Ylläpito»Dokumenttipankin roolikohtaise…
  • RSS Feed

Last modified on 3/15/2018 1:59 PM by User.

Dokumenttipankin roolikohtaiset oikeuskäytännöt

Dokumenttipankin roolikohtaiset oikeuskäytännöt koostuu kahdesta eri osiosta: oikeuskäytäntöjen ylläpitotyökalusta ja dokumenttipankista. Dokumenttipankin päätason ohjekansion ("Kansiot" -kansio) näkyvyyttä rooleille ohjataan asetuksen kautta.

Oikeuskäytäntöjen ylläpitotyökalu

Oikeuskäytäntöjen ylläpitotyökalu sijaitsee Ylläpito -välilehdellä, vasemman palkin Työkalut -osiossa nimellä Oikeuskäytännöt. Työkalun käyttöön tarvitaan Käyttöoikeusroolit oikeus ja asetuksen  Dokumenttienhallinta.Dokumenttipankki.OikeuskäytäntöRoolikohtaisesti täytyy olla True, että oikeuskäytännöt ovat näkyvissä. Tällä hetkellä oikeuskäytännöt ovat käytössä vain mallikansioissa, joten aina siirrytään suoraan mallikansioiden oikeuksien muokkausnäkymään. Työkalu aukeaa omaan välilehteensä.

Työkalu listaa heti kaikki mallikansiot, jotka syntyvät aina uudelle kohteelle ja jotka ovat olemassa vanhoilla kohteilla. 

Mallikansiot liitetään käyttöönotossa kohteisiin, jolloin jokainen haluttu kansio eli kohde liitetään haluttuun Alakohdemallityyppiin.

Työkalussa on ylhäällä kolme toiminnallisuuspainiketta: Muokkaa oikeuksia, Kopioi oikeuksia ja Valitse roolit. Muokkaa oikeuksia tulee käytettäväksi kun valituna on yksi tai kaksi roolia ja vähintään yksi kansio. Kopioi oikeuksia tulee käytettäväksi kun valittuna on kaksi roolia ja vähintään yksi kansio. Valitse roolit on aina käytettävissä.

Valitse roolit

Roolivalinnat tehdään laittamalla täppä haluttujen roolien eteen valintalaatikkoon. Rooleja voi valita korkeintaan kaksi. Mikäli rooleja valitsee enemmän kuin kaksi, tulee virheilmoitus.

Roolien valinta vahvistetaan Valmis painikkeella. Roolien valinta peruutetaan Sulje painikkeella.

Roolit valittuna

Valituille rooleille näytetään voimassa olevat oikeudet. Oikeudet ovat: katseluoikeus L, lukuoikeus R, muokkausoikeus R ja poisto-oikeus X. Kun rooleja on valittuna ja vähintään yksi kansio on valittuna, tulevat painikkeet Muokkaa oikeuksia ja Kopioi oikeuksia käytettäväksi.

Muokkaa oikeuksia

Valitaan valintalaatikoilla ne kansiot, joiden oikeuksia halutaan muokata valituille rooleille.

Valitaan halutut oikeudet valintalaatikoilla

Painetaan Muuta valitut oikeudet, jolloin näytetään muuttuvat oikeudet kyseisen kansion kohdalla. Tässä vaiheessa ei mitään vielä tallenneta.

Sulje painikkeesta tehdyt valinnat peruutetaan. Tallenna painikkeella muutetut oikeudet tallennetaan. Onnistuneesta tallennuksesta annetaan ilmoitus ja oikeudet listataan.

Mikäli halutaan rajata kansio näkymistä, voidaan jättää antamatta luku-oikeus kyseiselle roolille esimerkiksi antamalla vain luku-oikeus.

Kopioi oikeuksia

Kun valittuna on kaksi roolia ja vähintään yksi kansio, on mahdollista kopioida oikeuksia roolilta toiselle.

Kopio näkymässä näkyvät kaksi roolia. Näistä vasemmanpuoleinen rooli on se, jolta kopioidaan ja oikeanpuoleinen on se jolle kopioidaan.

Kopioi valitut oikeudet painike kopioi oikeudet.

Jos halutaan vaihtaa rooleja eli sitä kummalta kopioidaan kummalle, käytetään tähän kierrätyspainiketta.

Huomio: Roolikohtaiset oikeuskäytännöt eivät tule voimaan selaimessa samana päivänä ellei truncatecache toiminnallisuutta ole tehty.

Dokumenttipankin toiminta, kun roolikohtaiset oikeuskäytännöt ovat käytössä.

Kun asetus Dokumenttienhallinta.Dokumenttipankki.OikeuskäytäntöRoolikohtaisesti on arvossa True, ovat roolikohtaiset oikeuskäytännöt päällä. Oikeuskäytännöt toimivat kuitenkin vain niihin kansioihin, jotka ovat liitetty käyttöönotossa tai uuden kustannuspaikan luonnissa oikeuskäytäntöihin. Eli mikäli dokumenttipankissa ei kansiolle (kohteelle) löydy oikeutta roolikohtaisista oikeuskäytännöistä, käytetään dokumenttipankin omia oikeusmääräyksiä.

Kiinteistönhoitaja roolille on annettu seuraavat oikeudet:

Linkitetyllä kohteella oikeudet ovat seuraavat:

Linkittämättömällä kohteella oikeudet ovat seuraavat:

Oikeudet periytyvät ylätasolta, mikäli oikeuksia ei ole määritelty kyseiselle kansiolle. Käytössä on niin sanottu lähimmät oikeudet periaate. Ensin etsitään itse kansiolta oikeuksia. Jos näitä ei löydy, etsitään oikeuksia yläkansiolta ja tämän jälkeen seuraavalta yläkansiolta, kunnes tulee taso, joka ei ole enää kansio. Jos oikeuksia ei ole löytynyt, käytetään dokumenttipankin omia oikeuksia.

Päätason ohjekansioiden ("Kansiot" -kansio) näkyvyyttä ohjataan asetuksella "DokumenttipankinPäätasonOhjekansionKäyttöoikeusroolit", joka löytyy asetustyökalusta Kohderekisterin alta Kohderekisterin yleisistä asetuksista. Asetukseen annetaan pilkkulistana ne roolit, joille kansion halutaan näkyvän.