Budjetointi
  • RSS Feed

Last modified on 9/30/2019 12:45 PM by User.

Tags:

Budjetointi

Tässä kuvataan eri budjetointitavat Tampuuri Taloushallinnossa. 

Budjetointitavat

Tampuuri Taloushallinnossa on mahdollisuus erilaisiin budjetointitapoihin. Tavat riippovat yhtiömuodoista, sillä liike- ja asunto-osakeyhtiöillä on erilaiset tarpeet budjettien käytölle. 

Vuosibudjetti, asunto-osakeyhtiöt

Vuosibudjetissa budjetti koskee määrättyä tilikautta. Tätä budjettia käytetään kirjanpidossa tilinpäätöksen laadinnassa, jossa talousarviovertailussa toteutumat ajetaan vuosibudjetin rinnalle. Budjetointitaso on tilikausi-tili (myös tili-kustannuspaikka tai kirjauskausi-tili, mikäli tarvitaan tarkkaa ajallista seurantaa). Budjettiliittymällä budjetin tiedot ovat siirrettävissä Tampuurista, jossa budjetti on mahdollista myös laatia. Vuosibudjetti on mahdollista syöttää myös käsin.

Excel-budjetointi.

Budjetti, osakeyhtiöt

Liikepuolella budjetointi ei ole samassa merkityksessä kuin asuto-osakeyhtiöissä, joissa AsOyL määrää talousarvion pakollisuuden tilinpäätöksissä. Liikepuolella pääpaino on ennustamisessa, joten budjetti laaditaan rullaavaksi ja päivitettään esimerkiksi kolmen kuukauden välein.

Rullaava budjetointi

Projektibudjetti

Projektibudjetti käsittää määrätyn projektin, siis hankkeen, budjetoinnin. Taloyhtiömaailmassa tämä budjetti on kuvattavissa lähinnä hankelaskelmalla, jossa kaikki isommat rakennus- ja kunnostushankkeet vaativat asianmukaiset laskelmat. Projektibudjetin ominaisuuksiin kuuluu budjetointi projektille ja sen alaprojekteille (litteroille tai urakoille tai mitä nimitystä näistä käytetäänkään). Projektibudjetissa ajallisuus on hieman eri asemassa kuin vuosibudjetissa. Projektin valmistumista ei etukäteen voi varmuudella tietää. Ajallisuuden sijaan seuranta kulkee projektien tehtävien seurannassa. Tehtävät puolestaan liittyvät projektille kuuluvien urakoiden maksuposteihin. Tämä tuo projektiseurantaan mukaan projektin kulujen rahavirtojen ja kassasuunnittelun näkökulmat.   

Projektibudjetin dokumentaatio

Budjetin syöttö käsin

Vuosibudjetti on mahdollista syöttää samoin kuin tosite, mutta käytettävänä tositelajina on budjetointitosite. Tämä erottaa toisistaan kirjanpidon tositteen syötön ja budjetin syötön.

Budjetin syöttö on toimintovalikon kohdassa

Tämä avaa näytön, joka toimii samalla periaatteella kuin tositteen syöttö. Näytölle avautuu lista yritykselle syötetyistä budjettitositteista

Valitsemalla näytöltä joko uuden budjettitositteen tai päivittämällä olemassa olevaa muokkaa-ikonista, avautuu varsinainen budjettitositteen syöttö:

Budjetin syötö toimii lähes tositteen syötön tavoin. Siinä ovat seuraavat erot:

  • Verokoodia ei voi syöttää. 
  • Budjettitositteen ei tarvitse olla tasan.