Huolto»Huoltokohteet
  • RSS Feed

Last modified on 4/30/2020 11:09 AM by User.

Huoltokohteet

Huoltokohteet

Huoltokohteet -kohdan alle tulee näkyviin kiinteistön mallihuoltokirjasta haetut huoltokohteet tehtävineen.

Jos osoittautuu, että kiinteistössä on sellaisia huoltotehtäviä, joiden huoltokohteita ei kiinteistöstä löydy, on suositeltavaa poistaa huoltokohde aina suoraan tätä toimintoa käyttäen. Näin vältytään siltä, että ylläpidosta tehtävässä huoltokohteiden massapäivityksessä tulisi uudelleen sama poistettu tehtävä näkyviin.

Huoltokohteet -linkki löytyy kiinteistön kohdetiedoista tai Huolto -välilehden alta.

Huoltokohteiden lisääminen ja muokkaukset

Huoltokohteita voi lisätä Tampuurin mallinimikerekisteristä kohderekisterissä näkyvän Lisätoiminnot -kansion alla olevasta Perustaminen -linkistä klikkaamalla.

Tämän jälkeen aukeaa näkyviin Tampuurin ylläpidon mallinimikkeet, joita voi noukkia klikkaamalla + -merkkiä. Merkin alta aukeaa lista todellisista huoltokohteista.

Merkitään valkoisiin kenttiin joko teksti on tai kappalemäärä. Kun on valittu halutut kohdat pääotsikon alta, klikataan ylänurkassa olevaa tallennuskuvaketta, suljetaan jo tehty pääryhmä ja avataan seuraava, joka halutaan lisätä kiinteistöön.

Täppä päällä Tehtävät -rivillä tarkoittaa sitä, että kyseisessä huoltokohteessa on tehtävä jo valmiina.

Tallennuksen jälkeen kiinteistöön valitut kohteet muuttuvat harmaiksi ja nimikkeiden perään ilmestyy tähti. Tallennuksen jälkeen perustamisen kautta ei enää voi muokata harmaita kenttiä.

Huoltokalenterin huoltokohteet ja -tehtävät voidaan myös kopioida vanhalta kohteelta uudelle, mikäli uutta kohdetta ei ole Tampuuriin vielä luotu. Itse kohde tulee kopioida kohderekisterissä ja siinä mukana saadaan kopioitua myös alakohteet ja tehtävät:

Kun kaikki halutut huoltokohteet on valittu, mennään katsomaan huoltokalenteria.

Koska esimerkkikuvat on otettu syyskuussa, ei kalenterissa näy ennen syyskuuta olevia tehtäviä. Tehtävät generoituvat perustamispäivästä eteenpäin. Jos halutaan tehtäviä aikaisemmastakin ajankohdasta, tulee valita käyttöönottopäivämäärä, jonka jälkeen klikataan Generointi -kuvaketta, jolloin järjestelmä generoi kaikki tehtävät näkyviin valitusta käyttöönottopäivästä alkaen.

Seuraavan vuoden kohteet saa näkyviin valitsemalla vuosivalinnasta seuravaan vuoden, esimerkiksi 2015 → 2016.

Huoltokalenterille tulee näkyviin vain sellaiset tehtävät, jotka on määrätty kuitattaviksi sekä aikataulutettu tapahtuvaksi jollain ajanjaksolla.

Yksittäisten tehtävien poistaminen huoltokohteelta

Yksittäisiä tehtäviä voidaan poistaa huoltokohteelta valitsemalla kohdepuusta kohteen alta haluttu tehtävätyyppi. Kun oikea kohde ja tehtävätyyppi on valittu, ruksitaan tehtävä/tehtävät jotka halutaan poistaa, ja painetaan tehtävien yläpuolella olevaa  -painiketta (Huom! Yksittäisten tehtävien poistossa käytetään alempaa Poisto painiketta. Ylempi Poista -painike johtaa uuteen ikkunaan, jossa poistetaan kohteelta kokonaan kyseinen tehtävätyyppi).

Vahvistetaan tehtävien poisto, painamalla OK, ilmestyvään varmistusikkunaan.

Huoltokohteiden poistaminen

Etsitään puuvalikosta huoltokohde, joka halutaan poistaa. Valitaan huoltokohde ja oikean puoleiseen kenttään tulee näkyviin kohteen tiedot. Perustiedot -välilehden yläpuolella on Poista -nappula, jota klikattaessa järjestelmä lähtee poistamaan kyseistä huoltokohdetta.

Poisto viimeistellään kirjoittamalla aukeavaan ikkunaan miksi ollaan poistamassa kyseistä huoltokohdetta, minkä jälkeen klikataan Poista -nappulaa.

Klikkaamisen jälkeen kohde on poistettu.

Huoltokohde näkyy edelleen ikkunassa kunnes uusi tieto päivitetään näkyviin.

Palauta -painikkeella voidaan vielä palauttaa kohde takaisin näkyviin.

Huoltotehtävien kuittaus

Määräaikaistöiden työlista ja tehtävien kuittaus

Huolto -välilehden työlistassa aukeaa avaushetken työt. Jos työlistassa ei ole töitä, vaihtoehtoina on, että:

  • kaikki tehtävät on jo kuitattu
  • kyseiselle viikolle tai päivälle ei ole edes myöhässä olevia tehtäviä
  • kohteen huoltokalenteria ei ole vielä otettu käyttöön eli ei ensimmäistäkään kuittausta tehty, kuitattavat kuluvan kuukauden tehtävät ovat näkyvissä vain alkukuukaudesta, minkä jälkeen järjestelmä olettaa, ettei huoltokirjaa oteta käyttöön vielä tämän kuun aikana, tämän näkee huoltokalenterista

Tehtävien kuittaus aloitetaan klikkaamalla rasti tehtävien edellä oleviin ruutuihin.

Kun kaikki kuitattavat kohteet on valittu, klikataan Kuittaa / Poista -painiketta, joka avaa kuittaustoiminnon.

Jos ikkuna ei aukea, on selaimessa luultavasti ponnahdusikkunoiden esto päällä. Ohje niiden sallimiseen löytyy täältä.

Ponnahdusikkunassa voidaan vielä vaihtaa toimenpiteen päivämäärää, työnsuorittajaa sekä kirjoittaa huomautus, jos kuitattavassa kohteessa on jotain vikaa. Ponnahdusikkunan alalaidassa on Kuittaa -painike. Klikkaamalla siitä tehtävät kuittaantuvat tehdyiksi, minkä jälkeen voidaan poistua ponnahdusikkunasta klikkaamalla Sulje -painiketta.

Kuitattu toimenpide poistuu kuittauksen jälkeen listalta.

Kaikista kuitatuista tehtävistä tulevat historiatiedot tulevat näkyviin kohteen huoltokalenteriin.

Tehtävärekisteri

Tehtävärekisterin tarkoituksena on näyttää kaikki kiinteistön huoltokohteisiin liittyvät tehtävät. Tehtävälistalla voidaan muokata, poistaa ja määritellä tehtävien kuitattavuuden.

Tehtävärekisteri löytyy kohdetiedoista sekä Huolto -välilehdeltä.

  • Tehtävän edessä on muokkauskuvake, jonka kautta yksittäistä tehtävää voidaan muokata halutulla tavalla.
  • Tehtävän takana on ensin aikataulutus, jota ilman kuitattava määräyksestä ei ole mitään hyötyä. Sen perässä on kaksi valkoista neliötä, joista ensimmäinen näyttää kuitattavaksi määrätyt tehtävät ja toinen viranomaistehtävät

Tehtävälistalle tulee näkyviin kaikki tehtävät, olivat ne sitten aikataulutettuja ja kuitattaviksi määrättyjä tai eivät.

Muokkauspainiketta klikkaamalla saadaan näkyviin aina kyseisen tehtävän perustiedot.

Muokkausikkunassa on aina Perustiedot, Aikataulutus ja Palvelukuvaukset -välilehdet.

Tehtävän perustiedot

Perustiedot -välilehdellä voidaan antaa tehtävälle työohje tai päivittää olemassa olevaa työohjetta sekä määrätä tehtävä kuitattavaksi klikkaamalla täppä Kuitattava -kohtaan.

Tehtävän aikataulu

Aikataulutus -välilehdellä voidaan joko muokata tai antaa aivan uusi aikataulu huoltokohteelle. Jos kohde on tyhjä, ei auta vaikka Kuitattava -kohdassa olisikin täppä. Uusi aikataulu voidaan luoda klikkaamalla valkoista lisäyspainiketta.

Aikataulutusta voi jaksottaa valintojen mukaan hyvin yksityiskohtaisesti.

Valintaikkunasta valitaan ajanjakso tiheyden mukaan. Aikavälillä -kohdassa saadaan vain yksi aikataulutus kerrallaan, joten jos sitä käytetään, se vaatii useamman uuden aikataulutuksen.

Voimassa -kohdalla voidaan määrätä mistä kohdasta Tampuuri alkaa laskea seuraavan tehtävän ilmestymistä. Eli jos on esimerkiksi tehtävä, joka tehdään 10 vuoden välein ja edellisen kerran se on tehty 2005, laitetaan Milloin -kohtaan 10 ja alkamisajankohta vuoteen 2005. Järjestelmä tuo seuraavan tehtävän näkyviin vuonna 2015. Huom. Voimassa-arvo ei saa olla keskellä kuluvaa kautta.

Lisäyksen jälkeen tehtävän aikataulu näkyy aina seuraavasti.

Tehtävän palvelukuvaus

Palvelukuvaukset voi olla myös tyhjä mutta suositeltavaa on, että aina kaikki tehtävät vastuutetaan jollekin osapuolelle.

Muokkauspainikkeesta voidaan muokata ja lisäyspainikkeesta voidaan lisätä uusia palvelukuvauksia. Vastuita palvelukuvauksella voi olla tärkeimpänä Yhtiövastuu, joka määrittelee, että tehtävä tulee näkyviin kiinteistöllä olevan osapuolen työlistalle. Muita vastuita ovat Henkilövastuu, Hankintavastuu, Kustannusvastuu sekä Muut vastuut ja velvollisuudet.

Lisää uusi -painikkeella voidaan lisätä uusia palvelukuvauksia tehtävälle.

Esimerkiksi jos halutaan, että huoltomiehet saavat suoraan omat henkilökohtaiset listat kaikista kiinteistöistään näkyviin työlistalle, tulee Vastuu -kohtaan laittaa myös Henkilövastuu, jossa on roolina Huoltomies.

Silloin kiinteistön osapuolista löytyvälle huoltomiehelle tulee näkyviin myös henkilökohtaiset työlistat.

Video: Huoltokohteiden lisääminen ja muokkaaminen

Video: Huoltotehtävien kuittaus

Video: Tehtävärekisteri