EI SIIRRETÄ - LaskuNet»Myyntireskontra
  • RSS Feed

Last modified on 9/14/2017 3:48 PM by User.

Tags:

Myyntireskontra

Yleistä

Myyntireskontrassa seurataan laskujen suorituksia sekä laskutusta.

Suoritusten kirjaaminen

Laskujen maksut voidaan syöttää käsin linkki Maksut ja maksujen lomake.

Summan voi syöttää käsin tai sitten klikkaamalla syöttökentän oikealla puolella olevasta painikkeesta, jolloin siihen tulee avoinna oleva summa.

Pankkiin tulleiden viitteellisten suoritusten kirjaaminen tapahtuu pankista saatavalla KTL –aineistolla. Aineisto saadaan pankista tyypillisimmin pankkiohjelman avulla, joka tallentaa haluttaessa KTL –aineiston käyttäjän omalle kovalevylle. Laskunet osaa lukea kyseistä pankista tullutta aineistoa ja kirjata laskuille suoritukset viitenumeron perusteella.

Suoritusten kirjaaminen aloitetaan Saapuvat viitemaksut -kohdasta klikkaamalla yläpalkista

Nouda uudet saapuvat viitemaksut.

Huom! pankkiohjelmassa on asetettava levylle kirjoitettavan aineiston nimen päätteeksi joko .txt tai .dat.

 

Avautuvasta ikkunasta valitaan Selaa (engl. Browse)–napilla omalta kovalevyltä (tai tietokoneeseen kytketyiltä verkkolevyiltä) haluttu KTL -aineisto.

Aineiston valinnan jälkeen painetaan Suorita –nappia.

Tässä vaiheessa ohjelma lataa valitun aineiston ohjelmaan ja palauttaa ruudulle aineistorivin.

 

Aineistoriviltä klikataan tiedoston nimeä ja sen jälkeen kirjataan suoritukset kohdasta Suoritusten automaattinen kirjaus reskontraan.

Myyntien ja suoritusten siirto kirjanpitoon

Myynnit siirretään kirjanpitoon Vientierittely –kohdasta. Vientierittelyhaku kohdasta tehdään valinta minkä aikavälin viennit kirjanpitoon siirretään sekä valitaan haluttu raportti.

Kun on valittu haluttu raportti:

Kustannuspaikoittain: Myynnit kustannuspaikoittain.

Tileittäin: Myynnit tileittäin

Kustannuspaikoittain/tileittäin: Myynnit kustannuspaikoittain tileittäin.

Tileittäin/kustannuspaikoittain: Myynnit tileittäin kustannuspaikoittain.

Suoritukset: Suoritusten kirjaukset tileittäin.

Sitten valitaan vielä haluttu sähköisen aineiston muoto. Aineiston sähköisessä siirtämisessä kirjanpitoon on varmistettava, että siirtomuoto on oikea ja se on käyttöönotossa asetettu käyttöön. Tästä saat lisätietoa organisaatiosi pääkäyttäjältä tai Laskunet -tuesta.

Huom! LaskuNet tuo vientierittelylle aina valitun aikavälin kaikki tapahtumat vaikka samalta aikaväliltä olisi jo tehty kirjanpitosiirto. Tämän vuoksi on kirjapidossa korvattava aiempi siirtotosite, jos samalle aikavälille tehdään siirto uudestaan.

OrganisaatiokaavioTärkeä!          Kirjapitosiirto on aina otettava Arvopäivän mukaan ja suoritukset Kirjauspäivän mukaan.

 

Kun kirjapitosiirto on tehty, tehdään kauden lukitseminen. Tällä varmistetaan, että jo siirretylle kaudelle ei tehdä enää muutoksia.

Kauden lukitseminen tehdään kohdasta Lukitse kausi.

Kenttään syötetään päivämäärä, johon asti halutaan tapahtumat lukita. Tyypillisimmin siihen päivämäärään asti, mihin kirjapitosiirto on tehty.

Raportit ja hakutoiminnot

Suoritusten haku

Suoritettuja voi hakea Myyntireskontran Suoritukset -kohdasta.

Suorituksia voi hakea aikavälin, hakusanan, Laskun numeron, Asiakkaan tunnuksen tai nimen mukaan.

Laskutettujen haku

Laskutettuja voidaan hakea Myyntireskontran Laskutetut -kohdasta. Hakuehdoksi voi laittaa esimerkiksi Myyjän.

Maksettujen haku

Maksettuja voidaan hakea Myyntireskontran Maksetut -kohdasta.

Maksamattomien laskujen haku

Maksamattomia laskuja voidaan hakea Myyntireskontran kohdasta Maksamattomat.

Luottotappioiden haku

Luottotappioiksi merkatut laskut saadaan haettua Myyntireskontran kohdasta Luottotappiot.

Luottotappiot kohdasta voidaan myös tehdä kirjauksia luottotappioksi laskun numeron mukaan Kirjaa luottotappioksi linkin kautta.

Myyntisaamisten haku

Myyntisaamisten listauksia voi hakea Myyntireskontran Myyntisaamiset kohdasta

Erääntyneiden laskujen haku ja perintä

Erääntyneitä laskuja voidaan hakea Myyntireskontran Erääntyneet -kohdasta. Haun jälkeen tulleista riveistä voi myös tehdä suoraan yksittäisen laskun perintäajon.

Maksukehotus -linkki aukaisee Perintäajo ikkunan, jossa on automaattisesti mukana jo kyseisen laskun numero.

 

Erääntyneet kohdasta voi myös tehdäperintäajon massana seuraavalla tavalla:

Maksukehotusten haku

Maksukehotukset kohdassa voit hakea maksukehotuslaskuja, tehdä Perintäajon, kirjata yksittäisiä laskuja luottotappioksi, hyvittää yksittäisiä virheellisesti kirjattuja maksukehotuksia

Ryhmäverkkolaskumaksukehotukset toimivat samalla periaatteellakuin verkkolaskutkin.

Korkolaskut

Korkolaskujen laadinnassa aikaväli on aina pakollinen.

Korkolaskuja voi hakea haku kohdasta silloin kun korko -laskuja on lauennut maksettaviksi.