EI SIIRRETÄ - LaskuNet»Laskutus
  • RSS Feed

Last modified on 9/14/2017 11:43 AM by User.

Tags:

Laskutus

Laskutusajon tekeminen

Normaalisti Myyntitilausten laskuttaminen tapahtuu Kohdasta Laskutus     Laskutusajo.

Valitsemalla Laskutusajo avautuu jo kohdassa 4.3. käsitelty laskutusajo ikkuna, jossa ei tällä kertaa rajata laskutuksen tekemistä yhteen tiettyyn myyntitilaukseen.

 

 

Laskun tyyppi: Valitaan tehdäänkö laskutusajo Myyntiti -lauksista, joille on annettu laskutuslupa vai Sopimuksista. Yksittäisen myyntitilauksen laskuttamisessa valinta on automaattisesti myyntitilauksesta.

Tulosta tilisiirto: Valinta vaikuttaa siihen tulostetaanko laskulle loppuun tilisiirto-osa.

Käteislasku: Yleensä suoraan maksettaville myyntitilauksille

Maksajan tunnus: Valinnalla voidaan ajaa laskut vain tietylle asiakkaalle.

Myyntitilausnumero: Valinnalla voidaan ajaa lasku vain tietylle myyntitilausnnumerolle. Käytetään juuri yksittäisen myyntitilauksen laskuttamisessa tai voi valita myös numeroiden välin esim. 3060-3080. Näin voi rajoittaa koelaskujen määrän, jos niitä on paljon.

Huom! laskutettaessa vain yhtä tiettyä myyntitilausta sitä ei yhdistetä muihin saman asiakkaan myyntitilauksiin laskulla vaikka yhdistelylupa olisi annettu.

Laskun summa: Valinta rajataa laskutettavaksi vain ne myyntitilaukset, joiden summa on laskulla annettu. (Esim. syöttämällä kenttään >50 Laskunet tekee vain ne laskut, joiden summa ylittää 50 eur. Toimintoa käytetään erityisesti tilanteissa, joissa on paljon summaltaan pieniä tilauksia ja halutaan odottaa niitä kerääntyvän sopiva määrä laskutettavaksi.)

    Päiväys: Päiväys kohdassa valitaan laskun päivä. Laskujen päivä on päivämäärä, josta lasketaan eräpäivä maksuehdon mukaan. Laskun päivä on tyypillisimmin laskun tulostuspäivämäärä.

Arvopäivä: Arvopäivä kentällä ohjataan mille päivämäärälle kirjataan lasku kirjanpitoon. Tyypillisemmin tätä käytetään, kun laskutetaan esim. edellisen kuukauden töitä, mutta laskutus tehdään jo uuden kuukauden puolella. Tällöin arvopäiväksi laitetaan haluttu päivä.

Huom! Jos arvopäiväkentän jättää tyhjäksi niin arvopäiväksi tulee automaattisesti laskunpäivä.

Muokkaa:  Muokkaa –napista avautuu ruudun oikeaan yläreunaan kenttä, johon voi syöttää halutessa laskun numeron.

Huom! Tätä toimintoa tulee käyttää vain hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa poistetun laskun tilalle halutaan jokin tietty yksi lasku.

Valitsemalla Suorita ohjelma käy läpi jokaisen myyntitilauksen, jolle on annettu laskutuslupa ja tekee myyntitilauksista koelaskut. Koelaskulistauksesta voi esikatsella koelaskuja. Koelaskuvaiheessa laskulle ei ole vielä muodostettu laskunnumeroa eikä näin ollen myöskään viivakoodia. Muilta osin laskut ovat kuten lopullisetkin laskut.

Koelaskut voi laskuttaa kolmella tavalla;

1)    Yksi kerrallaan laskurivin Laskuta –linkistä.

2)    Klikkaa laskuriveiltä Hyväksytty rasti halutuille laskuille ja klikkaa Laskuta (tulosta ja kirjaa loppulaskut)

3)    Klikkaa yläriviltä Hyväksy koelaskut (tämä hyväksyy kaikki koelaskut) ja sen jälkeen klikkaa Laskuta (tulosta ja kirjaa loppulaskut) linkkiä.

Lopullisten laskujen tekeminen ajaa laskut valmiiksi ja tekee niistä ensin pdf –tulosteet, jotka voi sitten tulostaa paperilaskuiksi.

Pdf –tulosteessa on sivuja vähintään yhtä monta kuin on listauksessa laskuja.

Huom! pdf –tuloste on helppo arkistoida tietokoneen kovalevylle tallentamalla ko. tuloste haluttuun tiedostokansioon.


Laskutusajon jälkeen tuleva -painike palauttaa laskutusajosta laskutuslistaukseen.

Huom! Listausnäkymä käyttää Laskutushaku kohdassa olevia hakuehtoja.

Samalla myös yläosaan tulee lisää työkaluja.

Korkolaskujen laadinta voidaan tehdä Maksajan mukaan.

Aikaväli on pakollinen.

Suorita komento tuo näkyviin sellaiset laskut, joissa on laskut erääntyneet ja joista on alkanut kertymään viivästyskorkoa.

Laskujen tulostaminen

Tulosta laskut painikkeen kautta voi tulostaa laskut siten, että saa eroteltua verkkolaskut ja paperilaskut toisistaan.

Tulosta laskut

Kun valitaan Ilman verkkolaskuja tulostus, niin ei tulosteta listauksen laskuja, joista on tehty verkkolaskua tai laskun lähetystapa on ”Ei lähetetä”

Verkkolaskut voi sitten ottaa tiedostoksi Tallenna ryhmäverkkolasku komennon kautta.

Tallenna ryhmäverkkolasku -painike tuo näkyviin listauksessa olevista laskuista ne, joiden asiakastiedoissa on verkkolaskuasiakas. Ensimmäinen vaihe näyttää verkkolaskut, laskujen numeroina ja Tallenna painike lähtee tallentamaan tiedostoa. Save painikkeella voit tallentaa tiedoston koneellesi pankille lähettämistä varten.

 

 

Tulosta verkkolaskut kohdasta saat auki pdf muotoisena listana kaikki verkkolaskut.

Ensimmäinen ikkuna näyttää listauksesta löytyneet verkkolaskut ja Näytä -painike tulostaa ne pdf listauksena näkyviin.

Lukitse kausi

Kun kirjanpidon kausi lukitaan, niin ei saa enää tehdä mitään päivämäärää aikaisemmalle ajanjaksolle.

esim. poistaa, muokata, lisätä laskuja eikä maksuja

Laskujen hakeminen

Laskuja voi hakea ja käsitellä ohjelman kohdasta Laskutus.

Laskutushaku osassa voidaan antaa hakuehtoja:

Aikaväli: Päivämäärä, jolla rajataan haettavia laskuja. Päivämäärää tarkastellaan laskun päivästä.

Huom! Aikaväli –linkistä klikkaamalla ohjelma valitsee kuluvan kuukauden. Nuolista vasemmalle ja oikealle ohjelma siirtää aikaväliä valinnan mukaan kuukauden taaksepäin tai kuukauden eteenpäin. Aikavälin saa tyhjennettyä rastista.

Hakusana: Haetaan annettua hakusanaa alla (Etsi sanaa) valitusta kentästä.

Myyjä: Haetaan tietyn myyjän laskut

Asiakastyyppi: Haetaan tietyn asiakastyypin laskut

Näytä asiakkaat: Rajataan hakua sisäisiin tai ulkoisiin asiakkaisiin

Lopussa valitaan koskeeko laskuhaku Myyntitilauslaskuja, sopimuslaskuja ja molempia, hautaanko etsiä vain hyvityslaskuja sekä näytetäänkö laskulistauksessa myös laskurivit.

Laskun tietoja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla laskuriviltä Laskun numeroa.

Laskun muokkaus –ikkunassa voi vielä esimerkiksi muuttaa laskun arvopäivää, laskurivien kustannuspaikkaa tai myyntitiliä.

Hyvityslaskun tekeminen

Hyvityslaskun tekeminen aloitetaan hakemalla kohdan 5.3. mukaisesti hyvitettävä lasku. Sen jälkeen avataan yllä oleva laskuikkuna, josta valitaan vasemmalta alhaalta Hyvitä –nappi.

Tarkistetaan hyvityslaskun perustiedot ja erityisesti Arvopäivä eli päivä, jolle hyvityslasku halutaan kirjata.

Tärkeä!

Mikäli hyvityslaskuun ei liity asiakkaalle palautettavaa rahaa eli asiakas ei ole ehtinyt maksaa hyvitettävää laskua, niin tästä ikkunasta on valittava Ei maksuja –kohta. Kun hyvitetään koko lasku kannattaa laittaa rasti kohtaan Hyvitä koko lasku. Tällä tavalla vältetään mahdolliset alkuperäisen laskun ja sen hyvityslaskun summien pyöristämiseroja.

Hyvityslaskun rivitiedoista valitaan hyvitettävät rivit. Oletuksena ohjelma tekee koko hyvityksen.

Lopuksi hyvityslasku Tallennetaan Tallenna –napilla sekä tulostetaan Näytä –napilla Perustiedot välilehdeltä.