Asiakaspalvelu»Autopaikkojen hallinta aspan k…
  • RSS Feed

Last modified on 10/18/2019 1:32 PM by User.

Autopaikkojen hallinta aspan kautta

Aspan puolella on mahdollista ylläpitää asukkaiden autopaikkahallintaa. Mahdollisia tapoja varata autopaikka on kaksi:

  • Tehdään sopimus suoraan autopaikalle, jolloin autopaikalta tulee tulostaa oma kuitti.
  • Lisätään asuinhuoneiston sopimukselle tarkoitusta varten perustetulla maksulajilla.

Lisättäessä asuinhuoneiston sopimukselle tulee ensimmäisenä ottaa huomioon, että sopimusosapuolen tulee olla kohteella asukasroolissa, muutoin autopaikkojen hallintaan ei välity varaustietoa.

Voidaan perustaa maksulajirekisteriin oma maksulaji, jolla on määritelty kohdetyypiksi autopaikka. Näin saadaan autopaikka varattua myös huoneiston sopimukselta.

Kuvassa malliksi perustettu maksulaji. Kohdetyypiksi valitaan siis autopaikka, jolloin varaaminen tulee mahdolliseksi  asuinhuoneiston sopimuksella.  Autopaikka, johon sopimus kohdistuu määritellään tuotaessa maksulaji sopimukselle. Kannattaa siis noutaa autopaikan maksulaji jo sopimuksella ollessa.

Tyhjälle sopimukselle tuodaan autopaikoille perustettu maksulaji, minkä jälkeen valitaan perustettu maksulaji valintaikkunasta.

Valitaan luotu maksulaji (Autopaikka) ja painetaan Lisää valitut-painiketta.

Lisäyksen jälkeen näkymä sopimuksella on autopaikan osalta alla olevan kuvan kaltainen.

Huutomerkin takaa pääsee valitsemaan listalta autopaikan, joka asukkaalle halutaan antaa.

Autopaikkaluettelossa näytetään ainoastaan vapaat autopaikat, mutta kohteen voi vaihtaa ja hakea vapaat autopaikat myös muilta kohteilta (alempi kuva).

Haettu kohteen Testikatu-nimellä vapaat autopaikat:

Listalla näytetään siis vain ne autopaikat, joilla on kohderekisterissä Status-kentässä tilana Vapaa.

Kun sopimus saadaan kohdistettua autopaikkaan, ohjelma tekee autopaikalle tyhjän sopimuksen ilman tavoitteita.

Autopaikka puolestaan vapautuu autopaikkojen hallinnasta kun autopaikan sopimus päätetään normaalilla tavalla. Mikäli asukkaalle lisätään toinen autopaikka, voidaan samaa kpl-perusteista maksulajia käyttää uudelleen siten että annetaan sopimuksen maksulajille kerroin ja kertoimelle alkupäivä. Uusi tavoitteeton alisopimus luodaan kertoimen voimaantulopäivälle.

Kun autopaikka luovutetaan pois, maksulajin voi päättää. Maksulajia ei voi kytkeä toista kertaa sopimuslomakkeelle, joten jos autopaikka on luovutettu pois ja se halutaan ottaa uudelleen käyttöön, tulee se ensin poistaa (valvontaruutu → Maksulajit-painike → punainen ruksi) ja varmistaa, että aiempien maksujen kaudet on lukittu. Tämän jälkeen sopimuslomakkeelle voidaan jälleen lisätä maksulaji ja ohjelma osaa kysyä autopaikkaa uudelleen.

Video: Autopaikkojen hallinta aspan kautta