Asiakaspalvelu»Asiakaspalvelun työjono
  • RSS Feed

Last modified on 1/8/2018 10:28 AM by User.

Tags:

Asiakaspalvelun työjono

Asiakaspalvelun työjono -toiminto löytyy Tampuurista Asiakaspalvelu -välilehden navigaatiosta. Toiminnon idea on listata Tampuurin sisäisiä tehtäviä, joita luodaan joko sähköisessä palvelussa tai tampuurin sisällä.

Tehtävä voi olla tampuurissa tilassa Avoin, Odottaa, Työn alla, Kuitattu tai Hylätty. Tilan mukaan voidaan hakea Työjono -toiminnossa. Toiminnosta löytyvä tehtävä voidaan luokittaa ja tyypittää seuraavasti:

Tehtäväluokka                                                                Tehtävätyyppi

Sopimukset                                                                         Sopimuksen irtisanominen, Sopimustietojen muutos, Tilinumeron muutos
Ennakot                                                                               Ennakon palautus, Ennakon siirto
Vakuudet                                                                             Vakuuden siirto, Vakuuden palautus

Toiminnosta löytyy hakutoiminto sekä tehtäväluokkien/-tyyppien, että tehtävän tilan mukaisesti. joten työjono mahdollistaa aihekohtaisesti tehtävistä muodostettavat työjonot.

Tampuurissa luotavat tehtävät

Lisää tehtävä -painike liittyy Asiakaspalvelu-välilehdelle tulleeseen Työjono-toimintoon. Tehtäväpainikkeen avulla voidaan kirjata työjonoon esimerkiksi vakuuden palautuksia tai siirtoja.

Tehtävän luonti

1. Yksittäiseen sopimukseen liittyvä tehtävä

   1.1. Annetaan tehtäväluokka.

1.2. Annetaan tehtävän tyyppi. Suodattuvat luokan valinnan mukaan. Jos ei ole valittu luokkaa, näkyy kaikki tehtävätyypit.

1.3 Annetaan lisätietoja siitä, mitä halutaan tehdä tämän tehtävän johdosta. Voidaan myös käydä tarkistamassa tietoja sopimukseen liittyvistä painikkeista.

  • Avaa sopimus
  • Avaa vakuustilanne
  • Avaa valvontaruutu

1.4. Klikataan Tallenna.

1.5. Tehtävä on luotu ja avoimissa työjonossa.

2. Kahteen sopimukseen liittyvät tehtävä

2.1. Valitaan tehtäväluokasta Vakuudet tai Ennakot.

2.2. Valitaan tehtävätyypiksi Vakuuden siirto tai Ennakon siirto.

2.3. Annetaan tiedot haluttavasta toimenpiteestä tietoineen, joiden perusteella voidaan tehtävä hoitaa.

2.4. Klikataan painiketta Valitse sopimus johon siirto tehdään.

2.5. Valitaan listasta sopimus, johon liittyy.

2.6. Voidaan tarkastella myös toisen sopimuksen vakuustilaa ja valvontaruutua omilla painikkeillaan.

2.7. Klikataan Tallenna ja tehtävä menee avoimiin tehtäviin työjonoon.

Sähköisissä palveluissa luodut tehtävät

Tampuurin sähköisissä palveluissa luodut tehtävät ovat tyypillisesti sähköisiä irtisanomisia. Tällöin tehtävään kytketään aina irtisanova sopimusosapuoli sekä sopimus jota irtisanominen koskee. Kun Tampuuri-käyttäjä tulee irtisanomistehtävään hänelle näyteään kooste irtisanomispyynnösta sekä painikkeet joilla voi päivittää henkilö- ja sopimustietoja. Tehtävä osaa myös auttaa käyttäjää esimerkiksi sopimuksen irtisanomisessa viemällä sopimukselle irtisanojan täyttämiä tietoja.

Lomakkeella näytetään koosteena kaikkien sopimusosapuolten listaus, missä henkilöhahmon kuvake toimii linkkinä henkilökorttiin ja sarakkeissa kerrotaan onko kyseinen henkilö jättänyt sähköisen irtisanomispyynnön (aviopuolisoiden tulisi irtisanoa molempien omalta osaltaan sopimus).

Käsittelytapahtumat kohtaan listataan kaikki irtisanomisrobotin (tulossa oleva uusi toiminto) tekemät tapahtumat.
Muutosloki kohdassa näytetään kaikki irtisanomispyynnön käsittelyyn liittyvät muutokset.

Tehtävälomakkeen painikkeet:

Avaa sopimus -painike avaa sopimuksen tarkasteltavaksi.

Avaa vakuustilanne -painike avaa kyseisen sopimuksen vakuusrekisterin ruudulle.

Avaa valvontaruutu -painike avaa kyseisen sopimuksen valvontaruudun.

Vahvista irtisanominen on tarkoitettu käytettäväksi niissä tapauksissa kun sopimukselta poistuu henkilö, mutta muita sopimusosapuolia jää (tässä vaiheessa) sopimukselle. Muiden osapuolien irtisanomisia voi olla työjonossa myöhemmin tai he voivat jäädä asuntoon toistaiseksi asumaan.

Tällaisessa tilanteessa tampuuri poistaa irtisanomispyynnön jättäneen henkilön sopimukselta, eli henkilön maksuvelvollisuus päättyy ja hänet päätetään sopimuksen osapuolista. Tampuuri avaa ruudulle irtisanomisen vahvistuksen dialogin, missä voidaan lähettää irtisanomisen vahvistusviestit sekä määritellään sopimukselle tarvittavat päättymispäivät:

Vahvistukseen voidaan kytkeä valmiita viestisisältöjä sekä liitteitä asiakkaan toiveiden mukaan mallipohjiksi.

Hylkää irtisanominen -toiminto merkitsee kyseisen irtisanomispyynnön hylätyksi, sopimustietoihin ei tehdä muutoksia.

Avaa sopimus päätettäväksi -toiminnolla Tampuuri avaa kyseisen sopimuksen tallennettavaksi ja esittää koosteena sopimukselle tallennettavat uudet ja muuttuneet tiedot:

Avautuva keltainen dialogi listaa muuttuvia tietoja, ja samalla esitetään ne välilehdet minne muuttuvia tietoja tallennetaan. Tallennuksella kyseinen sopimus päätetään eli kyseessä on tällöin koko huoneiston sopimusta koskeva irtisanominen.

Mikäli irtisanoja on sopimuksen viimeinen osapuoli, näytetään painikkeista aktiivisena vain Avaa sopimus päätettäväksi. Sopimuksen päättäminen vapauttaa huoneiston ja käynnisttää muutto- ja tarkastusprosessin tarvittaessa.