Asiakaspalvelu»Asumisen palkitseminen
  • RSS Feed

Last modified on 8/15/2017 1:26 PM by User.

Asumisen palkitseminen

Asumisen palkitsemisen tyypit ja syyt

Tampuurissa asumisen palkitsemisen tyypit luodaan Ylläpito -välilehdellä, Asumisen palkitseminen-toiminnossa

Toiminnossa voi luoda uusia tyyppejä tai muokata (merkitä poistetuksi) aiemmin luotuja. Uusilla tyypeillä voidaan kirjata henkilökortille annettuja palkintoja, esim. Merkkipäivä. Yhtäjaksoiseen asumiseen perustuva tyyppi tulee tuotteen mukana (”Asuminen"), ja siihen voi lisätä uusia syitä (asumisvuosia) joiden perusteella palkitaan.

Uuden tyypin luonti:

Pakollisena tietona annetaan tyypin kuvaus, (Syy ja Aika -kenttiä ei voi tässä syöttää). Kun uusi tyyppi Merkkipäivä on luotu mennään muokkaamaan syntynyttä uutta palkitsemistyyppiä:

Avataan haluttu tyyppi muokkaukseen pudotusvalikosta ja täydennetään Tyypille haluttu syy:

Kirjoitetaan syy ja vuosiluku sekä painetaan  Lisää uusi syy -painiketta. Tyypille aiemmin luodut syyt sekä mahdollisesti poistetut syyt näytetään listalla muokkausosion alla.

Luotuja uusia palkitsemistyyppejä voidaan käyttää annettuihin palkitsemisiin, eli esim. vaikkapa 10v hallituksen puheenjohtajana, merkkipäivä 60v. Asukaspalkitseminen -raportille näytetään kuitenkin T10.3 versiossa tyyppiä asuminen olevia palkitsemisia, eli raporttiin on kytketty ainoastaan yhtäjaksoiseen asumiseen liittyvä palkitseminen.

Palkittavien henkilöiden etsiminen (asuminen)

Versiossa T10.3 lisätty uusi reskontra-raportti Asukaspalkitseminen, millä voidaan seuloa asukkaiden joukosta halutun vuosimäärän yhtäjaksoisesti asukkaina olleita osapuolia:

Haku tehdään reskontra-sopimuksista asukas-osapuoliksi kytketyistä henkilöistä. Raportti huomioi myös useat sopimukset, mutta tällöin sopimusten tulee olla samalla kiinteistöllä ja asumisen tulee olla yhtäjaksoista eli sopimusten välissä ei saa olla sopimuksettomia päiviä.

Palkitsemista varten tällöin näytetään raportilla vanhimman alkaneen sopimuksen osapuolet.

Palkitsemisen kirjaaminen henkilölle

Kun palkittaviksi ehdotetut henkilöt on raportilla selvitetty, seuraa palkitsemisen kirjaaminen henkilökortille. Raportilla henkilöhahmon kuva toimii linkkinä henkilökortille, mistä löytyy uusi Palkitseminen -välilehti.

Annettava palkinto kirjataan henkilökortille Lisää uusi palkitseminen -painikkeella.

Kuvassa Iines Ankalle kirjattiin tieto palkitsemisesta.

Palkintoa lunastettaessa klikataan Lunasta -painiketta ja kirjataan Lunastuspäivä sekä Lisätiedot.

Lunastamisen jälkeen henkilökortilla näkyy palkitsemisen tiedot sekä Poista -painike.

Palkinnon lunastaminen ei vaikuta Asukaspalkitseminen –raporttiin, eli ehdottaa ko. henkilöä edelleen palkittavaksi

Annettujen palkintojen raportointi

Annettuja palkintoja sekä niiden lunastuksia voidaan raportoida reskontran raportilla Osapuolten palkitsemisraportti. Raportilla suodatetaan joko kirjattua palkitsemishetkeä tai kirjattua palkinnon lunastushetkeä, rajaavina tekijöinä palkitsemisen tyyppi ja syy:

Esimerkkikuvassa palkitsemisen tyyppi on Merkkipäivä, ja mukaan on otettu kaikki merkkipäivään liitetyt syyt. Aikaväliltä löytyy kaksi palkitsemista, joista toinen on lunastettu. Raportti toimii kansiotasolta.