Ylläpito»Pääkäyttäjälle

Pääkäyttäjälle

Unohtuneiden käyttäjätunnusten palauttaminen

1. Etsitään henkilörekisteristä kyseinen henkilö ja varmistetaan tunnusten löytyvän. Pääkäyttäjä syöttää uuden salasanan henkilölle Vaihda Salasana -toiminnossa johon pääsee Tunnukset -välilehdeltä.

Salasanan vaihtaminen avataan uuteen ruutuun. Käyttäjän oman salasanan vaihdon yhteydessä kysytään vanhaa salasanaa mutta toisen käyttäjän (pääkäyttäjän "pakottama" salasana) salasanan vaihdossa vanhaa salasanaa ei kysytä.

Tampuurissa on myös mahdollistettu yleisesti salasanan kompleksisuus vaatimuksien tarkempi määritys:
 
minimipituus
maksimipituus
isoja kirjaimia vähintään
numeroita vähintään
pieniä kirjaimia vähintään
erikoismerkkejä vähintään
 
Asetuksien avulla voidaan Tampuurin salasanoista saada vielä turvallisempia. Ole yhteydessä asiakasvastaavaan tai Tampuuritukeen, jos haluat omassa Tampuurissasi näitä uusia salasanan monimutkaisuusvaatimuksia käyttöösi. Tämän ominaisuuden käyttöönottaminen on maksullista.
 

2. Ylläpito-välilehden Sähköposti-toiminnolla pääkäyttäjä lähettää henkilölle vielä varmistusviestin joka pakottaa vaihtamaan tunnukset seuraavan kirjautumisen yhteydessä.

Sähköposti-toiminnossa valitaan ”Kyllä, lisää käyttäjätunnus viestin loppuun sekä merkitse salasanan vaihto päälle". Käyttäjälle toimitetaan sähköpostin lopussa hänen käyttäjätunnuksensa. Salasana tulee toimittaa erillisellä viestillä käyttäjälle. 

       3. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran Tampuuriin pääkäyttäjältä saamansa salasanan avulla, täytyy hänen vaihtaa salasanansa kirjautumisen yhteydessä. 

Kohteen id:n selvittäminen

Kohteen id:n voi selvittää monella tavalla. Yksittäisen tilan id selviää helposti kohderekisterin puusta. Pitämällä kursoria tilan päällä, selain (Internet Explorer) näyttää vasemmassa (tai oikeassa) alareunassa linkin url-osoitteen, jonka lopusta (?group=-kohdan jäljestä) voidaan poimia tilan id-numero.

Muita tapoja ovat esimerkiksi näkymäraportit, joille typeid saadaan haluttaessa mukaan, kohdetietoikkunasta osoiteriviltä katsominen tai seuraavan otsikon kuvaama tapa.

Kentän ptypeid:n selvittäminen

Tampuurissa jokaisella kentällä on tilatyypeittäin vaihtuva ptypeid (siten esimerkiksi kustannuspaikan tunnuksella on oma ptypeid:nsä, joka poikkeaa vaikkapa asuinhuoneiston tunnuskentän ptypeid:stä). Helpoin tapa selvittää tilatyypin kentän ptypeid on käyttää kohderekisterin kenttähistoriaa.

Viedään hiiri kohderekisterin kentän edellä olevan + -painikkeen päälle ja klikataan aukeavasta valikosta historia.

Aukeavan ikkunan url-osoitteesta voidaan poimia sekä tilan kohdeid että kentän ptypeid.

Video: Kohde ID ja ptypeid:n selvittäminen

 

Team Viewer

Tukipyyntöjen selvittämisessä on mahdollista nykyisin käyttää hyväksi TeamVieweriä, jonka avulla Tampuurituki voi olla etäyhteydessä asiakkaan työpöytään. Ohjelmaa on hyvä käyttää hyväksi esimerkiksi tukipyynnöissä, jossa Tampuurituki ei saa toistettua ongelmatilannetta, joka toistuu asiakkaalla. Tämän avulla Tampuurituki pääsee näkemään miten kyseinen vikatilanne ilmenee asiakkaalla, jolloin  siihen voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä.

TeamViewerin asennus onnistuu täältä.

 

Team Viewerin käyttö

Ohjelmasta löytyy selvästi oma henkilökohtainen ID numero ja salasana.

Näitä tietoja tarvitaan kun halutaan parittaa yhdistettävät koneet keskenään.

Osapuoli joka haluaa yhdistää koneet keskenään, tulee kirjoittaa Partner ID -kenttään yhdistettävän koneen ID numero. Tämän jälkeen henkilön tulee valita halutaanko nähdä toisen osapuolen työpöytä vai halutaanko ohjelmaa käyttää tiedostojen siirrossa.

Työpöytä näkymää varten tulee valita Remote control -valintaruutu ja tiedoston siirtoa varten tulee valita File transfer -valintaruutu.

Valinnan jälkeen, yhdistäminen onnistuu painamalla Connect to partner -painiketta, jonka jälkeen ohjelma kysyy salasanaa yhdistämistä varten. 

Salasana -kenttään syötetään vastapuolen salasana, joka löytyy Password -kentästä. 

Salasanan kirjoittamisen jälkeen Log on -painiketta painamaalla yhdistetään näkymät keskenään, jolloin yhdistävä osapuoli näkee toisen osapuolen työpöydän.

Kun yhteys on päällä, voi molemmat osapuolet katkaista yhteyden seuraavalla tavalla.

Yhdistävä osapuoli voi katkaista yhteyden painamalla sulje -painiketta näkymän ylälaidasta.

Yhdistetty osapuoli voi katkaista yhteyden painamalla sulje -painiketta oman näkymän alalaidasta.

 

Lisätietoa ohjelmasta löydät TeamViewerin sivuilta.

Office 365 - Excelin asetukset

Tampuurista ladattujen Excel -tiedostojen kanssa voi ilmetä yhteensopivuusongelmia, eri Excel versioiden välillä. Tiedosto voi avautua väärin ja sitä on mahdotonta lukea.

Alla on esimerkki tiedoston lataamisesta ja väärin avautuvasta tiedostosta.

Valitaan ladattava tiedosto.

Tallennetaan tai avataan kyseinen tiedosto.

Ladatun tiedoston virheellinen näkymä.

Väärin avautuvan tiedoston ongelma voidaan ratkaista, seuraamalla alla olevia ohjeita.

Aloitetaan avaamalla vasemmasta yläreunasta Tiedosto-valikko (engl. File) ja sen jälkeen valitaan Asetukset (engl. Settings).

Kun Excelin asetukset -ikkuna (engl. Excel Settings) avautuu, ikkunan vasemman reunan valikon alapäästä valitaan Valvontakeskus -välilehti (engl. Trust Center). Excelin versiosta riippuen, kyseinen valikko voi olla myös nimellä Luottamuskeskus.

Tämän jälkeen painetaan Valvontakeskuksen asetukset -painiketta (engl. Trust Center Settings). Excelin versiosta riippuen, painikkeessa voi lukea myös Luottamuskeskuksen asetukset.

Avautuneesta Valvontakeskus -ikkunasta (engl. Trust Center) valitaan vasemman reunan valikosta Suojattu näkymä -välilehti (engl. Protected View). Excel versiosta riippuen, ikkunan nimenä voi olla myös Luottamuskeskus.

Suojattu näkymä -välilehdellä poistetaan valinnat kohdista:

            1.       ”Käytä suojattua näkymää, jos tiedosto on peräisin internetistä” (engl. Enable Protected View for files originating from                     the Internet)

            2.       ”Käytä suojattua näkymää, jos tiedosto sijaitsee mahdollisesti turvattomassa paikassa” (engl. Enable Protected View for                     files located in potentially unsafe locations).

Molempien valintojen ollessa pois käytöstä, sulje ikkuna klikkaamalla ikkunan oikeasta alareunasta OK.

Ladatun tiedoston oikeanlainen näkymä, Excelin asetuksiin tehtyjen muutosten jälkeen.

Huoneistotyypin asetukset tilastoraporteille

cTampuurin julkaisuversiossa 12.6.2017 korjattiin tilastoraportin "Araraportti" tapaa käsitellä huoneluku otsakkeen "Haettavana olleet vuokra-asunnot" alla. Raportin logiikka muuttui siten että jatkossa huoneluku hyödyntää Ylläpito -välilehden työkalua "Asiakaspalvelu/Huoneistotyypit"

Araraportti vaatii toimiakseen että Huoneistotyyppien lomakkeella sarakkeeseen "Huoneita" on käyty tallentamassa kullekin riville huoneiden lukumäärä. Selitesarakkeen termi sekä kieliversiot ovat työkalussa myös muokattavissa tätä kautta,