Tampuuri 10.4»01 Etusivu (T10.4)
 • RSS Feed

Last modified on 11/23/2016 1:41 PM by User.

01 Etusivu (T10.4)

Table of Contents
 1. Kirjautuminen
  1. Ilmoitus salasanan vanhenemisesta sekä mahdollisuus vaihtaa salasana
 2. Valikot
  1. Muutoksia Etusivun ja Asiakaspalvelun vasemman reunan valikkoihin
 3. Toiminnanohjaus
  1. Aikajana, tehtävien lisääminen ja kuittaaminen
  2. Aikajana
  3. Tehtävien kytkeminen kohteille
  4. Mallitehtävät
  5. Mallit
  6. Raportointi
  7. Tehtävät sähköisiin palveluihin
  8. Tehtävähallinnan oikeudet
 4. Asukashallinta
  1. Kokonaisuudistus
   1. Uudistettu käyttöliittymä
   2. Yrityksien kirjaaminen asukkaaksi
   3. Henkilötunnuksen tarkistukset
 5. Kohderekisteri
  1. Tunnus-kenttään mahdollisuus syöttää vain numeroita
  2. Kohderekisterin nimi -kentän tarkastus erikoismerkeistä
  3. Varusteiden massalisäyksessä enter-painallus lähettää tiedot eteenpäin
  4. Varusteiden massalisäyksessä mahdollisuus syöttää vuosi sekä sijainti
  5. Varusterekisterin varusteriden tuotetietoihin "Näytä netissä"-merkintä + liitteiden estäminen sivustolta
  6. Osapuoliyhteyksien massahallintaan lisäyksiä
 6. Henkilörekisteri
  1. Turvakielto-tieto ja Turvakielto-tiedon ylläpitäminen Henkilökortilla
 7. Autopaikkojen hallinta
  1. Jonotustoimintoo lisää ominaisuuksia
   1. Lisätty jonotus-työkaluun ominaisuus, jossa osapuoli saadaan haettua Asukaslistalta
   2. Osapuolien haku mahdollisessa Asukasyritys-roolissa
   3. Käytettävyysparannuksia
 8. Avainhallinta
  1. Palautusnäkymän avaaminen suoraan sopimuksen Avaimet-toiminnon kautta
 9. Dokumenttipankki
  1. Oikeuskäytännön määritys kaikille kohteille massana
 10. Osakerekisteri
  1. Osakkaiden haku paremmaksi
  2. Lisätty ääniluetteloraportille mahdollisuus järjestellä tiedot
  3. Osakaspostituksen (viestintä) muodostama zip-aineisto nimetty paremmin
  4. Osakaspostituksen sähköpostilähetyksestä ei muodosteta turhaa iPost-aineistoa
 11. Postitustyökalu
  1. Mahdollisuus lähettää viestejä tuleville asukkaille
 12. Isännöitsijäntodistus
  1. Isännöitsijäntodistuksella näytettävä osakkeenomistajan vastikevelka 
 13. Etupisteet
  1. Asukasetujärjestelmä
  2. Asukasetujärjestelmän toiminnallisuudet
  3. Etupisteet / Työpöytä
  4. Etupisteet / Osapuolihaku
  5. Etupisteet / Osapuolen tietojen käsittely
   1. Tapahtumaraportti
   2. Osapuolen pisteiden muokkaus (myöntäminen sekä lunastus)
   3. Pistetiedote
  6. Etuseteli ja tulostus
  7. Etupisteet / Kohteiden pisteraportti
  8. Etupisteet / Ajoloki
  9. Etupisteet / Tapahtuma-ajon suorittaminen (manuaalinen)
  10. Etupisteet / Pistetiedotteiden lähettäminen

Kirjautuminen

Ilmoitus salasanan vanhenemisesta sekä mahdollisuus vaihtaa salasana

Käyttäjän kirjautuessa tutkitaan, miten pitkä aika on kuluvasta hetkestä siihen, että salasana vanhenee. Mikäli aikaa on vähemmän kuin asetuksessa on määritelty, näytetään käyttäjälle dialogi, jossa kerrotaan salasanan vanhenevan ajan kuluessa. Dialogin voi sulkea tai sieltä voi siirtyä salasanan vaihtoon. Mikäli salasanan vanheneminen on jo tapahtunut, dialogia ei voi sulkea, vaan sieltä voi vain siirtyä salasanan vaihtoon.


Kuva: Ilmoitus salasanan vanhenemisesta


Kuva: Salasana on jo vanhentunut ja se pitää vaihtaa heti

 

Valikot

Muutoksia Etusivun ja Asiakaspalvelun vasemman reunan valikkoihin

Etusivulla on lisätty Sähköposti työkalun linkki Postitustyökalu-linkin alle. Jos käyttäjällä on oikeus "Sähköpostilähetys" päällä, tällöin Sähköposti-työkaluun pääsee niin Etusivulta kuin Ylläpidosta.


Kuva: Sähköposti-työkalu löytyy jatkossa myös Etusivulta

Asiakaspalvelu-välilehdellä on muutettu Reskontra-kohdan linkit aakkojärjestykseen. Tämä aiheuttaa varmasti alkuu hämmennystä, kun linkit eivät olekaan enää samoilla paikoilla.


Kuva: Asiakaspalvelu-välilehdellä Reskontra-kohdan linkit ovat aakkojärjestykssä

 

Toiminnanohjaus

Aikajana, tehtävien lisääminen ja kuittaaminen

Isännöitsijät käyttävät Tampuuria perinteisesti hyvin vähän ja tämän takia Tampuuriin on kehitetty tehtävähallintatyökalut myös isännöintiin liittyvien tehtävien hoitamiseen (isännöitsijän toiminnaohjaus). Toiminnanohjaus moduulilla kaikki isännöitsijän (mahdollista käyttää myös muita Tampuurin osapuolirooleja) tekeminen saadaan Tampuurin tehtävälistalle ja tällä tavalla tekemistä voidaan jatkossa seurata raportoinnin kautta.
 
Tehtävälistan avulla:
 • Isännöitsijä näkee reaaliajassa omat tehtävät ja niiden tilanteen
 • Kokouksissa päätettyjen tehtävien lisääminen suoraan omalle tehtävälistalle (aikajanalle)
 • Tehtävien tilannetta voidaan seurata aktiivisesti ja poikkeamiin voidaan puuttua raporttien kautta
 • Työntekijöiden työ tehostui kun tehtävät ovat hallussa -> työn laatu on parempaa

Toiminnanohjaus työkalu on uusi moduuli Tampuuriin ja tämän käyttöönotto on laskutettavaa työtä. Toiminnanohjauksesta tulee myös vuokrakustannuksia uuden moduulin osalta. "Toiminnanohjaus"-linkki tulee näkyviin yläpalkkiin, mutta uutta sovellusta ei voi käyttää ennen kuin sovelluksen käytöstä on tehty sopimus ja käyttöönottotyö on tehty.

Aikajana

Käyttäjälle määritetyt tehtävät näytetään suoraan käyttäjän omalla aikajanalla kohdekohtaisesti. Tehtäviä voi lisätä suoraan aikajanalle (tuplaklikkaamalla aikajanaa) ja tehtävälistan voi suodattaa kohdekohtaisesti (klikkaamalla kohteen nimeä). Jos käyttäjällä on oikeus "Toiminnanohjaus - admin", voi käyttäjä nähdä myös muiden käyttäjien tehtävälistat. Jokaiselle tehtävälle voidaan lisätä alitehtäviä ja tehtävien, sekä alitehtävien, kuittaaminen voidaan tehdä suoraan aikajanalta.
 
 


Kuva: Tehtävien aikataulunäkymä se tehtävän muokkausruutu kuvan oikeassa reunassa

Tehtävien kytkeminen kohteille

Tehtävärekisterin ylläpitäjä voi lisätä usealle kohteelle yhdellä kertaa yhden tai useita tehtäviä (tai tehtävänippuja, eli tehtäviä joilla on alitehtäviä). Tehtävien ylläpidossa voidaan määrittää myös oletusaikataulu kohteille kytkettäville tehtäville. Tehtävien ylläpidossa voidaan määrittää osa tehtävistä pakollisiksi, eli kohteelle kytkemisen jälkeen tehtävää ei voi muokata (kuitata voi).
 


Kuva: Kohde "ostokorin" kautta tehtäviä voidaan lisätä usealle kohteelle yhdellä kertaa


Kuva: Tehtävien kytkentä voidaan tehdä massana vaikka kaikille kohderekisterin tehtäville

Mallitehtävät

Mallitehtävien kautta ylläpidetään ns. päätehtäviä joita sitten kopioidaan kohteelle oikeaksi tehtäväksi. Mallitehtävien kautta voidaan määrittää ovatko tehtävät pakollisia (ei saa muokata aikataulua) tai muokata tehtävän oletuskuvausta. Mallitehtävät voidaan kytkeä tehtäväpakettiin, helpottaa eri vuosien mallitehtävien ylläpitoa. Mallitehtävät kytketään kohteille mallitehtävälistan kautta.


Kuva: Mallitehtävien muokkaus, lisääminen ja kohteiteille kiinnittäminen on mahdollista suoraan käyttöliittymän kautta

Mallit

Malliryhmien kautta voidaan helposti tehdä erilaisia tehtäväryhmiä ja ylläpitää mallitehtäviä helpommin.


Kuva: Malliryhmien kautta voidaan hallita erilaisia tehtävänippuja

Raportointi

Tampuuri BI raporttien kautta voidaan seurata tehtävien kuittaustilannetta
 • Kaikki tehtävät
 • Kohteiden (asunto-osakeyhtiöiden) tehtävät
 • Toimiston tehtävät
 • Isännöitsijän tehtävät


Kuva: Esimerkkiraportti tekemättömistä tehtävistä

Tehtävät sähköisiin palveluihin

Tehtävien kuittaustilanne voidaan näyttää myös asukkaiden/osakkaiden sähköisissä palveluissa. Jokaiselle päätehtävälle voidaan määrittää onko päätehtävä julkinen vai ei. Tämän julkisuustiedon kautta tehtävätiedot voidaan nostaa sähköisiin palveluihin. Auttaa läpinäkyvyydessä ja antaa paremman kuvan toiminnasta, kun tehtävät ovat kaikkien nähtävillä läpinäkyvästi.
 

Tehtävähallinnan oikeudet

Oikeus Kuvaus
Toiminnanohjaus Oikeus käyttää toiminnanohjausta rajatusti
Toiminnanohjaus - admin Oikeus lisätä, muokata ja poistaa tehtäväryhmiä, mallitehtäviä ja tehtäviä sekä kiinnittää tehtävämalleja kohteille ja osapuolille
Toiminnanohjaus - alitehtävien lisäys lukitulle tehtävälle Oikeus lisätä alitehtäviä lukitulle tehtävälle
 

 

Asukashallinta

Kokonaisuudistus

Uudistettu käyttöliittymä

Asukashallinnan sisäänmuuton lomaketta on kehitetty "helpommaksi" käyttää ja uutena ominaisuutena mahdollistettu yritysosapuolien sisäänmuutto. Varsinainen logiikka ja listauksien sekä raporttien sisältö pysynyt entisenä ja käyttöliittymässä on käytetty uusia responsiivisia tyylimäärittelyjä.


Kuva: Uusi käyttöliittymä asukashallinnan huoneistolistaan


Kuva: Uusi käyttöliittymä asukashallinnan asukaslistaan


Kuva: Uusi käyttöliittymä asukashallinnan sisäänmuuttoon (henkilön sisäänmuutto)


Kuva: Uusi käyttöliittymä asukashallinnan sisäänmuuttoon (yrityksen sisäänmuutto)

Mikäli henkilö halutaan asukkaaksi yhtä aikaa useampaan huoneistoon on Sisäänmuuttavien asukkaiden valintakentän eteen laitettava ruksi  ja tallennettava  asukkaaksi.  Viimeisimmän asukatallennuksen osoite muuttu henkilökortin Katuosoiteeksi, tarkasta onko asiakkaalta, mikä on hänen todellin osoitteensa. 
Yrityksien kirjaaminen asukkaaksi

Asukashallinnan sisäänmuuton lomaketta on kehitetty "helpommaksi" käyttää ja uutena ominaisuutena mahdollistettu yritysosapuolien sisäänmuutto. Varsinainen logiikka ja listauksien sekä raporttien sisältö pysynyt entisenä ja käyttöliittymässä on käytetty uusia responsiivisia tyylimäärittelyjä.


Kuva: Sisäänmuuton tekeminen yritykselle

Yritystä vietäessä yritysasukkaaksi ei osoite muutu yrityskortilla. 

Henkilötunnuksen tarkistukset

Henkilötunnuksen ja syntymäajan tarkistamiseen liittyy kaksi asetusta joista tarkemmat kuvaukset alla. Käytännössä näillä kahdella asetuksella varmistetaan, että sisäänmuuton yhteydessä syötetään joko oikea henkilötunnus tai syntymäaika. Samalla määritetään kumpi tiedoista on pakollinen.

Lomakkeeseen vaikuttavat asetukset
 
HenkilotunnusPakollinen
- onko hetu pakollinen tieto ja mikäli False, niin Syntymäaika muuttuu pakolliseksi tiedoksi.
 
HenkilotunnusValidointi
- onko hetun oltava oikeassa muodossa ja mikäli False, niin Syntymäaika muuttuu pakolliseksi tiedoksi

 

Kohderekisteri

Tunnus-kenttään mahdollisuus syöttää vain numeroita

Mahdollistettu Kohderekisteriin kenttäkohtainen määritys voiko kenttään tallentaa ihan mitä vaan vai pelkkiä numeroita. Tampuurituki pystyy määrittämään asiakkaan pyynnöstä saako esim. Tunnus-kenttään tallentaa pelkkiä numeroita. Kuvassa punaisella näkyvä virheviesti ("Kenttään sallitaan vain numeroita") voidaan myös määrittää asiakaskohtaisesti.
 
Kuvan esimerkissä näytetään virheviesti sekä estetään kohteen tietojen tallentaminen silloin kun Tunnus-kenttään syötetään jotain muuta kuin numeroita. Tämä on vain esimerkki ja saman tyyppisiä rajoituksia voidaan säätää myös muihinkin kuin Tunnus-kenttään.
 


Kuva: Tunnus-kenttään on määritetty sallituiksi merkeiksi vain numeeriset merkit

Tämä muutos ei tule automaattisesti päivityksen jälkeen vaan kenttäkohtaiset muutokset pitää pyytää Tampuurituelta. Muutoksien tekeminen on laskutettavaa työtä.

Kohderekisterin nimi -kentän tarkastus erikoismerkeistä

Mahdollistettu Kohderekisteriin kenttäkohtainen määritys mitä merkkejä kyseiseen kenttään voidaan syöttää. Tämä kehitys on yhteydessä suoraan edelliseen (ks. yllä) kehitykseen. Tampuurituki pystyy määrittämään asiakkaan pyynnöstä saako esim. Nimi-kenttään tallentaa jotain erikoismerkkejä. Kuvassa punaisella näkyvä virheviesti ("Kenttään sallitaan kaikki merkit, paitsi < > ja |") voidaan myös määrittää asiakaskohtaisesti.
 

Kuva: Nimi-kenttään on määritetty sallituiksi kaikki muut merkit paitsi < > ja |

Tämä muutos ei tule automaattisesti päivityksen jälkeen vaan kenttäkohtaiset muutokset pitää pyytää Tampuurituelta. Muutoksien tekeminen on laskutettavaa työtä.
 

Varusteiden massalisäyksessä enter-painallus lähettää tiedot eteenpäin

Korjattu tuoterekisterin massalisäyksestä silloin kun painetaan hakukentässä enter-nappia. Ennen T10.4 versiota Enter-napin painallus on tallentanut tiedot ja nyt T10.4 versiosta lähtien Enter-napin painallus hakukentässä kohdistuu Haku-painikkeeseen.


Kuva: "Hae tuotetta" -kentässä Enter-napin painaminen tekee automaattisesti haun eikä tallenna tietoja

Varusteiden massalisäyksessä mahdollisuus syöttää vuosi sekä sijainti

Mahdollistettu Kohderekisterissä varusteiden massalisäämisessä varusteen vuoden sekä sijainnin syöttäminen samalla kun varustetta lisätään kohteelle tai huoneistolle.


Kuva: Uudeet varusteiden massalisäyksen kentät

Varusterekisterin varusteriden tuotetietoihin "Näytä netissä"-merkintä + liitteiden estäminen sivustolta

Mahdollistettu "Näytä netissä" -tiedon syöttäminen Tuoterekisterin mallivarusteille. Uusi tieto periytyy varusteen lisäämisen yhteydessä suoraan Kohderekisterin varusteelle. "Näytä netissä" tietoa voidaan myös muokata Kohderekisterissä varustekohtaisesti.

Tämä muutos on tehty ennen kaikkea sähköisiä palveluita varten, eli jatkossa on varustekohtaisesti mahdollista määrittää näkyykö kyseisen varusteen tiedot sähköisten palveluiden kohde-/huoneistkortilla.


Kuva: Ylläpidon Tuoterekisterissä näytetään tuotekohtaisesti mikä mallituotteen "Näytä netissä" -statu on


Kuva: Ylläpidon Tuoterekisterissä voidaan "Näytä netissä" -tieto tallentaan mallivarustekohtaisesti


Kuva: Kohderekisterissä "Näytä netissä" -tietoa voidaan muokata varustekohtaisesti


Kuva: Kohderekisterissä tuotteen lisäämisessä voidaan ottaa kantaa "Näytä netissä" tietoon


Kuva: Varusteen lisäämisessä tuotehaku näyttää myös suoraan listalla "Näytä netissä" statuksen

Pelkkä Kohderekisterin Varusteriden "Näytä netissä" statuksien määrittäminen ei riitä jotta varustelista nousee sähköisiin palveluihin. Ole yhteydessä asiakasvastaavaasi jos haluat lisätietoja miten varustelista saadaan sähköisiin palveluihin näkyviin.

Osapuoliyhteyksien massahallintaan lisäyksiä

Osapuolien massahallinta -työkalussa näytetään jatkossa henkilöiden hakutuloslistauksessa linkki henkilökortille. Hakutuloslistauksessa näytetään jatkossa ne henkilöt joilla on käyttäjätunnukset Tampuuriin sinisellä värillä.


Kuva: Käyttäjätunnukselliset henkilöt näytetään sinisellä tekstillä ja henkilökortin avausnappi Valitse-napin vasemmalla puolella

Jos osapuolien massahallinta -työkalu ei ole vielä tuttu, tutustu käyttöohjeeseen ja ala käyttämään tätä massatyökalua.

 

Henkilörekisteri

Turvakielto-tieto ja Turvakielto-tiedon ylläpitäminen Henkilökortilla

Turvakielto-tieto on lisätty Henkilökortille "kovaksi" tiedoksi ja tähän on myös lisätty omat oikeudet sekä asetukset. Turvakielto-tietoa voidaan päivittää myös käyttöliittymän kautta, jos asetukset ja oikeudet sen sallivat. Tätä Turvakielto-tietoa käytettäessä voidaan estää esimerkiksi porraskäytävänäytöistä henkilön tietojen näyttäminen. Turvakielto-tietoa tullaan levittämään jatkossa eri toimintoihin Tampuurissa sekä Tampuuri APIssa.


Kuva: Henkilökortilla Turvakielto-tieto ei muokattavassa tilassa


Kuva: Henkilökortilla Turvakielto-tieto muokattavassa tilassa ja Turvakielto asetettuna


Kuva: Jos henkilö on merkitty Turvakieltoon, vahvistetaan muutoksien tekeminen joka kerte tallennuksen yhteydessä.

Asetukset:
Kohderekisteri.Turvakielto.ManuaalinenKaytto, asetuksellä määrätään voiko Turvakielto asetusta muuttaa käyttöliittymästä

Oikeudet
Manuaalinen turvakielto-tieto, oikeus määrittää onko Turvakielto toiminto näkyvissä Lisätiedot välilehdellä käyttäjälle
Manuaalinen turvakielto-tieto tallennus, onko käyttäjällä oikeus muuttaa Turvakielto-tietoa

 

Autopaikkojen hallinta

Jonotustoimintoo lisää ominaisuuksia

Lisätty jonotus-työkaluun ominaisuus, jossa osapuoli saadaan haettua Asukaslistalta

Helpotettu asukkaiden lisäämistä jonoon antamalla mahdollisuus hakea jonottaja suoraan asukaslistalta.


Kuva: Jonoon voidaan valita asukkaita suoraan Asukaslistalta

Osapuolien haku mahdollisessa Asukasyritys-roolissa

Mahdollistettu Yrityksien, asukasyritys-roolissa olevien asukkaiden, lisääminen jonoon.


Kuva: Asukasyritys roolissa olevan osapuolen lisääminen jonoon on jatkossa mahdollista


Kuva: Yritys joka on merkitty asukkaaksi on lisätty autopaikalle

Käytettävyysparannuksia

Parannettu yleistä käytettävyyttä ennen kaikkea hakuikkunoissa.


Kuva: Napit loogisemmassa paikassa

 

Avainhallinta

Palautusnäkymän avaaminen suoraan sopimuksen Avaimet-toiminnon kautta

Tämä kehitys liittyy enemmän siihen kun Asiakaspalvelu-välilehdeltä avataan sopimus ja sitä kautta sitten avataan sopimuksen huoneistoon liityvät avaimet Avaimet-napin avulla. Ennen T10.4 versiota on tätä kautta ollut mahdollisuus vain lainata avaimia, mutta nyt T10.4 versiossa on mahdollistettu myös avaimien palauttaminen suoraan sopimuksen kautta. Tällä tavalla sopimuksen käsittelijän ei tarvitse erikseen mennä Etusivun Avainhallinta työkaluun vaan pystyy hoitamaan palautukset suoraan sopimuslomakkeen kautta.


Kuva: Uusi Palautusnäkymä-nappi avainlistalla


Kuva: Mahdollisuus palauttaa avaimia suoraan Palautusnäkymä-toiminnon kautta

 

Dokumenttipankki

Oikeuskäytännön määritys kaikille kohteille massana

Dokumenttipankin mallikansioille on mahdollista antaa oikeuksia roolikohtaisesti. Työkalulla valitaan ensin halutut roolit (maks, kaksi kappaletta). Näille rooleille näytetään listauksessa jo olemassa olevat oikeusmääritykset mallikansioihin. Oikeuksia voi muuttaa ja kopioida.

Mikäli asetus OikeuskäytäntöRoolikohtaisesti on päällä, määräytyvät dokumenttipankin oikeudet roolin mukaan ensisijaisesti. Mikäli roolikohtaisia oikeuksia ei ole määritelty, käytetään kansio ja osapuolikohtaisia oikeuksia. Oikeudet periytyvät ylemmältä tasolta, jos itse kansiolle ei ole määritelty oikeuksia. Oikeudet periytyvät myös tiedostoille, joten jos haluaa poistaa tiedoston tarvitaan poisto-oikeus. Roolit kohdistetaan mallikansioon käyttöönotossa. 
 
Tämän toiminnallisuuden käyttöönotto on maksullista työtä ja tämän käyttöönotto vaatii läpikäymistä asiakkaan kanssa. Malli muuttuu niin paljon noiden uusien oikeuskäytäntöjen mukaan.
 
Uudet asetukset ja oikeudet:
Dokumenttienhallinta.Dokumenttipankki.OikeuskäytäntöRoolikohtaisesti

 

Osakerekisteri

Osakkaiden haku paremmaksi

Mahdollistettu henkilöiden ja yrityksien hakeminen yhdellä kertaa, jotta hakeminen olisi helpompaa.


Kuva: Osakkaiden lisäämisessa on mahdollistettu yhdellä kertaa hakea henkilöitä ja yrityksiä

Lisätty ääniluetteloraportille mahdollisuus järjestellä tiedot

Lisätty ääniluetteloraportille mahdollisuus järjestellä tiedot pudotusvalikosta (ks. kuva) löytyvän tiedon perusteella nousevasti/laskevasti ja klikkaamalla Järjestele.


Kuva: Ääniluettelon järjesteleminen eri tietojen mukaan.

Osakaspostituksen (viestintä) muodostama zip-aineisto nimetty paremmin

Muutettu osakaspostituksen muodostaman aineiston Zip-tiedoston nimeäminen siten, että Zip-tiedoston nimeksi muodostuu:
 • Taloyhtiön tunnus_taloyhtiön nimi (ilman tunnusta)_aineistotyyppi_päivämäärä+kellonaika millisekunneilleen.zip
 • 12345_As_Oy_Teron_testitalo_yhtiökokouskutsu_2104201614402324.zip

Osakaspostituksen sähköpostilähetyksestä ei muodosteta turhaa iPost-aineistoa

Paranneltu ominaisuutta tekemällä kirje-vastaanottajien tarkastaminen. Mikäli kirjeitä ei ole tarkoitus lähettää, niin ipost-zip-tiedostoa ei ollenkaan muodosteta. Tällöin ei myöskään tyhjää xml-aineistoa muodostu palvelimelle.

 

Postitustyökalu

Mahdollisuus lähettää viestejä tuleville asukkaille

Lisätty postitustyökalun hakutyökaluun mahdollisuus (valinta haetaanko aktiivisia osapuolia, tulevia osapuolia vai menneisyydessä olevia osapuolia) hakea osapuolia myös menneisyydestä ja tulevaisuudesta. 
 
Hakutyökalussa tulee käytännössä valinnat
 • Aktiiviset osapuolet
 • Menneisyyden osapuolet
 • Tulevaisuuden osapuolet


Kuva: Postitustyökalun osapuolien valinnassa voidaan hakea jatkossa myös tulevia ja historia osapuolia

 

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksella näytettävä osakkeenomistajan vastikevelka 

Tampuuriin on jatkossa mahdollista asettaa isännöitsijäntodistukselle asetuksella vastikevelasta poissuljettavat sopimustyypit. Tarkoituksena on siis sulkea huoneistossa asuvien vuokralaisten rästit pois osakkeenomistajien rästeistä issarilla.

Käyttöönotto on kaksivaiheinen: ensin tulee varmistaa että reskontran sopimuksilla on näkyvissä kenttä "Sopimustyyppi", jos ei ole niin tampuurituesta saa kentän näkyviin. Tämän jälkeen valikon valinnoista ilmoitetaan tampuuritukeen ne sopimustyypit joiden velat eivät saa olla mukana isännöitsijäntodistuksen vastikeveloissa. Isännöitsijäntodistus siis tutkii tulostusvaiheessa sopimuksen sopimustyypin.

Arvio käyttöönoton työmäärästä: 1h.

Kuvassa esimerkki sopimusvalikosta, esimerkiksi sopimustyypit "Vuokrasopimus" sekä "Osakkaan vuokralainen" voitaisiin sulkea pois isännöitsijäntodistukselta.

Etupisteet

Asukasetujärjestelmä

Asukasetujärjestelmä on erikseen Tampuurissa käyttöönotettava osio, jolla voidaan kerryttää etupisteitä asumisen ajalta, erinäisten tietojen toimittamisesta, ajoissa suoritetusta vuokranmaksusta sekä asukastoiminnasta. Kerryttämisen eri säännöt tulee sopia erikseen käyttöönotettaessa.

Asukasetujärjestelmä siis palkitsee asukkaita pitkäaikaisesta asumisesta sekä kannustaa asukkaita osallistumaan asukastoimintaan ja asumisviihtyvyyden kehittämiseen. Pisteiden kerryttämisen säännöt sovitaan käyttöönoton yhteydessä.

Pisteiden lunastukseen liittyvät toimenpiteet sekä hinnat on sovittava erikseen ja ne eivät kuulu asukasetujärjestelmän piiriin.

Lisätään kerryttämisen ja mahdollisesti palkitsemisen esimerkit sekä kertymätaulukko...

Asukasetujärjestelmän toiminnallisuudet

Etupisteet-osio on käyttöönotettuna saatavissa etusivu-osion kautta. Seuraavassa on kuvattu asukasetujärjestelmän toimintoja käyttöliittymästä tehtävien toimenpiteiden osalta. Pääosin asukasetujärjestelmän toiminnot suoritetaan kuukausittaisena tausta-ajona kertymien osalta. Käyttöliittymästä suoritetaan mahdolliset muutosajot, lunastustapahtumat etupisteille sekä kirjeiden toimitus Itellan/Postin iPost-järjestelmää hyödyntäen (Huom! Tämän toiminnon osalta tulee erikseen tehdä tilaus sekä sopimus Itellan/Postin kanssa kirjetoimituksista).

Etupisteet / Työpöytä

Työpöytä sisältää kaikki asukasetujärjestelmän käytön kannalta tärkeät toiminnallisuudet:
 • Osapuolihaku: Asukasetujärjestelmään liittyneiden ja liittymättömien haku ja hallinta. Tämän kautta voidaan myös tarkastella tarkemmin tietyn osapuolen tiedot sekä suorittaa lunastustapahtuma (pisteiden vähennys) osapuolelle.
   
 • Kohteiden pisteraportti: Yhteenveto kaikista kohteista ja niille myönnetyistä pistekertymistä.
   
 • Ajoloki: Täältä nähdään automaattisesti tai manuaalisesti suoritetut pisteajot ajankohtatietoineen.
   
 • Tapahtuma-ajon suoritus: Tämän kautta suoritetaan manuaalisesti ajot mm. liittymisten, asumispistekertymien ja muiden osalta.
   
 • Pistetiedotteiden lähettäminen: Pistetiedotteet voidaan toimittaa kirjelähetyksinä eteenpäin, mikäli sopimukset tämän osalta on tehty.

Huom! Käyttöönotossa kytketään aina tausta-ajot, jotka hoitavat pistekertymät. Järjestelmän ideana on kerryttää pisteitä taustalla ilman tarvetta käyttäjän erillisille toimenpiteille. Nämä osiot on tarkoitettu poikkeustilanteiden ajamiseen sekä pisteiden lunastamiseen.

Etupisteet / Osapuolihaku

Asukasetujärjestelmään liittyneiden ja liittymättömien haku ja hallinta.

Osapuolia voidaan hakea joko liittymisen tai sen puuttumisen osalta Tampuurista. Näin voidaan kätevästi myös hakea osapuolet, joita järjestelmään ei ole valmiiksi liitetty. Haku suoritetaan yksinkertaisesti hakusana täyttämällä ja tämä hakee tietoja osapuolen nimen, kotivakuutusnumeron sekä lisätieto-kenttään kirjoitetun teksti osalta.

Yleensä osapuolet liitetään jo vuokrasopimuksen yhteydessä järjestelmään eli poikkeukset ja/tai mahdolliset virheelliset tapaukset saadaan hakemalla liittymättömiä osapuolia. Liittymättömien osapuolten tiedoissa listataan liittymispvm (mikäli tämä on täytetty, mutta varsinainen liittyminen valinta uupuu), kotivakuutuksen liittymispvm, vakuutusnumero sekä mahdollinen lisätieto.
 
Osapuolen tietoihin päästään napauttamalla kyseisen osapuolen nimeä. Osapuolikortilta voidaan tehdä tarvittavat muutokset asukasetujärjestelmän välilehden alta löytyviin tietoihin.

 

Etupisteet / Osapuolen tietojen käsittely

Osapuolihaun kautta noudetun osapuolen tarkemmat tiedot löytyvät kyseisen osapuolen tietorivin lopusta. Täältä saadaan listaus tapahtumista riveittäin, muokattua pistekertymää (esim. tarvittaessa lunastustapahtuma), koostettua pistekertymäraportti sekä tulostettua etuseteli.

Tässä vielä tarkemmin kuvattuna eri toimenpiteet valitun osapuolen tietojen osalta:

Tapahtumaraportti

Tapahtumat-kohdasta saadaan tarkasteltua osapuolta koskeva tapahtumaraportti. Täällä listataan kaikki osapuolta koskevat tapahtumat, joilla on vaikutusta pistekertymään. Myös pisteiden lunastus kirjataan tänne.

Tapahtumaraportilla listataan luotu-kohdassa ajankohta, jolloin pistekertymä on järjestelmään ajettu. Tämän lisäksi näytetään suoritusaika, joka kertoo mitä kuukautta ja vuotta pistekertymä koskee. Lopuksi näytetään pistekertymän suuruus sekä kirjauksen tyyppi.

Osapuolen pisteiden muokkaus (myöntäminen sekä lunastus)
Muokkaus-kohdasta voidaan pisteitä myöntää tai vaihtoehtoisesti lunastaa (vähentää) osapuolelta.
 
Muita tapahtumatyyppejä ei kirjata manuaalisesti, vaan nämä hoidetaan pisteajoilla eli tällöin tiedot on korjattava osapuolen ja/tai sopimuksen osalta, mikäli täällä esiintyy virhe ja kohdistettava uusi ajo halutulle kuukaudelle ja vuodelle. Näin pistekertymien muutokset ovat yhtenäisiä ja aina jäljitettävissä.
 
 
 
Pistetiedote

Pistetiedote on yhteenveto kaikista osapuolen tapahtumista koottuna sovittuihin pistekategorioihin.

Pistetiedote voidaan tarvittaessa tuoda myös asukkaan palvelukanaviin/asukassivuihin/asukasportaaliin näkyviin kirjautumisen taakse.

Etuseteli ja tulostus

Etuseteli-kohdasta saadaan tuloste, jonne voidaan kirjata pisteiden lunastuksessa käytetty rahallinen määrä. Huom! Varsinainen lunastustapahtuma tehdään muokkaus-osiosta eli pisteitä ei tässä yhteydessä vähennetä.
 
Ennen etusetelin tulostetta käyttäjälle sallitaan muokattavaksi rahallinen summa (tekstimuotoinen selite summasta generoidaan automaattisesti). Lisäksi tänne voidaan tarvittaessa kirjata viitenumero sekä lisätiedot lopussa olevassa tekstilaatikossa. Lunastuksen kohteet tulee erikseen määritellä ja nämä eivät kuulu asukasetujärjestelmän piiriin.
 
 
Kun tarvittavat tiedot on etusetelille täytetty, niin tuloste voidaan tehdä selaimesta. Huom! Ylä- ja alatunnisteet tulevat sen mukaisesti, miten ne on tulostusasetuksissa määritelty eli näiden poistamiseen ei voi suoraan asukasetujärjestelmän kautta vaikuttaa. Tuloste voi näyttää esimerkiksi tältä:
 

Etupisteet / Kohteiden pisteraportti

Kohteiden pisteraportti näyttää kaikki Tampuurissa olevat kohteet ja niiden vieressä pistekertymän, noutoajankohtaan mennessä, kaikkien osapuolten pisteiden osalta sekä kohteelle merkittyjen asukkaiden lukumäärän.

Yhteenveto kaikista kohteista ja niille myönnetyistä pistekertymistä.

Etupisteet / Ajoloki

Ajolokista nähdään kaikki automaattisten sekä manuaalisten suorituksien ajankohdat sekä ajoon kohdistuvan kohdekuukauden (suoritusajan). Tiedot voidaan hakea halutulta aikaväliltä haun kohdistuessa ajon luontiajankohtaan.
 
 
Tässä selitteet sarakkeiden osalta:
 • Tyyppi: Suoritetun pisteajon tyyppi, esimerkiksi liittymispisteajo, vuokranmaksuun liittyvä kerrytysajo, poisto-ajo (poistetaan sovitun ajankohdan jälkeen henkilö asukasetujärjestelmästä jne).
   
 • Suoritusaika: Suoritusaika kertoo vuoden sekä kuukauden sen osalta mihin ajo kohdistuu, esim 2016/07 kohdistuu heinäkuun pisteajoon vuodelle 2016.
   
 • Suorittaja: Suorittaja-kenttä kertoo, kuka on suorittanut pisteajon. Tietona tässä näytetään käyttäjän käyttäjätunnus tai automaattisen suoritusajon tunnus.
   
 • Luotu: Tämä tieto kertoo koska ajo on suoritettu. Yleensä yhden ajon suoritukseen liittyy useita eri pisteajoja (ajotyyppi) ja tällöin tietyn ajankohdan suoritus nähdään kokonaisuudessaan katsomalla ajon luonti-ajankohta.

Etupisteet / Tapahtuma-ajon suorittaminen (manuaalinen)

Tapahtuma-ajon suoritus voidaan tarvittaessa tehdä manuaalisesti, jos esimerkiksi osapuolella tai osapuolilla väärin olevat tiedot on korjattu. Oletuksena ajoja ei järjestelmästä itse tarvitse suorittaa, vaan kaikki tapahtuu taustalla jo kirjattujen sopimus- ja osapuolitietojen perusteella.
 
Huom! Manuaaliset lisäykset ja vähennykset tehdään suoraan osapuolen muokkaus-osion alta. Nämä eivät tarvitse erillistä ajoa.
 
Manuaaliselle tapahtuma-ajolle on tarvetta yleisesti silloin kun havaitaan esimerkiksi osapuolen tai sopimustietojen osalta virheellisiä ja korjattuja merkintöjä. Tällöin kyseistä virheenkorjausta vastaava ajokausi (kuukausi+vuosi) tulee suorittaa uudelleen.
 
Ajoa edeltäen valitaan koskeeko ajo useampaa kuukautta vai tehdäänkö ajo vain yhdelle kaudelle. Tämän jälkeen valitaan useamman kuukauden tapauksessa aloitus- sekä lopetuskuukausi koskien aina täysiä kuukausia.
 
 
Lopuksi valitaan mitä ajotyyppejä haluttu ajo koskee ja suoritetaan ajo. Yleisesti ajo kannattaa suorittaa kaikkien tietojen osalta, jos ei olla täysin varmoja tietojen muutostapahtumista ko. ajanjaksolla.

Etupisteet / Pistetiedotteiden lähettäminen

Huom! Pistetiedotteet voidaan toimittaa kirjelähetyksinä eteenpäin, mikäli sopimukset tämän osalta on tehty Talokeskuksen sekä Itellan/Postin kanssa.

Kirjeiden toimittaminen asukasetujärjestelmästä tapahtuu Itellan/Postin iPostPDF-rajapintaa käyttämällä. Aineisto muodostetaan toimituspaketeiksi ja näiden sisälle kirjataan tarvittavat sivunvaihdot ja osapuolitiedot toimitusta varten.
 
 
Testiaineisto-täppä ei varsinaisesti tuo testi-aineistoa ruudulle, mutta muodostaa sen kyllä taustalla oikeaan sijaintiin lähetystä varten ja lähettää tiedot eteenpäin iPost-toimittajan tarkistusmenettelyyn. iPost-järjestelmän päässä näitä aineistoja ei siis käsitellä kirjeiksi asti. Tämän avulla nähdään toimitusloki mahdollisten virheellisten osapuolitietojen osalta. Kun kirjeet halutaan toimittaa eteenpäin, painetaan Lähetä ilman testiaineisto-valintaa.
 
 
Lähetyksen jälkeen ”Loki”-linkistä saadaan tiedot osapuolista, joille toimitusta ei voitu suorittaa. Yleensä näissä puuttuu jokin kirjelähetyksessä tarvittavista osoitetiedoista. Lähetys muodostaa aineiston ja toimittaa sen Itellan/Postin käsiteltäväksi. Kun kaikki toimituspaketit ovat koostettu ja lähetetty, niin osiosta voidaan poistua.