Etusivu»Avainhallinta
  • RSS Feed

Last modified on 6/11/2020 9:25 AM by User.

Avainhallinta

Video: Avainsarjan perustaminen

Video: Avainten lainaus ja palautus

Video: Avaimien tilaaminen

Avainhallinta

Avainhallinnan perustaminen

Ylläpidossa perustetaan avainkategoriat sekä avaintyypit. Tämän jälkeen edetään kiinteistö kerrallaan perustamalla avainsarjat ja avaimet. Jokaisen perustetun kiinteistön jälkeen kyseisen kiinteistön avainhallinta voidaan käsitellä tampuurin kautta.

Avainhallinta löytyy Tampuurin Etusivu-välilehdeltä, vasemman laidan palkin kohdasta Avainhallinta.

Kaikki toiminnot löytyvät pikakuvakkeina avainhallinnan työpöydältä. Alareunan ylläpito-osiosta löytyy Avainkategoriat sekä Avaintyypit, joita voi vapaasti tehdä tarpeen mukaan lisää. Tapahtumaloki kirjaa ylös ohjelmassa tehdyt toimenpiteet.

Ensimmäiseksi on perustettava ryhmät, joiden alle voidaan perustaa avaintyypit. Eli aloitetaan perustamalla Avainkategoriat-kohtaan tarvittavat kategoria Lisää kategoria -painikkeesta klikkaamalla.

Alla muutamia esimerkkejä avainkategorioista.

Kategorioiden perustamisen jälkeen täytyy luoda avaintyypit, joita kiinteistössä on käytössä. Lisää tyyppi -painikkeesta klikkaamalla voidaan perustaa tarvittavat avaintyypit. Avautuvassa näkymässä täytetään kaikki kentät. Oletusmäärä voi olla max. 99kpl. Kenttien täyttämisen jälkeen klikataan tallennuspainiketta.

Alla muutama esimerkki avaintyypeistä:

Avaintyyppien kentät liittyvät rakenteilla olevaan massasyöttötyökaluun, kenttien avulla voidaan antaa oletusarvot massasyötölle.

Avainsarjan perustaminen

Avataan avaintenhallinta Avainhallinta-kuvakkeesta.

Avataan haluttu kiinteistö esiin kohderekisterin puusta.

Kiinteistön valinnan jälkeen, kohderekisterin oikealle puolelle aukeaa näkymä kiinteistössä olevista avainsarjoista.
Uusi avainsarja perustetaan yläreunan painikkeella Uusi avainsarja.

Klikkauksen jälkeen aukeaa uusi ikkuna, josta on täytettävä seuraavat kohdat.

Perustiedot:

  • talletetaan sarjanumero
  • valitaan avaintyyppi listalta sekä kohdistetaan kohteelle
  • tarvittaessa voidaan tehdä myös huoneistotasolle

Lisätiedot vapaata tekstiä. Villisarja-rasti laitetaan, jos kyseessa on villi sarja. Tallennetaan ja avainsarja on valmis.

Avaimen lisääminen avainsarjalle

Kohteen avainsarjat näkyvät valittuasi kohteen.

Perustetaan sarjalle avaimia klikkaamalla -painiketta.

Kustannuspaikka tulee esitäytettynä.

  • valitaan huoneisto luettelosta (kiikarikuvake)
  • annetaan avainsarjan numero sekä avainleima.

Perustaa voi yhdellä kerralla useampia avaimia, syöttämällä Lukumäärä-kenttään avainten määrän.
On myös mahdollista perustaa kerralla vain yksi avain. Lisätiedot-kohtaan voi kirjoittaa vapaata tekstiä.

Perustetut avaimet näkyvät avainsarjan alla ().

Kohteen avainsarjojen näkymä.

Muuttolistaus myös "Avainsarja"-tasolle

Versiossa T10 avainsarjojen listaukseen on lisätty mahdollisuus avata lainaajan muutot (irtisanomiset) avaintenpalautuksen pidätystietojen syöttämistä varten.

Lisätty avainsarjan tietoihin listaus avainsarjan kaikkien avaimien lainaajien muutoista. Jos muuttoja loytyy, niiden listaus esitetään avainsarjalistan ja alaosan lisätietojen välissä omana taulukkonaan.

Avainhallinnan avaimen saaja ehdotus kohteen osapuolista

Versiossa T9 on mahdollistettu avainhallinnassa avainlainausta (joko yksittäinen lainaus tai massalainaus) tehdessä lainaajan hakeminen kohteen/huoneiston asukkaista sekä sopijaosapuolista.

  • Haku-välilehdellä voi hakea henkilöitä tai yrityksiä vapaalla hakusanalla.
  • Osapuolet-välilehdellä listataan kaikki kohteen osapuolet.
  • Asukkaat-välilehdellä listataan kaikki kohteet/asunnon asukkaat.
  • Sopimusosapuolet-välilehdellä listataan kaikki kohteen/asunnon osapuolet, joilla on vuokrasopimus Asiakaspalvelu-välilehdellä.

Muuton pidätystietojen näyttäminen avainlainauksissa

Avainlainauksien tekolomakkeelle on versiossa T9 lisätty näkymä muuttojenhallintaan. Avainlainauksen ruudulla näytetään jatkossa myös aktiivisten muuttojen tiedot ja niistä erityisesti avainpalautuksen tila sekä avainpidätyksen summa. Muuttonumero-sarakkeen linkistä pääsee avaamaan muuttojen hallinnan lomakkeen ja em. lomakkeelta löytyy myös muut pidätykseen liittyvät tiedot.

Viestintä myöhässä olevista lainauksista

Avainhallinnassa on versiossa T9 mahdollistettu sähköpostin ja tekstiviestin lähettäminen myöhässä olevista lainauksista. Toiminto löytyy AvainhallintaAvainlistaLainauksetMyöhässä -kohdasta, jossa listataan kaikki ne lainaukset joiden lainauksen päättymisaika on menneisyydessä. Listan vasemman reunan rukseista (ks. kuva, merkattu punaisella) voidaan valita viestin saajat. Viestintätapa valitaan yläpalkista (linkit Sähköposti ja Tekstiviesti). Yläpalkin nappeja painamalla avautuu postitustyökalu uuteen ikkunaan/välilehteen (ks. kuva) ja siellä itse viesti sitten lähetetään. Viestipohjat pitää erikseen määrittää ja käydä asiakasvastaavan/projektipäällikön kanssa läpi.