05 - Tampuuri X
 • RSS Feed

Last modified on 10/29/2019 8:13 AM by User.

05 - Tampuuri X

Uusi tapa käyttää Tampuuria

Tampuurin kenttäkäyttö tabletilla, puhelimella tai millä tahansa selaimella ja laitteella (jossa on vain selain). Tampuuri X:n ominaisuudet on listattu alla olevassa artikkelissa. Versiosaatteesta saa lisätietoja muutoksista sekä uusista ominaisuuksista.

Versiosaate
Käyttöohjeet

Oma seinä

Oma seinä avautuu ensimmäisen kirjautumisen jälkeen. Omalla seinällä näytetään kirjautuneen käyttäjän omat avoimet ilmoitukset, omat avoimet huoltotehtävät sekä oman yrityksen vapaat tehtävät. Oman yrityksen vapaat tehtävät välilehdelle listataan ne tehtävät (ilmoitukset ja huoltotehtävät) joille ei ole määritetty henkilötyönsuorittajaa. Oman yrityksen vapaat työlistalta voi siirtää tehtävän omalle työlistalle "Vaihda työnsuorittaja" -nappia painamalla.

Ominaisuudet:

 • Omat avoimet ilmoitukset
 • Omat avoimet huoltotehtävät
 • Oman yrityksen vapaat tehtävät (vain yritykselle määritetyt tehtävät)
  • Omalle työlistalle tehtävän siirtäminen ("Vaihda työnsuorittaja")
 • Uuden ilmoituksen jättäminen


Kuva: Kirjautuneen käyttäjän omat avoimet ilmoitukset

 

Ilmoitushallinta

Ilmoitushallinta toimintojen kautta voidaan kentällä hoitaa kaikki ilmoituksiin liittyvät perustoiminnallisuudet. Tampuuri X:n käyttöliittymän kautta voidaan millä laitteella tahansa (jossa on selain) selata ilmoituksia, tehdä uusia ilmoituksia, kuitata ilmoituksia työn alle sekä valmiiksi.

Ominaisuudet:

 • Ilmoitushaku ja hakutulokset
  • Numerolla
  • Kohteella
  • Huoneistolla
  • Ilmoituksen tilalla
  • Ilmoituksen kiireellisyydellä
  • Ilmoituksen vikaluokalla
  • Työnsuorittajalla
  • Kirjaajalla
  • Aikavälillä
 • Yksittäisen ilmoituksen tiedot
  • Perustiedot (työtehtävän tiedot)
  • Ilmoittajan, tilaajan ja maksajan tiedot
  • Työtiedot (tehdyt toimenpiteet)
  • Kohteen (kiinteistön) Google kartta ja street view mahdollisuus
  • Kohteen (kiinteistön/huoneiston) edelliset ilmoitukset
  • Kohteen osapuolilistaus
  • Huoneiston asukaslistaus
  • Ilmoituksen liitteet ja liitteiden lisääminen
  • Ilmoituksen kommentit
  • Ilmoituksen loki
 • Yksittäisen ilmoituksen muokattavat tiedot
  • Lisätiedot
  • Kiireellisyys
  • Sisäänpääsy
  • Kotieläimet
  • Vikaluokka
  • Suoritusväli
 • Työnsuorittajan vaihtaminen ilmoitukselle
  • Oman yrityksen työnsuorittajista
  • Yritysrekisteristä
 • Ilmoituksesta sähköpostiviestin lähettäminen kohteen osapuolelle
 • Uuden ilmoituksen jättäminen ja kuvan ottaminen
 • Ilmoituksen vastaanottaminen (työn alle laittaminen) ja kuvien ottaminen
 • Ilmoituksen Odotukseen määrittäminen
 • Ilmoituksen kuittaaminen joko Tehdyksi tai Valmiiksi ja kuvien ottaminen
 • Ilmoituksen kopiointi


Kuva: Ilmoitushaku eri parametreilla


Kuva: Ilmoituksen tiedot sekä toimintonapit (oikeassa yläkulmassa)

 

Kohderekisteri

Kohderekisterissä näytetään kaikki kirjautuneen käyttäjän kohteet Tampuurin kohderekisteristä. Kohdelistauksen kautta voidaan avata yksittäisen kohteen kohdekortti. Kohdekortilla näytetään kohteen kartta, perustiedot, kohteen osapuolet, kohteen kaikki tehtävät, kohteen asukkaat sekä autopaikkavaraukset.

Ominaisuudet:

 • Lista omista kohteista
 • Kohteen kartta + perustiedot
 • Kohteen osapuolet
 • Kohteen kaikki tehtävät (huoltotehtävät ja ilmoitukset)
 • Kohteen asukkaat
 • Kohteen aautopaikkojen varaukset


Kuva: Kohdetiedot ja kartta TampuuriX:ssä

Henkilökortti

Henkilökortin kautta voidaan selata asukkaan (tai osakkaan tai tilan käyttäjän) perustietoja sekä hoitaa kahdensuuntaista viestintää yhteydenottojen kautta.

Ominaisuudet

 • Perustiedot
 • Yhteydenotot (Tampuurissa asiakaspalvelun yhteydenotot)
 • Roolit (osapuolikytkökset)
 • Autopaikavaraukset
 • Saunavuorovaraukset
 • Ilmoitukset
 • Avaimet

 

Kiinteistönlaadunhallinta (Kihla)

Kiinteistönlaadunhallinnan kautta voidaan tehdä kentällä tekniset tarkastukset sekä päivittäiseurantaan liittyvät tehtävät. KihlaX on kenttätyökalu näiden tarkastuksien tekemiseen ja käsittelyyn kentällä.

https://fog.talokeskus.fi/default.asp?W2693

Huomaathan, että Kiinteistön laadunhallinta tulee erikseen tilata ja käyttöönottaa toimintojen sekä tarkastettavien osioiden osalta.

 

Asuntotarkastukset

AsuntotarkastusX moduulin kautta voidaan tehdä ennkko-, muutto- ja määräaikaistarkastukset kuten perinteisessä Tampuurissa ja Tablet sovelluksissa. 

Tärkeimpinä ominaisuuksina tässä täysin uudessa xTampuurin moduulissa ovat:
 • Tarkastuksien tekeminen päätelaite- sekä selainriippumattomasti
 • Kuvien ja videoiden ottaminen tarkastettavalle pinnalle tai varusteelle
 • Offline käyttö yhden tarkastuksen osalta (tarkastuskorttien tallennus selaimen muistiin offline tilanteissa)
 • Tarkastuksien tekeminen yksitellen tai massana kentällä
 • Muiden tarkastajien tarkastuksien selaaminen/tekeminen tuuraustilanteissa
 • Massamuokkauksien tekeminen
 

Käyttöohje

Huomaathan, että AsuntotarkastusX tulee erikseen tilata ja käyttöönottaa toimintojen sekä tarkastettavien osioiden osalta.

 

Keskuskirjautuminen

Keskuskirjautumisen kautta kirjaudutaan Tampuuri X:ään tai perinteiseen Tampuuriin. Keskuskirjautuminen on ns. lompakko kaikille Tampuuri tunnuksille ja keskuskirjautumiseen voidaan useista eri Tampuureista.

 • Mahdollistaa kirjautumisen useampaan Tampuuri tiliin yhden kirjautumissivun kautta.
 • Voidaan lisätä uusia Tampuuri ja Tampuuri X kirjautumissivuja
 • Jatkossa muitakin Tampuurin sovelluksia saman kirjautumisen kautta