EI SIIRRETÄ - LaskuNet»Aputoiminnot
 • RSS Feed

Last modified on 9/12/2017 3:21 PM by User.

Tags:

Aputoiminnot

Tuotteiden lisäys txt tiedostolla

Vaatimukset tuotteiden Excel -taulukoon:

 1. Excel -tiedosto on tallennettava muodossa: Text (Tab delimite (*.txt)) ennen LaskuNetiin latausta.
 2. Excel sarakkeiden on oltava samassa järjestyksessä kun on tiedostossa Tuotteet_template.xls

Excel -tiedostossa voi olla vain yksi otsikkorivi tai ei yhtä.
Jos on otsikkorivi, sen on oltava aivan sama kun tiedostossa Tuotteet_template.xls. Sen mukaan tarkistetaan tietojen oikeutta.             Tuotteiden lisäykseen soveltuva malli alla:

 

 

 1. Huom! Excel -tiedostossa ei voi olla tyhjiä riviä tietojen keskellä. Tyhjän rivin jälkeen ei käsitellä enää mitään tietoja – tyhjä rivi määrittää tietojen loppumisen.
 2. Excel -tiedostossa ei voi olla uusia tyhjiä sarakkeita tietojen keskellä.
  Mutta osa tiedoston Tuotteet_template.xls sarakkeiden tiedoista voi puuttua.
 3. Excel -tiedoston riveissä Tuotekoodi ja nimi ovat pakollisia.
 4. Jos Excel -tiedostossa löytyy virheellisiä tietoja, tallennus keskeytyy. Virheellinen rivin numero näkyy virheilmoituksessa.
 5. Hakukoodi = Tuotekoodi1 Mainoslahjojen taulussa.
 6. Jos halutaan lisätä tuotteen toimittaja sen toimittajakoodista, ensin toimittajan tiedot  on lisättävä LaskuNetin Toimittajat kohdan alle.
 7. Yrittäjien tuotteiden toimittajat on lisättävä taulun Tuotteen_Toimittajat_Yrittaja käsin ohjelman avulla.
 8. Excel -tiedoston riveissä hinnoitteluerien tiedot voivat puuttua tai niitä voi olla niin paljon kun tarvitaan.
 9. Excel -tiedoston riveissä hinnoitteluerien tiedot ovat peräkkäin ilman tyhjijä soluja järjestyksessä:
  erä(määrä), myyntihinta, ostohinta, tukkuhinta.
 10. Jos tulee virheilmoitus ”Tuotteen nimi tai koodi puuttuu rivissä NN” ja tämä rivi on viimeinen, se merkitsee vain että txt -tiedoston lopussa on tyhjijä rivejä.

Vaatimukset tuotteiden Txt -tiedostoon

Txt -tiedosto tehdään yllä esitetysti Excel -taulukosta tallentamalla, jolloin siitä tulee tabuulattorilla erotettu.

  • Excel -toiminto: File + Save As.
   • Tiedostotyypiksi valitaan :
    • Save as type: Text(Tab delimited)(*.txt)

 

HUOM! VAARALLINEN TOIMINTO JOS TIEDOSTOISSA PIENIÄKIN VIRHEITÄ.

SUOSITTELEMME, ETTÄ TIEDOSTON TEON JÄLKEEN ETTE AJA SITÄ LASKUNETTIIN, VAAN TOIMITATTE TIEDOSTOT AGENTEQILLE AJETTAVIKSI. TARKASTAMME TIEDOSTON JA OTAMME VARMUUSKOPION ENNEN AJOA.

Tuote attribuuttien lisäys LaskuNet:iin txt -tiedostosta (Tab erottimena)

Vaatimukset tuoteattribuuttien Excel -taulukkoon:

1. Otsikko rivi voi puuttua, muuten sen  on oltava:

 • ensimmäisessä rivissä
 • tekstit aivan samat, kuin pohjatiedostossa.
  Suositus: kopioida sen omaan xls -tiedostoon! Otsikkorivin perusteella tarkistetaan, että tiedostossa on oikea tieto.

2. Sarakkeiden järjestys:

 • Tuotekoodi
 • Attribuutin nimi
 • Syötetyn attribuutin arvot peräkkäisissä soluissa.
 • Jos attribuutti on pakollinen, viimeisessä solussa on oltava arvo ”Kyllä/Yes/True” 
  Jos attribuutti ei ole pakollinen, sen arvo voi puuttua tai olla ”Ei/No/False”.

3. Tuotteen koodi on syötettävä vain yhden kerran ensimmäisessä kyseisen tuotteen attribuutti rivissä.
Ennen tuotteen attribuuttien lisäystä poistetaan kaikki vanhat tuotteen attribuutit. Jos sama tuotekoodi on monessa riveissä, lisäyksen tuloksena tulee vain viimeisen rivin attribuutti.

4. Tietorivissä pakolliset kentät ovat:

 • Tuotekoodi.
  • Jos tuotekoodi puuttuu (tyhjä solu), se merkitsee, että attribuuttirivi kuuluu edelliseen tuotekoodiin.
   Tuotekoodi ei voi puuttua ensimmäisessä tuotteen attribuuttirivissä!
 • Attribuutin nimi
 • Attribuuttien arvot voivat puuttua

 

Vaatimukset tuoteattribuuttien Txt -tiedostoon

 

Txt -tiedosto tehdään yllä esitetysti Excel -taulukosta tallentamalla, jolloin siitä tulee tabuulattorilla erotettu.

  • Excel -toiminto: File + Save As.
   • Tiedostotyypiksi valitaan :
    • Save as type: Text(Tab delimited)(*.txt)

 

HUOM! VAARALLINEN TOIMINTO JOS TIEDOSTOISSA PIENIÄKIN VIRHEITÄ.

SUOSITTELEMME, ETTÄ TIEDOSTON TEON JÄLKEEN ETTE AJA SITÄ LASKUNETTIIN, VAAN TOIMITATTE TIEDOSTOT AGENTEQILLE AJETTAVIKSI.

TARKASTAMME TIEDOSTON JA OTAMME VARMUUSKOPION ENNEN AJOA.


Toimittajan tuotteiden ja tuotteiden toimittajan poisto

Haetaan toimittaja ja/tai tuote

Suorita komennon jälkeen järjestelmä ilmoittaa, että kuinka monesta kohteesta poisto on toteutettu.

Tuotehintojen muutosajo

Lisäehdolla määrätään, että mitä tuotehinnastosta muutetaan.

Valitaan, että mihin kohtaan muutos tehdään, Myynti-, Osto-, Tukku- vai kaikkiin hintoihin.

Toimittajan tunnus tai Tuoteryhmä on pakko valita.

Suorita komennon jälkeen varmistetaan vielä, että varmasti halutaan muuttaa hinnaston hintoja.

Hyväksymisen jälkeen hinnat muuttuu ja tulee info muutoksesta

Sopimushinnaston muutosajo

Sopimushinnastoon voidaan tehdä korotuksia suoraan Aputoiminnot kohdan kautta.

Anna lisäehdoissa muutosprosentti ja maksajan asiakasryhmä tai tuoteryhmä.