Ylläpito»Roolihallinta
  • RSS Feed

Last modified on 1/31/2019 9:45 AM by User.

Roolihallinta

Roolit


Roolit -toiminnosta aukeaa roolienhallinnan työpöytä josta löytyy pikakuvakkeita liittyen käyttöoikeus- ja osapuolirooleihin.

Käyttöoikeusroolit:

Uusi käyttöoikeusrooli: Tällä toiminnolla voidaan lisätä uusi käyttöoikeusrooli Tampuuriin.

Selaa käyttöoikeusrooleja: Tällä toiminnolla voidaan selata käyttöoikeusroolien nimiä ja kuvauksia. Toiminnosta pääsee myös muokkaamaan rooleja.

Hallitse käyttöoikeusrooleja: Tällä toiminnolla voidaan muokata massana useamman käyttöoikeusroolin perustietoja.

Käyttöoikeusmatriisi: Tällä toiminnolla voidaan muokata massana useamman käyttöoikeusroolin käyttöoikeuksia.

Kohdetyyppien parametrien oikeusmatriisi: Tällä toiminnolla voidaan muokata massana useamman käyttöoikeusroolin kohdeoikeuksia.

Osapuolityyppien parametrien oikeusmatriisi: Tällä toiminnolla voidaan muokata massana useamman käyttöoikeusroolin osapuolioikeuksia.

Käyttöoikeusroolien ja yritysroolien suhteen hallinta: Tällä toiminnolla voidaan lisätä ja poistaa käyttöoikeusroolien ja yritysroolien suhteita.

Osapuoliroolit:

Uusi osapuolirooli: Tällä toiminnolla voidaan lisätä uusi osapuolirooli Tampuuriin.

Selaa osapuolirooleja: Tällä toiminnolla voidaan selata osapuoliroolien nimiä ja kuvauksia. Toiminnosta pääsee myös muokkaamaan rooleja.

Hallitse osapuolirooleja: Tällä toiminnolla voidaan muokata massana useamman osapuoliroolin perustietoja.

Käyttöoikeusroolit

Käyttöoikeusroolit -toiminnosta aukeaa vain käyttöoikeusroolit ja niihin liittyvät pikakuvakkeet.

Uuden käyttöoikeusroolin lisäys

Avaa pikakuvake Uusi käyttöoikeusrooli.

Syötä roolin tiedot ja paina Tallenna.

Nimi Roolin nimi
Kuvaus Roolin kuvaus, esim. kenelle tarkoitettu ja mitä oikeuksia sisältää
Kohdeoikeus Onko roolilla oikeus vain omiin, vain oman yrityksen, omiin ja oman yrityksen, vai kaikkiin kohteisiin
Vain kohdetiedot Ei vaikuta mihinkään, valinta tullaan poistamaan näkyvistä.
Kaikkien roolien uutiset Onko roolilla oikeus kaikkien roolien Tampuuriuutisiin
Tekstiviestivarmenne Vaaditaanko roolilta tekstiviestivarmenne Tampuuriin kirjautuessa. Tämä on erikseen  käyttöönotettava toiminto jolloin pyydämme olemaan yhteydessä asiakasvastaavaanne tai Tampuuritukeen.

Kun uusi rooli on tallennettu, tulee roolille näkyviin Perustiedot, Oikeudet ja Käyttäjät -välilehdet.
Oikeudet -välilehdellä muokataan roolin oikeuksia, ja Käyttäjät -välilehdellä nähdään millä käyttäjillä kyseinen käyttöoikeusrooli on käytössä.
Roolin Oikeudet -välilehdellä löytyy kolme Hallitse -painiketta; Käyttöoikeudet, Kohteiden kenttäoikeudet ja Osapuolien kenttäoikeudet -otsikkojen alta:
- Käyttöoikeudet -otsikon Hallitse -painikkeen kautta muokataan roolin yleisiä oikeuksia
Kohteiden kenttäoikeudet -otsikon Hallitse -painikkeen kautta muokataan kohteiden kenttäoikeuksia
Osapuolien kenttäoikeudet -otsikon Hallitse -painikkeen kautta muokataan henkiöiden ja yritysten kenttäoikeuksia

Käyttöoikeusroolin kopiointi:
Mikäli haluat luoda uuden käyttöoikeusroolin olemassaolevan roolin pohjalta, voidaan se tehdä kopioimalla rooli.
Valitse puusta se rooli jonka haluat kopioida ja klikkaan sivun yläreunassa olevaa Kopioi -painiketta. Syötä uudelle roolille nimi ja mahdollinen kuvaus ja lopuksi tallenna kopiointi klikkaamalla Kopioi -painiketta.

Huom. Toiminto kopioi valitun roolin tiedon, oikeuksia myöten, uudelle roolille.
Mikäli toiminnon suorittajalla on vähemmän oikeuksia kuin kopioitavalla roolilla, kopioidaan vain ne oikeudet jotka toiminnon suorittajalla on. 

Käyttöoikeusroolien selaus

Avaa pikakuvake Selaa käyttöoikeusrooleja.

Irroita muokattavaksi Rooli aukeaa muokkausnäkymään uuteen ikkunaan
Muokkaa Rooli aukeaa muokkausnäkymään samaan ikkunaan

Käyttöoikeusroolien hallinta

Avaa pikakuvake Hallitse käyttöoikeusrooleja.

Valitse ne roolit joita haluat muokata ja klikkaa Roolikortisto sivun yläreunasta.
Tee tarvittavat muokkauset ja paina Tallenna.

Irroita Irroita muokkausnäkymä uuteen ikkunaan
Päivitä Päivitä sivun näkymä
Roolivalinta Avaa roolivalintanäkymä uudelleen

Käyttöoikeusmatriisi

Avaa pikakuvake Käyttöoikeusmatriisi.

Valitse ne roolit joita haluat muokata ja klikkaa Matriisi.
Tee tarvittavat muokkaukset ja palaa takaisin Käyttöoikeusroolien työpöydälle. Erillistä tallennusta ei tarvita.

Irroita Irroita muokkausnäkymä uuteen ikkunaan
Päivitä Päivitä sivun näkymä
Roolivalinta Avaa roolivalintanäkymä uudelleen
Vie Vie käyttöoikeuden oikeustiedot Exceliin

Käyttöoikeuksia voi muokata myös siten että valitsee puusta suoraan sen roolin jota haluaa muokata.
Roolin Oikeudet -välilehdellä löytyy kolme Hallitse -painiketta; Käyttöoikeudet, Kohteiden kenttäoikeudet ja Osapuolien kenttäoikeudet -otsikkojen alta.
Ylimmästä, eli Käyttöoikeudet -otsikon alta olevasta Hallitse -painikkeesta pääsee muokkaamaan samoja oikeuksia kuin pikakuvakkeella Käyttöoikeusmatriisi.
Suoraan roolin kautta mentäessä, käyttöoikeuksien muokkausikkunasta löytyy seuraavat painikkeet:

Päivitä Päivitä sivun näkymä
Roolivalinta Avaa roolivalintanäkymä uudelleen
Vie Vie käyttöoikeuden oikeustiedot Exceliin
Sulje Sulje ikkuna

Kohderekisterin kenttien oikeuksien muokkaus

Avaa pikakuvake Kohdetyyppien parametrien oikeusmatriisi.

Valitse ne roolit joita haluat muokata ja klikkaa Matriisi.
Tee tarvittavat muokkaukset ja palaa takaisin Käyttöoikeusroolien työpöydälle. Erillistä tallennusta ei tarvita.
Mikäli haluat tarkastella esim. vain yhtiön kenttäoikeuksia, klikkaa listalta Tyyppi kolumnista sitä kohdetyyppiä jota haluat tarkastella.

Irroita Irroita muokkausnäkymä uuteen ikkunaan
Päivitä Päivitä sivun näkymä
Roolivalinta Avaa roolivalintanäkymä uudelleen
Kaikki tyypit Tuodaan näkymään kaikki kohdetyypit

Henkilö- ja yritysrekisterin kenttien oikeuksien muokkaus

Avaa pikakuvake Osapuolityyppien parametrien oikeusmatriisi.

Valitse ne roolit joita haluat muokata ja klikkaa Matriisi.
Tee tarvittavat muokkaukset ja palaa takaisin Käyttöoikeusroolien työpöydälle. Erillistä tallennusta ei tarvita.
Mikäli haluat tarkastella esim. vain henkilön kenttäoikeuksia, klikkaa listalta Tyyppi kolumnista Henkilö -linkkiä.

Irroita Irroita muokkausnäkymä uuteen ikkunaan
Päivitä Päivitä sivun näkymä
Roolivalinta Avaa roolivalintanäkymä uudelleen
Kaikki tyypit Tuodaan näkymään kaikki kohdetyypit

Käyttöoikeusroolin ja yritysroolin suhteet

Avaa pikakuvake Käyttöoikeusroolien ja yritysroolien suhteen hallinta.

Lisää rooli -painikkeella voidaan lisätä rooli, Poista -painikkeella poistaa. Alla esimerkki.

Tämä suhde pitää luoda jotta käyttöoikeusrooli on lisättävissä yritykselle. Suoranaisesti sillä ei ole väliä mille yritysroolille käyttöoikeusroolin lisää.

Roolin lisäyksestä yritykselle löytyy ohjeet täältä.

Osapuoliroolit

Osapuoliroolit -toiminnosta aukeaa vain osapuoliroolit ja niihin liittyvät pikakuvakkeet.

Uuden osapuoliroolin lisäys

Avaa pikakuvake Uusi osapuolirooli.

Syötä roolin tiedot ja paina Tallenna.

Nimi Roolin nimi
Kuvaus Roolin kuvaus, esim. kenelle tarkoitettu
Tyyppi Onko kyseessä henkilöille vai yrityksille tarkoitettu rooli
Yksilöllinen Tämä valinta tulee asettaa mikäli kyseisellä roolilla voi kohteella olla vain yksi osapuoli kerrallaan

Osapuoliroolien selaus

Avaa pikakuvake Selaa osapuolirooleja.

Irroita muokattavaksi Rooli aukeaa muokkausnäkymään uuteen ikkunaan
Muokkaa Rooli aukeaa muokkausnäkymään samaan ikkunaan

Osapuoliroolien hallinta

Avaa pikakuvake Hallitse osapuolirooleja.

Valitse ne roolit joita haluat muokata ja klikkaa Roolikortisto sivun yläreunasta.
Tee tarvittavat muokkauset ja paina Tallenna.

Irroita Irroita muokkausnäkymä uuteen ikkunaan
Päivitä Päivitä sivun näkymä
Roolivalinta Avaa roolivalintanäkymä uudelleen