Kunnossapito»PTS
 • RSS Feed

Last modified on 1/24/2018 1:47 PM by User.

PTS

PTS

Kunnossapidon työpöytä

Työpöydän näkymä vaihtelee käyttöoikeuksien mukaan.

PTS

Kohderekisterin puun asetusten muuttaminen.

Rooliksi kannattaa asettaa Isännöitsijä eli oma toimenkuva.

 • PTS esitys (LTS) on tarkastuksen tai jonkin muun kierroksen yhteydessä havaittu korjaustarve.
 • Järjestelmän esitys perustuu kunnossapitojaksoihin, joita korjauksille on annettu malliremontissa. Tehdessään esityksen järjestelmä tarkistaa historiatiedoista mitä korjauksia kohteelle on tehty ja sen perusteella ehdottaa seuraavan korjauksen ajankohtaa.
 • Tulevat on ryhmä, jolla saadaan näkyviin niin järjestelmän ehdotuksen kuin PTS ehdotuksetkin.
 • Budjettiesitys on korjaus, joka ehdotetaan toteutettavaksi tulevana budjettikautena.
 • Ohi budjetin merkinnällä on ne korjaukset, jotka joudutaan tekemään budjettivuonna (lisätty hankkeeseen tarjouspyyntövaiheessa) mutta eivät ole olleet budjettiesityksissä mukana.
 • Tehty-lista näyttää historiatiedot.
 • Hyväksytty -listalta löytyvät hyväksytyt budjettiesitykset.
 • Hylätty -listalta löytyvät hylätyt esitykset.

Remontin tallennus ilman vastuuhenkilöä

Remonttirekisterin massatyökalussa on versiossa T9 mahdollistettu PTS -remontin tallentaminen ilman remontin vastuuhenkilöä. 

Remontin lisääminen kohteelle

Remontin lisääminen aloitetaan painamalla remonttilistan yläpuolella olevaa Lisää uusi remontti -nappia. Napin painalluksen jälkeen ruutuun avautuu alla olevan kuvan näköinen ohjattu toiminto.

Remontin lisääminen kohteelle

Kaksi vaihtoehtoa: joko remonttirekisteristä tai rekisterin ohi.

Remonttirekisteristä

Remonttirekisteri: käytetään malliremontteja. Remonttirekisterissä ylläpidetään käytettävissä olevat remontit, alla esimerkkinä päällysrakenteisiin liittyvä remontti.

Valittu remontti kohdistetaan kohderekisterin puussa halutulle tasolle. Myös huoneistotaso.

Kohdistuksen jälkeen ohjelma antaa tietokannasta keskihinnan (perusteena päätetyt remontit edellisessä laskennassa).

Tilavaihtoehdot:

 • tehty = historian syöttöä varten
 • PTS -esitys = tuleville vuosille
 • budjettiesitys = seuraava vuosi
 • järjestelmän esitys = jos on järjestelmän ehdotus remontista

Yksikkömäärään syötetään remontoitavien kohteiden määrä, jonka mukaan ohjelma laskee remontin kokonaishinnan. Kohdevuosi kertoo sen milloin kulut remontti on aiottu tehdä ja mille vuodelle kulut kohdistetaan PTS -raportissa. Perustelut -kenttää on tarkoitus käyttään tässä, eli esim. kuntoarvion voi mainita tai sitten muun perustelun.

Ohi remonttirekisterin: tehdään oma uusi remontti kohteelle

Annetaan perustiedot. Kuvauskenttään kirjoitetut tiedot näytetään isännöitsijäntodistuksen sovellusliitteellä. Myöhemmässä vaiheessa on toinen tallennuspaikka remontin perusteluille, joten tähän kannattaa kirjoittaa tehdyt toimenpiteet ja mahdollinen valvoja.

Remontin voi myös kohdistaa huoneistolle tai muulle kiinteistön alakohteelle. Jos vaiheen ohittaa, remontti viedään kohteelle (kiinteistölle).

Vaiheessa 5 (vaihe 4 hypätään yli) annetaan kappalemäärät ja remontin perustelut.

Nyt remontti on talletettu vuodelle 2016 (budjettiesitys). Jos syötetään historiaa, valitaan tehty. Perustelut -kenttään siis tehty kuntokartoitus tai -arvio ja asiasta tehdyt päätökset.

Järjestelmän esityksen kautta

Järjestelmän esitys kohtaan saadaan remontteja vain, jos "Remonttirekisterin" malliremontille ollaan laitettu "Kunnossapitojakso" vuosina sekä "Järjestelmänehdotus" täppä päälle. Kohdat 1-5.

Kun järjestelmän esitystä lisätään, niin kiinteistön valmistumisvuosi tulee kiinteistön tiedoista, mutta siihen voidaan vaihtaa tai lisätä vuosi jos tietoa ei ole. Kentän tietoa käytetään järjestelmänehdotusten luonnissa laseketaan esim. lämmönsiirtimen kunnossapitojakson mukaan remontin ajankohdat 18 vuoden välein tapahtuviksi aloittaen valmistumisvuodesta, jonka jälkeen remontti toistuu jaksotuksen mukaisesti valitun vuosivälin verran. Kohdat 6-15.

Kuvassa on vaadittavat kohdat ja toimenpiteet numeroitu järjestyksessä.

Kuvassa lisätyt Järjestelmänesitysremontit

Raportit

10 vuoden PTS -suunnitelma
Kunnossapito/PTS -työpöydältä valitaan 10 vuoden PTS -suunnitelma.

Raportilla näkyy kohderekisterin valitun tason mukaan PTS -remontit.

Valitsemalla haluttu yhtiö ohjelma avaa ko. yhtiön remonttinäkymän, näkymällä Talo90 -nimikkeistön mukainen luokittelu.

Klikkaamalla yhtiön raportilta näkymän rahasummaa aukeaa näkymä, jossa yhteenvetona remontin tiedot.

Malliremontit

Järjestelmään on myös mahdollista luoda malliremontteja, joita tuodaan kohteille. Malliremonteilla on mahdollisuus laskettaa keskiarvohinnat jo päätettyjen remonttien perusteella ja käyttää indeksikorotuksia hinnoille. Lasketus vaikuttaa myös suunnitteilla oleviin remontteihin.

Malliremontit perustetaan remonttirekisteristä halutulle tasolle.

Uuden malliremontin lisäys.

Malliremontit kohdistetaan kirjanpidon tilile, joten tilit tulee tässä vaiheessa olla perustettuina.

Ohjattu keskihintojen laskenta

Keskihintojen laskennassa annetaan aikaväli, jolta haetaan toteutuneet hinnat laskennan perusteeksi. Ohjelma laskee siis Tehty -tilassa olleiden remonttien toteutuneiksi syötettyjen hintojen keskiarvon. Seuraavassa vaiheessa saatua arvoa voi vielä korjata indeksillä.

Jos toteutuneen hinnat on haettu esim. yhdeltä vuodelta, on mahdollista ottaa huomioon inflaatiovauhti esimerkiksi korjauskertoimella 1,04.

Viimeisessä vaiheessa ohjelma näyttää keskihinnan laskennan tuloksen ja sitä voi vielä muokata kirjoittamalla halutun arvon Keskihinta-kenttään. Tallennuspainikkeella uusi keskihinta on nyt voimassa uusien remonttien perustamisissa.

Keskihinnan tallentaminen päivittää automaattisesti myös PTS:ään arvioituja kustannuksia ajassa eteenpäin.

Budjettiesitykset

Budjettiesitysten luominen

PTS esitysten ja järjestelmän esityksien muuttaminen budjettiesityksiksi aloitetaan painamalla Budjettiesitykset -nappia.

Budjettiesityksien tekemisen ensimmäinen vaihe on vuoden valitseminen. Järjestelmä hyppää vuoden valitsemisen aina aluksi yli ja sijoittaa vuodeksi seuraavan kalenterivuoden. Vuosi voidaan muuttaa klikkaamalla Edellinen -nappia, suorittamalla vuoden valinta ja palaaminen takaisin Tee budjettiesitykset -vaiheeseen Seuraava -nappia painamalla.

Vaihe 2 listalle tulee vain ko. budjettivuodelle merkityt PTS -esitykset, joista valitaan ne jotka halutaan budjettiesityksiksi. Valinta tapahtuu klikkaamalla väkänen remontin oikealla puolella olevaan valkoiseen neliöön. Valmis -nappia painamalla valittujen remonttien tila muuttuu budjettiesitykseksi.

Budjettiesitysten hyväksyminen

Budjettiesityksien hyväksymisen tekee pääkäyttäjä kohdasta Hyväksy budjetti remonttilistan ylälaidasta. Tällä voi hyväksyä useammat PTS -esitykset kerrallaan.

Budjettiesityksien hyväksymisen ensimmäinen vaihe on vuoden valitseminen. Vuoden valitseminen hypätään aina aluksi yli ja vuodeksi sijoitetaan seuraava kalenterivuosi. Vuoden voi muuttaa ja Seuraava -nappia painamalla pääsee taas Hyväksy budjettiesitykset -vaiheeseen.

Budjettiesityksien hyväkyminen listaukseen tulee näkyviin vain ne remontit, jotka ovat valittuja budjettiesitystilaan. Valitaan remontin alasvetovalikosta remontin hyväksyminen ja klikataan Seuraava.

Viimeisessä vaiheessa ruutuun tulee yhteenveto hyväksytyistä, hylätyistä ja siirretyistä remonteista. Siirretyt budjettiesitykset -kohdassa remontti ehdotetaan siirrettäväksi seuraavalle vuodelle. Tämä tieto voidaan muuttaa rivi riviltä. Remontit hyväksytään, hylätään sekä siirretään Valmis -nappia painamalla.

PTS remonttien massalisäys

Remonttien massalisäys löytyy Kunnossapito -välilehden PTS toiminnosta, kun olet valinnut puusta yhden kohteen:
 
 
Näkymässä suodatetaan malliremontteja malliremonttien kansioiden mukaan.
Ensimmäisessä laatikossa valitaan ylin taso ja toisessa toinen taso. Voit suodattaa remontteja myös vain yhdellä tasolla. Kun olet valinnut tasot/kansiot, klikkaa ’Hae remontit’.
 
 
Haun jälkeen näkymässä näytetään kaikki ne malliremontit jotka löytyvät valittujen kansioiden alta.
Tiedot riveille tulevat suoraan malliremonteilta. Tässä näkymässä ei näytetä malliremontin tiliä eikä vastuuhenkilöä, mutta myös ne tulevat malliremontilta uudelle remontille.
 
Kun olet löytänyt sopivan malliremontin, lisää/muuta riville Perustelut, Vuosi, Tila ja määrä. Yleisesti ottaen remontin nimeä, hintaa eikä yksikköä tulisi muuttaa. Tarvittaessa nimeä voi hieman muokata mutta silloin tulee muistaa, että uusi remontti kohdistuu malliremontin mukaiseen kansioon (esim. kuvassa D6 Viherrakenteet) ja valitun malliremontin alle.
Huom! Varmista että käyttämälläsi malliremontilla on oikea/haluamasi vastuuhenkilö ja tili. Malliremontin tietoja voit tutkia Remonttirekisteristä.
 
Remontin edessä olevasta Muokkaa -painikkeesta saat rivin tiedot näkyviin pikkuikkunaan, jossa on helpompi kirjata kuvausta ja perusteluja remontille, isompien kenttien vuoksi. Muuten tiedot ovat samat kuin rivillä. ’Päivitä ja palaa lomakkeelle’ -painikkeella tallennat ikkunassa tehdyt muutokset.
 
 
Kun olet tarkistanut, että tiedot riveillä ovat sellaiset jotka haluat remonteille viedä, täppää rivit ja Tallenna.
Tallennuksen jälkeen uusi remontti löytyy kohteen alta:
 
 
Malliremontin alta:
 
 
Ja PTS suunnitelmasta: