Isännöinti»Isännöitsijän kuukausiraportoi…
 • RSS Feed

Last modified on 6/28/2017 2:46 PM by User.

Isännöitsijän kuukausiraportointi

Omistajaraportteihin !-merkki, jos kirjattu raportoitavaa (kuvaus/kommentti) tai palaute

Versiossa T10 lisätty huutomerkki soluun kun kysymykselle on raportoitu kuvaus. Ei uusia asetuksia tai oikeuksia.

Omistajaraportteihin palaute otsikoihin / nostettavaksi tiedoksi

Versiossa T10 lisätty palautetieto uutena sarakkeena raportteihin.

Alkuvalmistelut
 • Lisätään valitulle kohteelle uusia raportteja kuukausiraportoinnin vuosimatriisissa (IsännöintiKk. raporttiKuukausiraportointi).
 • Kirjoitetaan myös palautekenttään tekstiä kuukausiraporttia täytettäessä.
 • Mennään omistajaraporttiin ja valitaan puusta kohde, jolle on lisätty kuukausiraportteja.
 • Valitaan myös näytettävät kuukaudet.
Omistajan vuosimatriisi ja tulostettava omistajan vuosimatriisi
 • Alkuvalmistelujen jälkeen avataan omistajan vuosimatriisi / tulostettava omistajan vuosimatriisi.
 • Palautekentän tiedot näkyvät sarakkeena viimeisen kysymyksen ja liitteiden välissä.
 • Palautesarakkeen arvoina on boolean -arvot 1/0, riippuen siitä onko palautetta annettu.
 • Työkaluvinkkinä näkyy palautteen teksti, kun kursorin vie solussa olevan arvon päälle.
Omistajaraportti kuvauksilla
 • Alkuvalmistelujen jälkeen avataan omistajaraportti kuvauksilla.
 • Raportilla näkyy valitut kuukaudet, kuukausikohtaiset palautteet, kysymykset ja niiden mahdolliset kuvaukset sekä viimeisenä määrä.
 • Palaute näkyy kuukauden jälkeisessä sarakkeessa, koska kuukausiraportin palaute on kuukausikohtainen, ei kysymyskohtainen.
Viedään Exceliin (Excel -muotoinen raportti)
 • Alkuvalmistelujen jälkeen avataan Excel -muotoinen raportti Vie Exceliin -linkistä.
 • Palaute näkyy raportilla viimeisen kysymyksen ja liitteiden välissä.
 • Palautesarakkeen arvoina on boolean -arvot 1/0, riippuen siitä onko palautetta annettu.
 • Palautteen sisältöä ei ole tuotu Excel -raportille.

Palautteeseen lisäteksti kuukausiraportin syöttölomakkeelle

Versiossa T10 lisätty ohjeteksti Palaute -otsikon yhteyteen (Palaute [kirjaa tähän huomioitavaa huollosta, siivouksesta, energia -asioista, liiketiloista ja muista ajankohtaisista havainnoista i hhgy33ghkiinteistöllä]:). Ei uusia asetuksia tai oikeuksia

Excel-vientiin kysymyksien kommentit mukaan

Versiossa T10 lisätty kuvaus määrän jälkeen samaan soluun Excel -raportissa. Ei uusia asetuksia tai oikeuksia.