Huolto»Hankintajärjestelmä
  • RSS Feed

Last modified on 1/17/2018 2:11 PM by User.

Hankintajärjestelmä

Yleistä

Hankintajärjestelmän avulla hallitaan kokonaisprosessia hankintoihin liittyen. Tampuurissa hankintajärjestelmä löytyy osana ilmoitushallintaa ja hankintaprosessia hallitaan ilmoituslomakkeen lisätoiminnoilla. Hankinnat perustuvat toimittajakohtaiseen tuotekatalogiin, josta hankittavat tuotteet valitaan ja tilataan. Toimittajat vastaanottavat hankinnat hankintajärjestelmän avulla ja kommentoivat saatavuutta sekä toimitusaikaa tapauskohtaisesti.

Hankintajärjestelmään liittyy olennaisena osana hankintojen hyväksyminen roolipohjaisten hankintarajojen mukaan. Hyväksymisvaiheessa toimittajalta voidaan pyytää myös lisätietoja hankintaan liittyen ja tällä tavalla koko prosessiin liittyvä viestintä jää talteen hankinnan kommentteihin. Hankinnan hyväksymisen jälkeen toimittaja toimittaa tuotteen sovitun aikataulun mukaan ja hankinnan kuittaamisen jälkeen tuotteet siirtyvät automaattisesti huoneiston varusteluetteloon.

Tampuurin hankintajärjestelmä on kytkettävissä tuotteiden sekä hyväksyntäprosessin osalta ulkoisiin hankintajärjestelmiin, jolloin saadaan hyödynnettyä molempien järjestelmien parhaat puolet ja koko prosessiketju säilyy järjestelmissä katkeamattomana hankintoja vastaavan henkilön tiedossa.

Hankintajärjestelmässä tehtävien hankintojen puolelle on kehitetty seuraavia lisätoimintoja ja ominaisuuksia tulevaan versioon.

Hankintaehdotuksen luominen

Työmaan ja toimeksiannonlajin valinta

Jos Tampuurissa on käytössä verottajan vaatiman rakennuttamisen tiedonantovelvollisuuden ilmoitustoiminnot, nämä tiedot saadaan esitäytettyä hankinnan luontivaiheessa jatkokäsittelyä varten. Työmaatunnus ja toimeksiantolaji, johon hankintaehdotus liittyy, voidaan valita pudotusvalikosta hankinnan kohteelle määriteltyjen pohjatietojen perusteella.

Maksajan valinta

Maksaja voidaan valita ennustavalla tekstisyötöllä. Osapuolet haetaan valitun kiinteistön ja mahdollisen huoneiston osapuoliyhteyksiltä. Hakutermiksi kelpaa henkilön nimi, rooli tai huoneisto/kustannuspaikka. Valittu maksajatieto tuodaan luodulle hankintaehdotukselle jatkokäyttötarpeita varten.

Tuotteen lisätiedot

Tuotetiedot voidaan tarpeen mukaan viedä luodulle hankintaehdotukselle. Myös tietojen vienti voidaan osasta jättää tekemättä, jos esimerkiksi hankinnan yhteydessä tehtyjä työtehtäviä ei siellä haluta näyttää. Tuotteiden lisätiedot näkyvät nyt uutena sarakkeena tuotelistauksessa. Lisätiedot -saraketta klikkaamalla saa avattua ko. tuotteen lisätiedot kokonaisuudessaan lisätietoikkunaan. Lisäksi lisätiedot näkyvät kokonaisuudessaan valittujen tuotteiden listassa.

Tuotteen hinnan ylikirjoitus

Valitun tuotteen hinta voidaan tarvittaessa myös ylikirjoittaa yhteenvetotaulukossa. Ylikirjoitus onnistuu klikkaamalla arvonlisäverotonta hintaa ja syöttämällä uusi hinta.