xTampuuri
 • RSS Feed

Last modified on 5/22/2019 2:25 PM by User.

xTampuuri

HUOM!

 • Visma Tampuuri Oy suosittelee käyttämään xTampuuria suoraan selaimella osoitteessa https://x.tampuuri.fi. Ainakin Apple Storen kautta ladatussa sovelluksessa on haasteita "välilehtien" (esim. tarkastuksien kuvat ja asukastiedot) avaamisen kanssa ja nämä ongelmat pystyy välttämään käyttämällä xTampuuria suoraan selaimen kautta. Selaimen kautta käytettynä xTampuurissa on käytössä kaikki samat toiminnallisuudet mitä kaupoista asennetuissa sovelluksissa on.
 • Visma Tampuuri Oy ei suosittele Internet Explorer selaimen käyttöä xTampuurin kanssa, koska Intenet Explorer ei tue sellaisia moderneja teknologioita joita xTampuurissa käytetään. Visma Tampuuri Oy suosittelee käyttämään joko Microsoftin EdgeGoogle Chrome tai Mozilla Firefox selaimen uusinta versiota xTampuurin kanssa. Windows 10 -käyttöjärjestelmään on sisällytetty Microsoftin uusi selain Microsoft Edge (Modern UI -sovellus), joka luokitellaan moderniksi selaimeksi.
 • xTampuuri löytyy myös Google Play kaupan kautta ladattavaksi kaikille Android laitteille, lataa sovellus täältä
 • xTampuuri löytyy myös Apple Store kaupan kautta ladattavaksi niin IPad sekä IPhone laitteille, lataa sovellus täältä
 • Kaikki liikenne on siirretty suojatuksi, eli https liikenteen alle

Blogikirjoitukset X:n käytöstä ja uusista ominaisuuksista

26.06.2017 - xTampuurin avulla tehokkuutta tarkastuksien käsittelyyn
10.04.2018 - xTampuuriin nyt myös kulutuslukemien syöttäminen offline tilassa
08.02.2018 - xTampuuri ladattavissa Applen kaupasta
12.01.2018 - Offline ominaisuudet asuntotarkastuksien tekemisessä
05.12.2017 - xTampuurin käyttö kasvaa ja uusia ominaisuuksia tulee liukuhihnalta
27.10.2017 - xTampuuriin iso päivitys
27.09.2017 - xTampuuri nyt myös Google Play kaupassa
30.06.2017 - Asuntotarkastuksien tekeminen selain- ja laiteriippumattomasti
23.01.2017 - Tampuuri X:n uudet ominaisuuset
15.10.2016 - Tekstin kirjoittamisesta puheen tunnistamiseen, onko se todellakin mahdollista?
12.10.2016 - Työvälineet parantavat tehokkuutta, työntekijät voivat keskittyä oikeaan tekemiseen  

Viikko 20/2019 (Versio 2.10.0, 16.5.2019)

 • Yleinen
  • Yleisiä korjauksia ja parannuksia suorituskykyyn
  • Parannuksia mobiilikäyttöön
  • NPS mittaaminen
 • Ilmoitushallinta
  • Ilmoituksen vastaanottamisen (työn alle ottamisen) ja kuittaamisen yhteydessä "Lähetä lisätietoja ilmoittajalle" -kohtaan on lisätty henkilön nimi (tyyliin "Lähetä lisätietoja ilmoittajalle Matti Meikäläinen"), jolle lisätietoja ollaan lähettämässä. Jos Ilmoittajalla ei ole sähköpostia tallennettu, tällöin "Lähetä lisätietoja ilmoittajalle" -kohtaa ei voi valita
  • Mahdollistettu uuden ilmoituksen tekeminen xTampuurissa myös muillekin kustannuspaikan (taloyhtiön) alakohteille kuin vain huoneistoille. xTampuurissa voidaan jatkossa tehdä ilmoituksia täysin samoilla ehdoilla kuin mitä cTampuurissa. Jos esimerkiksi cTampuurissa on ollut mahdollista tehdä ilmoitus (tila-kohta) liikehuoneistoon, on tämä jatkossa mahdollista myös xTampuurin avulla
  • Korjattu ongelma, jossa Android applikaatio kaatu silloin kun uuden ilmoituksen muodostamisen yhteydessä lisättyä kuvaa klikkaa (täppää) tai kuvan yrittää poistaa. Jatkossa ongelma on poistettu ja Android applikaatio ei kaadu enää turhaan
  • Uuden vikailmoituksen tekemisessä mahdollisuus laittaa työnsuorittajaksi mikä tahansa yritys tai sellainen henkilö, jolla on käyttäjätunnukset (ns. vapaa haku). Työnsuorittaja-valikon viereen (oikealle puolelle) on lisätty uusi nappi, jota painamalla voi vaihtaa alaspudotusvalikon hakukentäksi ja täten hakea työnsuorittajaa vapaasti. kts. kuva alla
 • Käyttöpäiväkirja
  • Korjattu ongelma, jossa xTampuurin puolelta tehty käyttöpäiväkirjamerkinnästä tehty vikailmoitus ei näkynyt cTampuurissa käyttöpäiväkirjamerkinnällä. Jatkossa myös xTampuurin käyttöpäiväkirjamerkinnän kautta tehty vikailmoitusnumero näkyy cTampuurin käyttöpäiväkirjamerkinnällä
 • Asuntotarkastukset
  • Kulutustietojen syöttömahdollisuus tarkastuslomakkeella. Kulutustietojen syöttäminen on aikaisemmin ollut mahdollista vain cTampuurin puolella, mutta nyt tämä mahdollisuus on lisätty myös xTampuurin tarkastuslomakkeelle. Kulutustiedot tallentuvat Muutolle (irtisanomiselle) ja näitä tietoja voidaan käyttää reskiksessä päättyneen sopimuksen mittarilaskutuksien tekemisessä (Nappi: "Hae lukemat muutolta"). kts. kuva alla
  • Tarkastukselta muodostettavalle ilmoitukselle (tilaukselle) kirjataan ilmoittajaksi xTampuuria käyttävä käyttäjä (kirjautunut käyttäjä)
  • Avaintilauksien näyttäminen tarkastuslomakkeella
  • Korjattu ongelma jossa 'Tee tarkastuksia massana' listasi huoneistojen viimeisimmät tarkastukset väärin. Jatkossa 'Tee tarkastukset massana' toiminto näyttää aina viimeisimmän tarkastuksen tiedot oikein.
 • Kihla
  • Korjattu ongelma, jossa vikailmoituksen otsikko oli liian pitkä. Jatkossa ilmoituksen otsikkoon ei tuoda päivittäisseurannasta kuin ensimmäiset 250 merkkiä ja loput näkyy ilmoituksen kuvauksessa


Kuva: xTampuurissa kulutuslukemien syöttäminen


Kuva: cTampuurin "Hae lukemat muutolta" toiminnallisuus


Kuva: Uuden ilmoituksen teossa työnsuorittajan vapaahakuun vaihtaminen

Viikko 1/2019 (Versio 2.9.0, 4.1.2019)

 • Yleinen
  • Kohteiden ilmoitukset - välilehti Etusivulla
   • Kohteiden ilmoitukset listalla näytetään ali-ilmoituksien lukumäärä omassa sarakkeessa
 • Ilmoitushallinta
  • Uusi ilmoitus
   • Uuden ilmoituksen muodostamisessa on poistettu pakollisuus kentältä "Toivottu valmistumispäivä"
  • Vastaanottaminen ja kuittaaminen
   • Työnsuorittajalle ei enää lähde turhaan sähköpostia ilmoituksen vastaanottamisesta tai kuittaamisesta
  • Hankintaehdotukset
   • Mahdollisuus tehdä uusia hankintaehdotuksia
   • Mahdollisuus hoitaa hankintaehdotuksen prosessi xTampuurissa
 • Asuntotarkastukset
  • Parannettu tarkastuslomakkeella kuvien ottamista ennen kaikkea Android sovelluksen osalta

Viikko 37/2018 (Versio 2.8.0, 11.09.2018)

Viikon 37 päivityksessä tulee paljon uusia ominaisuuksia ennen kaikkea ilmoitushallinnan työkaluihin. Myös muutama korjaus/muutos joista suurimpana Google Maps karttojen näyttämiseen liittyvä muutos.

Jatkossa kohteen kartta (Google Maps kartta) näytetään vasta käyttäjän toimen jälkeen (toimella tässä kohtaa tarkoitetaan Avaa-napin painamista). Tämä muutos karttojen lataamiseen tehtiin sen takia, että kartan lataaminen jokaisen sivun yhteydessä hidasti koko xTampuurin käyttöä ja tällä muutoksella saimme huomattavaa suorituskykyparannusta koko xTampuurin käyttöön. Kartan lataamisen jälkeen kartta on ihan samalla käytettävissä kuten ennenkin, myös Googlen Street View toiminnallisuus on käytettävissä kuten ennen.

Ilmoitushallinnassa uudet ominaisuudet keskittyvät ilmoituksien ketjuttamiseen, eli ali-ilmoituksien tekemiseen. Ali-ilmoituksella tässä tapauksessa tarkoitetaan jollekin toiselle työnsuorittalle tehtyä ilmoitusta, joka linkittyy alkuperäiseen ns. "pääilmoitukseen".

xTampuurissa mahdollistetaan tässä uudessa versiossa niin ketjuttaminen kuin ketjutettujen ilmoituksien parempi seuranta. Ketjutetut ilmoitukset näkyy ilmoituslistalla omalla ikonillaan ja ketjutetut ali-ilmoitukset on mahdollista saada pois näkyvistä listan ylälaidasta löytyvällä asetuksella.

Käyttäjän omalle seinälle on myös lisätty yksi uusi välilehti "Kohteiden ilmoitukset". "Kohteiden ilmoitukset" -välilehdelle ladataan kaikki ne ilmoitushallinnan ilmoitukset, jotka ovat avoimia (Ilmoitettu, Avoin, Vastaanotettu, Odotuksessa tilassa) ja ilmoituksen kohde (kustannuspaikka/taloyhtiö/kohde) on sellainen johon kirjautunut käyttäjä (tai kirjautuneen käyttäjän yritys) on kytketty osapuoleksi. Jos käyttäjä on lisätty cTampuurissa kaikille kohteille osapuoleksi (ihan missä tahansa roolissa), tällöin "Kohteiden ilmoitukset" -välilehdelle ladataan käytännössä kaikkien kohteiden kaikki avoimet ilmoitukset. Tällaisessa tapauksessa em. välilehden käyttäminen ei varmasti suoraan aja tarkoitus ja tällöin "Ilmoitukset" tai "Yrityksen vapaat tehtävät" sopii varmasti paremmin.

"Kohteiden ilmoitukset" -työlistalla haetaan sitä, että xTampuurin käyttäjä voisi helposti selata omien kohteidensa oman yrityksen ilmoituksia myös niissä tapauksissa joissa xTampuuriin kirjautunutta käyttäjää ei ole lisätty omille ilmoituksille työnsuorittajaksi vaan työnsuorittajaksi on lisätty oma yritys sekä kaikki saman yrityksen työntekijät on lisätty samaan yritykseen. Kun kaikki yrityksen työntekijät on lisätty samaan yritykseen, näkyy tällöin "Yrityksen vapaat tehtävät" työlistalla kaikkien työntekijöiden kaikkien kohteiden tehtävät ja tällöin lista on yleensä todella pitkä. "Kohteiden ilmoitukset" -työlistalla käyttäjä näkee oman yrityksen (huom! käyttöoikeuksista "Näytä vain oman yrityksen ilmoitukset") kaikki omien kohteiden avoimet ilmoitukset, eli oman työlistan.

Alla vielä lyhyt yhteenveto siitä miten ilmoitukset haetaan eri välilehdille (työlistoille) xTampuurissa:

 • "Ilmoitukset"-työlistalla näytetään ne avoimet ilmoitukset joissa henkilötyönsuorittajana on xTampuuriin kirjautunut käyttäjä
 • "Kohteiden ilmoitukset" -työlistalla näytetään omien kohteiden oman yrityksen (tai omat) avoimet ilmoitukset
  • käyttöoikeuksista "Näytä vain oman yrityksen ilmoitukset" tai "Näytä vain omat ilmoitukset"
 • "Yrityksen vapaat tehtävät" -työlistalla näytetään oman yrityksen sellaiset avoimet ilmoitukset ja huoltotehtävät joihin ei ole kytketty henkilötyönsuorittajaa

Version uudet ominaisuudet ja korjaukset

 • Yleinen
  • Korjattu Google Maps karttojen toimintaa sillä tavalla, että kartta näytetään vasta pyydettäessä eikä aina kun sivu ladataan
   • Tämä noupeuttaa huomattavasti xTampuurin käyttöä, kun joka sivun latauksen yhteydessä ei tarvitse tehdä erikseen kartan lataamista
  • Korjattu Toiminnot-valikon versionumeron näkyminen siten, että versionumero näky aina valikossa
   • Versionumeroa klikkaamalla pääsee lukemaan tämän versiosaatteen
  • Tunnuksien hallintaa (eli Keskuskirjautumiseen) on lisätty tunnuksien aktivointiin liittyvä selventävä teksti
   • "HUOM! Kun Tampuuri X:n on luotu uudet tunnukset, tulee käyttäjälle erillisellä sähköpostilla aktivointi linkki, jolla tunnukset saadaan aktivoitua käyttöön."
 • Kohderekisteri
  • Kohderekisterin asukaslistalla oli kuukausi ja päivä väärinpäin, tämä on nyt korjattu
 • Henkilökortti
  • Henkilökortilla Yhteydenotot -laatikko on lisätty oman käyttöoikeuden taakse
   • Oikeus = "Henkilön yhteydenotot-välilehti"
 • Asuntotarkastus
  • Asuttamispäivän tallentamista on korjattu, jotta tallentaminen toimii kaikissa eri asetus skenaarioissa
  • Tarkastuslomakkeen asukaslistalta (poismuuttavat asukkaat / uudet asukkaat) voi siirtyä suoraan asukkaan nimen kautta xTampuurin henkilökortille
   • Henkilökortilla on mahdollista selata
    • Henkilön perustietoja
    • Henkilön (asukkaan) yhteydenottoja
    • Osapuolikytköksiä
    • Saunavuoroja
    • Autopaikkoja
    • Ilmoituksia
    • Avainlainoja
  • Parannettu tarkastuslomakkeen käytettävyyttää ennen kaikkea Safari selaimella. Jatkossa tarkastuslomakkeen kautta tehdyissä tilauksissa (ilmoituksissa) on mahdollista asettaa tavoitepäivä myös Safarilla.
 • Ilmoitushallinta
  • Omien kohteiden ilmoitukset (kts. kuvaus yllä)
   • Suodatus kohteen mukaan
   • Työnsuorittaja-sarake
  • Korttinäkymä
   • Mahdollisuus näyttää ilmoituslistoilla ns. isot kortit listanäkymän sijaan
  • Näytä vain päätason ilmoitukset
   • Mahdollisuus näyttää ilmoituslistoilla vain pääilmoitukset
   • Tämä on hyvä niissä tapauksissa joissa käyttäjä on esim. isännöitsijä tai kiinteistöpäällikkö ja kyseinen käyttäjä tekee paljon ali-ilmoituksia eri urakoitsijalle. Tällöin listoilla voi näkyä paljon muidenkin työnsuorittajien ilmoituksia ja tällä "Näytä vain päätason ilmoitukset" valinnalla saadaan näkyviin vain ne ilmoitukset jotka liittyvät itseen.
  • Ali-ilmoitukset ilmoituslomakkeella ja ketjuttaminen
   • Ilmoittajan tietojen kopioituminen ali-ilmoitukselle ketjuttamisen yhteydessä
  • Ali-ilmoituksien tekeminen
   • Mahdollisuus tehdä suoraan xTampuurin ilmoituslomakkeella ali-ilmoituksia, eli ketjuttaa työtä jollekin toiselle työnsuorittajalle (esimerkiksi huoltoyhtiölle). Tällä tavalla kaikki samaan tapahtumaan liittyvät ilmoitukset ovat yhden ilmoituksen sisällä (samassa kontekstissa) ja ilmoituksien tilan seuraaminen on helpompaa.
  • Päätason ilmoitusta ei saa kuitata ennen kuin ali-ilmoitukset on kuitattu valmiiksi
   • Tämä prosessimuutos liittyy siihen, että pääilmoitus on monesti asiakkaalta tullut vikailmoitus jonka status näytetään asukassivuilla. Jos pääilmoitus kuitataan valmiiksi ennen kuin ali-ilmoitukset ovat kaikki kuitattu valmiiksi, voi asukkaalle näkyä asukassivuilla hänen itse jättämä vikailmoitus valmiina ennen kuin käytännössä koko vika on edes kuitattu. Tästä syytä kaikki ali-ilmoitukset pitää ensiksi kuitata valmiiksi ja vasta sen jälkeen voidaan kuitata pääilmoitus valmiiksi.
  • Ali-ilmoituksien lukumäärä (ja ali-ilmoituksien näyttäminen listalla)
  • Mahdollistettu ali-ilmoitukselta siirtyminen pääilmoitukselle
   • Jos xTampuurissa avauttu ilmoitus on ketjutettu ilmoitus (ns. ali-ilmoitus), tällöin oikealla palstalla näytetään "Pääilmoitus" osio, josta käyttäjä pääsee pääilmoituksen numeroa klikkaamalla avaamaan pääilmoituksen
  • Ilmoittajan tietojen muokkaaminen
   • Mahdollisuus muokata ilmoittajan tietoja suoraan xTampuurin ilmoituslomakkeelta
  • Lähetä-toiminnossa mahdollisuus lähettää viestiä vapaalle (kirjoitetulle) sähköpostiosoitteelle
  • Vastaanota, Tehdyksi ja Valmiiksi kuittaamisessa on jatkossa mahdollisuus lähettää ilmoittajalle sekä tilaajalle erilliset sähköpostiviestit tapahtuman yhteydessä.
   • Viestin otsitkko ja itse viesti tulee ehdotettuna niille varattuihin kenttiin Tampuurin asetuksien mukaan
   • Jos ilmoittajaa tai tilaajaa ei ole määritetty, tai heillä ei ole sähköpostiosoitetta, tällöin viestejä ei voi lähettää
  • Korjattu ongelma ilmoituksen "Lähetä viesti" -napin toiminnossa, jatkossa kaikki sähköpostiviestit lähtevät oikein
  • Korjattu ongelma ilmoituksen Tehdyksi ja Valmiiksi kuittaamisessa, jatkossa työtunteihin on mahdollista syöttää myös desimaaleja
  • Lisätty ilmoituksen vastaanottamisessa "Suorituspäivä aikaisintaan" ja "Suorituspäivä viimeistään" -kenttien vasempaan reunaan punainen pakollisuuden osoittama väri, jotta käyttäjä tietää näiden kenttien olevan pakollisia ennen kuin ilmoituksen voi vastaanottaa
   • Suoritusaikaväli on erittäin tärkeä tieto ennen kaikkea asukasisvujen näkökulmasta, koska tämä tieto näytetään asukassivuilla. Jos suoritusaikaväliä ei anneta ja ilmoitus merkitään Vastaanotettu-tilaan, tällöin asiakas (asukas) ei tiedä milloin työ oikeasti tullaan tekemään, vaikka vikailmoitus olisi ns. "Työn alla" (Vastaanotettu-tilassa).
 • Kiinteistön laadunhallinnassa xTampuurin puolella näytetään nyt teknisten tarkastusten palvelukuvausten tiedot napauttamalla kyseistä tarkastuskohtaa. Tiedot näytetään vain silloin, jos näitä on kirjattu tehtävään.
 • Kiinteistön laadunhallinnassa xTampuurin puolella näytetään nyt päivittäisseurannan lisätiedot napauttamalla kyseistä tarkastuskohtaa. Tiedot näytetään vain silloin, jos näitä on kirjattu tehtävään.

Viikko 26/2018 (Versio 2.7.0, 28.6.2018)

 • Oma seinä / Ilmoitukset
  • Mahdollisuus suodattaa oman seinän ilmoituksia ilmoituksen tilan mukaan
 • Toiminnot / Tarkastuslista
  • Hakutuloksen oletusjärjestykseksi on muutettu "Tarkastusnumero (laskeva)"
 • Toiminnot / Ilmoituslista
  • Hakutuloksen oletusjärjestyksi on muutettu "Numero (laskeva)"
 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Ei ole -valinta tarkastuskortille
   • Asetus "kupi_asuntotarkastus_lomake_naytalisavalinnat" pitää olla True tilassa
    • "Jos on true, näytetään asuntotarkastuslomakkeella perusvalintojen lisäksi Ei ole -valinta"
  • Maksaja-tiedon valinta tilauksen (ilmoituksen) tekemisessä
   • Asetus "nayta_asuntotarkastuksen_maksajatieto" pitää olla True tilassa
    • "Näytetäänkö maksajatieto asuntotarkastuslomakkeella"
  • Mahdollisuus tallentaa huoneiston yleiskunto
   • Asetus "kupi_asuntotarkastus_tieto_Huoneistonyleiskunto"
    • "Onko huoneiston yleiskunto tallenttavissa tarkastuslomakkeella"
  • Mahdollisuus tallentaa kustannusarvio tilauksen (ilmoituksen) tekemisen yhteydessä
   • Asetus "ilmoitukset.muuttiedot.kustannusarvio" pitää olla True tilassa
    • "Asettaa muiden tietojen kustannusarviokentän näkyvyyden."
   • Asetus "asuntotarkastus.kustannusarvio.pakollinen" optionaalinen
    • "Määrittää onko asuntotarkastuslomalleen Kustannusarvio-kenttä pakollinen. Arvo: true / false"

Viikko 23/2018 (Versio 2.6.1, 4.6.2018)

 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Korjattu tarkastuslomakkeen huoneiden näkyminen IE:llä sekä Android sovelluksessa
 • Ilmoitushallinta
  • Korjattu ongelma Hankintaehdotuksien näyttämisessä, hankintaehdotukset näkyvät taas

Viikko 22/2018 (Versio 2.6.0, 29.05.2018)

 • Henkilön perustiedot
  • Lisätiedot näytetään oikein sivun oikeassa laidassa (korjaus)
 • Ilmoituslomake
  • Työnsuorittajan vaihtamiseen (Vaihda työnsuorittaja -nappi) lisätty Kohteen osapuolet -välilehti. Kohteen osapuolet -välilehdelle listataan ilmoituksen kohteen (kustannuspaikan / taloyhtiön) kaikki sellaiset osapuolet jotka ovat yrityksiä. Tällä tavalla ilmoituksen voi vaihtaa kokonaan toiselle yritykselle.
 • Asuntotarkastuslista
  • Jatkossa tarkastuslistoilla (Oma seinä sekä Toiminnot/Tarkastuslista) voi valita haluaako käyttäjä nähdä suppean vai laajennetun listan
  • Laajennetussa listassa näytetään enemmän tietoa (kts. kuva alla), mutta mobiilikäytössä laajennetun listan käyttäminen aiheuttaa enemmän pystysuuntaista skrollaamista
  • Tarkastuslistan ylälaidassa näytetään jatkossa myös tarkastuksien lukumäärä (kts. kuva "Tarkastukset 336 kpl")
  • Laajennetun listan Asukkaat-listalle on lisätty mahdollisuus mobiililaitteilla ottaa suoraan yhteyttä asukkaaseen joko sähköposti tai puhelin linkkien kautta. Puhelu-linkki ei välttämättä toimi tietokonekäytössä, puhelimessa linkin klikkaaminen ehdottaa suoraan puhelun suorittamista.

 • Tarkastuksien muodostaminen massana (Toiminnot / Tee tarkastuksia massana)
  • Jatkossa "Tee tarkastukset massana" toiminnossa näytetään milloin kyseiseen huoneistoon on tehty aikaisemmin tarkastus ja minkä tyyppinen tarkastus edellinen oli
 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Tarkastuslomakkeen tulostaminen
   • Tarkastuslomake-raportti
    • Tähän raporttiin koostetaan kaikki tarkastukseen liittyvät asiat
     • Perustiedot
     • Pintojen ja varusteiden materiaali sekä kuntotiedot
     • Lisätiedot
     • Pidätystiedot
   • Tilauksien yhteenveto-raportti
    • Tähän raporttiin koostetaan kaikki ne asiat mitä tarkastuksella on tilattu ilmoitushallinnnan ilmoituksilla
  • Varustelistassa näytetään jatkossa kokonaissumma
  • Jatkossa huoneen valinnan jälkeen näytetään tarkastuskorttien (pintojen ja varusteiden) yhteenveto, joka toimii myös pikavalikkona kun halutaan siirtyä tarkastamaan yksittäistä tarkastettavaa pinta tai varustetta (kts. kuva alla)
   • Tarkastuskorttien yhteenveto on aina ensimmäisenä ja yhteenvedosta pääsee pintaa/varustetta klikkaamalla siirtymään haluttuun pintaan/varusteeseen
   • Jokaisessa tarkastettavassa kortissa näytetään värillä kortin kunto, valittu ominaisuus sekä lyhyt ote tekstikenttään kirjoitetusta tekstistä
   • Mobiilikoossa tarkastuskorteissa ei näytetä muuta kuin tarkastettavan pinnan/varusteen nimi
   • Yhteenvetoon pääsee jokaiselta tarkastettavalta pinnalta/varusteelta Tarkastuskohteet-nappia painamalla
   • Tämä valikko nopeuttaa tarkastuksen tekemistä, kun jokaista tarkastettavaa korttia ei tarvitse käydä erikseen läpi vaan yhteenvedosta voi nopeasti hypätä haluttuun korttiin

Viikko 16/2018 (versio 2.5.4, 18.4.2018)

 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Soluhuoneen tarkastuksesta muodostettaville ilmoituksille (tilauksille) tulee oikein solu tieto ilmoitushallintaan
  • Asuntotarkastuksien (esim. määräaikaistarkastuksien) muodostaminen massana korjattu toimimaan uudella päivämäärä-valitsimella
  • Asuttamispäivän avaaminen toimii myös Applen ja Androidin appilla
 • Oma seinä / Tarkastukset
  • Mahdollisuus suodattaa omia tarkastuksia tarkastustyypin sekä tarkastuken tilan mukaan

Viikko 15/2018 (versio 2.5.0, 10.4.2018)

 • Yleistä
  • Osa Päivämäärä-kentistä on muutettu käyttämään uutta päivämäärä-valitsinta
   • Uudessa päivämäärä-valitsimessa ei ole enää erillistä kalenteri-painiketta vaan päivämäärän valinta tapahtuu suoraan päivämäärä-kenttää klikkaamalla
   • Seuraavissa päivityksissä kaikki päivämääräkentät tullaan muuttamaan käyttämään uutta päivämäärä-valitsinta
 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Lisätty mahdollisuus tallentaa tarkastuksen tarkastusajankohdaksi se ajankohta milloin tarkastus kuitataan Tarkastettu-tilaan. Tätä ominaisuutta varten on lisätty uusi asetus "Asuntotarkastus_aseta_kuittausaika_tarkastusajaksi", joka on oletuksena False-tilassa (ei tule oletuksena kuittausaika tarkastusajaksi.) Jos tämä muutos halutaan päälle, pitää asiakkaan olla yhteydessä Tampuuritukeen.
  • Muuton lisätietojen näyttäminen tarkastuslomakkeella
  • Soluhuoneen tarkastuksesta muodostettaville ilmoituksille (tilauksille) tulee oikein solu tieto ilmoitushallintaan
  • Tarkastukselta muodostettavan ilmoituksen (tai hankintaehdotuksen) Kuvaus-tekstiä on muotoiltu paremmaksi ja jatkossa huollolle/urakoitsijalle menevä teksti on luettavampaa
  • Mahdollistettu tarkastajan vaihtaminen suoraan tarkastuslomakkeelta tarkastajan nimeä klikkaamalla
  • Vakuuden pidätystietoja ei jatkossa tarvitse enää erikseen tallentaa vaan muutokset tallennetaan automaattisesti ilman erillistä Tallenna-napin painamista
  • Jatkossa huoneiston Status-tieto näytetään huoneiston tiedoissa
  • Hankintaehdotusta tehdessä näytetään oletuksena vain neljä tuotetta, loput tuotteet saa näkyviin "Näytä lisää" -nappia painamalla
  • Korjattu ongelma pidätystietojen näyttäminen osalta, jatkossa pidätystiedot näkyy oikein myös silloin kun tarkastus on kuitattu Tarkastettu-tilaan
  • Tarkastuskortin tekstiruutua on isonnettu, jotta kenttään on helpompi kirjoittaa iso määrä tekstiä
 • Käyttöpäiväkirja
  • Käyttöpäiväkirjamerkintöjen hakuun (Toiminnot / Käyttöpäiväkirja) on lisätty mahdollisuus hakea käyttöpäiväkirjamerkintöjä seuraavilla hakukentillä
   • Huoneisto
   • Järjestelmä
   • Kirjausaika
   • Toimenpideluokka
   • Kirjaaja
   • Numero
  • Käyttöpäiväkirjamerkinnän muokkauslomakkeelle on mahdollistettu
   • Merkinnän poistaminen Poista-nappia painamalla
   • Merkinnästä ilmoituksen tekeminen
   • Liitteen lisääminen merkinnälle
   • Kommentin lisääminen merkinnälle
 • Kulutusseuranta
  • Mahdollisuus syöttää kentällä kulutuslukemia
   • Peruslukemien syöttäminen
   • Ympäripyörähdyksen tekeminen
   • Mahdollisuus syöttää loppulukema
  • Mahdollisuus syöttää kulutuslukemia myös ilman nettiyhteyttä (offline käyttö)
   • Muistathan poimia ensin offline-tilaan täytettävät kohteet kohteiden hakutoiminnossa
 • Kihla
  • Tyytyväisyysasteikon sekä numeerisen asteikon tuki päivittäisseuranta-tyyppisissä tarkastuksissa.
   • Tarvittaessa päivittäisseurannan tarkastusosioissa voidaan ottaa vastaan 5-1 asteikolla mielipide ja/tai numeerinen arvosana
  • Kihla X:n listauksien asettelua korjattu siten, että tekstit eivät mobiilissa käytössä mene muiden osioiden päälle
  • Erillisestä yksittäisestä muistiomerkinnästä voidaan tarvittaessa nostaa työmääräin (sisältäen kyseisen kommentin kuvan mikäli sellainen on tähän merkitty)
  • Kihla X:ssä näytetään kevyellä sinisellä rajauksella edellisen tarkastuksen merkinnät mikäli näitä on saatavilla
   • Tämä ei vaikuta käyttöön millään tavalla, mutta avustaa tarkastuksessa kun edellisen kierroksen / tarkastuksen tietoja tarvitaan
  • Tarkastuksesta voidaan tarvittaessa toimittaa erillinen raportti pdf-tiedostona sähköpostilla halutulle vastaanottajalle (tarkastuksen lähetä viesti-toiminnosta)
   • Viesti-toiminto muutetaan siten, että sähköposti voidaan tarvittaessa lähettää vapaasti kirjoitettavalle vastaanottajalle

Viikko 8/2018 (versio 2.4.4, 22.2.2018)

 • Ilmoituslomake
  • Ilmoituksen tekemisessä on poistettu pakollisuus kentästä "Toivottu valmistumispäivä"
  • Sopimusosapuolet listalla näytetään sopimusosapuoli vain kerran, vaikka yritys olisi useaan kertaan Sopimushallinnassa kyseiseen kohteeseen kytketty samalla roolilla
 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Avattu-tilassa olevia tarkastuksia käsitellään samalla tavalla kuin Avoin sekä Uusi -tiloissa olevia

Viikko 6/2018 (versio 2.4.1, 6.2.2018)

 • Ilmoituslomake
  • Otsikon ja kuvauksen muokkausmahdollisuus
  • Mahdollisuus lisätä kommentteja ilmoitukselle xTampuurin kautta
  • Käyttäjä näkee myös itse lisäämänsä ilmoitukset
  • Ilmoituksen työnsuorittajan vaihtamisesta kirjataan cTampuurin lokiin merkintä
  • Uutta ilmoitusta muodostettaessa on mahdollistettu "Toivottu aloituspäivä" tiedon syöttäminen
 • Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)
  • Tarkastuksesta ilmoituksen tekemisessä, niin erillinen yläpalkin Ilmoitus-nappi kuin Yhteenveto-välilehden Ilmoitus-nappi, mahdollisuus syöttää myös "Toivottu aloituspäivä" tieto
  • Tarkastuksesta hankintaehdotuksen tekemisessä mahdollisuus syöttää myös "Toivottu aloituspäivä" tieto
  • Asuttamispäivän muuttamisesta mahdollisuus (ei pakollinen) lähettää sähköpostia sekä valita kenelle kohteen osapuolelle sähköpostia lähetetään (lisätietoja asiasta löytyy täältä)
  • Tarkastajan vuokra sekä Muut tiedot -tiedot piiloon tarkastuslomakkeelta, jos näitä tietoja ei ole näytetty myöskään cTampuurin puolella (jos asetus "kupi_asuntotarkastus_lomake_naytalisatiedot" on False, tällöin em. kenttiä ei näytetä.
  • Lupa huoneistokuvien ottamiselle -tieto piiloon, jos kyseistä tietoa ei näytetä myöskään cTampuurissa
  • Varmistettu, että tarkastuksen lisätietojen (iso tekstikenttä) tallennus menee kaikissa eri tapauksissa samalla tavalla kuin cTampuurin tarkastuslomakkeella
  • Lisätiedot-osioissa (lomakkeen oikeassa reunassa) näytetään jatkossa myös Muuton lisätiedot, joka muodostuu sopimuksen irtisanomisen kautta (Luo muutto -toiminnossa sopimuksen irtisanomisessa)
  • Korjattu vanhan asukkaan poismuuttopäivä näkymään oikein kaikissa tilanteissa
  • Ilmoituksen työnsuorittajan hakeminen vapaasti yritysrekisteristä hakusanalla, jos asetus "xTampuuri_asuntotarkastus_ilmoitus_tyonsuorittajahaku" (asetuksen kuvaus: "Onko tarkastukselta luotavalla ilmoituksella työnsuorittajahaku käytössä") on True-tilassa
  • Korjattu ongelma, jossa uuden asukkaan tiedoissa näkyi väärin sopimuksen päättymispäivä (vaikka sopimuksen päättämistä ei oltu edes tehty)
  • Korjattu ongelma, jossa tarkastettavat huoneet olivat tietyissä tilanteissa eri järjestyksessä cTampuurin tarkastuslomakkeella ja xTampuurin tarkastuslomakkeella. Jatkossa järjestys on aina sama.
  • Tarkastuslomakkeen Raportit-osion kautta mahdollisuus tulostaa sekä tallentaa PDF-muodossa Koontiraportti (yhteenveto tilatuista pinnoista sekä varusteista kunto-luokkien mukaan)
 • Asuntotarkastuslistat

Viikko 2/2018 (Versio 2.4.0)

 • Asuntotarkastus
  • Offline tuki koko tarkastuksen osalta
   • Jatkossa oman seinän tarkastuslistalta voi lisätä yhteensä viisi (5) tarkastusta Offline-muistiin. Offline-tilassa tarkastuslomakkeella voi muokata pintoja/varusteita sekä niiden kuntotietoja, lisätä kuvia tarkastuskorteille sekä tallentaan tarkastuksen lisätiedot. Offline tarkastukset toimivat parhaiten siinä tilanteessa, kun käytetään esimerkiksi sellaista laitetta jossa ei ole sisällä omaa SIM-korttia. Tällöin toimistolla ladataan tarkastukset Offline-tilaan ja kentällä tarkastukset tehdään ilman verkkoyhteyttä. Offline-tilassa tallennetut tiedot viedään takaisin Tampuuriin "Lähetä tiedot palvelimelle" nappia painamalla ja tällöin myös kaikki tallennetut kuvat siirretään Tampuuriin.
  • Oman seinän tarkastuksien lajitteluun on lisätty seuraavat uudet lajittelutekijät
   • Katuosoite (nouseva)
   • Katuosoite (laskeva)
   • Paikkakunta (nouseva)
   • Paikkakunta (laskeva)
   • Sopimus päättyy (nouseva)
   • Sopimus päättyy (laskeva)
  • Toiminnot / Tarkastuslista toiminnon tarkastukisen lajitteluun on lisätty seuraavat uudet lajittelutekijät
   • Katuosoite (nouseva)
   • Katuosoite (laskeva)
   • Paikkakunta (nouseva)
   • Paikkakunta (laskeva)
   • Sopimus päättyy (nouseva)
   • Sopimus päättyy (laskeva)
   • Tarkastaja (nouseva)
   • Tarkastaja (laskeva)
  • Toiminnot / Tarkastuslista toiminnon Huoneisto-kentän tuloksissa näytetään jatkossa 10 huoneistoa, kun ennen näytettiin vain viisi huoneistoa
  • Uusien tarkastuksien tekemisessä voidaan jatkossa tarkastuspäiväksi määrittää myös historiassa oleva päivämäärä
  • Korjattu ongelma jossa tarkastuskortille liitteen lisääminen ei onnistunut, jos käyttäjä painoin Lisää-nappia ennen kuin itse liite oli lisätty. Jatkossa tätä ongelmaa ei enää ole ja Lisää-nappi ei jää "pyörimään".
  • Tarkastuksien massamuokkauksessa (tarkastuslista Muokkaa-napin takana) ei enää kysytä ylimääräisiä varmistuksia, muutokset tehdään suoraan Oikein-kuvakkeen/napin painalluksesta (kts. kuva alla)
 • Ilmoitukset
  • Ilmoituksen kuittaamisesessa (tehdyksi tai valmiiksi) Suorituspäivä-kenttään tuodaan automaattisesti kuluva päivä
  • Ilmoituslomakkeen Asukkaat-osiossa näytetään jatkossa asukkaan matkapuhelinnumero
  • Oman seinän ilmoituslistalla ilmoituksen voi avata mistä tahansa kohtaa kyseiseltä riviltä. Tämä muutos tehdään tulevissa versiossa myös muihin oman seinän listoihin, jotta käyttäjän on helpompi niin tietokonekäytössä kuin mobiilikäytössä avata kyseinen tehtävä
  • Toiminnot / Ilmoituslista -toiminnossa Hakutulos-välilehdellä oleva "Uusi ilmoitus"-nappi muistaa hakutuloksessa käytetyn Kohteen sekä Huoneiston. Tällä tavalla nopeutetaan ilmoituksen tekemistä, koska Kohde ja Huoneisto -kentät on jo kerran valittu hakua tehdessä.


Kuva: Tarkastuksien massamuokkausessa ei jatkossa enää kysytä ylimääräistä varmistusta

Viikko 49/2017 (Versio 2.3.0)

 • Asuntotarkastus
  • Avainlainauksien palauttaminen/päättäminen suoraan tarkastuslomakkeelta
  • Oletusurakoitsijat tarkastuksen tilauksia tehdessä
  • Hankintaehdotuksen tekeminen suoraan tarkastuslomakkeelta
  • Tarkastuksien massamuodostaminen mobiilikäyttöliittymä on parannettu
  • Markkinointikieltoon asettamisesta vikailmoitus ilmoitushallintaan
  • Tarkastuslomakkeen lukitseminen Valmis-tilassa
  • xTampuurissa tehdyt tilaukset (ilmoitukset) näkyy myös cTampuurin tarkastuslomakkeen ”Remontit ja tehtävät” -välilehdellä
 • Käyttöpäiväkirja
  • Merkintöjen selaaminen, kohdehaku
  • Käyttöpäiväkirjamerkinnän tiedot sekä tietojen muokkaaminen
  • Merkintöjen tekeminen

Viikko 43/2017 (Versio 2.2.1)

 • Tarkastuslomake
  • Tarkastuksen liitteeksi voi jatkossa kytkeä seuraavia tiedostotyyppejä "png, jpg, pdf, doc, docx, xls ja xlsx"
  • Jos tarkastus on muodostettu irtisanomisprosessin kautta (muuton kautta), tarkastuksen merkitseminen "Kesken" tilaan muuttaa myös muuton tilan prosessin mukaisesti ("Tarkastus aloitettu")
  • Jos tarkastus on muodostettu irtisanomisprosessin kautta (muuton kautta), tarkastuksen merkitseminen "Tehty"/"Tarkastettu" tilaan muuttaa myös muuton tilan prosessin mukaisesti ("Odottaa tilausta" tai "Tarkastus tehty")
  • Muokkaa huoneita -nappi näkyy vain silloin kun asetus "kupi_asuntotarkastus_huoneetlisataankohderekisteriin" on True-tilassa cTampuurissa (ota yhteys asiakasvastaavaasi, jos haluat lisätietoja tästä asiasta)
  • Parannettu Muokkaa huoneita -toiminnon vakautta kaikissa tilanteissa, jotta huonevalinta voidaan tehdä virheettömästi
  • Ennakkotarkastuksen kuittaaminen valmiiksi ("Tarkastettu"-napin painaminen) muodostaa automaattisesti asetuksien mukaan Muuttotarkastuksen
   • kupi_asuntotarkastus_lomake_teeainatoinentarkastusensimmaisenjalkeen
    • "Jos on true, luodaan aina toinen tarkastus ensimmäisen tarkastuksen valmiiksi-tallentamisen jälkeen."
   • kupi.kormu.muutto.kopioi_luotuun_muuttotarkastukseen_ennakkotarkastuksen_arvot
    • "Jos on true, kopioidaan muutosta luotuun muuttotarkastukseen arvot ennakkotarkastukselta, jos sellainen on yhdistetty muuttoon."
   • kupi.kormu.asuntotarkastukset.kopioimuuttotarkastukseenennakkotarkastuksenkuvaukset
    • "Jos true, muuttotarkastus luodessa kopioidaan siihen myös kuvaukset ennakkotarkastukselta."
   • kupi_asuntotarkastus_lomake_toisentarkastuksentarkastajaksiisannoitsija
    • "Jos on true, haetaan toisen tarkastuksen tarkastajaksi isannoitsijan roolilla oleva osapuoli kohteelta."
   • kupi.kormu.asuntotarkastukset.welho.toisen_tarkastuksen_tarkastajan_roolin_asetus
    • "Asetus, jolla haetaan roolin id, jolla haetaan kohteelta tarkastaja toiselle asuntotarkastukselle."
 • Mobiili-valikko (kolme viivaa oikeassa yläkulmassa)
  • Lisätty valikkoon "Uusi tarkastus" ja "Tee tarkastuksia massana"
 • Ilmoituslomake
  • Ilmoituksen perustietoja (katkoalleviivattuja-kenttiä) ei voi enää muokata sen jälkeen kun ilmoitus on kuitattu "Valmis" tilaan
  • Ilmoituksen liitteeksi voi jatkossa kytkeä seuraavia tiedostotyyppejä "png, jpg, pdf, doc, docx, xls ja xlsx"
  • Lataa-napit on korvattu käytännöllisemmillä laajenna/supista napeilla ja jatkossa avatun "blokin" saa myös suljettua samasta napista
  • Oikean reunan "blokkien" järjestystä vähän parannettu, kartta siirretty oikean palstan loppuun
  • Edelliset ilmoitukset "blokista" on poistettu Kiinteistö ja Huoneisto -sarakkeet, koska ne näkyvät jo Perustiedot-kohdassa, ja näiden tilalle on tuotu Suoritusväli-tieto
  • Osapuolet ja Asukaat "blokeista" on poistettu Kiinteistö ja Huoneisto -sarakkeet, koska ne näkyvät jo Perustiedot-kohdassa, ja näiden tilalle on tuotu Matkapuhelin-tieto
 • Oma seinä / Huoltotehtävät
  • Poistettu turha Numero-tieto näkyvistä, jatkossa huoltotehtävän pääsee kuittaamaan suoraan Otsikko-sarakkeen tehtävänimestä
 • Kohdetiedot
  • Kohdetiedot seinän Osapuolet-listalta on poistettu Kiinteistö-sarake, koska se on täysin turha, ja tilalle on laitettu Matkapuhelin-tieto
 • xTampuuri Android app
  • Kaikki em. muutokset tulevat automaattisesti ilman mitään sovelluksen päivittämistä Android sovellukseen

Viikko 39/2017 (Versio 2.1.0)

 • Tarkastuslomake (asuntotarkastukset)
  • Kuvien poistaminen
   • Tarkastuskortit
   • Tarkastuskohtaiset kuvat
  • Tarkastuksen lisätiedot -kentän merkkimäärä kasvatettu 4000 merkkiin
  • Tarkastuksesta muodostettavan tilauksen (ilmoituksen) pdf-liitteen esikatselu
  • Tarkastuksesta muodostettavan tilauksen liittäminen itse tilaukseen (ilmoitukseen)
  • Asuttamispäivän muutoksesta lähetetään kyseisen kohteen (kustannuspaikan/yhtiön) osapuolelle sähköpostiviesti asetuksien mukaan (asetus: "Kupi.Kormu.AsuttamispaivaSahkopostinVastaanottajanRooliId")

Viikko 37/2017 (Versio 2.0.5)

 • Tarkastuslomake (asuntotarkastukset)
  • Windows laitteilla kuvien ottaminen myös suoraan tarkastuksen liitteeksi
  • Tarkastuskorttien (pintojen) käytettävyysparannukset mobiililaitteilla
  • Ennakkotarkastuksen kuittaaminen valmiiksi muodostaa automaattisesti Muuttotarkastuksen
  • Asuttamispäivän muutoksesta lähtee asetuksien mukaan sähköposti kustannuspaikan osapuolelle (Kupi.Kormu.AsuttamispaivaSahkopostinVastaanottajanRooliId)
 • Ilmoituslomake
  • Edelliset ilmoitukset sekä Osapuolet -lista avautuu jatkossa Lataa-painikkeen painamisen jälkeen
  • Liitteet-osio siirretty Edelliset ilmoitukset -osion alle
 • Paljon pieniä käytettävyyteen sekä toimintoihin liittyviä parannuksia

Viikko 31/2017 (Versio 2.0.3)

 • Uusi ilmoitus
  • Ilmoittajan valitseminen uuden ilmoituksen lisäyksessä
 • Ilmoituslomake
  • Työn alle otettaessa oletuksena määritetään aloituspäiväksi tämä päivä ja päättymispäiväksi tämä päivä + 14 päivää, jos tavoitepäivät ovat tyhjät
  • Ilmoituksen kuittauksessa Toimenpide-kenttään voidaan jatkossa syöttää maksimissaan 4000 merkkiä
 • Internet Explorer
  • Korjattu ongelma Internet Explorer selaimen käytössä, kirjautuminen onnistuu jatkossa myös IE:llä
 • Ilmoituslista
  • Korjattu ongelma istunnon katkeamisen kanssa

Viikko 26/2017 (Versio 2.0.0)

 • Asuntotarkastuksien tekeminen xTampuurilla (ks. blogista lisää tietoa)
 • Asukastietojen hakeminen esimerkiksi ovenavaus tilanteita varten

Viikko 2/2017 (Versio 1.9.0)

 • Ilmoituslomake
  • Kuvien (liitteiden) lisääminen ilmoitukselle
   • Ilmoituksen muokkaus (max 10 kpl)
   • Vastaanottaminen (max 1 kpl)
   • Kuittaaminen (valmiiksi ja tehdyksi) (max 1 kpl)
  • Kuvan/Liitteen avaaminen ilmoituslomakkeelta
  • Liitelistan siirto vasempaan palstaan
 • Ilmoitushaku
  • Ilmoituksien hakeminen Kirjaajan mukaan
  • Kenttien muuttaminen kolmeen palstaan, käytettävyysparannus

Viikko 50/2016 (Versio 1.8.2)

 • Ilmoituslomake
  • Ilmoituksen kopiointi
  • Ilmoituksen loki -listan lataaminen Lataa-napin painamisen jälkeen
 • Uusi ilmoitus
  • Kuvan välittäminen ilmoituksen muodostamisen yhteydessä
  • Kohteen osapuolilla näytetään puhelinnumerot

Viikko 40/2016 (Versio 1.8.1)

 • Ilmoituslomake
  • Vastaanotossa mahdollisuus syöttää Vikaluokka sekä Sisääpääsy
 • Oma seinä
  • Ilmoituksien suodattaminen tilojen mukaan (Avoin, Odotuksessa ja Vastaanotettu)

Viikko 40/2016 (Versio 1.8.0)

 • Ilmoituslista
  • Käytettävyysparannuksia mobiililaitteita käytettäessä
 • Ilmoituslomake
  • Työnsuorittajan vaihdosta sähköposti uudelle työnsuorittajalle
  • Mahdollistettu suoritusvälin muokkaaminen
 • Oma seinä
  • Käytettävyysparannuksia mobiililaitteita käytettäessä

Viikko 35/2016 (Versio 1.7.8)

 • Käytettävyys
  • Yläpalkki aina supistetussa muodossa
  • Mobiilinäkymässä piilotetaan kokonaan yläpalkki, hampurilaismenu tuodaan välilehtien (Ilmoitukset, Huoltotehtävät, Yrityksen vapaat tehtävät) tasolle
 • Kohderekisteri (omat kohteet)
  • Parannettu kohdelistan lataamista
  • Osapuolilista korjattu toimimaan

Viikko 24/2016 (versio 1.7.5)

 • Oma seinä
  • Näytetään Päättyy-sarakkeessa päivämäärä punaisella tekstillä, jos päivämäärä on mennyt jo umpeen
 • Ilmoitushallinta
  • Korjattu Chromella esiintynyt ongelma sivutuksessa

Viikko 23/2016 (versio 1.7.4)

 • Uusi ilmoitus
  • Isonnettu Kuvaus-kenttää, jatkossa käytössä viisi riviä tekstiä
  • Muutettu kenttien leveys 100% käytettävästä alasta, jotta kentissä näkyy kaikki tiedot
  • Muutettu kohteen osapuolet työnsuorittajalistan alkuun
 • Ilmoituslista
  • Lisätty Kirjattu-sarake

Viikko 21/2016 (versio 1.7.3)

 • Testaus
  • qa.x.tampuuri.fi osoitteen perustaminen TampuuriX:n testaamista varten

Viikko 19/2016 (versio 1.7.2)

 • Keskuskirjautuminen
  • Tilin lisäämisen ohjeet kuntoon
  • Salasanan vaihdon sähköpostiviestin tekstit kuntoon

Viikko 17/2016 (versio 1.7.1)

 • Uusi ilmoitus
  • Työnsuorittajan tiedot näytetään jatkossa muodossa "Rooli, Osapuolen nimi"

Viikko 17/2016 (versio 1.7.0)

 • Uusi ilmoitus
  • Ilmoittajaksi kirjataan aina automaattisesti kirjautuneen käyttäjän tiedot (sekä maksajaksi kiinteistön tiedot)
 • Ilmoituslomake
  • Mahdollistettu sähköpostilla ilmoituksen tiedoksi lähettäminen valituille kohteen osapuolille
   • Tampuurissa Lähetyslokiin tulee merkintä viestin lähetyksestä
  • Ilmoituslomakkeen kenttätietojen muutokset kirjataan myös Tampuurissa lokiin
  • Ilmoituksen kuittaaminen valmiiksi, Valmis-nappi lomakkeelle näkyviin
   • Tampuurin oikeus = "Ilmoitus Lomake - Kuittaus"

Viikko 15/2016 (versio 1.6.0)

 • IE11 korjauksia kautta sovelluksen
 • Ilmoituksen työnsuorittajan vaihtaminen, käyttöliittymämuutoksia
  • Oman yrityksen työnsuorittajat
  • Haku-välilehti
   • Voidaan hakea yrityksiä sekä käyttäjiä joilla on tunnukset Tampuuriin hakusanalla, vähintään kolme merkkiä pitää syöttää
 • Ilmoitukset / Toiminnot
  • Korjattu kielisyys ("Nothing selected" --> "Ei valintoja") Tila, Kiireellisyys ja Vikaluokka kenttiin
  • Parannettu käytettävyyttä eri selaimilla
   • Kohdehaku hakee aina kaikista kohteista, eikä valikko jää latautumatta jossain selaimissa
   • Päivämäärävalinnat selainriippumattomasti
  • Mahdollistettu hakea ilmoituksia kaikilla yritysrekisterin yrityksillä, hakusanaksi vähintään kolme merkkiä
 • Yläpalkki
  • Muutettu puhelin ja tablet moodissa yläpalkin valikko (kolme viivaa) avautumaan vasemmasta reunasta

Viikko 14/2016 v3

 • Uusi ilmoitus
  • Sisäänpääsy ei ole enää pakollinen tieto
 • Ilmoituslomake
  • Muutettu Edelliset ilmoitukset -lista latautumaan vasta "Lataa"-napin painamisen jälkeen (nopeuttaa lomakkeen lataamista ja ei ladata turhaan edellisiä ilmoitus, vasta kun käyttäjä niitä pyytää)
  • Lisätty kohteen nimen alle kohteen Postinumero ja Postitoimipaikka
 • Toiminnot / Ilmoituslista
  • Työnsuorittaja-haku hakee yrityksiä koko Yritysrekisteristä (ennen tuli vain 250 ensimmäistä)
  • Lisätty mahdollisuus valita Kiireellisyys ja Vikaluokka -kenttiin useita hakuvaihtoehtoja

Viikko 14/2016 v2

 • Oma seinä
  • Tehty-tilassa olevia ilmoituksia ei enää näytetä omalla seinällä
  • Omalla seinällä vain Ilmoitukset-välilehden tiedot ladataan automaattisesti, muut välilehdet pyydettäessä (nopeuttaa sivun lataamista)
 • Kohteen seinä
  • Näytetään aina kohteen tehtävät, vaikka ilmoitus-tehtävä olisikin kytketty huoneistoon
 • Toiminnot / Ilmoituslista
  • Lisätty "Uusi ilmoitus" -nappi listan oikeaan yläkulmaan (Haku-välilehdelle)
  • Mahdollistettu ilmoituslistan kutsuminen parametreilla
  • Lisätty mahdollisuus valita Ilmoituksen tila -kenttään useita hakuvaihtoehtoja
  • Korjattu ilmoituslistan seuraavien latautuminen aivan loppuun saakka (aikaisemmin pystyi skrollaamaan vain kaksi ensimmäistä sivua, eli 40 tulosta)
 • Ilmoituslomake
  • Korjattu ongelma edellisten ilmoituksien hakemisessa

Viikko 14/2016

 • Toiminnot / Ilmoituslista
  • Muutettu Ilmoituslista Haku ja Hakutulokset omille välilehdille
   • Haku-välilehteä klikkaamalla pääsee takaisin hakukenttiin
  • Lisätty Ilmoituslistaan "Ladataan..." tieto, jotta käyttäjä näkee mitä TampuuriX tekee
  • Muutettu ilmoituslista listan sivutus toimimaan automaattisesti silloin kun käyttäjä skrollaa sivun loppuun
  • Lisätty ilmoituslistaan Tyhjennä-painike
  • Poistettu ilmoituslistalta tallennetut haut toiminto tässä kohtaa (tulee myöhemmin käytettäväksi)
  • Haussa id-haku on prioriteettihaku, eli muita hakukenttiä ei silloin huomioida kun ilmoitusnumero on syötetty
 • Oman seinän
  • Listojen muuttaminen välilehtien taakse
   • Ilmoitukset = Omat ilmoitukset
   • Huoltotehtävät = Omat huoltotehtävät
   • Yrityksen vapaat ilmoitukset = Oman yrityksen vapaat tehtävät
 • Ilmoituslomake
  • Ilmoituksen kommenttien näyttäminen (Lataa-napin painamisen jälkeen)
 • Omat kohteet (Toiminnot / Kohderekisteri)
  • Mahdollistettu kohteiden hakeminen seuraavilla kentillä
   • Tunnus
   • Nimi
   • Katuosoite
   • Postinumero
   • Postitoimipaikka

Viikko 11/2016

 • Ilmoituksen tietojen muokkaaminen, seuraavat kentät muokattavissa
  • Lisätiedot
  • Vikaluokka
  • Kiireellisyys
  • Sisäänpääsy
  • Kotieläimet
  • Tallentaminen tapahtuu kenttäkohtaisesti
 • Ilmoituksien hakemiseen (Toiminnot / Ilmoituslista) lisätty seuraavat lisähakukentät
  • Ilmoituksen tila
  • Ilmoituksen kiireellisyys
  • Ilmoituksen vikaluokka
  • Ilmoituksen kiinteistö ja huoneisto
  • Ilmoituksen työnsuorittaja
   • Vain oman yrityksen työnsuorittajat
  • Aikaväli
 • Muutettu kohdelista (Toiminnot / Kohderekisteri tai Omat kohteet) listan sivutus toimimaan automaattisesti silloin kun käyttäjä skrollaa sivun loppuun
 • Työnsuorittajan vaihtamisen käyttöliittymän stilisointi
 • Ilmoituksien vastaanottamisessa päivämäärävalitsin muutettu toimimaan omasta kuvakkeesta (nappi kentän perässä)
 • Uuden ilmoituksen syöttämisessä otetaan huomioon "kielletyt" yritykset
  • Jos yrityksen Tilaajavastuu tiedot ovat Ei-tilassa, yritystä ei näytetä alaspudotusvalikossa
  • Jos yrityksen Käytettävyys tiedot ovat "Punainen", yritystä ei näytetä alaspudotusvalikossa

Viikko 8/2016

 • Tehty-tilassa olevat ilmoitukset suodatettu pois oman seinän ilmoituslistalta
 • Paikkatieto otettu käyttöön
 • Yläpalkin Toiminnot-valikkoon lisätty Pikatoiminnot-kohta
 • Uuden ilmoituksen jälkeen mahdollistettu siirtyminen suoraan ilmoitukselle

Viikko 7/2016

 • Uuden ilmoituksen lisäämisessä mahdollisuus lisätä myös huoneisto uuteen ilmoitukseen
 • Uuden ilmoituksen lisäämisessä mahdollisuus valita kiinteistö kaikista Tampuurin kiinteistöistä (aikaisemmin listaan tuotiin vain 150 ensimmäistä kiinteistöä Tampuurista)
 • Ilmoituslomakkeen (yksittäisen ilmoituksen tiedot) toimintopainikkeet (Työn alle, Odotukseen, Tehty) siirretty Työtehtävä-palkista kartan yläpuolelle käyttöliittymän oikeaan yläkulmaan
 • Mahdollistettu ilmoituslomakkeella työnsuorittajan vaihtaminen "Vaihda työnsuorittaja" -nappia painamalla
 • Poistettu mahdollisuus kuitata ilmoitus valmiiksi (Valmis-nappi otettu pois käytöstä)
 • Omalta seinältä otettu pois Asuntotarkastuslista
 • Omalle seinälle lisätty oman yrityksen tehtävälista
 • Oman yrityksen tehtävälistalta mahdollisuus ottaa töitä itselle "Vaihda työnsuorittajaksi" -nappia painamalla
 • Korjattu ongelma jossa omalle seinälle ei tullut kirjautuneen käyttäjän huoltotehtävät
 • Lisätty huoltotehtävälomakkeelle kartta huoltotehtävän sijainnista
 • Mahdollistettu huoltotehtävälomakkeelle työnsuorittajan vaihtaminen "Vaihda työnsuorittaja" -nappia painamalla

Viikko 50/2015

 • Mahdollistettu Omat kohteet -näytössä kaikkien kohteiden selaaminen (ennen vain 150 ensimmäistä)
 • Mahdollistettu Ilmoituksen lisäämisessä kohteen valitseminen kaikista omista kohteista (ennen oli vain 150 ensimmäistä)
 • Mahdollistettu Ilmoituksen lisäämisessä huoneiston (tilan) valinta
 • Huoltotehtäväruudussa näytetään kohde mihin huoltotehtävä kohdistuu sekä kohteen kartta

Viikko 48/2015

 • Omalla seinällä näytetään tehtävät tehtävätyypin mukaisissa listoissa, helpottaa hahmottamaan sitä mitkä tehtävät ovat kaiken kaikkiaan avoimena mistäkin tehtävätyypistä
 • Lisätty mahdollisuus tehdä ilmoituksia myös kotinäytön (oma seinä) Ilmoitukset -tehtävälistalta (Oma seinä / Ilmoitukset / Uusi ilmoitus -nappi laatikon oikeassa laidassa)
 • Lisätty uuden ilmoituksen lisäyksessä mahdollisuus hakea kohdetta suoraan kohteen nimestä (ennakoiva tekstisyöttö kiinteistö-kentässä)

Viikko 47/2015

 • Lisätty mahdollisuus tehdä uusi ilmoitus suoraan TampuuriX:ssä
  • Toiminnot valikossa Uusi ilmoitus -nappi
  • Toiminnot-valikko näkyy aina jolloin myöss Uusi ilmoitus -nappi näkyy aina yläpalkissa. Tämä mahdollistaa ilmoituksen lisäämisen missä kohdassa TampuuriX:ää vaan

Viikko 46/2015

 • Lisätty tehtävälistaan huoltotehtävät (huoltokirjaan määritetyt tehtävät)
 • Lisätty mahdollisuus kuitata huoltotehtävä valmiiksi