Asiakaspalvelu»Asiakaspalvelun muutoksia vers…
  • RSS Feed

Last modified on 7/13/2017 2:38 PM by User.

Asiakaspalvelun muutoksia versiossa 9

Tässä artikkelissa on listattu asiakaspalvelun muutoksia Tampuurin versiossa 9.

Sopimuslistan suodattaminen sopimustyypin mukaan

Sopimuslistan hakuehtoihin on lisätty toiminto, jolla voi listata sopimukset Sopimustyyppi-kentän mukaan.

Tiedot toimintoon tulevat siis sopimuksen tietoihin tallennetun valinnan mukaan.

Sopimuslistan suodattaminen asiakasryhmän mukaan

Sopimukset-toiminnon työpöydälle on lisätty mahdollisuus hakea sopimuksen osapuolelle (henkilökortille) tallennettavan asiakasryhmän mukaisesti.

Sopimusten massapäättäminen

Sopimukset-toiminnon työpöydälle on asetuksella lisättävissä mahdollisuus massairtisanomiseen eli listalta rastitettujen sopimusten päättäminen kerralla. Asetuksen nimi on SopimusMassaIrtisanominen. Mahdolliset arvot ovat True (näkyy) ja False (ei näy).

Itse toiminnossa tulee ensin piilottaa listalta jo ennestään irtisanotut sopimukset valinnalla Älä näytä irtisanottuja.

Tämän jälkeen irtisanomisen tiedot voidaan antaa koskien kaikkia listalta valittuja sopimuksia. Sopimuksen valinta tapahtuu rastittamalla sopimusrivillä oleva valintalaatikko.

Hakemuslistan lisäsuodatus muokkauspäivän mukaan

Hakemukset-toimintoon on versiossa T9.0 lisätty mahdollisuus nostaa aikavälillä muokatut hakemukset mukaan listalle.

Korjaus hakemussuodatukseen

Siirryttäessä hakemuslistalle, ohjelma muistaa käyttäjän edellisen käyttökerran valinnan Ohita suodatus huoneiston varusteiden osalta. Hakutoiminto on korjattu siten, että valinta toimii myös ensimmäisellä hakemuslistan latauksella.

"Hakemukset"-toiminnon lisäsuodatus osapuolen tietojen mukaan

Hakijan sukupuolen, kansalaisuuden (vaihtoehtoina Suomi tai Muu) tai asiakasryhmän mukainen suodattaminen Hakemukset-toiminnossa.

"Hakemukset"-toimintoon erottuvampi kuvake

Kiireellisten hakemusten kuvake on vaihdettu paremmin erottuvaksi (aiemmin väritys muistutti liikaa tilaa Käsittelemättä). Käytössä olevat tilojen kuvakkeet saa näkyviin Hakemukset-toiminnossa klikkaamalla sanaa Tila. Alla tilojen värikoodit version T9 päivityksen jälkeen.

"Vapaat/vapautuvat"-toimintoon tuki uusille tilatyypeille

Vapaiden ja vapautuvien tilojen hakutoiminto tukee jatkossa myös liiketiloja, muita tiloja ja autopaikkoja. Samalla toimintoon on lisätty mahdollisuus hakea pelkästään omien kohteiden tiloja (perustuen osapuolikytkentään kohteelle).

"Korkorivit"-toimintoon uusi suodatus

Mahdollisuus suodattaa myös laskutusrajan ylittäneet rivit esiin.

Tuki suppealle väestörekisterikyselylle

Maistraatin tiukentaessa käytäntöjään VRK-kyselyiden osalta, on tampuuriin versioon T9.0 lisätty tuki suppealle väestörekisterikyselylle (aiempien laajan ja peruskyselyn lisäksi). Uusille Asiakastiedon asiakkuuksille myönnetään maistraatin toimesta jatkossa oikeus vain suppean kyselyn tekoon. 

Väestörekisterikyselyn taso näytetään myös jatkossa käyttöliittymässä.

"Maksuhistorialista"-raportille näytetään myös yritysosapuolet

Sopimuslomakkeelta poistettu henkilö

Poistettaessa sopimuslomakkeelta osapuolta (maksuvelvollisuus päättyy) on jatkossa mahdollista kirjoittaa sopimuslomakkeelle muistiinpanoksi syy.

Poistetun osapuolen rivillä näytetään huutomerkki. Lisäksi päättämisen päiväys ja syy näkyvät kursorilla osoittaessa vihjelaatikossa, myös henkilön kohdalla.

Selite näkyy vihjelaatikossa, kun kursori viedään nimen päälle.

Sopimuslomakkeelle uusi tieto "Uusittu pvm"

Jatkettaessa sopimusta (esim. määräaikaisen sopimuksen jatkaminen uudella määräaikaisella sopimuksella) tallennetaan sopimuksen määräajan viimeinen päivä kenttään Sopimus loppuu ja jatkokauden alkamispäivä Uusittu pvm -kenttään. Tavoitteet lasketaan edelleen sopimuksen loppupäivän perusteella, mutta allekirjoitettavaan sopimukseen saadaan tuotua jatkokauden alun mukaan päivämäärät ja hinnat kirjanmerkillä.

Uusitti pvm -tieto myös lokitetaan eli jos jatketaan useampaan kertaan, sopimuksen lokista löytyy tiedot uusimisista.

Sopimuslomakkeen uusi toiminto "Viestintä"

Video: Sopimuksen viestintä

Sopimuslomakkeelle on lisätty mahdollisuus näyttää painike Viestintä. Painikkeesta avautuu uusi lomake, jolla voidaan lähettää sopimusosapuolille Tampuuriin etukäteen määriteltyjä viestipohjia.

Viestintälomake:

Lomakkeella voidaan valita viestin vastaanottaja sopimusosapuolista sekä käytettävä viestipohja. Lisäksi viestiin voidaan valita sähköpostin liitetiedosto dokumenttipankin määritellyistä malliliitteistä. Lähetyksen yhteydessä käyttäjä voi lähettää myös huoneiston asukkaille/sopimuksen muille osapuolille viestikopioita. Lisäksi sisäisen siirron hakemuksen voi tässä vanhentaa valitun osapuolen osalta. Esikatselussa näytetään asukkaalle menevän viestin sisältö.

Maksukehotusten lähetys viestintämodulin kautta sähköpostilla

Vaatii viestintämoduulin, joka on erikseen käyttöönotettava maksullinen ominaisuus.

Maksukehotusten tulostukseen on lisätty uutena vaihtoehtona sähköposti. Tulostuksen yhteyteen on lisätty valikko, jossa valitaan sähköpostiviestiin halutut saatesanat ohjelmaan talletettujen viestipohjien joukosta. Lähetys ohjautuu viestintämoduulin lähetyslistalle, jossa näytetään lista maksukehotuksen saajista, heidän sähköpostiosoitteistaan sekä linkki maksukehotuksen esikatseluun.

Ylemmän kuvan maksukehotusaineistossa oli mukana yksi vain sähköpostiosoite, joten muiden vastaanottajien osalta maksukehotus tulee toimittaa muilla tavoin.

Lähetyksen onnistumisesta tulee ilmoitus.

Laskujen lähetys viestintämodulin kautta sähköpostilla

Vaatii viestintämoduulin, joka on erikseen käyttöönotettava maksullinen ominaisuus.

Laskujen tulostukseen on lisätty uutena vaihtoehtona sähköposti. Tulostuksen yhteyteen on lisätty valikko, jossa valitaan sähköpostiviestiin halutut saatesanat ohjelmaan talletettujen viestipohjien joukosta. Lähetys ohjautuu viestintämoduulin lähetyslistalle, jossa näytetään lista maksukehotuksen saajista, heidän sähköpostiosoitteistaan sekä linkki laskun esikatseluun.

Lähetyksen onnistumisesta tulee ilmoitus.

Viestintätyökalun kautta lähetetyt laskut ja maksukehotukset näytetään henkilön yhteydenotoissa.

Palautusaineistoon viitenumero

Tampuurista palautusjonon kautta luotavaan aineistoon voi jatkossa syöttää myös viitenumeron.

Massalaskutukseen parannettu virheilmoitus

Massalaskutuksessa virheilmoitus kertoo jatkossa millä sopimuksen kohteella on kiellettyjä merkkejä Tunnus-kentässä:

E-lasku

Parannus lokitukseen

Versiossa T9 on parannettu e-laskuaineistojen lokitusta, jatkossa myös massaerillislaskujen tulostuksessa, massalaskutuksessa sekä korkolaskujen tulostuksessa luodut e-laskut viedään lokiin normaaleja e-laskuja vastaavalla tavalla. Tällä estetään muussa toiminnossa luodun e-laskun luonti uudelleen e-laskuaineistoon ajettaessa kausitavoitteiden e-laskuja.

E-laskulista

Luotuja laskuja pääsee jatkossa tutkimaan Tampuurista, toiminnosta AsiakaspalveluE-lasku löytyvän E-laskulista-painikkeen klikkauksella.

Listattavat laskut näytetään kohdepuun valintojen sekä aikavälirajauksen mukaan.

Laskulistalla voi katsoa laskun kuvan painikkeella Avaa tai luoda valituista laskuriveistä peruutusaineiston luotavaksi/lähettäväksi operaattorille. Kuva laskusta avautuu omaan ikkunaan samaan tapaan kuin verkkopankissa.

Peruutusaineiston luonti lähetetyn aineiston perusteella

Toiminnossa E-lasku näkyvien aineistojen perusteella voi T9-versiossa luoda peruutusaineiston lähettäväksi operaattorille. 
Aineisto muodostaa aiemmin luoduista e-laskuista kumoavat xml-tiedostot. Aiemmin luodut e-laskut tulee käsin vapauttaa, mikäli alkuperäinen aineisto halutaan luoda uudelleen.

Peruutusaineisto luodaan e-laskuaineiston riviltä löytyvällä painikkeella, peruutusaineisto muodostuu ruudun alareunan lokeroon.

E-laskuaineiston luonti operaattorin/pankkiryhmän mukaan

T9-version myötä Tampuuri jakaa luotavan e-laskuaineiston operaattorin mukaan tiedostoihin. Ensisijaisesti katsotaan yhtiöasetuksista kenttää elaskuintermediator. Jos se on tyhjä, käytetään kenttää elaskubic. Jos sekin on tyhjä, käytetään kenttää SaajanBic1.

Täten niillä asiakkailla, joilla koko aineisto menee yhdelle operaattorille, tulee käyttää kenttää elaskuintermediator (tai vaihtoehtoisesti lähettää useat tiedostot käytetylle operaattorille). Niillä asiakkailla, joilla aineistot lähetetään eri operaattoreille, kenttä elaskuintermediator voidaan jättää tyhjäksi, jolloin syntyy operaattorikohtaiset aineistot laskuttajille talletettujen BIC-kenttien perusteella.

Itse laskuaineiston sisältö laskukohtaisesti ei tässä muutu, ainoastaan tiedosto pilkotaan useampiin osiin ja nimetään BIC-tiedon mukaan.

Tarjouskierros

Tarjouskierrokseen on lisätty mahdollisuus kohdistaa tarjouskierrokselle yksinomaan korivalinnan perusteella

Lisättäessä tarjouskierrokselle haluttuja hakemuksia, voidaan rastivalinnalla suodattaa pois sellaiset hakemukset, joissa korissa on huoneistoja, mutta ei juuri tarjottavaa huoneistoa. Ennen suodatusta esimerkkihakijan hakemus kohdistuu tarjouskierroksen kohteena olevaan huoneistoon.

 

Rastivalinnan jälkeen hakemus suodattuu pois, koska hakemukseen on kytketty muita huoneistoja.

Uudet raportit T9

Asiakaspalvelu

Käyttöastelaskenta ryhmitelty

Raportille noudetaan kohdepuun valinnan mukaan raportoitavat kohteet, jotka voidaan ryhmitellä halutun kohderekisterin kentän mukaan (esim. kunta, kaupunki, omistaja).

Käyttöaste lasketaan vuokratuottolaskelman asetuksen mukaisesti
Toiminnallinen käyttöaste lasketaan 100*(kaikki neliöt - tyhjänä olevat neliöt)/kaikki neliöt
Toiminnallinen käyttöaste jm lasketaan 100*(kaikki jyvitetyt neliöt - tyhjänä olevat jyvitetyt neliöt)/kaikki jm2
Sopimuksella raportin loppupäivän tilanne, statuksella / kaikki huoneistot
Vapaa/Vapautumassa raportin loppupäivän tilanne, statuksella / kaikki huoneistot
Tarjottu raportin loppupäivän tilanne, statuksella / kaikki huoneistot
Muu status raportin loppupäivän tilanne, statuksella / kaikki huoneistot
Tyhjät huoneistot kuluvan päivän tilanne: koko asuntokanta vähennettynä voimassaolevien sopimusten määrällä

Reskontra

Päättyvät sopimukset -liiketilat

Mahdollisuus hakea määräaikaiset tai kaikki päättyvät sopimukset annetulla aikavälillä tilatyypiltä liiketila.

Tyhjät tilat -liiketilat