EI SIIRRETÄ - LaskuNet»Myyntitilaukset
  • RSS Feed

Last modified on 9/14/2017 4:20 PM by User.

Tags:

Myyntitilaukset

Myyntitilauksen teko

Mikäli myyntitilausta ei ole siirretty Tampuurin ilmoitustenhallinnan kautta, niin myyntitilaus luodaan kohdasta  Lisää myyntitilaus

Perustiedot välilehti

Tunnus:                  Hae asiakkaasi yhteystiedot kirjoittamalla tunnus kohtaan joko yrityksen nimi tai asiakasnumero. Painettuasi Hae- painiketta aukeaa uusi ikkuna. Jos asiakastietoa ei löytynyt, tarkista että ”Etsin sanaa” valikosta on aktiivisena oikea hakukriteeri (nimen tai tunnuksen perusteella).

Kun olet saanut asiakastiedot haettua, klikkaa asiakastunnusta lisätäksesi tiedot myyntitilaukselle. Tarkista, että toimitus ja laskutustiedot ovat oikein koskien kyseistä tilausta.

Viitteenne, Viitteemme ja Merkki: Voit lisätä tähän kohtaan viitenumerot ja laskuun liittyvät viestit

Toimituspäivä:        Merkitse päivämäärä jolloin työ on tehty.

Kustannuspaikka:   Syöttökenttä, jolla mahdollisuus ohjata myynti halutulle kustannuspaikalle.

Myyntitili:                Syöttökenttä, jolla ohjataan myynti halutulle kirjanpidon myyntitilille.

Selite:                     Voit lisätä tähän tilausta koskevaa tarpeellista tietoa, mutta huomioi että se näkyy asiakkaalle lähtevässä vahvistuksessa ja laskussa.

Muistilappu:            Kohtaan voi merkata tietoa ostajaa tai itseään varten. Muistilappu on ainoa paikka myyntitilauksella jonne merkatut tiedot eivät näy asiakkaalle menevissä dokumenteissa (tilausvahvistuksessa, lähetyslistassa tai laskussa).

Myyntitilausnumero:    Järjestelmä antaa jokaiselle tehdylle tilaukselle myyntitilausnumeron. Jos laskut tehdään Tampuurin ilmoitushallinnan kautta, niin numero on sama kuin vikailmoituksen ID.

Tuoterivit välilehti

Tuoterivit –välilehdellä syötetään tuotteet joko hakemalla ne Laskunetin tuote-kannasta. Tuotteen hakeminen Laskunetin tuotekannasta tapahtuu joko tuotenimen tai tuotekoodin perusteella.

Valittu hakutapa (nimi/koodi) tyhjä kirjoitetaan sille kuuluvaan haku -kohtaan ja näppäimistön Enter –painiketta painamalla saadaan tuotteen haku aukeamaan listalle.

Tuotteen tiedot voi kirjoittaa myös suoraan riville. Esim. sellaiset, joita ei tuoterekisteristä löydy.

HUOM! Jos taas muistat tuotteen Koodin suoraan, niin voit kirjata koodin suoraan Koodi kenttään ja painamalla näppäimistön [Tab] painiketta, tulee tuotteen tiedot suoraan riville.

Mikäli oikeaa tuotetta ei heti löydy, hakua voi tarkentaa tai muuttaa listausikkunan vasemmalla olevista vaihtoehdoista. Mikäli tuotetta ei ole lisätty Laskunetin tietokantaan eikä sitä näin ollen löydy tuotetiedoista, voidaan koodi lisätä sinne Tuotteet kohdassa.

Tuotteita voi hakea koodin, nimen, merkin ja tuoteryhmän mukaan. Kirjoittamalla osan tuotteen nimestä, löytyy tuotteita, jonka nimestä hakusanasi löytyy.

Tarkista aina että tuoteriveillä olevat myyntitilit ja alv -tiedot täsmäävät.

Tuoterivien syöttämisen jälkeen, kun klikataan Tallenna painiketta, niin alaosaan ilmestyy uusia toimintopainikkeita.

                                    Lisää painikkeella voi lisätä tuoterivejä.

Myyntitilauksen toimitus

Kielto; Kieltää laskutusrivin laskuttamisen

Tallenna; Toimitus on tallennettava. Tallentaa lisätyt tiedot myyntitilaukseen ja merkkaa toimitusmäärät Toimitukset –välilehdelle.

Laskuta; Voidaan laskutaa suoraan yksittäinen lasku.

Toimitukset –välilehti

Päivämäärästä saa aukaistua toimitetut tuoterivit listauksen.

 

 

Lähete –linkistä saa auki esim. toimituksen mukana toimitettavan lähetteen.

Myyntitilauksen alaosan painikkeet;

Ensimmäinen vasemmalta on muistutuslappu, johon voi merkitä tilaukseen liittyviä huomioita.

 

Kopioi; Voi kopioida myyntitilauksen.

Tilausvahvistus; raportti myyntitilauksesta

 Yksittäisen myyntitilauksen laskuttaminen

Käsiteltävän myyntitilauksen voi laskuttaa yksittäisenä suoraan myyntilauslomakkeen Laskuta –napilla toimituksen tekemisen jälkeen.

Laskunetin laskutusajo ruutu avautuu ja siinä on tuolloin valittuna automaattisesti haluttu myyntitilausnumero.

Laskuta -komento; Voidaan laskuttaa suoraan tämä yksittäinen lasku. Suorita komennolla aukeaa myyntitilauksen laskutusajo, jossa voi katsoa koelaskua, hyväksyä sen ja laskuttaa.

Laskutusajo –ruudun valinnat

Laskun tyyppi:                  Yksittäisen myyntitilauksen laskuttamisessa valinta on automaattisesti myyntitilauksesta. Hyvityslasku ei käytössä.

Tulosta tilisiirto:             Valinta vaikuttaa siihen tulostetaanko laskulle loppuun tilisiirto –osa.

Käteislasku:                       Tehdään suoraan Myyntitilauksesta. Lisätään heti maksu kun tulostetaan käteislasku. Alle tulee näkyviin teksti ”MAKSETTU xx.xx.2011 Allekirjoitus...”

Maksajan tunnus:            Valinnalla voidaan ajaa laskut vain tietylle asiakkaalle.

Myyntitilausnumero:     Käytetään yksittäisen myyntitilauksen laskuttamisessa. Huom! laskutettaessa tiettyä myyntitilausta sitä ei yhdistetä muihin saman asiakkaan myyntitilauksiin laskulla vaikka yhdistelylupa olisi annettu.

Laskun summa:                Ei käytetä yksittäisen myyntitilauksen laskuttamisessa. (Valinnalla rajataan laskutettavaksi vain ne myyntitilaukset, joiden summa on laskulla annettu. Esim. syöttämällä kenttään >50 Laskunet tekee vain ne laskut, joiden summa ylittää 50 eur. Toimintoa käytetään erityisesti tilanteissa, joissa on paljon summaltaan pieniä tilauksia ja halutaan odottaa niitä kerääntyvän sopiva määrä laskutettavaksi.)

Päiväys:                                Päiväys kohdassa valitaan laskun päivä. Laskun päivä on päivämäärä, josta lasketaan eräpäivä maksuehdon mukaan. Laskun päivä on tyypillisimmin juuri laskun tulostuspäivä.

Arvopäivä:                          Arvopäivä kentällä ohjataan mille päivämäärälle kirjataan lasku kirjanpitoon. Tyypillisemmin tätä käytetään, kun laskutetaan esim. edellisen kuukauden töitä, mutta laskutus tehdään jo uuden kuukauden puolella. Tällöin arvopäiväksi laitetaan haluttu päivä. Huom! Jos arvopäiväkentän jättää tyhjäksi niin arvopäiväksi tulee automaattisesti laskunpäivä.

Myyntitilauksen haku

Myyntitilauksia voidaan hakea usealla eri hakuehdolla yht’aikaa tai yksittäisellä hakuehdolla.

Aikaväli; Voit asettaa aikavälin joko kalenterin kuvakkeista tai kirjoittamalla suoraan kenttiin.

Asiakkaan nimi tai tunnuskenttä; tietojen perusteella

Myyntitilausnumero; yksilöity myyntitilausnumero, hakutulokseksi vain yksi tulos

Myyjä; Kaikkien myyjien tai myyntitilauksiin sidottujen myyjien mukaan.

Tuotekoodi; Myyntitilauksen tuoteriveille kirjattujen tuotteiden koodien kautta myyntitilauksien haku.

Asiakasryhmä; Kaikkien asiakasryhmien tai myyntitilauksiin sidottujen asiakasryhmien mukaan.

Tila;

  • Kaikki – tuo näkyviin kaikki hauehtojen myyntitilaukset
  • Avoimet – tuo näkyviin sellaiset myyntitilaukset, joita ei ole laskutettu kokonaan

             

 

  • Valmiit – tuo näkyviin kokonaan laskutetut myyntitilaukset

 

  • Toimitetut – tuo näkyviin sellaiset myyntitilaukset, jotka on toimitettu tilassa

 

  • Poistetut – tuo näkyviin myyntitilaukset, jotka on poistettuja. Voidaan palauttaa listauksesta.

Myyntitilauksen kopiointi

Myyntitilauksia voidaan kopioida tarpeen niin vaatiessa.

Valitaan kopioitava myyntitilaus, jonka sisällä klikataan Kopioi painiketta

Se aukaisee uuden ikkunan, josta voi valita kopiotavat tiedot.