Etusivu»Osakerekisteri

Osakerekisteri

Video: Haltijanvaihto

 

Video: Osakerekisterin ja rahatilin perustaminen 

 

Video: Osakesarjan muokkaaminen

Osakerekisteri

Tampuurin osakerekisteriin on tallennettu osakesarjojen tiedot sekä niiden omistajat. Osakerekisterin oletusnäkymä on alla olevan kuvan näköinen, ilman puun aukeamista. Osakerekisteri on jaettu kahteen osaan: puu ja tiedot.

Osakerekisterin puu

Osakerekisterin selaaminen tapahtuu avaamalla Osakerekisterin puuta plusmerkkejä painamalla. Kohteittain-kohdan alla on esitetty kaikki ne yhtiöt, joihin on osakesarjoja kytketty.

Osakerekisterin puusta yhtiön nimeä klikkaamalla saadaan yhtiön osakesarjat listanäyttöön. Listanäyttöön ladataan kaikki yhtiön osakesarjat, jos osakesarja on kytketty johonkin asuinhuoneistoon, liikehuoneistoon, autopaikkaan tai muuhun tilaan.

Osakerekisterin toimintonapit

Uusi osakesarja: Uuden osakesarjan lisääminen valittuun yhtiöön
Massalisäykset: Tulossa
Osakeluettelo: Raportti osakesarjoista
Ääniluettelo: Raportti osakesarjoista ja äänistä
Muu alla asuvat osakkaat: Raportti
Tulosta: Tulosta sivun tiedot
Viestintä: Avaa viestintätyökalun ja vie osakkaat vastaanottajiksi, ohjelinkki.

Osakerekisterin tiedot

 

Listanäytön ylälaidassa on tiedot yhtiöstä ja kiinteistöstä. Sinisiä linkkejä klikkaamalla voidaan avata joko yhtiön tai kiinteistön tiedot.  Uusimpana tietona näytetään tieto siitä onko yhtiö siirtynyt sähköiseen Osakehuoneistorekisteriin, tämä tieto on kohderekisterissä tallennettu yhtiötasolle "Muut tiedot" välilehdelle kenttään "Yhtiö Osakehuoneistorekisterissä".

Osakerekisterin osakeluettelossa näkyy kaikki jo kytketyt osakesarjat. Siniset linkit tässäkin näytössä avaavat uusia ikkunoita, joissa sitten voi muokata tietoja. Huoneiston tunnuksesta pääseen muokkaamaan Kohderekisterin huoneiston tietoja ja Osakesarjan sinisestä linkistä pääsee muokkaamaan osakesarjan tietoja. Henkilön nimeä klikkaamalla taas pääsee muokkaamaan henkilön tietoja henkilörekisteristä.

Lisää uusi yhtiö

Uuden yhtiön perustaminen aloitetaan klikkaamalla Lisää uusi yhtiö -kuvaketta Osakerekisterin työpöydältä.

Uudemman yhtiönlisäys -welhon ohjeet löydät täältä.

Yhtiön lisäys on ohjattu toiminto, jossa on kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa syötetään yhtiön tiedot. Yhtiön pakollisia tietoja ovat tunnus, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, Omistaja sekä Y-tunnus. Lomakkeelle voidaan kytkeä myös asiakaskohtaisesti haluttuja kenttiä jotka viedään kohderekisteriin kohteelle (kuvassa aloituspvm sekä sopimustyyppi).

Ilman näitä tietoja ei pääse seuraavaan vaiheeseen. Y-tunnuksen tarkistuksen jälkeen perustetaan uusi yhtiö myös yritysrekisteriin.

Vaiheesta toiseen ohjatussa toiminnossa siirrytään Edellinen ja Seuraava -nappeja painamalla.

Toisessa vaiheessa syötetään ensiksi rakennuksien lukumäärä ja tämän jälkeen painetaan Muodosta rakennukset -painiketta. Rakennuksien lukumäärä tulee aina olla numeerinen arvo. Muodosta rakennukset -painikkeen painalluksen jälkeen lomakkeelle ilmestyy yhtä monta riviä kuin rakennuksia määrättiin perustettavan. Rakennuksen pakollisia tietoja ovat tunnus, nimi ja huoneistot. Myös muut tiedot on tässä vaiheessa syytä täyttää, koska muuten ne pitää käydä täyttämässä Kohderekisterin kautta.

Huoneistot-sarakkeeseen täytetään tiedot mistä huoneistosta mihin huoneistoon tässä rakennuksessa on. Kuvan mukaisessa esimerkissä perustetaan siis kaksi rakennusta ja toisessa rakennuksessa on yksi huoneisto ja toisessa kaksi. Jos rakennuksessa on kaksi porrasta, syötetään Porras-kenttään ensimmäisen portaan tunnus.

Viimeissä vaiheessa syötetään huoneistojen ja osakesarjojen tiedot. Tässäkin lomakkeessa punaisella merkityt kentät ovat pakollisia tietoja ja ne pitää syöttää oikeassa muodossa. Osakkeiden lkm ja Äänimäärä -kenttiin tulee syöttää numeerisia sarjoja.

Yhtiön lisäyswelho päätetään klikkaamalla Valmis-nappia. Tässä vaiheessa Tampuuri perustaa yhtiön, kiinteistön, rakennuksen, huoneiston ja osakesarjojen tiedot niin osakerekisteriin kuin kohderekisteriinkin.

Yhtiön perustamisen jälkeen osakesarjoille pitää lisätä omistajat sekä ylläpitää muut osakesarjan tiedot.

Kohteen tietoja kohderekisterissä päästään ylläpitämään huoneistotunnuslinkistä.

Kohteelle voidaan lisätä esim. huoneistotyyppi.

Osakesarjan tiedot

Osakesarjan tiedot avautuvat uuteen ikkunaan klikkaamalla osakeluettelosta osakesarjan sinistä linkkiä. Siitä avautuu Osakkaat-välilehden ylläpito.

Osakesarjan tiedot on jaettu kolmelle välilehdelle, joista ensimmäinen on Perustiedot, toinen Osakkaat ja viimeinen Kaupat.

Perustiedot

Perustiedot-välilehdellä on tiedot osakesarjasta ja lisätietoina yhtiön nimi, kohteen nimi, kohteen tyyppi sekä pinta-ala. Pakollisia tietoja tällä lomakkeella on osakesarja, osakkeiden lukumäärä sekä osakekirjat annettu. Ilman em. tietoja ei osakesarjan tietoja voi tallentaa tai muuttaa.

Osaketietojen muutoksen jälkeen tiedot pitää muistaa tallentaa Tallenna-nappia painamalla. Jos lomake suljetaan Sulje-nappia painamalla ennen tallentamista, tehdyt muutokset häviävät.

Osakkaat

Osakkaat-välilehdellä on tiedot viimeisestä kaupasta ja osakesarjaan kytketyt omistajat. Osakkaat-välilehdellä ovat myös toimintanapit osakkaan poistamiseen ja uuden osakkaan lisäämiseen. Osakkaiden osuuksien muuttaminen voidaan tehdä suoraan Osuus-sarakkeessa näkyvään kenttään ja Tallenna-nappia painamalla osuus päivitettään osakeluetteloon.

Poista osakas

Osakkaita voidaan poistaa Poista-nappia painamalla. Napin painalluksen jälkeen avautuu uusi ikkuna, jossa itse poisto tapahtuu.

Poistettavat osakkaat valitaan osakkaan nimen edessä olevasta täpästä ja tämän jälkeen painetaan punaista Poista-nappia. Jos poistamista ei haluta tehdä, painetaan Sulje-nappia. Poista-napin painalluksen jälkeen kysytään vielä varmistus poistoon ja tähän varmistukseen vastaamalla OK, tapahtuu itse poisto tapahtuma.

Virheellisissä poistoissa osakas voidaan kytkeä takaisin osakesarjaan Lisää osakas -toimintoa käyttämällä.

Haltijanvaihto

Haltijanvaihdon kautta tehdään osakesarjojen osakasvaihdokset silloin kun kaikki osakesarjalla olevat osakkaat vaihtuvat.
Vaihdos on ohjattu toiminto.
 

Ensin valitaan ostajien (uusien osakkaiden) lukumäärä sekä onko kyseessä henkilö vai yritys, annettujen tietojen jälkeen listataan ostajat (Listaa henkilöostajat tai Listaa yritysostajat).

Tämän jälkeen päästään ylläpitämään uuden osakkaan tiedot. Hae-painikkeella voidaan tehdä haku osapuolirekisteristä josta löytyy annetun osapuolen tiedot jo. Pakollisen hetu -tiedon lisäksi tulee haussa syöttää vähintään sukunimi, ellei kenttää ole oletuksena merkitty pakolliseksi.

Mikäli tietoa ei löytynyt osapuolirekisteristä Tallenna-painikkeella, saadaan lisäys tehtyä sinne.

Lopuksi annetaan uudelle osakkaalle osakerekisterin tiedot. Mikäli myyjiä (edellisiä osakkaita) on useampi kuin yksi, voidaan kauppa tehdä vain toisen osalta, jolloin jäljelle jääneelle osakkaalle jää voimassa oleva omistusosuus.

Video: Haltijanvaihto

Lisää osakas

Osakkaita voidaan lisätä osakesarjaan Lisää osakas -nappia painamalla. Napin painalluksen jälkeen ruutuun avautuu uusi ikkuna, jossa itse lisääminen tapahtuu.
Tätä käytetään silloin kun osakesarjalla ei ennestään ole osakkailla yhteensä 100% omistusosuutta käytettynä, tai kun osakkaat muuten vaihtuvat, mutta yksikin 'vanha' osakas jää vielä osakesarjalle. Tällöin uusi osakas/osakkaat lisätään ensin Lisää osakas -toiminnolla osakesarjalle 0% osuudella, jonka jälkeen hänelle/heille lisätään omistusosuus Osta lisäosuus -painikkeella. Tämä näkyy osakesarjan Osakkaat -välilehdellä kunkin osakkaan omistusosuuden perässä.Ohjatussa osakkeiden lisäyksessä on kaksi vaihetta ja johdanto. Johdannossa ensiksi valitaan mitä halutaan lisätä; uusi henkilö tai yritys, vai haetaanko henkilö tai yritys niille kuuluvista rekistereistä.

Lisää uusi henkilö: Valitaan tämä, jos varmasti tiedetään ettei henkilöä löydy Henkilörekisteristä.
Lisää uusi yritys: Valitaan tämä, jos varmasti tiedetään ettei yritystä löydy Yritysrekisteristä.
Hae henkilöä/yritystä: Valitaan tämä aina ensimmäisenä, ja jos haku ei löydä etsittyä henkilöä tai yritystä, palataan johdantoon.

Lisää uusi henkilö

Jos johdannosta valittiin Lisää uusi henkilö, näkyy ruudussa yllä olevan kuvan mukainen näkymä. Henkilön lisäyksessä punaiset pakolliset tiedot pitää ainakin täyttää ennen kuin pääsee eteenpäin ohjatussa toiminnossa. Jos sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa, kenttään syötetään tällöin viiva (-).

Lisää uusi yritys

Jos johdannosta valittiin Lisää uusi yritys, näkyy ruudussa yllä olevan kuvan mukainen näkymä. Yrityksen lisäyksessä punaiset pakolliset tiedot pitää ainakin täyttää ennen kuin pääsee eteenpäin ohjatussa toiminnossa.

Hae henkilöä/yritystä

Jos johdannosta valittiin Hae henkilöä/yritystä, näkyy ruudussa yllä olevan kuvan mukainen näkymä. Haku aloitetaan klikkaamalla Valitse osapuolista -kuvaketta. Tämän jälkeen haku avautuu taas uuteen ikkunaan.

Henkilön tai yrityksen hakuikkunassa valitaan ensiksi mitä haetaan (henkilö- ja yritystäpät) ja tämän jälkeen kirjoitetaan Hakusana-kenttään haettavan henkilön tai yrityksen nimi. Jos haetaan yritystä hakutulokset tulevat Yritysosapuolet-näkymään, jos taas haetaan henkilöä tulokset tulevat näkyviin Henkilöosapuolet-näkymään.

Valitse-nappia painamalla henkilö tai yritys valitaan lisättäväksi osakkaaksi ja hakuikkuna sulkeutuu automaattisesti. Seuraava-nappia painamalla siirrytään ohjatussa toiminnossa toiseen ja viimeiseen vaiheeseen.

Viimeissä vaiheessa syötetään valitulle osakkeelle osuus, saanto, kauppakirjan allekirjoitus, omistusoikeuden siirtymis- ja merkitty osakeluetteloon päivämäärät. Pakollisia näistä ovat osuus (%-osuus) ja kauppakirjan allekirjoituspäivämäärä. Jos osakas asuu huoneistossa, voidaan Asuu huoneistossa -täppä laittaa päälle.

Osakkaan lisäys tallennetaan Valmis-nappia painamalla, ja tämän jälkeen ikkuna sulkeutuu ja osakesarjan tiedot ladataan uudestaan uusilla tiedoilla.

Osakkaan massalisäys

Mikäli yksi ja sama osapuoli esiintyy useammalla osakesarjalla, voidaan tuo osakas lisätä osakesarjoille massalisäys -toiminnon avulla:

Kaupat -välilehti

Kaupat-välilehdellä on tiedot edellisistä osakkaista ja heidän omistuksistaan. Kauppojen historiatietoja voidaan poistaa painamalla rivin edessä olevaa ruksipainiketta. HUOM! Poistossa ei ole varmistuskysymystä vaan se tapahtuu heti!

Kesäkuun 2017 jälkeen tehdyillä haltijanvaihdoilla historiaan viedään myös saantotieto sekä "merkitty osakeluetteloon" tieto, tätä aiemmin tietoja ei ole kerätty kauppahistorian tietokantaan. 

Uuden osakesarjan lisääminen

Uuden osakesarjan lisääminen kustannuspaikan tietylle kohteelle (esim. huoneistolle tai autopaikalle) alkaa klikkaamalla Uusi osakesarja -painiketta kun kohdepuusta on klikattu tiettyä kustannuspaikkaa.
Kohde -valikosta valitaan kohde jolle osakesarja halutaan luoda.


Kohteen valinnan jälkeen syötetään osakesarjan tiedot sekä omistustiedot. Tässäkin näytössä punaiset kentät ovat pakollisia tietoja ja ilman niitä osakesarjaa ei voi tallentaa Tallenna-nappia painamalla.

Tiedot tallennetaan Tallenna-nappia painamalla, jonka jälkeen lomake sulkeutuu automaattisesti ja osakeluettelo päivittyy. Sulje-nappia painamalla voidaan lisääminen peruuttaa.


Jos osakerekisterissä ei ole millekään kustannuspaikalle lisätty yhtäkään osakesarjaa, uuden osakesarjan saa lisättyä olemassa olevalle kohteelle klikkaamalla kohdepuusta ylintä 'Osakerekisteri' -tasoa, ja valitsemalla Lisää uusi osakesarja -toiminto.
Kohde -valikosta valitaan kustannuspaikka ja Huoneisto -valikosta kohde jolle uusi osakesarja lisätään. Näiden valintojen jälkeen ohjelma siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, jossa päästään antamaan osakesarjan tiedot.

Osakesarjan merkitseminen siirretyksi sähköiseen osakehuoneistorekisteriin

Yksittäisen osakesarjan (=osakeryhmän) siirtäminen osakehuoneistorekisteriin tuli mahdolliseksi 1.5.2019. Osakesarjan painetun osakekirjan voi viedä maistraattiin mitätöitäväksi ja siirrettäväksi sähköiseen järjestelmään mikäli kyseinen yhtiö on siirtynyt osakehuoneistorekisteriin.

Tampuurissa yksittäisen osakeryhmän voi merkitä siirretyksi käyttöliittymästä osakesarjan tiedoista painikkeella "Merkitty osakehuoneistorekisteriin". 

 

 

 

Painikkeella aukeaa lomake missä annetaan osakesarjalle virallinen Osakeryhmätunnus (lisätietoa: https://osakehuoneistorekisteri.fi/osakeryhmatunnus). Tampuurin yhteydet Osakehuoneistorekisteriin (ASREK) on tarkoitus rakentaa käyttämällä tiedonhakuun tätä tunnusta (edit: 25.11.2020: päivitetty aikatauluarvio Q2/2021). 

 

 

Tallennuksen yhteydessä kysytään varmistus käyttäjältä.

Tallennuksen jälkeen osakeryhmän perustiedoissa osakeryhmätunnus näytetään "Sisäisenä tunnuksena" ja siirtonappi on disabloitu:

Osakeryhmätunnus tullaan näyttämään myös isännöitsijäntodistuksen tiedoissa (aikatauluarvio Q4/2019).

 

 

Vakuustiedot osakesarjalle

Osakerekisterin Osakesarjan tiedot -lomakkeelle on lisätty mahdollisuus tallentaa vakuustiedot. Alla listattu uuden osakesarjan kentät sekä Vakuuden saajat -kentän vaihtoehdot.

Uudet kentät osakesarjalla:

 • Annettu vakuudeksi
 • Vakuuden saaja
 • Pankin viitenumero
 • Mihin lainaan liittyen

Vakuuden saajat:

 • Nordea
 • Pohjola
 • Danske
 • Handelsbanken
 • CorpNordic
 • Valtiokonttori
 • Kuntarahoitus
 • Eläke-Fennia
 • Hypoteekkiyhdistys
 • Varma
 • muu

Osakkaan lisäämisessä oletussaannon määrittäminen asetuksella

Lisätty uusi asetus (osakerekisteri.osakaswelho.saanto.oletus), jolla voidaan määrittää mikä saantomuoto tulee oletuksena osakkaan lisäämisessä osakesarjalle.

Testattavaan ominaisuuteen liittyvä asetus osakerekisteri.osakaswelho.saanto.oletus löytyy toiminnosta YlläpitoTyökalutAsetustyökalutAsetustyökalu. Valitaan moduuli Agenteq.Tampuuri.Osakerekisteri, josta löytyy kyseinen asetus. Jos työkalu ei näy, tulee olla yhteydessä Tampuuritukeen, joka voi tehdä asetusmuutoksen.

Tallennuksen jälkeen siirrytään etusivun osakerekisteriin, valitaan puusta osakesarja ja valitaan Lisää osakas. Edetään vaiheeseen kaksi, jossa on testattava pudotusvalikko, Saanto.

Käytettävän asetuksen arvo tulee olla merkkijonona sama, kuin pudotusvalikosta löytyvät arvot. Esim. jos asetus on arvossa Kauppa, pitää kyseisen vaihtoehdon olla valittuna lomakkeelle tultaessa.

Jos asetus on tyhjä tai sellainen merkkijono, jolle ei löydy vastinetta valikon vaihtoehdoista, on valittuna valikon ensimmäinen arvo. 

Asetus Kuvaus
osakerekisteri.osakaswelho.saanto.oletus Asetetaan merkkijonona haluttu oletusarvo osakaswelhon saantovalikkoon.

"Omistaja" ja "Kohteen hoidon aloituspäivä" Yrityksen lisäys -welhoon

Osakerekisterin welhon ensimmäiseen vaiheeseen on mahdollista lisätä kaksi uutta kenttää: Omistaja ja Kohteen hoidon aloituspvm. (kohteen hoidon aloituspäivä ei kaikissa tampuureissa ole perustettuna, tällöin ota yhteys tukeen).   Nämä kaksi tietoa tallentuvat welhossa luodun kustannuspaikan tietoihin mikäli ne asetetaan mukaan perustamisvelhon lomakkeelle.

 

Asetus Kuvaus
osakerekisteri.omistajan_lisaaminen_uudelle_yritykselle Onko omistajan lisääminen käytössä osakerekisterin uusi yhtiö -welhossa.
osakerekisteri.hoidon_aloituspvm_lisaaminen_uudelle_yritykselle Onko kohteen hoidon aloituspäivämäärän lisääminen käytössä osakerekisterin uusi yhtiö -welhossa.
koht_main.yhtiö.hoidonAloitusPvm Kohteen hoidon aloituspvm kentän ptypeid kohderekisterissä.

Kohde-welhoon huoneiston luontiin uusi kenttä: "Yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus"

Lisätty Kohde-welhoon mahdollisuus syöttää tilalle Yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus -tieto. Kyseinen tieto tallentuu kohderekisterissä Käyttötarkoitus-kenttään.

 

Omistajan haun parannus

Osakkaan hakeminen muutettu toimimaan sillä tavalla, että haussa otetaan huomioon kaikki annetut hakusanat (ei vain hakua pelkästään yhdellä hakusanalla).

Raportit

Osakeluettelo

Osakeluettelossa luetellaan osakkeiden haltijat osakesarjoittain sekä heidän omistusosuutensa ja osakeluettelon merkintäpäivät. Raportin lisäasetuksista voidaan rastivalinnoilla edelleen

- näyttää osakesarjalle kirjatut omistajan lisätiedot
- näyttää/piilottaa osakkaiden syntymäajat
- näyttää/piilottaa osakkaiden osoitetiedot

Yritysomistajille näytetään yrityskortille merkitty kotipaikka sekä rekisterinumero (= y-tunnus).

 

 

Uutena tietona näytetään myös tilannetieto siitä onko yhtiö siirtynyt Osakehuoneistorekisteriin, tieto siirtymisestä tallennetaan kohderekisteriin yhtiön tietoihin "Muut tiedot" välilehdelle kenttään "Yhtiö Osakehuoneistorekisterissä"

Mikäli henkilöosakkaan  perustietokortiin on merkitty "Henkilötiedot eivät julkisia" tai "Turvakielto" päälle, ei osakkaan nimeä näytetä osakeluettelossa (kuvassa huoneisto A 3).

Ääniluettelo

Ääniluettelossa osakesarjoista näytetään huoneistojen osakkaat osakeryhmittäin (järjestyksen voi myös vaihtaa pudotusvalikosta huoneistoittain/omistajittain). Raportille voi rastivalinnoilla ottaa lisä valinnat
- näytetään osakkeenomistajaan liittyvä lisätieto (esim. pysyvä valtakirja, esimerkkikuvassa A 2 huoneistolla)
- näytetään osakkeenomistajaan liittyvä rajoitus (esimerkissä huoneisto A 2)
- näytetään äänimäärät osakeryhmittäin
- näytetään kohteen isännöitsijä sivun yläreunassa.

Raportin alareunassa näytetään osakkeiden kokonaislukumäärä sekä äänimäärä yhteenlaskettuna.

Mikäli sama henkilö on osakkaana useammassa huoneistossa, näytetään ko. henkilön nimen kohdalla raportilla tähti.

Mikäli henkilöosakkaan  perustietokortiin on merkitty "Henkilötiedot eivät julkisia" tai "Turvakielto" päälle, ei osakkaan nimeä näytetä ääniluettelossa.

 

Osakerekisterin muutokset

Osakerekisterin muutokset raportille tulostetaan kuluvasta ajankohdasta 10 vuotta taakse päin tapahtuneet kaupat.