Isännöinti»Isännöitsijän toiminnanohjaus
  • RSS Feed

Last modified on 7/1/2019 3:44 PM by User.

Isännöitsijän toiminnanohjaus

Yleistä

Isännöitsijät/Managerit käyttävät Tampuuria perinteisesti hyvin vähän ja tämän takia Tampuuriin on kehitetty tehtävähallintatyökalut myös isännöintiin liittyvien tehtävien hoitamiseen. Tehtävähallinta moduulilla kaikki isännöitsijän (mahdollista käyttää myös muita Tampuurin osapuolirooleja) tekeminen saadaan Tampuurin tehtävälistalle ja tällä tavalla tekemistä voidaan jatkossa seurata raportoinnin kautta.

Tehtävälistan avulla:

  • Isännöitsijä/manageri näkee reaaliajassa omat tehtävät ja niiden tilanteen
  • Kokouksissa päätettyjen tehtävien lisääminen suoraan omalle tehtävälistalle (aikajanalle)
  • Kokouksien osallistujat sekä kokouksissa käsitellyt dokumentit voidaan liittää kokous tehtävään
  • Tehtävien tilannetta voidaan seurata aktiivisesti ja poikkeamiin voidaan puuttua raporttien kautta
  • Työntekijöiden työ tehostui kun tehtävät ovat hallussa -> työn laatu on parempaa

Toiminnanohjaus työkalu on uusi moduuli Tampuuriin ja tämän käyttöönotto on laskutettavaa työtä. Toiminnanohjauksesta tulee myös vuokrakustannuksia uuden moduulin osalta.

Aikajana

Käyttäjälle määritetyt tehtävät näytetään suoraan käyttäjän omalla aikajanalla kohdekohtaisesti. Tehtäviä voi lisätä suoraan aikajanalle ja tehtävälistan voi suodattaa kohdekohtaisesti. Jokaiselle tehtävälle voidaan lisätä alitehtäviä ja tehtävien, sekä alitehtävien, kuittaaminen voidaan tehdä suoraan aikajanalta.

Kohteeseen kytketyn tehtävän työnsuorittaja päivitetään yöllisellä ajolla päivittäin kohteelle kytketyn osapuoliroolin mukaiseksi. Mallitehtävälle annetaan työnsuorittajan oletusrooli.
 
 

Kuva: Tehtävien aikataulunäkymä

Kuva: Tehtävän muokkausnäkymä

Tehtävien kytkeminen kohteille

Tehtävärekisterin ylläpitäjä voi lisätä usealle kohteelle yhdellä kertaa yhden tai useita tehtäviä (tai tehtävänippuja, eli tehtäviä joilla on alitehtäviä). Tehtävien ylläpidossa voidaan määrittää myös oletusaikataulu kohteille kytkettäville tehtäville. Tehtävien ylläpidossa voidaan määrittää osa tehtävistä pakollisiksi, eli kohteelle kytkemisen jälkeen tehtävää ei voi muokata (kuitata voi).
 
 

Kuva: Kohde "ostokorin" kautta tehtäviä voidaan lisätä usealle kohteelle yhdellä kertaa

Kuva: Tehtävien kytkentä voidaan tehdä massana vaikka kaikille kohderekisterin tehtäville

Mallitehtävät

Mallitehtävien kautta ylläpidetään ns. päätehtäviä joita sitten kopioidaan kohteelle oikeaksi tehtäväksi. Mallitehtävien kautta voidaan määrittää ovatko tehtävät pakollisia (ei saa muokata aikataulua) tai muokata tehtävän oletuskuvausta. Mallitehtävät voidaan kytkeä tehtäväpakettiin, helpottaa eri vuosien mallitehtävien ylläpitoa. Mallitehtävät kytketään kohteille mallitehtävälistan kautta.

Malliryhmien kautta voidaan helposti tehdä erilaisia tehtäväryhmiä ja ylläpitää mallitehtäviä helpommin.

Kuva: Malliryhmien kautta voidaan hallita erilaisia tehtävänippuja

Raportointi

Tampuuri BI raporttien kautta voidaan seurata tehtävien kuittaustilannetta
  • Kaikki tehtävät
  • Kohteiden (asunto -osakeyhtiöiden) tehtävät
  • Toimiston tehtävät
  • Isännöitsijän tehtävät

Video: Isännöitsijän toiminnanohjaus