Tampuuri 10.3»01 Etusivu (T10.3)
 • RSS Feed

Last modified on 11/3/2016 10:44 AM by User.

01 Etusivu (T10.3)

Kirjautuminen

Käyttäjän ja salasanan tarkastaminen kirjautuessa

Kirjautumisen yhteydessä on parannettu viestintää sekä mahdollistettu salasanan vaihtaminen, jos salasanan vaihtaminen seuraavan kirjautumisen yhteydessä on laitettu pakotettu.

 • Virheilmoitus ilmestyy kun annetaan väärä käyttäjätunnus (ks. kuva 1)
 • "Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana!" virheilmoitus ilmestyy kun syötetään väärä salasana (ks. kuva 2)
 • Mikäli käyttäjälle on laitettu päälle, että salasana on pakko vaihtaa, siirrytään salasanan vaihto näkymään (ks. kuva 3)


Kuva 1: Virheellinen käyttäjätunnus


Kuva 2: Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana


Kuva 3: Salasanan vaihtaminen kirjautumisen yhteydessä

 

Kohderekisteri

Varusterkisterin tuotteiden hakeminen mistä tahansa kategoriasta

Tuotteiden massalisäyksessä mahdollistettu tuotteiden hakeminen mistä tahansa kategoriasta kerralla. Lisätty tuotteiden haun kategoria-valintaan (pudotusvalikko) tyhjä aloitusvalinta ja tällä noudetaan hakusanalla tiedot kaikista tuotteista. Tarvittaessa voidaan siis suodattaa kategorialla pudotusvalikosta se valitsemalla.


Kuva: Varusteiden hakeminen hakusanalla mistä tahansa katalogista

Tuoterekisterin liite-linkkien näkyminen massalisäyksessä ja varustelistauksessa

Lisätty mahdollisuus selata mallituotteiden liitteitä niin varusteiden massalisäämisessä kuin varustelistalta. Liitelista-linkin avaaminen avaa Ylläpidon Tuoterekisteristä kyseisen mallituotteen liitelistan. 


Kuva: Mallituotteen liitteiden selaaminen suoraan liitelistalta

 

Henkilörekisteri

Haku käyttäjätunnuksella

Mahdollistettu henkilöiden hakeminen myös käyttäjätunnuksella, jos käyttäjällä on uusi oikeus "Henkilön hakeminen - Käyttäjätunnuksella" päällä.

Jos käyttäjällä on oikeus haku välilehdelle tulee uusi kenttä, jolla voi hakea käyttäjiä käyttäjätunnuksella. Tämä haku kohdistuu vain käyttäjätunnus-kenttään. Mikäli oikeutta ei ole käyttäjätunnus saraketta ja hakua ei näytetä.


Kuva: Mahdollistettu henkilöiden hakeminen myös käyttäjätunnuksella

Salasana vaihdon hallinta

T10.3 versiossa salasanan vaihtamista on muutettu siten, että salasanan vaihtaminen avataan uuteen ruutuun sekä käyttäjän oman salasanan vaihdon yhteydessä kysytään vanhaa salasanaa ja toisen käyttäjän (pääkäyttäjän "pakottama" salasana) salasanan vaihdossa vanhaa salasanaa ei enää kysytä.

Samalla on mahdollistettu yleisesti salasanan kompleksisuus vaatimuksien tarkempi määritys:

 • minimipituus
 • maksimipituus
 • isoja kirjaimia vähintään
 • numeroita vähintään
 • pieniä kirjaimia vähintään
 • erikoismerkkejä vähintään

Näiden uusien asetuksien avulla voidaan Tampuurin salasanoista saada vielä turvallisempia. Ole yhteydessä asiakasvastaavaan tai Tampuuritukseen, jos haluat omassa Tampuurissasi näitä uusia salasanan monimutkaisuusvaatimuksia käyttöösi. Tämän ominaisuuden käyttöönottaminen on maksullista

Asetus Kuvaus Määrä Validointiviesti
Agenteq.Tampuuri.General.Validation.PasswordMinimumLengthValidator Salasanan minimipituuden validaattori 5 Salasana on liian lyhyt. Vähimmäismitta on {0} merkkiä
Agenteq.Tampuuri.General.Validation.PasswordMaximumLengthValidator Salasanan maksimipituuden validaattori 20 Salasana on liian pitkä. Enimmäismitta on {0} merkkiä
Agenteq.Tampuuri.General.Validation.PasswordCapitalCharValidator Salasanan isojen merkkien määrän validaattori 1 Salasanassa on liian vähän isoja kirjaimia. Salasanassa pitää olla vähintään {0} isoa kirjainta
Agenteq.Tampuuri.General.Validation.PasswordNumberValidator Salasanan numeroiden määrän validaattori 1 Salasanassa on liian vähän numeroita. Salasanassa pitää olla vähintään {0} numeroa
Agenteq.Tampuuri.General.Validation.PasswordSmallCharValidator Salasanan pienten kirjainten määrän validaattori 1 Salasanassa on liian vähän pieniä kirjaimia. Salasanassa pitää olla vähintään {0} pientä kirjainta
Agenteq.Tampuuri.General.Validation.PasswordSpecialCharValidator Salasanan erikoismerkkien määrän validaattori 1 Salasanassa on liian vähän erikoismerkkejä. Salasanassa pitää olla vähintään {0} erikoismerkkiä
 


Kuva: Vaihda salasana


Kuva: Oman salasanan vaihtaminen


Kuva: Toisen käyttäjän salasanan vaihtaminen

Käyttäjätunnuksen voimassaolon aikaväli 

T10.3 version päivityksen jälkeen käyttäjätunnuksista voidaan tehdä määräaikaisia. Määräaikaisuus määritetään henkilökortin Tunnukset-välilehdellä alkamis- ja päättymispäivän syöttämisellä. Kun päättymispäivä on syötetty ja päättymispäivämäärä on mennyt, käyttäjätunnuksella ei enää pääse kirjautumaan järjestelmään. Käyttäjätunnusta ei tässä kohtaa poisteta millään tavalla, käyttäjätunnuksella ei vaan pääse määräajan päättymisen jälkeen kirjautumaan järjestelmään.

 


Kuva: Käyttäjätunnuksen voimassaoloaika

Aikaväli ei näy oletuksena vaan se pitää ottaa käyttöön asetusmuutoksella ("KayttajatunnusVoimassaoloaikaKaytossa"). Asetusmuutoksen voi tilata Tampuurituen kautta, asetusmuutos ei ole maksullinen työ.

 

Osakerekisteri

Lisätty osakesarjan tiedot-lomakkeelle Saanto-pudotusvalikkoon kaksi uutta saantoa: Perinnönjako ja Testamentti

Lisätty osakesarjan tiedot-lomakkeelle Saanto-pudotusvalikkoon kaksi uutta tietoa: Perinnönjako ja Testamentti. Uudet tiedot voidaan myös asettaa osakkaalle jo osakkaan lisäämisessä osakesarjalle.


Kuva: Uudet saantotyypit 

 

Dokumenttipankki

Korjattu isojen zip-pakettien lataamisessa ilmeentynyt tiedoston korruptoituminen 

Korjattu ongelma isojen zip-pakettien lataamisessa, jatkossa kaikki isot zip-paketit latautuu oikein dokumenttipankista.

 

Autopaikkojen hallinta

Autopaikkojen liitteet näkyviin autopaikkalistalle 

Autopaikkolistan uudella "Kohteen liitteet" välilehdelle listataan dokumenttipankista valittuun kansioon (kts asetukset) tallennetut liitteet.

Uusi asetus: AutopaikkojenLiitteetKansio

Asetuksen arvo määrittelee dokumenttipankin kustannuspaikan alle luotavan autopaikkojen liitteille tarkoitetut kansion nimen.


Kuva: Kohteen liitteet autopaikkalistalla

 

Avainhallinta

Lisäsarakkeita Myöhästyneet avainlainaukset -listaan

Lisätty taulukkoon kolme saraketta: Avaintyyppi (kertoo avaintyypin nimen), Lainaajan sopimus (linkki lainaajan sopimukselle, mikäli olemassa) ja Sopimuksen päättymispäivämäärä.

Käyttöoikeus 'Aspa_sopimukset' vaikuttaa sopimus sarakkeiden näkymiseen.


Kuva: Uudet sarakkeet myöhässä olevissa lainauksissa

Hyväksyntä-näkymässä esitäytetään lukostonumero- ja avainkortti-tiedot jo ennen hyväksyntää

Siirryttäessä sisäinen avaintilaus lomakkeella hyväksyminen välilehdelle, näytetään lukostonumero ja avainkorttinumero heti (ennen tuli vasta hyväksynnän jälkeen). Tiedot haetaan kohderekisteristä.

Parannettu selainyhteensopivuutta

Parannettu avainhallinnan tilauksissa selainyhteensopivuutta, käyty läpi kaikki käyttöliittymän elementit ja muutettu toimimaan selainyhteensopivasti.

Sähköpostin toimitus lukkoliikkeelle tilauksesta Hyväksyntä-vaiheesta

Mahdollistettu avainhallinnan tilaukselta sähköpostiviestin lähettäminen lukkoliikkelle.

Uudet asetukset:

 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiLukkoliikkeelle
 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiLukkoliikkeelleOtsikko
 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiLukkoliikkeelleViesti
 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiLukkoliikkeelleSähköpostinPtypeId

Viestin muodustus tukee seuraavia tageja, joihin tieto haetaan automaattisesti:

 • {KohdeNimi}
 • {KohdeOmistajaNimi}
 • {KohdeOVTTunnus}
 • {KustannuspaikkaNimi}
 • {KustannuspaikkaPostitoimipaikka}
 • {TilaajaNimi}
 • {TilaajaYritys}
 • {TilausValmistumisPvm}
 • {TilausToimittaja}
 • {TilausValmistumisenLisätiedot}

 


Kuva: Toimita sähköposti lukkoliikkelle

Laskutukseen-osio voidaan ohittaa kokonaan sisäisissä avaintilauksissa

Mahdollistettu asetuksella ohittaa sisäisissä avaintilauksissa laskutus-vaihe.

Asetus: Avaintenhallinta_SisäinenTilaus_LaskutusKäytössä

Sähköpostin toimitus tilaajalle valmistumisesta Valmis-vaiheesta

Mahdollistettu sähköpostiviestin lähettäminen tilajaalle siinä vaiheessa kun tilaus valmistuu.


Kuva: Sähköpostiviestin toimitus tilaajalle siinä vaiheessa kun avaintilaus kuitataan valmiiksi

Uudet asetukset

 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiTilaajalle
 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiTilaajalleOtsikko
 • avaintenhallinta_SisäinenTilaus_SähköpostiTilaajalleViesti
Viestin muodustus tukee seuraavia tageja, joiden tieto haetaan automaattisesti:
 
 • {KohdeNimi}
 • {KohdeOmistajaNimi}
 • {KohdeOVTTunnus}
 • {KustannuspaikkaNimi}
 • {KustannuspaikkaPostitoimipaikka}
 • {TilaajaNimi}
 • {TilaajaYritys}
 • {TilausValmistumisPvm}
 • {TilausToimittaja}
 • {TilausValmistumisenLisätiedot}

Postitustyökalu

Nettiviesteihin paremmat muotoilutyökalut

Lisätty Netti-viestin (tiedotteet) lisäämisen ja muokkaus toimintoon tekstin muotoilutyökalu rivinvaihto, lihavointi, alleviivaus ja kursivointi toiminnoilla. Samalla mahdollistettu asukkaille heräteviestin lähettäminen samalla kun Netti-viesti (tiedote) on lisätty.


Kuva: Netti-viestin sisällön muotoilut


Kuva: Heräteviestin valinta ennen viestin tallentamista

Asetukset

PostitustyokaluNettiviestiHerateKaytossa
Onko herätteen lähettäminen käytössä true/false kertoo, että onko lähetä asukkaalle heräteviesti näkyvissä
 
PostitustyokaluLomakkeistoTekstiviestipohjakansio
Asetuksesta tulee löytyy lomakkeistosta (Etusivu > Kunnossapito) löytyvän kansion nimi.
 
PostitustyokaluNettiviestiHerateTiedosto
Asetuksesta tulee löytyä edellisen asetuksen kansiosta lomakkeistosta löytyvä DOCX-muotoinen tiedosto, jossa saa olla perusmuotoiluja

 

Hakutuloslistaukseen on lisätty mahdollisuus sortata tiedot sarakeiden tietojen mukaisesti

Hakutuloslistaukseen on lisätty mahdollisuus sortata tiedot sarakeiden tietojen mukaisesti.
 

Kuva: Hakutulosten sorttaaminen 

 

 

Varainsiirtovero isännöitsijäntodistuksella

Versiossa T10.3 lisättiin lainahallinnassa osakaslainojen perustietoihin tieto lainan varainsiirtoverollisuudesta (https://fog.talokeskus.fi/default.asp?W2687#toc_28). Tuo tieto tuodaan myös isännöitsijäntodistuksen tietoihin, eli huoneiston velkaosuuksien tietoihin kohdassa 2.3.2:

sekä yhtiön ottamien lainojen tietoihin (kohdassa 3.3.2):