Isännöinti»Asukassivujen tiedotteet (Lato…
  • RSS Feed

Last modified on 11/6/2017 11:03 AM by User.

Asukassivujen tiedotteet (Latomo-työkalu)

Katso myös: Asukastiedotteet

Viestintätyökalu on isännöitsijöiden ja muiden Tampuurin käyttäjien käyttöön tarkoitettu apuväline tiedotteiden luomiseen ja julkaisuun. Käytettävissä olevista ominaisuuksista riippuen tiedotteita voidaan julkaista yhtiökohtaisilla asukakasivuilla tai yhtiökohtaisessa teksti- tai asukastv:ssä. Lisäksi tiedotteen voi tulostaa halutulle pohjalle tai se voidaan lähettää asukkaille tai taloyhtiöaktiiveille sähköpostijakeluna.

Tiedotelista

Tampuurissa Asukastiedotteet-linkin kautta avautuvassa listassa on näkyvillä käyttäjän yhtiöihin kohdistuvat aktiiviset tiedotteet.

Aiempia tiedotteita voidaan hakea hakusanalla tai aikavälillä ylälaidan hakuruudun avulla laittamalla ruksi kohtaan Hae arkistosta. Aiemmin tehtyä tiedotetta pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan avaamalla sen muokkaustilaan tiedotteen nimeä listasta klikkaamalla. Tiedotteita voidaan poistaa useampia kerralla ruksaamalla tiedotteet listasta ja valitsemalla Työkalut valituille -valikosta Poista.

Uuden tiedotteen luominen

Uuden tiedotteen luominen aloitetaan klikkaamalla listausnäkymän vasemmassa yläkulmassa olevaa Uusi tiedote -kuvaketta.

Avautuvassa ikkunassa kirjoitetaan tiedotteen otsikko ja teksti. Otsikko näytetään esimerkiksi asukassivuilla olevissa tiedotelistoissa tiedotteen nimenä.

Tiedote tulee tallentaa Tallenna-painiketta klikkaamalla ennen yhtiö- ja jakelukanavavalintojen tekemistä. Tiedotetta ei voida tallentaa, jos sillä ei ole otsikkoa.

Tiedotteen teksti voi olla vain kappaleisiin eroteltua tekstiä mutta tiedotteen perään voidaan lisätä linkkejä tai liitteitä. Liitteet ja linkit toimivat vain internet- ja sähköpostijakeluissa.

Liite voidaan tuoda joko käyttäjän omalta koneelta tai Tampuurin dokumenttipankista. Liitteelle annettu nimi näytetään tiedotteen tekstin lopussa linkkinä käyttäjälle liitetiedoston aukaisua varten.

Linkit toimivat tiedotteessa kuten liitteet mutta muodostettava linkki johtaa liitetiedoston sijaan annettuun internet -osoitteeseen.

Lisättyjä liitteitä ja linkkejä pääsee tarkastelemaan Tiedote -välilehdeltä. Tiedote tulee tallentaa liitteiden tai linkkien lisäämisen jälkeen.

Yhtiöiden valinta

Tallennettuun tiedotteeseen ilmestyy näkyviin Kiinteistöt -välilehti. Oletuksena välilehden vasemman puoleisessa listassa ovat listattuina ne yhtiöt, joissa käyttäjä on isännöitsijänä. Listan yläpuolisesta Roolit -valintalistasta roolia voidaan kuitenkin vaihtaa.

Kiinteistöt valitaan lisäämällä ruksi kiinteistön edessä olevaan laatikkoon ja siirtämällä ne oikean puoleiseen listaan oikealle osoittavaa nuolikuvaketta klikkaamalla.

Valitun yhtiön voi poistaa valitsemalla sen oikean puoleisesta listasta ja siirtämällä pois sieltä vasempaan osoittavaa nuolikuvaketta klikkaamalla.

Oikealla olevaan listaan voidaan keräillä yhtiöitä käyttäjän eri rooleilta, esim. isännöitsijä ja isännöitsijän sijainen.

Tiedotelistaan tulevat näkyviin vain ne yhtiöt, jotka liittyvät ainakin yhteen sellaiseen yhtiöön, jossa käyttäjä on jollakin roolilla. Siksi on tärkeää kohdistaa tiedote vähintään yhteen yhtiöön, jotta se jää näkyviin tiedotelistauksessa.

Jakelukanavat

Viestintätyökalulla tehty tiedote voidaan jakaa loppukäyttäjille monin eri tavoin, mm. asukassivuilla, sähköpostina tai vaikka taloyhtiön teksti -tv:ssä. Halutut jakelukanavat valitaan tiedotteen Jakelukanavat välilehdellä, joka puolestaan jakautuu useaan alavälilehteen.

Internet

Tiedote voidaan jakaa yhteen tai useampaan internet -kohteeseen, esimerkiksi yrityksen omille kotisivuille tai valittujen taloyhtiöiden yhtiökohtaisille sivuille.

Eri vaihtoehdot ovat asiakaskohtaisia ja ne tulevat näkyviin alakohteina Jakelukanavat -välilehden Internet -alavälilehden Internet -kohtaan.

Sähköposti

HUOM! Tästä alkaen ohjeet eivät välttämättä ole ajan tasalla.

Tiedote voidaan myös jakaa suoraan asukkaiden tai vaikka hallitusten jäsenten sähköposteihin. Jakelukanavat -välilehden Sähköposti -alavälilehdeltä löytyy painike Lähetä tiedote sähköpostitse, jota klikkaamalla tiedotteen pääsee lähettämään.

Lähetyksessä voidaan valita halutaanko tiedotteeseen liittyvät liitteet lähettää sähköpostin liitteinä vai ei.

Lisää vastaanottajia -painiketta klikkaamalla pääsee valitsemaan halutut vastaanottajat yhtiöiden osapuolista.

Tulostus ja postitus

Tiedote voidaan tulostaa esimerkiksi kiinnitettäväksi taloyhtiön ilmoitustaululle tai lähetettäväksi valituille osapuolille kirjeitse.

Tulostukseen pääsee klikkaamalla Muodosta tulostettava PDF -painiketta. Avautuvassa ikkunassa voi tarkastella valittavana olevia pohjia esikatselutilassa. Erilaisia valmispohjia tulostusta varten voi järjestelmässä olla useita.

Jos tiedote on tarkoitus lähettää postitse, voidaan viestintätyökalulla tulostaa halutun kokoiset tarrat vastaanottajiksi valittujen roolien osapuolten osoitetiedoista.

Tiedotteen julkaisulupa ja poistaminen

Jotta tiedote voidaan julkaista internetissä tai asukas/teksti-tv:ssä, tulee sillä olla julkaisulupa. Tiedote häviää näkyvistä internet -sivuilta heti julkaisuluvan poistuttua ja asukassivuilta julkaisuluvan poistamista seuraavassa julkaisussa.

Tiedotteen julkaisulupa voidaan ajastaa poistuvaksi tiettynä päivänä asettamalla päivä Jakelukanavat -välilehden Julkaisulupa _______ asti -kenttään.