Etusivu»Autopaikkojen hallinta
  • RSS Feed

Last modified on 10/18/2019 1:31 PM by User.

Autopaikkojen hallinta

Katso myös: Autopaikkojen hallinta aspan kautta

Autopaikkojen hallinta

Autopaikkojen hallinta löytyy Etusivu-välilehdeltä, vasemman reunan linkistä Autopaikkojen hallinta.

Autopaikkojen hallinta avautuu hakuvälilehteen. Voidaan tehdä haku alasvetovalikosta tai vaihtaa aktiiviseksi Autopaikat-välilehti. Autopaikat-välilehdellä avautuu hakemistopuu, josta voidaan hakea paikkakunnittain kohteet.
Käytetään kumpaa hyvänsä, klikataan halutun kiinteistön päällä hiirellä.

Oikeanpuoleiseen ikkunaan avautuu aina ensin Jono-välilehden tiedot.

Kun halutaan tarkastella autopaikkatietoja, klikataan Tiedot-välilehteä.

Uuden autopaikan haltijan lisääminen

Uuden autopaikan haltijan lisääminen tehdään klikkaamalla autopaikan edessä olevaa kuvaketta tai sivun yläreunassa olevaa kuvaketta.

Klikkauksen jälkeen avautuu ohjattu autopaikan haltijan lisääminen ikkuna. Valitaan haetaanko haltijaksi henkilö vai yritys. Kun autopaikan edessä olevaa lisäyskuvaketta on klikattu, ei tässä kohdassa tarvitse enää valita autopaikan numeroa.
Kun ollaan valmiita tämän sivun osalta, klikataan Seuraava-painiketta.

Tähän kirjoitetaan joko henkilön tai yrityksen nimi ja klikataan Hae-painiketta.

Hae-painike avaa haun tulokset, joista valitaan haluttu henkilö.

Tieto siirtyy henkilölomakkeelle niiden tietojen kanssa, joita henkilöstä tai yrityksestä on tietoihin kirjattu. Jos henkilöä ei ole, voidaan hänet lisätä myös Lisää uutena henkilönä -painiketta painamalla. Tietojen täydentämisen jälkeen klikataan Seuraava-painiketta.

Viimeisessä aukeamassa näkyy syötetyt tiedot. Tässä kohtaa voidaan valita vuokrauksen alkamis- ja loppumisajankohdat. Loppumisajankohta ei pakollinen. Klikataan kalenterin kuvaa ja valitaan oikea päivämäärä, jos halutaan muuttaa ajankohtaa. Viimeiseksi klikataan Valmis-painiketta.

Tallentamisen merkiksi järjestelmä ilmoittaa, että haltijatiedot päivitetty. Klikataan OK-painiketta.

Lisätty henkilö tulee näkyviin autopaikkalistaan. Kun kohde on varattu, sen merkkiväri vaihtuu punaiseksi ja kun autopaikka on vapaa, se on vihreän merkkivärin alla.

Autopaikan sopimuksen poistaminen

Jos halutaan poistaa jonkun henkilön vuokrasopimus, klikataan kuvaketta henkilön takana. Tässä ikkunassa laitetaan vuokrasuhteen loppumisajankohta valitsemalla päivämäärä kalenterin kuvakkeesta ja klikataan Tallenna-painiketta.

Autopaikan jonotus

Jos kaikki autopaikat ovat jo varattuja, voidaan laittaa kaikki halukkaat jonottamaan joko valittua tai yleisellä tasolla tämän kiinteistön autopaikkaa. Silloin klikataan Jono-välilehteä.

Jono-välilehdellä klikataan Lisää-painiketta.

Avautuva uusi ikkuna on kolmivaiheinen, jossa edetään Seuraava-painikkeilla. Valitaan halutaanko lisätä jonoon yritys vai henkilö.

Tähän kirjoitetaan henkilön tai yrityksen nimi ja klikataan Hae-painiketta.

Nähdään nimihaun tulokset, josta valitaan nimi klikkaamalla suurennuslasin kuvaketta, joka siirtää henkilön tiedot jonoon.
Valinnan jälkeen klikataan Seuraava.

Saadaan näkyviin henkilön tiedot, jonotusnumeron ja siirtomahdollisuusnuolet.

Klikataan Valmis-painiketta, jos ei haluta tässä tehdä muutoksia. Klikkauksen jälkeen henkilö siirtyy jonotuslistalle.

Jos halutaan siirrellä henkilön jonotuspaikkaa, onnistuu se henkilön perässä olevilla nuolilla. Pelkät nuolet pykälä ylöspäin tai alaspäin kerralla tai nuolien päässä viiva siirtää henkilön jonotuslistan kärkeen tai perälle.

Jos halutaan poistaa henkilö jonosta kokonaan, klikataan henkilön edessä olevaan neliöön väkänen, jonka jälkeen punaisen ruksin klikkaaminen poistaa henkilön jonosta.

Listaukseen "Lisätietoja"-kentän sisältö

Versiossa T10 on lisätty autopaikkalistaukseen Lisätietoja-sarakkeeseen autopaikan lisätiedot kohderekisteristä.

Tarkistetaan, että kohderekisterin autopaikan Lisätietoja-kenttään syötetyt tiedot nousevat kohteen autopaikkalistauksen uuteen Lisätietoja-sarakkeeseen.

Video: Autopaikkojen hallinta

Sähköpostin lähetys

Asetukset:

autopaikat_haltijawelho_sopimuspaivitys_laheta_sahkoposti_reskis
autopaikat_haltijawelho_sopimuspoisto_laheta_sahkoposti_reskis
autopaikat_haltijawelho_sopimusluonti_laheta_sahkoposti_reskis

Lisäksi on asetus 'rooli autopaikat reskishoitaja', joka määrää mille roolille lähetetään sähköpostia (roolin tulee olla henkilörooli). Osapuoli haetaan kustannuspaikan tasolta. Jos asetus on kytketty pois tai osapuolia ei löydy,  annetaan oheinen virheilmoitus .

Autopaikkakartta ja muut autopaikkojen liitteet

 Autopaikkojenhallintaan voi lisätä liitteitä näkyviin dokumenttipankin kautta.

Edellytyksenä on, että Dokumenttipankissa on päätasolla "Autopaikat"-niminen kansio, jonka alle lisätään liitteet. Liitteet tulevat sitten näkyviin Autopaikkojenhallintaan "Kohteen liitteet"-välilehden alle:

Raportit

Autopaikkojen hallinnan yläreunassa olevalla työkalurivillä on raportit painikkeet, josta tiedot voidaan tulostaa. Raportit avautuvat uuteen ikkunaan ja tiedot on mahdollista siirtää Exceliin.

Raportti -kohdasta tulostuu autopaikan tiedot alla olevan kuvan mukaisesti.

Sopimusraportti -kohdan valinnat ovat sopimusraportti tai rappuraportti. Raportit tulostuu valitulta aikaväliltä näytä valintojen (voimassa, päättynyt ja tulevat) mukaisesti.

Kuva sopimusraportti

Kuva rappuraportti

Jonotusraportti -kohdasta tulostuu autopaikkojen jonotustiedot alla olevan kuvan mukaisesti.