Tablet»Ilmoitus-moduuli
  • RSS Feed

Last modified on 6/8/2017 2:49 PM by User.

Ilmoitus-moduuli

Ilmoitusnäkymään siirtyminen

Jos tarkastuksessa on määritettynä pintoja/varusteita, jotka eivät ole kunnossa, näkyy Tallenna tarkastus -dialogissa Siirry ilmoitusnäkymään -painike, jota napautamalla siirrytään ilmoitusnäkymään.

Ilmoituksen tekemisen aloittaminen

Ilmoitusnäkymässä valitaan sipaisemalla ne pinnat/varusteet, joista halutaan tehdä ilmoitus. Pinnan/varusteen valinnan jälkeen näkymän alareunassa näkyy sovelluspalkki ja siellä Tee ilmoitus -painike, jota napauttamalla siirrytään työnsuorittajan valintaan.

Työnsuorittajan valinta

Pinnan/varusteen valinnan jälkeen siirrytään näkymään, jossa valitaan ilmoitukselle työnsuorittaja. Työnsuorittaja valitaan listasta, johon tiedon haku tapahtuu online-tilassa kohteen osapuolista, joten tässä vaiheessa laitteella tulee olla yhteys Tampuuriin. Työnsuorittaja on pakollinen tieto ilmoituksella. Työnsuorittajan valintanäkymässä näkyvät myös kohteen ja huoneiston tiedot. Kun työnsuorittaja on valittu, sipaistaan näyttöä alhaalta ylöspäin, jolloin sovelluspalkki tulee näkyviin ja Seuraava-painikkeella päästään siirtymään itse ilmoituslomakkeelle.

Ilmoituslomake

Ilmoituslomakkeen rakenne

Ilmoituslomakkeelta löytyvät seuraavat osat: perustiedot, työtehtävän lisätiedot sekä ilmoittajan, tilaajan ja maksajan tiedot. Osa tiedoista tulee automaattisesti tarkastukselta ja on pakollisia tai joita ei voi muuttaa. Pääosin lomakkeen tiedot ovat kuitenkin muokattavissa.

Ilmoituksen tekeminen ja tallennus

Lähtötietoina tarkastukselta ilmoitukselle tulevia tietoja ovat kiinteistö, yhtiö, ilmoittaja sekä otsikoksi tulevat tarkastuksen numero ja pinnan/varusteen kuvaus. Täytetään ilmoitukselle muut tarpeelliset tiedot, minkä jälkeen ilmoitus on valmis tallennettavaksi. Sipaistaan ruutua alhaalta ylöspäin, jolloin esiin tulee sovelluspalkki, josta löytyy Tallenna-painike. Napautetaan painiketta, jolloin ilmoitus tallentuu. Tallennuksen jälkeen näkymä siirtyy ilmoituslistaan, josta tarkastus ilmoituksineen siirretään lähetyslistalle.

HUOM! Kun kaikista ilmoituslistalla olevista pinnoista/varusteista on tehty ilmoitus, ilmoituslistanäkymä on tyhjä. Ilmoituslistanäkymässä sipaistaan ruutua alhaalta ylöspäin, jolloin esiin tulee sovelluspalkki, josta löytyy Tallenna-painike. Napautetaan painiketta, jolloin tarkastus ja siihen liittyvät ilmoitukset siirtyvät lähetyslistalle. Tarkastukseen liittyvät ilmoitukset lähetetään Tampuuriin yhdessä tarkastuksen kanssa mutta ne eivät näy lähetyslistalla erikseen.

Valokuvan poistaminen ilmoitukselta

Pintaan/varusteeseen liittyvät valokuvat siirtyvät tarkastukselta ilmoitukselle. Jos jokin valkokuvista ei kuitenkaan ole tarpeellinen ilmoituksella, se voidaan myös poistaa ilmoituslomakkeen täyttövaiheessa. Valitaan poistettava kuva sipaisemalla sitä ylhäältä alaspäin. Sipaistaan näyttöä alhaalta ylöspäin, jolloin sovelluspalkki tulee näkyviin ja sieltä löytyy Poista-painike. Napautetaan painiketta ja valittu kuva poistuu ilmoitukselta.