Asiakaspalvelu»Reskontran iPost-tulostus ja -…
  • RSS Feed

Last modified on 5/18/2020 1:38 PM by User.

Tags:

Reskontran iPost-tulostus ja -aineisto

Huom. ipost-toiminto on erikseen myytävä ja käyttöönotettava Tampuurin ominaisuus.

Laskujen tulostus

iPost-aineistoa voidaan luoda Erilliskaskujen, Korkolaskujen-, Kuittien-, Lukemalaskujen- ja Maksukehotusten tulostus -toiminnoilla.

Valitaan haluttu toiminto, jonka jälkeen Tampuuri siirtyy kyseisen toiminnon näkymään, esimerkissä vaihtoehdoista käsitellään kuittien tulostusta.

Valitaan kohderekisteristä haluttu kohde, valinnan ei tarvitse olla kustannuspaikka tasolla vaan voidaan valita esim. koko taloyhtiö kerrallaan.

Tulostettavia kuitteja voidaan rajata eri valinnoilla kuten aikaväli ja kohdetyyppi. Kun halutut hakuehdot on asetettu, haetaan kuitteja klikkaamalla Hae kustannuspaikat -painiketta.

Valitaan aineistotyypeistä iPosti, jonka jälkeen voidaan lähettäjäksi valita kolmesta eri vaihtoehdosta: Yrityksen sähköposti, kirjautunut käyttäjä ja oletus lähettäjä.

Kuitin kanssa tulostettavaksi voidaan valita ruksimalla haluttu Korotuskirje, Erikoiskirje tai Liite. Laskun päiväksi voidaan lisäksi ruksimalla asettaa kauden 1. päivä.

Ennen tulostamista tulostettavaa aineistoa voidaan esikatsella avaamalla tulostettavan aineiston PDF -painikkeella. Kun valituista kuiteista halutaan tehdyillä valinnoilla muodostaa iPost aineistoa. Tulosta -painikkeen painamisen jälkeen Tampuuri luo iPost aineiston, jonka jälkeen luotu aineisto on nähtävissä iPost-aineistot -toiminnossa.

iPost -aineistot

Valittaessa reskontran tulostustoiminnoissa aineistomuodoksi iPost, luodaan Tampuuriin ruudulle aukeavan esikatselu-lomakkeen lisäksi tiedosto iPost-lähetysjonoon. Lähetysjono löytyy toimintopainikkeen iPost-aineistot tai Postituspalveluaineistot klikkauksella:

Toiminnossa Aineistolista tarkoittaa lähettämättömiä/hyväksymättömiä aineistoja, jotka pitää siirtää Lähetyslistalle rastivalinnalla ja Lähetä -painikkeella. Aineistolistalta tulosteen voi avata esikatseltavaksi ja jos aineistossa huomataan virheitä tai puutteita voi aineiston myös poistaa.

Lähetyslistan puolella olevat aineistot saa auki klikkaamalla riviä ja tältä puolelta avattuna näytetään myös kuoritusta operaattorilla ohjaava xml-tiedosto. Lähetyslistan puolelta käyttäjä ei voi enää poistaa tiedostoja listalta, ja lista tyhjenee sitä mukaa kun siirtoautomatiikka siirtää lähetyslistalta aineiston operaattorille (tyypillisesti 10 minuutin välein).

Ipost-aineistojonoon tuodaan reskontran kaikki tulostusaineistot, eli Maksukehotusten, Erillislaskujen, Korkolaskujen sekä Laskujen tulostus -toiminnosta luodut aineistot. (Osakaspostituksen iPostit menevät suoraan operaattorille, esikatselu tehdään itse toiminnossa).

iPost-aineistojen sisällöt eri toiminnoista

Tampuurissa ipost-aineistomuotoa voidaan tuottaa useammasta eri tulostustoiminnosta, ja tässä koontina eri aineistojen sisältötietoa.

Laskutustiedot: operaattori voi tutkia xml-aineistosta laskutuserittelyitään varten seuraavat tiedot: Taloyhtiön tunnus, Taloyhtiön nimi, kohderekisteriin kytketty isännöitsijätoimisto sekä lähettävä tampuuri-tili. Kaikki edellä mainitut viedään LetterLabel -tietueeseen.

Aineiston tyyppi: tämä valitaan osakaspostituksessa sekä Kuittien tulostuksessa käyttöliittymän pudotusvalikolla ja xml:ssä tieto viedään Subject-text -tietueeseen. Tällä voidaan ohjata operaattorin kuoritusta, taittoa yms.

Laskujen tulostus:

- Kuittien tulostus ilman liitettä: mukaan aineistoon viedään laskutustiedot mutta ei aineiston tyyppiä.
- Kuittien tulostus liitteen kanssa: aineistoon viedään sekä laskutustiedot että valittu aineiston tyyppi.

Maksukehotukset:

- Aineistoon viedään sekä laskutustiedot että aineiston tyyppi ("Maksukehotus")

Osakaspostitus:

- Aineistoon viedään sekä laskutustiedot että aineiston tyyppi (käyttöliittymän valinnan mukaan)

Erillislaskujen tulostus:

- Aineistoon viedään sekä laskutustiedot että aineiston tyyppi ("Erillislasku")

Lukemalaskujen tulostus:

- Aineistoon viedään sekä laskutustiedot että aineiston tyyppi ("Lukemalasku")
 

Osakerekisterin osakaspostitus

Osakerekisterin osakaspostitukseen liittyvät ohjeet ovat täällä.