Asiakaspalvelu»Vuokra- ja vastikereskontra»Luottotappiokirjaus ja jälkipe…
  • RSS Feed

Last modified on 2/13/2018 9:20 AM by User.

Luottotappiokirjaus ja jälkiperintä

Käyttöönotto

Reskontran yleisissä asetuksissa tulee olla JalkiperintaKaytossa -asetus arvossa True.
Jos yhtiöasetuksista ei löydy luottotappiotilejä, voidaan yleisellä asetuksella JalkiperintaKaikkiTilitJosEiOmistajallaTilia näyttää myös kaikki rahatilit.

Yhtiöasetus LuottotappioTili asetettava osoittamaan tiliä (= tähän tulee siis pankin tilinumero, joka tulee olla syötettynä myös rahatileihin), jolta jälkiperintään siirto voidaan suorittaa.

Sopimuksen siirto jälkiperintään

1. Lisätään aktiivireskontran puolella suoritus

  1. suoritus kirjataan rahatilille, jonka kirjanpitotilinä on ”Luottotappiot”.

       2.  Korvamerkitään/manuaalikohdistetaan suoritus tavoitteisiin (jälkiperintään viedään kohdistettu summa).

      Koko kirjattu summa pitää korvamerkata niihin tavoitteisiin joista syntyy luottotappio ja viedään jälkiperintärekisteriin.

3. Suorituslomakkeen oikean reunan siirto -painikkeella voidaan suorituksen kohdistumisen perusteella viedä tavoitteet                    jälkiperintään.

 


 

4. Valvontaruudulla Jälkiperintä –painike vaihtaa väriään jos sopimuksella on jälkiperinnässä tavoitteita:

5. Jälkiperintärekisteriin pääsee klikkaamalla painiketta .

Listalle viedään kaikki ne tavoitteet joihin luottotappiota kirjattaessa korvamerkattiin rahaa.

Rekisteriin voi viedä lisätavoitteita painikkeella  , josta avautuu lisäysikkuna.
Maksulaji -valikossa näytetään kaikki maksulajirekisterissä olevat maksulajit.

Suorituksen lisääminen ja muuttaminen

Uuden suorituksen kirjaaminen onnistuu klikkaamalla painiketta , josta avautuu lisäysikkuna.

Suoritus tallennetaan Tallenna-painikkeella. Tämän jälkeen voidaan antaa suorituksen kohdistuminen jälkiperinnän tavoitteisiin.

 

 

Kohdistukset tallennetaan Tallenna kohdistukset -painikkeella.

Ja suoritus kirjautuu rekisteriin.

Raportit

Suoritukset päivittäin (jälkiperintä):

 

Pankkitilit jälkiperintä:

 

Jälkiperinnän saldo:

Luottotappiokirjaukset saamistileittäin:

 

Jäkiperinnän saamiserittely -raportti

 

Reskontran raporteihin on lisätty kokonaan uusi raportti jälkiperintätoiminnon käyttäjille. Raportti listaa jälkiperinnässä avoimena olevat saatavat eriteltynä maksulajitasolle näyttäen samalla niiden alkuperäisen eräpäivän raportilla.  Raportti vaatii että saapuneet suoritukset on kohdistettava jälkiperinnässä. Esimerkkiraportti kuvassa.

 

Raportti löytyy Perintä -otsikon alta nimellä: Saamiserittely (jälkiperintä).

 

Jälkiperinnän koronlaskenta yksittäiseltä sopimukselta

Jälkiperintärekisteriin on lisätty mahdollisuus laskettaa korot sopimuskohtaisesti. Korkolaskenta-painike tulee näkyviin kun JälkiperintäKorkolaskenta -käyttöoikeus on käyttäjälle asetettu sekä Jälkiperinnän korkomaksulaji on asetettu (joko yleisiin tai yhtiöasetuksiin):

Itse koronlaskentalomakkeella annetaan korkojakso sekä eräpäivä ja laskunpäivä. Koronlaskenta aloitetaan luottotappion kirjausta seuraavasta päivästä, eli esimerkkikuvassa luottotappiokirjaus tehty 31.12.2016 päiväykselle.

Koronlaskennassa on myös simulointi-mahdollisuus, eli ennen  korkotavoitteen luontia voi laskettaa korot vielä ruudulle. Korkotavoite luodaan jälkiperintään. Koronlaskenta luo jälkiperintärekisteriin korkotavoitteen, sekä pinnan alle siihen liittyvät korkorivit. Kaikkien niiden jälkiperinnän tavoitteiden poisto estetään joille korkoa on laskettu (info-kuvake kertoo tilanteen).

Koronlaskennan jälkeen lomakkeelle näytetään myös edellisen korkolaskennan jakso, ja tämä perusteella seuraava korkolaskenta ehdottaa alkupäivää automaattisesti.

Korkotavoitteen erittelyt saa tulostettua tavoitteen rivillä olevalta kuvakkeelta (kuvassa), aukeava ikkuna on myös tulostettavissa (esimerkkikuva alla):

Jälkiperinnän koronlaskenta-asetukset

Jos jälkiperinnän korkomaksulajia ei ole määritetty asetuksiin, saadaan siitä virheilmoitus (myös simuloinnissa).

Jotta jälkiperinnän korkomaksulaji saadaan määritettyä, tarvitaan oikean maksulajin ID. Esimerkkitapauksessa käytetään maksulajina viivästyskorkoa, mutta käytännössä kannattaa miettiä, onko parempi luoda erikseen jälkiperinnän koronlaskua varten.

Aloitetaan menemällä Asiakaspalvelu-välilehden reskontran Maksulajit-toimintoon. Oikean maksulajin löydyttyä, klikataan rivin alussa olevaa Muokkaa -nappulaa.

Maksulajin Perustiedot-välilehden ensimmäisenä tietona on maksulajin ID. Otetaan ID ylös ja suljetaan ikkuna Sulje-painikkeella.

Avataan Asiakaspalvelu-välilehden Reskontra-osiosta Suoritusten syöttö. Tämän jälkeen klikataan Asetukset -nappulaa, joka avaa uuden Laskuasetukset-ikkunan.

Siirrytään Laskuasetusten Yleiset asetukset-välilehdelle (Tallenna-nappula sijaitsee välilehden vasemmassa yläreunassa).

Etsitään asetuksista JalkiperintaKorkomaksulaji ja lisätään siihen kuuluvaan kenttään aikaisemmin etsitty maksulajin ID. Esimerkkitapauksessa kenttään lisätään siis 18.

Siirrytään takaisin välilehden yläosaan ja tallennetaan muutokset Tallenna-nappulalla. Tallennuksen jälkeen ikkuna voidaan sulkea Sulje-nappulaa klikkaamalla.

Tämän muutoksen jälkeen voidaan siirtyä takaisin suorittamaan jälkiperinnän koronlaskentaa.