• RSS Feed

Last modified on 11/9/2020 2:49 PM by User.

Tampuuri Taloushallinto

Tervetuloa Tampuuri Taloushallinnon käyttöohjeiden pariin. Ohjeita päivitetään jatkuvasti ja ohjeissa on myös kuvauksia toiminnoista, jotka ovat vielä työn alla. Nämä ovat yleiset taloushallinnon käyttöohjeet, eikä tässä ole kuvattu yrityskohtaisesti tehtyjä muutoksia.   

Tukipalvelumme palvelee pääkäyttäjiä Eteisen, sähköpostin ja puhelimen välityksellä Tampuurin käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Puhelinaika: Arkisin klo 9.00 - 15.00
 

Taloushallinnon käyttöohjeet

Taloushallinto-ohjelmiston yleiset ohjeet. Ohjeet sisältävät näyttöjen yleisen kuvauksen, työpöytien mukauttamisen sekä virheenkäsittelyn ohjeet. 

How to?

Käyttöohjeet on kirjoitettu kahdesta eri näkökulmasta. Varsinaisissa käyttöohjeissa on näyttökohtaisesti kuvattu ohjelman toiminta ja näytöllä olevat kentät ja niiden tarkoitus. Jatkossa sanalla käyttöohje viitataan tähän tapaan.

Toisessa, käyttäjäystävällisemmässä näkökulmassa, ohjeet on kirjoitettu toimintojen mukaisesti. Nämä ohjeet vastaavat kysymykseen 'Miten toimin kun...'.

Miten toimin, kun

Taloushallinnon osajärjestelmien käyttöohjeet

Kirjanpito

Ostoreskontra

Myyntireskontra

Pankkiyhteys ja Web Services kanavat

Budjetointi

Kassahallinta

Käyttöoikeudet

Raportointi

Kutakin osajärjestelmää koskeva raportointi on dokumentoitu eri osajärjestelmien omissa dokumenteissa.

Näkymäraportointi

Koko taloushallintoa koskee kattava näkymäraportointi, jolla loppukäyttäjät voivat helposti laatia myös ad hoc -tyyppisiä kyselyjä. Valmiita kyselypohjia eri käyttötarkoituksia varten on laadittu useita ja ne kattavat kaikki taloushallinnon osajärjestelmät.

Näkymäraportointi

Näkymien kuvaukset

Kuvaukset taloushallinnon mukana tulevista kyselyistä.

Ohjeita 

Kappaleessa on yleisiä järjestelmän käyttöä koskevia ohjeita sekä tiettyihin tapauksiin koskevia kirjanpidon kirjausesimerkkejä.

Kirjausohjeita

Vientien etumerkin käsittely

Lyhyet käyttäjäohjeet

Tilintarkastajan ohjeet

Toiminnantarkastajan ohjeet

Kirjanpitoaineiston pakkaus

Taloushallinnon käyttöönotto

Tässä kappaleessa annetaan ohjeet taloushallinnon käyttöönottoa varten. Käyttöönotto jakautuu kahteen osaan, joista ensin käydään läpi kaikki ympäristöä koskevat yleiset asetukset. Nämä koskevat kaikkia taloyhtiöitä, joiden kirjanpito ylläpidetään Tampuuri Taloushallinnolla. Kun ympäristö on kunnossa, voidaan siihen avata yhtiöt.

Ympäristön yleiset tiedot

Uuden yrityksen perustaminen

Käyttöönoton tehtävälista

Avaavan taseen ja vertailutietojen tuonti

Integraatio Tampuuriin

Tampuuri Taloushallinto on läheisesti integroitu Tampuuri-järjestelmään. Tässä on kuvattu integroimispisteet järjestelmien välillä. Toimiva integraatio vaatii oikeat ohjaustiedot, jotta toisiinsa liittyviä tietoja on mahdollista kohdistaa oikein.

Tampuuri-integraatio

Sanasto

Käyttöohjeessa ja Tampuuri Taloushallinnossa käytettävien termien kuvauksia.

Termi Kuvaus
Alitosite Tositteet numeroidaan taloushallinnossa tositelajin vuosikohtaisesta laskurista. Tietyissä tilanteissa tositteet saavat saman tositenumeron ja alinumeroinnilla erotetaan tositteet toisistaan. Tätä numerointitapaa käytetään esimerkiksi tiliotteiden kirjauksessa, jossa tiliote saa yhden tositenumeron (esim TI-123) ja tiliotteen tapahtumat tiliöidään alitositteille TI-123-1 ja TI-123-2.
Laskentataso Kirjanpidon tilin lisänä käytetään laskentatasoja yksilöimään kirjausta. Laskentatasoja ovat esimerkiksi kustannuspaikat, toiminnot ja projektit.
Kirjauskausi Yrityksen tilikausi voidaan jakaa pienempiin kirjauskausiin. Kirjauskausi on usein kalenterikuukausi, mutta se voidaan myös määrittää pidemmäksikin jaksoksi.
Murrettu tilikausi Tilikausi, joka on jotain muuta kuin kalenterivuosi.
Osapuoli

Osapuolia ovat yritykset, toimittajat ja henkilöt. 

Osapuolia on mahdollista luoda muitakin.

Tilikausi Se aika, jona kirjanpitoa pidetään ja jolta laaditaan tilinpäätös. Tilikausi on usein kalenterivuosi, mutta voi olla myös tätä pidempi tai lyhyempi aika. 
Tilikartta Tampuuri Taloushallinto sisältää useita erilaisia tilikarttoja, joista yritys valitsee itselleen tarkoituksenmukaisimman. Valittua tilikarttaa on mahdollista muokata muuttamalla tilin tietoja tai lisäämällä uusia tilejä.