Ylläpito»Lomakepankin pohjien muokkaus
  • RSS Feed

Last modified on 6/27/2017 1:13 PM by User.

Tags:

Lomakepankin pohjien muokkaus

Kirjanmerkin poistaminen ja lisääminen

Poistaminen

Sekä poistamisen että lisäämisen ohjeissa viitataan Lisääminen -otsikon alla olevaan kuvaan.

Valitaan Ylläpidon Työkalut -valikosta Lomakepankki  (1). Valitaan haluttu pohja, esimerkissä on valittu muokattavaksi 01 Kiinteistön perustiedot -pohja (2).

Valitaan haluttu kirjanmerkki (3) aktiiviseksi klikkaamalla ja sen jälkeen painetaan näppäimistöltä poisto (delete) -nappia.

Lisääminen

Lisätään tieto -kenttä valitsemalla työkalupalkissa olevan vihreän plus -merkin pudotusvalikosta Lisää tieto-kenttä (4).

Kirjanmerkin määrittäminen

Lomakepankin kentät tulee asettaa viittaamaan oikeaan kohderekisteritietoon. 

Valitaan Kohdetyyppi (1) ja Arvo (2). Arvo -kenttään valitaan pudotuslaatikosta se tieto, joka halutaan tuoda kyseisen kohdetyypin tiedoista. Lopuksi lisätään haluttu arvo valittuun tieto -kenttään klikkaamalla Lisää -painikketta (3).

Alla olevan kuvan tapauksessa kyseiseen tieto -kenttään tulisi lomakkeen luomisen yhteydessä kustannuspaikan omistaja, eli esimerkiksi Ab Asunnot Oy.

Lomakepohjan tallentaminen ja muutosten vienti raportteihin

Kun kaikki tieto -kentät on asetettu halutunlaisiksi, tallennetaan lomakepohja tallenna -painiketta klikkaamalla.
Lopuksi klikataan lomakkeen yläosan työkaluriviltä Vie muutokset raportteihin –painiketta, josta avautuu uusi Vie päivitykset raportointiin -ikkuna.

Valitaan halutut pohjat ja painetaan Päivitä valitut -painiketta.