Etusivu»Etupisteet
 • RSS Feed

Last modified on 8/29/2017 3:40 PM by User.

Tags:

Etupisteet

Asukasetujärjestelmä

Asukasetujärjestelmä on erikseen Tampuurissa käyttöönotettava osio, jolla voidaan kerryttää etupisteitä asumisen ajalta, erinäisten tietojen toimittamisesta, ajoissa suoritetusta vuokranmaksusta sekä asukastoiminnasta. Kerryttämisen eri säännöt tulee sopia erikseen käyttöönotettaessa.

Asukasetujärjestelmä on erikseen Tampuurissa käyttöönotettava osio, jolla voidaan kerryttää etupisteitä asumisen ajalta, erinäisten tietojen toimittamisesta, ajoissa suoritetusta vuokranmaksusta sekä asukastoiminnasta. Kerryttämisen eri säännöt tulee sopia erikseen käyttöönotettaessa.

Asukasetujärjestelmä siis palkitsee asukkaita pitkäaikaisesta asumisesta sekä kannustaa asukkaita osallistumaan asukastoimintaan ja asumisviihtyvyyden kehittämiseen. Pisteiden kerryttämisen säännöt sovitaan käyttöönoton yhteydessä.

Pisteiden lunastukseen liittyvät toimenpiteet sekä hinnat on sovittava erikseen ja ne eivät kuulu asukasetujärjestelmän piiriin.

Lisätään kerryttämisen ja mahdollisesti palkitsemisen esimerkit sekä kertymätaulukko...

Asukasetujärjestelmän toiminnallisuudet

Etupisteet-osio on käyttöönotettuna saatavissa etusivu-osion kautta. Seuraavassa on kuvattu asukasetujärjestelmän toimintoja käyttöliittymästä tehtävien toimenpiteiden osalta. Pääosin asukasetujärjestelmän toiminnot suoritetaan kuukausittaisena tausta-ajona kertymien osalta. Käyttöliittymästä suoritetaan mahdolliset muutosajot, lunastustapahtumat etupisteille sekä kirjeiden toimitus Itellan/Postin iPost-järjestelmää hyödyntäen (Huom! Tämän toiminnon osalta tulee erikseen tehdä tilaus sekä sopimus Itellan/Postin kanssa kirjetoimituksista).

Työpöytä sisältää kaikki asukasetujärjestelmän käytön kannalta tärkeät toiminnallisuudet:
 • Osapuolihaku: Asukasetujärjestelmään liittyneiden ja liittymättömien haku ja hallinta. Tämän kautta voidaan myös tarkastella tarkemmin tietyn osapuolen tiedot sekä suorittaa lunastustapahtuma (pisteiden vähennys) osapuolelle.
   
 • Kohteiden pisteraportti: Yhteenveto kaikista kohteista ja niille myönnetyistä pistekertymistä.
 • Ajoloki: Täältä nähdään automaattisesti tai manuaalisesti suoritetut pisteajot ajankohtatietoineen.
   
 • Tapahtuma-ajon suoritus: Tämän kautta suoritetaan manuaalisesti ajot mm. liittymisten, asumispistekertymien ja muiden osalta.
   
 • Pistetiedotteiden lähettäminen: Pistetiedotteet voidaan toimittaa kirjelähetyksinä eteenpäin, mikäli sopimukset tämän osalta on tehty.

Huom! Käyttöönotossa kytketään aina tausta-ajot, jotka hoitavat pistekertymät. Järjestelmän ideana on kerryttää pisteitä taustalla ilman tarvetta käyttäjän erillisille toimenpiteille. Nämä osiot on tarkoitettu poikkeustilanteiden ajamiseen sekä pisteiden lunastamiseen.

Etupisteet / Osapuolihaku

Asukasetujärjestelmään liittyneiden ja liittymättömien haku ja hallinta.

Osapuolia voidaan hakea joko liittymisen tai sen puuttumisen osalta Tampuurista. Näin voidaan kätevästi myös hakea osapuolet, joita järjestelmään ei ole valmiiksi liitetty. Haku suoritetaan yksinkertaisesti hakusana täyttämällä ja tämä hakee tietoja osapuolen nimen, kotivakuutusnumeron sekä lisätieto-kenttään kirjoitetun tekstin osalta.

Yleensä osapuolet liitetään jo vuokrasopimuksen yhteydessä järjestelmään eli poikkeukset ja/tai mahdolliset virheelliset tapaukset saadaan hakemalla liittymättömiä osapuolia. Liittymättömien osapuolten tiedoissa listataan liittymispvm (mikäli tämä on täytetty, mutta varsinainen liittyminen valinta uupuu), kotivakuutuksen liittymispvm, vakuutusnumero sekä mahdollinen lisätieto.
 
Osapuolen tietoihin päästään napauttamalla kyseisen osapuolen nimeä. Osapuolikortilta voidaan tehdä tarvittavat muutokset asukasetujärjestelmän välilehden alta löytyviin tietoihin.

 

Etupisteet / Osapuolen tietojen käsittely

Osapuolihaun kautta noudetun osapuolen tarkemmat tiedot löytyvät kyseisen osapuolen tietorivin lopusta. Täältä saadaan listaus tapahtumista riveittäin, muokattua pistekertymää (esim. tarvittaessa lunastustapahtuma), koostettua pistekertymäraportti sekä tulostettua etuseteli.

Tässä vielä tarkemmin kuvattuna eri toimenpiteet valitun osapuolen tietojen osalta:

Tapahtumaraportti

Tapahtumat-kohdasta saadaan tarkasteltua osapuolta koskeva tapahtumaraportti. Täällä listataan kaikki osapuolta koskevat tapahtumat, joilla on vaikutusta pistekertymään. Myös pisteiden lunastus kirjataan tänne.

Tapahtumaraportilla listataan luotu-kohdassa ajankohta, jolloin pistekertymä on järjestelmään ajettu. Tämän lisäksi näytetään suoritusaika, joka kertoo mitä kuukautta ja vuotta pistekertymä koskee. Lopuksi näytetään pistekertymän suuruus sekä kirjauksen tyyppi.

Osapuolen pisteiden muokkaus (myöntäminen sekä lunastus)

Muokkaus-kohdasta voidaan pisteitä myöntää tai vaihtoehtoisesti lunastaa (vähentää) osapuolelta.

Muita tapahtumatyyppejä ei kirjata manuaalisesti, vaan nämä hoidetaan pisteajoilla eli tällöin tiedot on korjattava osapuolen
 ja/tai sopimuksen osalta, mikäli täällä esiintyy virhe ja kohdistettava uusi ajo halutulle kuukaudelle ja vuodelle. Näin 
pistekertymien muutokset ovat yhtenäisiä ja aina jäljitettävissä.
 

Pistetiedote voidaan tarvittaessa tuoda myös asukkaan palvelukanaviin/asukassivuihin/asukasportaaliin näkyviin kirjautumisen taakse.

Etuseteli ja tulostus

Etuseteli-kohdasta saadaan tuloste, jonne voidaan kirjata pisteiden lunastuksessa käytetty rahallinen määrä. Huom! Varsinainen lunastustapahtuma tehdään muokkaus-osiosta eli pisteitä ei tässä yhteydessä vähennetä.
 
Ennen etusetelin tulostetta käyttäjälle sallitaan muokattavaksi rahallinen summa (tekstimuotoinen selite summasta generoidaan automaattisesti). Lisäksi tänne voidaan tarvittaessa kirjata viitenumero sekä lisätiedot lopussa olevassa tekstilaatikossa. Lunastuksen kohteet tulee erikseen määritellä ja nämä eivät kuulu asukasetujärjestelmän piiriin.
 
 
Kun tarvittavat tiedot on etusetelille täytetty, niin tuloste voidaan tehdä selaimesta. Huom! Ylä- ja alatunnisteet tulevat sen mukaisesti, miten ne on tulostusasetuksissa määritelty eli näiden poistamiseen ei voi suoraan asukasetujärjestelmän kautta vaikuttaa. Tuloste voi näyttää esimerkiksi tältä:
 
 

Etupisteet / Kohteiden pisteraportti

Kohteiden pisteraportti näyttää kaikki Tampuurissa olevat kohteet ja niiden vieressä pistekertymän, noutoajankohtaan mennessä, kaikkien osapuolten pisteiden osalta sekä kohteelle merkittyjen asukkaiden lukumäärän.

Yhteenveto kaikista kohteista ja niille myönnetyistä pistekertymistä.

Etupisteet / Ajoloki

Ajolokista nähdään kaikki automaattisten sekä manuaalisten suorituksien ajankohdat sekä ajoon kohdistuvan kohdekuukauden (suoritusajan). Tiedot voidaan hakea halutulta aikaväliltä haun kohdistuessa ajon luontiajankohtaan.
 
 
Tässä selitteet sarakkeiden osalta:
 • Tyyppi: Suoritetun pisteajon tyyppi, esimerkiksi liittymispisteajo, vuokranmaksuun liittyvä kerrytysajo, poisto-ajo (poistetaan sovitun ajankohdan jälkeen henkilö asukasetujärjestelmästä jne).
   
 • Suoritusaika: Suoritusaika kertoo vuoden sekä kuukauden sen osalta mihin ajo kohdistuu, esim 2016/07 kohdistuu heinäkuun pisteajoon vuodelle 2016.
   
 • Suorittaja: Suorittaja-kenttä kertoo, kuka on suorittanut pisteajon. Tietona tässä näytetään käyttäjän käyttäjätunnus tai automaattisen suoritusajon tunnus.
   
 • Luotu: Tämä tieto kertoo koska ajo on suoritettu. Yleensä yhden ajon suoritukseen liittyy useita eri pisteajoja (ajotyyppi) ja tällöin tietyn ajankohdan suoritus nähdään kokonaisuudessaan katsomalla ajon luonti-ajankohta.

Etupisteet / Tapahtuma-ajon suorittaminen (manuaalinen)

Tapahtuma-ajon suoritus voidaan tarvittaessa tehdä manuaalisesti, jos esimerkiksi osapuolella tai osapuolilla väärin olevat tiedot on korjattu. Oletuksena ajoja ei järjestelmästä itse tarvitse suorittaa, vaan kaikki tapahtuu taustalla jo kirjattujen sopimus- ja osapuolitietojen perusteella.
 
Huom! Manuaaliset lisäykset ja vähennykset tehdään suoraan osapuolen muokkaus-osion alta. Nämä eivät tarvitse erillistä ajoa.
 
Manuaaliselle tapahtuma-ajolle on tarvetta yleisesti silloin kun havaitaan esimerkiksi osapuolen tai sopimustietojen osalta virheellisiä ja korjattuja merkintöjä. Tällöin kyseistä virheenkorjausta vastaava ajokausi (kuukausi+vuosi) tulee suorittaa uudelleen.
 
Ajoa edeltäen valitaan koskeeko ajo useampaa kuukautta vai tehdäänkö ajo vain yhdelle kaudelle. Tämän jälkeen valitaan useamman kuukauden tapauksessa aloitus- sekä lopetuskuukausi koskien aina täysiä kuukausia.
 
 
Lopuksi valitaan mitä ajotyyppejä haluttu ajo koskee ja suoritetaan ajo. Yleisesti ajo kannattaa suorittaa kaikkien tietojen osalta, jos ei olla täysin varmoja tietojen muutostapahtumista ko. ajanjaksolla.
 

Etupisteet / Pistetiedotteiden lähettäminen

Huom! Pistetiedotteet voidaan toimittaa kirjelähetyksinä eteenpäin, mikäli sopimukset tämän osalta on tehty Talokeskuksen sekä Itellan/Postin kanssa.

Kirjeiden toimittaminen asukasetujärjestelmästä tapahtuu Itellan/Postin iPostPDF-rajapintaa käyttämällä. Aineisto muodostetaan toimituspaketeiksi ja näiden sisälle kirjataan tarvittavat sivunvaihdot ja osapuolitiedot toimitusta varten.
 
 
Testiaineisto-täppä ei varsinaisesti tuo testi-aineistoa ruudulle, mutta muodostaa sen kyllä taustalla oikeaan sijaintiin lähetystä varten ja lähettää tiedot eteenpäin iPost-toimittajan tarkistusmenettelyyn. iPost-järjestelmän päässä näitä aineistoja ei siis käsitellä kirjeiksi asti. Tämän avulla nähdään toimitusloki mahdollisten virheellisten osapuolitietojen osalta. Kun kirjeet halutaan toimittaa eteenpäin, painetaan Lähetä ilman testiaineisto-valintaa.
 
 
Lähetyksen jälkeen ”Loki”-linkistä saadaan tiedot osapuolista, joille toimitusta ei voitu suorittaa. Yleensä näissä puuttuu jokin kirjelähetyksessä tarvittavista osoitetiedoista. Lähetys muodostaa aineiston ja toimittaa sen Itellan/Postin käsiteltäväksi. Kun kaikki toimituspaketit ovat koostettu ja lähetetty, niin osiosta voidaan poistua.