Tablet»Yleisesti
  • RSS Feed

Last modified on 6/8/2017 2:47 PM by User.

Yleisesti

Yleistä

Tampuuri Tablet on Windows 8 -sovellus, jolla voidaan tehdä huoneistotarkastus suoraan huoneistossa. Tampuuri Tablet -sovellus hyödyntää kiinteistöjenhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä Tampuuria. Sovellus hakee tarkastukset ja niihin liittyvät tiedot sovellukseen määritettyjen käyttäjätilien perusteella Tampuurista ja tallentaa tiedot laitteeseen. Tarkastuksien hakemisen jälkeen työskentely onnistuu pääosin offline-tilassa.

Versiosta 2.0 lähtien Tampuuri Tablet -sovellus tukee ilmoituksen tekemistä huoneistotarkastuksesta.

Versiosta 3.1 lähtien mukana on myyntiesitetoiminto, jonka avulla voidaan esitellä kohteen, rakennuksen ja huoneiston tietoja suoraan huoneistoesittelyssä.

Vaatimukset

Tampuuri Tablet vaatii toimiakseen Windows 8 tai Windows RT -laitteen. Tampuuri Tablet toimii x32, x64 ja ARM -arkkitehtuureilla toimivissa Windows 8 -käyttöjärjestelmissä. Osa sovelluksen toiminnoista vaatii internet-yhteyden.

Käsitteet kosketuskielelle

Napauta

Elementin napauttaminen käynnistää esimerkiksi sovelluksen tai suorittaa komennon. Napauttamisen merkitys on verrattavissa klikkaukseen.

 

Sipaise

Sipaisemalla voidaan valita kohteita luettelosta tai ruudukosta. Sormella sipaistaan lyhyesti kohtisuoraan panorointisuuntaan nähden.

 

Panoroi pyyhkäisemällä

Pyyhkäisyliikettä käytetään ensisijaisesti panorointiohjaukseen. Panorointiohjauksella voidaan siirtyä sovelluksessa horisontaalisessa suunnassa edestakaisin.

 

Zoomaa nipistämällä ja venytä

Nipistys ja venytys ohjauksen avulla voidaan käyttää SemanticZoom-näkymää. SemanticZoom näyttää loitonnetun näkymän, josta nähdään helposti kohteiden ryhmät ja niihin on helppo siirtyä takaisin napauttamalla.

 

Sipaise reunasta

Sipaisemalla näytön ala- tai yläreunasta tulee näkyviin näkymässä oleva sovelluspalkki. Sovelluspalkkiin on sijoitettu näkymään asetettuja komentoja ja toimintoja.

 

Sipaise sivureunasta

Sipaisu näytön oikeasta reunasta tuo näkyviin järjestelmänkomentojen Oikopolut-palkin.