Kunnossapito»Muuttojen hallinta
  • RSS Feed

Last modified on 12/21/2017 8:21 AM by User.

Muuttojen hallinta

Muuttotarkastuksen "Kustannusarvio"-kentän oletustieto poistunut päivityksessä

Asuntotarkastuslomakkeen Kustannusarvio -kenttään on lisätty uusi asetus, jolla voidaan määrittää onko kenttä pakollinen vai ei. Jos Kustannusarvio -kenttä ei ole pakollinen, kenttään ei ole pakko syöttää arvoa ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Jos kenttä on pakollinen, tulee siihen syöttää numeerinen arvo (pilkku desimaalierottimena).

Asetukset:

Asetus Kuvaus
asuntotarkastus.kustannusarvio.pakollinen Määrittää onko asuntotarkastuslomalleen Kustannusarvio -kenttä pakollinen. Arvo: true / false
ilmoitukset.muuttiedot.kustannusarvio Asettaa muiden tietojen kustannusarviokentän näkyvyyden ilmoituslomakkeelle ja asuntotarkastuslomakkeelle. Arvo: true / false

Tampuurituki voi muuttaa tämän asetuksen asiakkaan pääkäyttäjän pyynnöstä.

Asuntotarkastuslomakkeen maksajatieto

Asuntotarkastuslomakkeen vaiheessa neljä on mahdollistettu tilattavalle työlle maksajatiedon valitseminen. Maksaja -kohtaan voidaan valita ennakoivalla tekstisyötöllä jokin kohteen osapuoli ja Lähetä -nappia painamalla tämän valitun osapuolen tiedot viedään ilmoituslomakkeelle Maksaja -tietoihin.

Asetukset:

Asetus Kuvaus
nayta_asuntotarkastuksen_maksajatieto
Asetus määrittelee sen, näytetäänkö asuntotarkastuslomakkeella maksajatieto.
 
Jos asetuksen arvo on True, maksajatieto näkyy. Jos arvo on False, maksajatieto on piilossa.

Tampuurituki voi muuttaa tämän asetuksen asiakkaan pääkäyttäjän pyynnöstä.

Asuntotarkastuslistalle avaimet palautettu

Asuntotarkastuslistalle on lisätty näkyviin tieto siitä, onko avaimet palautettu avainhallinnassa, jotta tarkastaja tietää voidaanko tarkastus aloittaa. Avainten tiedot näytetään seuraavilla teksteillä.

Teksti Mitä tarkoittaa
Avaimet: Ei palautettavaa Asukkaalla ei ole yhtään avainta lainassa ja eikä näin myöskään mitään palautettavaa.
Avaimet: Palauttamatta Asukkaalla on avainhallinnassa avaimia lainassa ja avaimia ei ole vielä palautettu.
Avaimet: Palautettu Asukkaalla lainassa olleet avaimet on palautettu.

Varusteluettelo asuntotarkastukselle

Asuntotarkastuksen lomakkeelle on lisätty varusteluettelo, jossa näytetään kohderekisterin varusteluetteloon lisätyt varusteet. Varusteluettelo on lisätty tarkastuslomakkeelle, jotta tarkastaja varmistaa ettei asukas ole ottanut asukasetuna saatua laitetta mukaansa.

Asetukset:

Asetus Kuvaus
NaytaVarusteluettelo
Jos asetuksen arvo on True, varusteluettelo näkyy tarkastuslomakkeella. Jos arvo on False, varusteluettelo on piilossa.

Tampuurituki voi muuttaa tämän asetuksen asiakkaan pääkäyttäjän pyynnöstä.

Avainpalautuksien näyttäminen muuttojen hallinnan lomakkeella

Muuttojen hallintaan on lisätty uusi osa jossa näytetään poismuuttaville asukkaille luovutetut avaimet ja niiden palautustilanne. Avainlainauksia pääsee muokkamaan Lainausid -sarakkeessa olevasta linkistä ja muokkausruudussa voi myös tehdä avainten palauttamisen.

Jotta avainpalautukset näkyvät muuttolomakkeella, tulee Tampuurissa olla käyttöönotettu avainhallinta.

Muuton valitseminen

Muuton lokia päästään tarkastelemaan Kunnossapito -välilehden Muutot -toiminnossa.

Valitaan kansiosta oikea kansio, jonka jälkeen painetaan halutun muuton kohdalla Muokkaa muuttoa -painiketta. Valmis -tilassa olevat muutot saadaan näkyviin painamalla yläpalkin Historia -painiketta.

Loki ja tilan muuttaminen

Muuton loki on nähtävissä Loki -välilehdellä. Muuton tila voidaan muuttaa Muuta tila -painiketta painamalla.

Muuta tila -painikkeen toiminnon kautta tehdyt tilan muutokset tuottavat lokitiedon Loki -välilehdelle.

Loki

Loki -välilehdellä näkyvät tehdyt tilan muutokset ja tallennukset, lokitiedon tuottanut käyttäjä sekä tuotetun lokitiedon aikaleima.

Tilan muuttaminen

Muuta tila -painikkeen painaminen avaa uuden Muuton tilan vaihtaminen -ikkunan. Valitaan haluttu muuton tila, jonka jälkeen vahvistetaan tilan muutos Tallenna -painikkeella.

Tehdyn muuton tilan muutoksen tuottama lokitieto näkyy Loki -välilehdellä. Uusimmat lokitiedot näkyvät listauksessa ylimpinä.