Asiakaspalvelu»Vuokra- ja vastikereskontra»Laskujen tulostus
  • RSS Feed

Last modified on 4/30/2019 1:57 PM by User.

Tags:

Laskujen tulostus

Varhaisemmissa versioissa nämä tulostuspainikkeet olivat toimintopalkissa omina toimintoina

Laskujen tulostus -toimintoon on tampuurissa koottu kaikki laskuihin ja maksukehotuksiin liittyvät massatulostuksen ominaisuudet

Huom. Muista testata viivakoodi aina kun laskuun tehty muutoksia.

 

 

 

Erillislaskujen tulostus

- Pdf : muodostaa laskut pdf muodossa
- eKirje: muodostaa postin määrittelemän aineistomuodon mukaisen .epl -ekirjetiedoston
- iPost-aineisto: muodostaa postin määrittelemän tiedoston missä pdf ja kuoritusta ohjaava osoitteisto on zip-pakattuna
- Sähköposti: lähettää laskut sähköpostilla. Vaatii Tampuurin viestintämoduulin käyttöönoton

E-laskuaineistojen osalta löytyy kaksi vaihtoehtoa:

- e-laskutettavat:
    Muodostaa e-laskuaineiston e-laskusopimuksista

- ei e-laskutettavat:
    Muodostaa finvoice muotoisen aineiston muista kuin e-laskusopimuksista ja tämä aineisto tulee lähettää pankkiohjelmaan, joka tulostaa laskut paperille. Mikäli käytössä on .epl muotoiset ekirjeet, ei tätä valintaa yleensä käytetä samanaikaisesti.

Huom 1. suoramaksusopimukset eivät tule mukaan erillislaskujen e-laskuaineistoon. Suoramaksusopimukselliset ovat mukana tulosteissa (pdf, ekirje, iPost) ja 'ei e-laskutettavat' -aineistossa. Mikäli erillislaskun maksulajeista on jokin laskutettu erikseen, joudutaan kyseinen lasku tämän e-laskuaineiston osalta ohittamaan.

Huom 2. Mikäli erillislaskuun on lisätty liite, ei se välity e-laskuaineiston mukana. Tähän liittyen on kehitystä suunnitteilla.

Korkolaskujen tulostus

Kuittien tulostus

Oikeanpuoleiselle ruudulle aukeaa näkymä kuittien tulostuksesta kustannuspaikoittain (yhtiöittäin) valitulta kohderekisterin tasolta. Listalla näkyy valitulta aikavälilta voimassa olevien sopimusten kappalemäärä kohteittain. Massatulosteena voi luoda myös eKirje-aineiston Itellan eKirje-palveluun sekä korotuskirjeen (molemmat toiminnot vaativat erillisiä asetuksia).
Huom. jotta korotuskirje muodostuu, tulee aikavälin alkupäivänä löytyä sopimuksilta uusi hinta. Esim. jos korotus on tehty 1.3.2018 alkaen, tulee aikavälin alkupäiväksi asettaa 1.3.2018.
Sähköposti -valinta lähettää laskut sähköpostilla. Kyseinen toiminto vaatii Tampuurin viestintämoduulin käyttöönoton.

Korotuskirjettä varten tulee tarkistaa yleiset asetukset 'KorotuskirjeTulostusYlatekstiAsetus' ja 'KorotuskirjeTulostusAlatekstiAsetus'. Näissä asetuksissa kerrotaan minkä nimisistä yhtiöasetuksista haetaan tiedot.
Huom. näissä yleisissä asetuksissa ei koskaan tulisi olla muita yhtiöasetuksia kuin 'VuokrakorotusKirjeYlaTeksti', 'VuokrakorotusKirjeYlaTeksti2', 'VuokrakorotusKirjeYlaTeksti3'. Ekirjeillä käytetään automaattisesti kyseisestä asetuksesta Ekirje -päätteistä asetusta, samoin kieliversioita käytetään automaattisesti sopimuksen palvelukielen mukaan.

Tulostus painikkeella Tulosta. Yhden yhtiön kuitit voi myös tulostaa painikkeella . Oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa ohjelma ylläpitää tietoa siitä, mihin asti kuitit yhtiön massatulosteena on tulostettu (päivittyy hetken viiveellä). Muuttamalla aikaväliä saa kuitit pidemmälle ajalle. Mikäli tulostusta ei suoriteta  -painikkeen kautta, niin tulee listalta valita tulostettavat kuitit aktivoimalla kuittirivin valintaruutu. Tämä valintaruudun aktivointi kertoo Tampuurille tarkasti tulostettavat kuitit ja tämän myötä Tulosta -painike osaa tulostaa oikeat kuitit.

Yleisellä asetuksella 'KuittiKerroinJaTariffi' määritellään se että näytetäänkö kuitin erittelyssä maksulajin kerroin ja tariffi. Tämä asetus koskee sekä paperi- että e-laskuja.

Kuittien massatulostuksesta näkee mihin asti kuitit on massatulostuksessa aiemmin tulostettu. Mikäli kuitit on tulostettu sopimukselta suoraan, ei päivämäärä päivity massatulostuksen listaan.

Mikäli kustannuspaikan perässä on huutomerkki, tarkoittaa se että kohteelta löytyy laskuttomia tavoitteita. Huutomerkkiä klikkaamalla näkee mitä sopimuksia tämä koskee ja tuosta ikkunasta saa tavoitteet virkistettyä massana.

Massatulostuksen lisätoimintoja

- voidaan rajata tulostettavat laskut sopimuksen voimassaoloon: määräaikaiset/toistaiseksi voimassaolevat
- voidaan tulostaa laskut sellaisilta sopimuksilta, joilla elaskuvaltuutus päättyy valitulla aikavälillä (kuva alla).

- Voidaan rajata laskujen tulostus sellaisiin sopimuksiin joilta löytyy tietty maksulaji (käyttöesimerkki: uusi rahoitusvastike taloyhtiöllä, halutaan tulostaa vastikekuitit uudelleen niille joita rahoitusvastike koskee).
- Tulostaa yksittäisen osapuolen laskut ("Käytä osapuolirajausta")
- Tulostaa maksukausirajauksen mukaan (vain sellaiset laskut, joilla 1. maksukausi tai 2. maksukausi on annetun aikavälin alkukausi. Mikäli sopimuksella on määritetty kaksi maksukautta, massatulostuksessa tulostetaan laskut vain maksukausien väliseltä ajalta. Esim. sopimukselle tallennettu 1. maksukausi maaliskuu ja 2. maksukausi syyskuu. Tulostettaessa laskuja aikaväliltä 1.3.2018 - 28.2.2019, tulostetaan maksukausirajauksella kyseiselle sopimukselle vain maaliskuu-elokuu välisen ajan laskut).
- Käyttää sopimusrajausta. Sopimusrajaus tutkii sopimusosapuolista onko kyseinen sopimuksen osapuoli kytkettynä huoneistolle osapuoleksi tiettyyn rooliin ja ryhmittelee laskutettavat roolin mukaan. (Esimerkkitapaus: halutaa tulostaa taloyhtiön osakkaille laskut eri nippuun kuin kohteen vuokralaisten laskut esimerkiksi eri liitteen kera. Kuva alla). Valinta käytettävissä ainoastaan silloin kun kohderekisterin puusta valittu yksittäinen kohde.

    Eri aineistomuodot

- Pdf -tuloste: aukeaa ruudulle katseluohjelmaan.
- eKirje: postin määrittelemän aineistomuodon mukainen .epl -tiedosto. Vaatii käyttöönottoa.
- Maventa-aineisto: kyseisen operaattorin määrittelemä tiedostomuoto (sisältää laskut yksittäisinä pdf-tiedostoina zip-pakattuna). Vaatii käyttöönottoa.
- iPost-aineisto: Postin määrittelemä tiedosto missä pdf ja kuoritusta ohjaava osoitteisto zip-pakattuna. Ipost-aineistot kuvattu ohje-artikkelissa.
- Sähköposti: vaatii Tampuurin postitusmodulin käyttöönoton, sekä lähetyksessä käytettävien tekstipohjien määrittelyä (kuva alla).

Jatkosivut

- Voidaan tulostaa laskuille liitteeksi korotuskirje. Korotuskirje vaatii käyttöönottoa, mm. valittavia viestipohjia on useita erilaisia.
- Liitetiedosto: voidaan liittää laskun liitteeksi lomakkeelle Word- tai Pdf-tiedosto (pdf versiot 1.6 asti). Liitettävä tiedosto muutetaan tampuurin toimesta pdf-muotoon ja lisätään jatkosivuksi laskulle. Jatkosivu koskee seuraavia tulostusmuotoja: PDF, Maventa, iPost sekä sähköposti. Jos käytetään liitettä, tulostetaan myös elaskutettaville valittu liite sekä kansilehti postitusta varten. Käyttäjältä pyydetään myös liitteen tyypitys, tyypitys vaikuttaa ainoastaan ipost-operaattoriin eli esim. meneekö lähetys C4 vai C5 kuoreen. Liitetyypit määritellään 'LaskuUlkoinenLiiteAineistotyypit' -asetuksessa.
Liitetulostuksesta kuva alla.

Lukemalaskujen tulostus

- Pdf : muodostaa laskut pdf muodossa
- eKirje: muodostaa postin määrittelemän aineistomuodon mukaisen .epl -ekirjetiedoston
- iPost-aineisto: muodostaa postin määrittelemän tiedoston missä pdf ja kuoritusta ohjaava osoitteisto on zip-pakattuna
- Sähköposti: lähettää laskut sähköpostilla. Vaatii Tampuurin viestintämoduulin käyttöönoton

E-laskuaineistojen osalta löytyy kaksi vaihtoehtoa:

- e-laskutettavat:
    Muodostaa e-laskuaineiston e-laskusopimuksista

- ei e-laskutettavat:
    Muodostaa finvoice muotoisen aineiston muista kuin e-laskusopimuksista ja tämä aineisto tulee lähettää pankkiohjelmaan, joka tulostaa laskut paperille. Mikäli käytössä on .epl muotoiset ekirjeet, ei tätä valintaa yleensä käytetä samanaikaisesti.

Siirrä päiväyksiä -valinnalla saa näkyviin lisää kenttiä joilla voi aineistoon tarvittaessa muuttaa päivämääriä.

Maksukehotusten tulostus

Kuittihistoria

 

Laskun sovittaminen kirjekuoren ikkunaan

Laskujen asetteluja kirjekuoren ikkunaan voidaan muokata seuraavilla yleisillä asetuksilla:

Asetus Kuvaus
LaskunSaajaOtsikkoXPositio Pdf tulosteiden laskunsaajanimen vasemman yläkulman etäisyys vasemmasta reunasta mm
LaskunSaajaOtsikkoYPositio Pdf tulosteiden laskunsaajanimen vasemman yläkulman etäisyys ylhäältä mm
LogoXPositio Pdf tulosteiden logon vasemman yläkulman etäisyys vasemmasta reunasta mm
LogoYPositio Pdf tulosteiden logon vasemman yläkulman etäisyys ylhäältä mm
MaksajaXPositio Pdf tulosteiden maksajatietojen vasemman yläkulman etäisyys vasemmasta reunasta mm
MaksajaYPositio Pdf tulosteiden maksajatietojen vasemman yläkulman etäisyys ylhäältä mm