Etusivu»Työpöytä
  • RSS Feed

Last modified on 7/4/2017 2:17 PM by User.

Työpöytä

Hakemisto

Työpöytä

Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen Tampuuri avaa käyttäjälle alla olevan näkymän. Käyttäjän oikeuksista kuitenkin riippuu kuinka monta sovellusta Tampuurin sisällä näkyy.

Työpöytä on jaettu neljään välilehteen, joiden kunkin alla on omat toimintonsa. Pikakuvakkeet -välilehdellä on Tampuurin pikakuvakkeita yleisimpiin toimintoihin. Haku -välilehdellä voidaan hakea joko kohteisiin liitettyjä osapuolia, kohderekisterin kohteita tai huollon vastuuosapuolia. Tilastot -välilehdellä on tällä hetkellä järjestelmään sisäänkirjautuneet käyttäjät ja Uutiset -välilehdellä on Tampuurin uutiset.

Jos Uutiset -välilehdellä on käyttäjälle uusia uutisia, avautuu se oletuksena käyttäjälle. Jos uutisia ei ole, avautuu Haku -välilehti ensimmäisenä kirjautumisen jälkeen.

Työpöydän toiminnot

Yläpalkki

Tampuurin yläpalkissa on moduulikohtaiset välilehdet sekä toimintonapit tilin vaihtamiseen (Tilit) sekä uloskirjautumiseen (Lopeta). Yläpalkissa on myös toimintolinkit omiin tietoihin, oman yrityksen tietoihin, kohdetietoihin, pikakuvakkeen tekoon sekä sähköpostin lähettämiseen tuotetukeen.

Yläpalkin välilehtien sekä toimintanappien määrä vaihtelee käyttöoikeuksien mukaan.

Huom! Tampuuri -istunto tulee sulkea aina käytön päättyessä lopetusnappia painamalla!

Omat tiedot

Klikkaamalla kolmatta kuvaketta vasemmalta (katso kuva) pääsee muokkaamaan omia tietojaan. Omissa tiedoissa Perustiedot -välilehdellä on hyvä päivittää omat yhteystietonsa kuntoon. Tallennetaan tietojen päivityksen jälkeen Tallenna -painikkeella.

Tunnukset -välilehden alla voi uusia salasanansa. Ensin tulee syöttää vanha salasana, minkä jälkeen kirjoitetaan uusi salasana kahteen kertaan.

Asetukset -välilehdellä voi määritellä käyttäjän kohderekisterin puun näkymää. PTS -puolen kohderekisteripuun näkymää ei pysty muualta muuttamaan kuin osapuolen Asetukset -välilehden alta. Ilmoituksista voi määrätä näkyviin vain omat tai oman yrityksen ilmoitukset.

Oman yrityksen tiedot

Oman yrityksen tietoja pääsee muokkaamaan painamalla neljättä kuvaketta vasemmalta (katso kuva). Perustiedot -välilehdellä on yrityksen tiedot hyvä pitää ajantasaisina. Muutoksien jälkeen tulee muistaa klikata Tallenna -painiketta.

Kohdetiedot

Kohdetiedot -linkki aukaisee uuteen ikkunaan kohdetietojen hakukentän. Kohdehaku toimii kiinteistön tunnuksen mukaan eli kun kirjoittaa hakukenttään kiinteistötunnusta, Tampuuri ehdottaa kiinteistöä, johon tunnuksen osa sopii. Oikean kiinteistön tullessa näkyviin painetaan Enter -painiketta, jolloin valinta toteutuu. Haun voi tehdä myös aukaisemalla alasvetovalikon ja hakemalla suoraan listasta.

Pikakirjautumislinkki

Pikakuvakkeen avulla voidaan kirjautua järjestelmään ilman, että tarvitsee muistaa käyttäjätunnusta enää jatkossa. Pikakuvake voidaan sijoittaa tietokoneen työpöydälle tai esimerkiksi suosikkeihin. Pikakuvake sisältää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmä salakirjoittaa ne mutta siitä huolimatta kuka tahansa, jolla on pääsy työpöydälle voi myös kirjautua luodun pikakuvakkeen kautta järjestelmään.

Sivuvalikosta voidaan valita mille sivulle automaattinen kirjautuminen ohjaa käyttäjän tunnistamisen jälkeen.

Pikakuvake voidaan luoda raahaamalla Pikakirjautumislinkki suoraan selainikkunasta tietokoneen työpöydälle ja painamalla OK. Toinen vaihtoehto on klikata linkin päällä hiiren oikeaa näppäintä ja valita Kopioi pikakuvake (engl. Copy Shortcut). Kun pikakuvake on kopioitu leikepöydälle, siirrytään tietokoneen työpöydälle, klikataan uudelleen hiiren oikeaa näppäintä ja valitaan Liitä pikakuvake (engl. Paste Shortcut). Linkki voidaan myös lisätä suosikkeihin klikkaamalla valikosta Lisää suosikkeihin (engl. Add to Favorites).

Kun linkki raahataan työpöydälle, Windows pyytää lupaa kopioimiseen. Klikataan OK -painiketta.

Työpöydälle tulevan linkin voi nimetä halumallaan tavalla.

Pikakuvakkeet -välilehti

Työpöydän Pikakuvakkeet -välilehdellä on Tampuurin toimintoihin liittyviä pikakuvakkeita.

Raportti - Kohdetiedot: Kohderekisterin massatietoraportti
Raportti - Osapuolitiedot: Kohderekisterin massatietoraportti
Osapuolien lisääminen kustannuspaikoille: Osapuolien massalisäys

Haku -välilehti

Haku -välilehdellä voidaan tehdä monipuolisia hakuja Tampuuriin eri rekistereihin.

Osapuolihaku: Haetaan kohderekisterin aktiivisia osapuolia, esim. tarkastaja

Kohdehaku: Haetaan kohderekisterin aktiivisia kohteita, esim rakennuksia

Vastuuhaku: Haetaan huoltokirjojen vastuurooleja sekä tehtäviä, esim. vihervastuu

Kaikissa näissä kolmessa hauissa voidaan käyttää monisanahakua sekä lainausmerkkejä tarkentamaan hakua. Myös poissulkeminen voidaan tehdä käyttämällä miinusmerkkiä.

Kohdehaku

Kohdehaku hakee vain aktiivisten kohteiden yhtä kenttätietoa kerrallaan eli hakusanassa ei voi olla useampaa kenttätietoa yhtä aikaa.

Osapuolihaku

Osapuolihaussa voidaan hakukenttinä käyttää seuraavia kenttiä:

Kohde: Haetaan kohteen mukaan osapuolia

Katuosoite: Haetaan katuosoitteen mukaan osapuolia

Postitoimipaikka: Haetaan postitoimipaikan mukaan osapuolia

Osapuoli: Haetaan nimen mukaan osapuolia

Puhelin: Haetaan puhelinnumeron mukaan osapuolia

Rooli: Haetaan roolin mukaan osapuolia, esim. tarkastaja tai isännöitsijä

Haussa voidaan käyttää joko yhden tai useamman kentän tietoja yhtä aikaa.

Kohteen edessä olevalla väkäslehtiöllä voidaan avata vikailmoituslomake, jossa on valmiiksi valittu kyseinen kohde vikailmoituksen kenttiin.

Kiinteistölinkistä klikkaamalla saa uuteen ikkunaan aukeamaan kiinteistön kohdetiedot.

Osapuolilinkistä klikkaamalla saa uuteen ikkunaan aukeamaan osapuolen yhteystiedot.

Ilmoituksen luonnin korjaus muilla kohdetyypeillä kuin asuinhuoneisto

Versiosta T10 lähtien mahdollistettu etusivun osapuolihaun kautta ilmoituksien lisääminen myös liikehuoneistoille (sekä kaikille muille kohdetyypeille, esim. autopaikka tai varasto).

Toiminnallisuutta tarkistettu ja jatkossa yrityksen tiedot tulee ilmoituksen ilmoittajaksi, kun ilmoitus tehdään työpöytähaun kautta.

Tilastot -välilehti

Työpöydän Tilastot -välilehdeltä nähdään parhaillaan järjestelmään sisäänkirjautuneet käyttäjät. Kirjautuneen käyttäjän tietoja voi tarkastella sinisistä linkeistä.

Uutiset -välilehti

Uutiset -osiossa voidaan käyttäjille viestittää tärkeistä tapahtumista ja muutoksista. Uutiset -välilehti avautuu automaattisesti, jos käyttäjällä on lukemattomia uutisia. Uutisten muokkaaminen ja lisääminen tapahtuu Muokkaus -välilehdeltä, joka näkyy vain niillä käyttäjätunnuksilla, joilla uutisten muokkaaminen on mahdollista.

Uutisilla voi olla voimassaoloaika ja se voidaan määrittää näytettäväksi joko kaikilla käyttäjillä tai vain tietyillä käyttäjäryhmillä. Uutiset siirtyvät arkistoon voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Jos käyttäjällä on tarpeeksi oikeuksia, voi hän muokata uutista. Uutiset ovat HTML -muotoisia eli niissä voidaan käyttää myös muotoiluun liittyviä määritteitä. Uutisen muokattu versio tallennentaan levykkeen kuvaa painamalla.

Uusi uutinen lisätään valkoista lomaketta klikkaamalla ja syöttämällä uutiselle otsikko, teksti, näkyvyystieto sekä aikaväli. Näkyvyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä näytetäänkö uutinen kaikille Tampuurin käyttäjille vai vain tietylle ryhmälle, esim. isännöitsijät. Alku- ja päättymispäivämäärillä voidaan uutisen näkyvyyttä rajata vielä tietyille päiville. Uutinen tallennetaan uudeksi uutiseksi tallennusnappia painamalla.

Uutisen lukuhistoriasta selviää ketkä uutisen ovat jo lukeneet. Ensimmäisenä listassa on se henkilö, joka uutisen on lisännyt ja viimeisenä se, joka uutisen on viimeksi lukenut. Lukuhistoria avautuu omaa kuvakettaan klikkaamalla silloin kun uutisen Muokkaus -välilehti on avattu.