyy joko Muokkaa -painikkeena tai yrityksen nimi sinisenä.

Yritystietojen Perustiedot -välilehdellä on yritykseen liittyviä perustietoja. Toimialat -välilehdellä kytketään yritys johonkin toimialaan ja Toiminta-alue -välilehdellä yritys kytketään johonkin toiminta -alueeseen. Punaiset kentät ovat pakollisia tietoja ja ilman pakollisten tietojen syöttämistä tietoja ei voi tallentaa.

Painikkeet Tilaukset, Hankkeet ja Tilastot avaavat raportit kyseisistä asioista uuteen ikkunaan. Jos yrityksen voi poistaa, näkyy Tallenna -napin vieressä punainen Poista -nappi.

Yrityksen Roolit -välilehdellä hallitaan niitä rooleja, joita yrityksen työntekijöille voidaan kytkeä. Esimerkkikuvan tapauksessa yrityksen työtekijöille ei voida kytkeä kuin Ilmoituksen ilmoittaja ja Ilmoituksen tilaaja -rooleja. Roolien muokkaaminen tapahtuu klikkaamalla -painiketta, joka sijaitsee roolilistauksen yläpuolella.

Roolien valitseminen

Roolien valitseminen yritykselle avautuu uuteen ikkunaan, josta valitaan sopivat roolit yritystä varten. Jos kyseessä on huoltoyritys, valitaan roolilistasta vain huoltoyhtiölle tarkoitetut roolit. Jos kyseessä taas on jokin muu kumppaniyritys, valitaan roolit kyseistä yritystä varten. Kumppaniyrityksille ei kuitenkaan koskaan valita Pääkäyttäjä -roolia, koska sen myötä tulisi liikaa oikeuksia järjestelmään.

Osapuolet -välilehdeltä löytyy lista yrityksen työntekijöistä. -nappia klikkaamalla yritykseen voidaan lisätä uusia työntekijöitä.

Työntekijälistassa näkyy ensimmäisessä sarakkeessa työntekijän käyttöoikeusrooli (esim. pääkäyttäjä), toisessa työntekijän nimi, seuraavassa käyttäjätunnus ja viimeisessä titteli. Yrityksessä voi olla työntekijöinä myös käyttäjätunnuksettomia henkilöitä, jolloin Käyttäjätunnus -sarakkeessa ei työntekijän kohdalla lue mitään.

Jos työntekijällä ei ole käyttäjätunnusta, voidaan käyttäjätunnus lisätä Nimi -sarakkeesta löytyvää työntekijän nimeä klikkaamalla. Avautuvassa ikkunassa painetaan Anna käyttäjätunnus -nappia ja lisätään tunnus ohjatussa toiminnossa.

Uuden osapuolen lisääminen

Työntekijän lisääminen on ohjattu toiminto, jossa vaiheesta toiseen siirrytään käyttämällä painikkeita Edellinen ja Seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan onko työntekijä jo olemassa henkilörekisterissä vai lisätäänkö kokonaan uusi henkilö.

Jos työntekijä löytyy jo henkilörekisteristä, voidaan tätä etsiä etu- tai sukunimen perusteella. Jos työntekijä on jo yhdistetty johonkin toiseen yritykseen, työntekijää ei voida kytkeä uuteen yritykseen eikä sen takia ilmesty hakutuloksiin.

Kun työntekijä löytyy ja se nousee listalle, valitaan työntekijä nimen edessä olevasta pallukasta ja siirrytään seuraavaan vaiheessa Seuraava -nappia painamalla. Jos työntekijän nimeä ei löydy listalta, on henkilö jo kytketty johonkin toiseen yritykseen tai työntekijää ei ole syötetty henkilörekisteriin. Tällöin pitää joko lopettaa työntekijän lisääminen Peruuta -nappia painamalla tai siirtyä edelliseen vaiheeseen Edellinen -nappia painamalla.

Jos tiedetään varmasti ettei henkilörekisterissä ole jo olemassa henkilökorttia lisättävälle työntekijälle, lisätään uusi työntekijä henkilörekisteriin vaiheessa yksi. Työntekijälle syötetään pakolliset tiedot (punaiset kentät), jonka jälkeen jatketaan Seuraava-nappia painamalla. Jos pakollisia tietoja ei ole täytetty, Seuraava -painike näkyy harmaana eikä sitä voi klikata.

Vaiheessa kaksi valitaan rooli, johon työntekijä tullaan kytkemään yrityksessä. Rooli ei välttämättä kuvaa henkilön toimenkuvaa yrityksessä vaan sillä määritetään käyttäjän oikeudet Tampuurissa.

Rooli valitaan sen nimen edessä olevasta pallukasta, jonka jälkeen siirrytään Seuraava -nappia painamalla viimeiseen vaiheeseen. Mikäli käyttäjätunnuksia ei tarvitse antaa, voidaan lopettaa työntekijän lisäys tässä vaiheessa klikkaamalla Valmis -painiketta.

Viimeisessä vaiheessa työntekijälle annetaan käyttäjätunnus sekä salasana. Yleisesti ottaen käyttäjätunnuksen tulee olla minimissään kuusi (6) merkkiä pitkä ja salasanan kahdeksan (8) merkkiä pitkä. Käyttäjätunnuksessa on hyvä käyttää jotakin kaavaa, esimerkiksi viisi ensimmäistä kirjainta sukunimestä ja kolme etunimestä (Matti Meikäläinen -> meikämat). Poikkeustapauksissa kannattaa käyttää täytemerkkejä, jotta tunnukset olisivat aina samanmittaisia ja käyttäjä voisi muistisäännöllä muistaa oman käyttäjätunnuksen.

T10.3 versiossa on mahdollistettu yleisesti salasanan kompleksisuus vaatimuksien tarkempi määritys:
 
minimipituus
maksimipituus
isoja kirjaimia vähintään
numeroita vähintään
pieniä kirjaimia vähintään
erikoismerkkejä vähintään
 
Uusien asetuksien avulla voidaan Tampuurin salasanoista saada vielä turvallisempia. Ole yhteydessä asiakasvastaavaan tai Tampuuritukeen, jos haluat omassa Tampuurissasi näitä uusia salasanan monimutkaisuusvaatimuksia käyttöösi. Tämän ominaisuuden käyttöönottaminen on maksullista.
 

Jos käyttäjätunnus on jo varattu, Käyttäjätunnus -kentän perään tulee Valmis -napin painalluksen yhteydessä muistutus siitä. Tällöin tunnusta pitää muuttaa ja painaa Valmis -nappia uudelleen. Jos salasana ja vahvistus eivät täsmää, tulee siitäkin ilmoitus.

Työntekijän lisääminen ja tunnusten antaminen päättyy Valmis -nappia painamalla, jolloin työntekijä on lisätty yritykseen ja työntekijälle on lisätty tunnukset Tampuuriin. Valmis -napin painalluksen jälkeen työntekijä voi kirjautua Tampuuriin annetuilla tunnuksilla.

Yhteydet -välilehti

Yhteydet -välilehdellä on listaus niistä kohteista joihin kyseinen yritys on kytketty kohderekisterissä. Yhteyden aikaväliä voi muuttaa Aikaväli -sarakkeessa olevaa sinistä linkkiä painamalla. Yhteyden voi poistaa valitsemalla poistettavan yhteyden rivin alusta täppä ja tämän jälkeen painamalla -nappia. Massana yhteyksien aikavälin muuttaminen tapahtuu klikkaamalla muutettavien rivien täpät päälle ja painamalla -nappia.

Palaute -välilehti

Yrityksille voidaan antaa palautetta niiden tekemien toimien mukaan. Palaute voi olla joko positiivista, neutraalia tai negatiivista.

Loki -välilehti

Loki -välilehdeltä nähdään mitä valitulle yritykselle on tehty ja milloin. Nähdään myös kuka tietoja on viimeksi muokannut ja milloin.

Liitteet -välilehti

Liitteet -välilehdellä on yritykseen kytketyt liitteet ja tiedostot. Liite voi olla esim. kuva, dokumentti ja jokin muu tiedosto. Liitteen voi poistaa klikkaamalla liiterivin ensimmäisessä sarakkeessa olevaa täppää ja tämän jälkeen punaista ruksia. Uuden liitteen voi lisätä -painiketta klikkaamalla.

Liitteen lisääminen

Liitteen lisääminen yritykseen on ohjattu toiminto, jossa painikkeita Seuraava ja Edellinen käyttämällä siirrytään vaiheesta toiseen. Ensimmäisessä vaiheessa lisättävälle tiedostolle annetaan nimi ja kuvaus, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen Seuraava -nappia painamalla.

Toisessa vaiheessa valitaan lisättävä liite Selaa -nappia (engl. Browse) painamalla. Lisättävä tiedosto haetaan joko omalta koneelta tai verkkolevyltä, jonka jälkeen painetaan Lisää -nappia. Painalluksen jälkeen painetaan vielä Valmis -nappia ja liitteen lisääminen on valmis.

Yrityksen poiston esto

Yrityksen poisto estetään, jos yrityksellä on voimassa olevia kohde- tai osapuoliyhteyksiä.

T10 versiosta eteenpäin Poista xxxxx -painike ei anna poistaa yritystä, jos:

 • Osapuolet -välilehdeltä löytyy osapuolirivejä
 • Yhteydet -välilehdeltä löytyy yhteysrivejä

Yrityksen poisto onnistuu poistamalla ensin osapuolet ja/tai yhteydet. Huom: Yhteydet -välilehden voimassaoloajalla ei ole merkitystä, vaan sillä löytyykö välilehdeltä rivejä.  

Yritysrekisterin listauslaajennukset ja tietojen vienti Exceliin

Yritysrekisterin hakuruutuun on tuotu kaksi uutta ominaisuutta tietojen hakemiseen liittyen. Hakua ja etenkin haun suodatusta, on laajennettu Tilaajavastuu -palvelun ominaisuuksilla ja T9 -versiossa yritysrekisterin haun saa suoraan Excel -taulukkoon. 

Listausvaihtoehdot

 • Listaa kaikki yritykset
  • tämä on sama kuin ennen uusia listausvaihetoehtoja
 • Listaa y-tunnuksettomat yritykset
  • listaa sellaiset yritykset joilla ei ole Y-tunnusta syötetty Yrityskortilla
 • Listaa tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumattomat yritykset
  • listaa sellaiset yritykset jotka eivät kuulu Tilaajavastuu.fi palveluun
 • Listaa yritykset joiden tiedot ovat kunnossa
  • listaa sellaiset yritykset joiden Tilaajavastuu.fi tiedot ovat kunnossa
 • Listaa yritykset joiden tilaajavastuu.fi -tiedoissa on puutteita
  • listaa sellaiset yritykset joiden Tilaajavastuu.fi tiedoissa on puutteita

Excel export -sarakkeet (samat kuin yritysrekisterin listauksessa)

 • Nimi
 • Nimi2
 • Y-Tunnus
 • Osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Luotettava kumppani
 • Kumppani tarkastettu

Katso video yritysrekisterin muutoksista:

Tilaajavastuun tietojen muuttaminen käsin

T9 -versiossa on mahdollista muokata Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -tietoja, jos automaattinen palvelu ei ole päällä. Jos automaattinen Tilaajavastuu.fi -palvelu on päällä (maksullinen tuote), muokkaaminen ei ole mahdollista. Luotettava Kumppani -tiedon (Kyllä/Ei) mukaan näytetään myös vihreä tai punainen pallo yrityskortin oikeassa yläkulmassa. Punainen väri tarkoittaa sitä, ettei kyseinen yritys ole luotettava (Lisätiedot-kenttään on hyvä kirjata syyt) ja tältä yritykseltä ei voi tilata ilmoitushallinnasta mitään.

Asetukset:

Asetus Kuvaus
Kohderekisteri.LuotettavaKumppani.Tilaajavastuu

Onko Tilaajavastuu -palvelu käytössä (True/False)

Tilaajavastuu Totuusarvo siitä onko Tilaajavastuu käytössä (True/False)
Kohderekisteri.LuotettavaKumppani.ManuaalinenKaytto Onko Luotettava kumppani -tieto manuaalisesti lisättävissä
ilmoitukset.luotettavaKumppaniTarkistus.päällä Onko Luotettava kumppani -tarkistus päällä ilmoitushallinnassa

Tampuurituki voi muuttaa tämän asetuksen asiakkaan pääkäyttäjän pyynnöstä.

HUOM! Tilajaavastuu.fi automaattinen Luotettava Kumppani -tietojen päivitys on maksullinen tuote ja tämän tuotteen käyttöönotosta tulee olla yhteydessä joko Tampuuritukeen tai Tampuurin myyntitiimiin!