Etusivu»Isännöitsijäntodistus 3.0»Todistuksen tulostaminen
  • RSS Feed

Last modified on 10/31/2019 8:41 AM by User.

Todistuksen tulostaminen

Tulostusvalinnat

Isännöitsijäntodistuksen uusittu versio tulostetaan etusivun Isännöitsijäntodistus -painikkeelle, kuten aiemmissakin versioissa. Koska Word -pohjainen isännöitsijäntodistus tuodaan aiempien versioiden rinnalle, on käyttäjän jatkossa valittava tulostettava versio Isännöitsijäntodistus -toiminnossa:

Välivaiheessa näytetään käyttäjän tulostettavissa olevat isännöitsijäntodistuksen versiot, jos käyttöoikeuksia on vain yhteen, versioon välivaihe ohitetaan automaattisesti.

Seuraavaksi käyttäjältä kysytäään todistuksen kohdetta, sekä tulosteen päivämäärä (kohteen osapuolet, maksut sekä vastikerästit) sekä velkaosuuden laskentapäivä. Velkaosuuden laskentaan suositellaan kuun lopun päiväystä, samoin kuin velkaosuuslaskennassa.

Versiossa 3.0 uutena kenttänä näytetään käytettävän isännöitsijäntodistuspohjan valinta, eli Tampuuriin voidaan tallentaa jatkossa useampia versioita isännöitsijäntodistuksesta ja pohja valitaan tässä vaiheessa (pohjan asentamisesta Tampuuriin kerrotaan tämän ohjeen pääkäyttäjäosiossa). Pohjat näytetään nimen mukaan aakkosjärjestyksessä, eli numeroimalla liitteet saadaan haluttu järjestys sekä oletusehdotus helposti käyttöön.

Välilehtien välillä liikutaan Seuraava- ja Edellinen -painikkeilla. Seuraavalla lainatiedot -välilehdellä listataan yhtiön lainatiedot.

Vastikkeet noudettu -näkymä on tarkoitettu lainatietojen tarkastamiseen, eli tästä voidaan päätellä minne asti lainaa on ylläpidetty (riippuen toimiston toimintatavoista).

Sovellusliitteet -välilehti listaa ohjelmasta tulostettavat liitteet, eli kunnossapidon raportit.

- Seuraavien viiden vuoden remontit tuodaan kunnossapidon remonteista

- Yhtiön suoritetut muutostyöt/remontit näyttää yhtiön remonttihistorian kunnossapidosta

- Huoneiston suoritetut muutostyöt näyttää huoneiston remontit kunnossapidosta (muutostyöhallinnan remontit näytetään tällä raportilla listana)

Seuraavalla välilehdellä listataan valittuun yhtiöön ja huoneistoon liittyvät dokumenttipankin liitteet (ei näytetä kansioiden sisältöä).

Välilehti näyttää huoneistolle tehdyt muutospyyntöjen liitteet tampuurin muutostyöpyyntojen hallinnasta. Rastilla valitut tiedostot listataan isännöitsijäntodistuksen kohdassa 7.2 - Muut liitteet. Valitut liitteet lisätään myös isännöitsijäntodistuksesta luotavaan PDF-tiedostoon mikäli ne ovat Word- tai PDF -muotoa.

Seuraavalla Muut liitteet -välilehdellä valitaan isännöitsijäntodistuksen pakolliset liitteet.

Pakollisiksi käsitetyt liitteet otimivat siten, että jätettäess pois tulosteesta tampuuri lisää todistukselle lisätekstin: "jätetty pois tilaajan toiveesta". Valinnaiset liitteet voidaan lisätä listana isännöitsijäntodistukselle.

Rastivalintojen oletusruksit voidaan viedä asetuksiin, eli ohjelma ehdottaa toimiston tavan mukaisia liitteitä. Muutoksia voidaan tehdä tulostusvaiheessa.

Tulostuksen kirjanmerkkien muokkaus

Version 3.0 isännöitsijäntodistuksessa Tampuuri käyttää siis Word -muotoa ja niin sanottua kirjanmerkki -tekniikkaa (bookmark). Kirjanmerkillä tarkotietaan eräänlaista hakusanaa, jonka perusteella Tampuuri palauttaa kohteelle tallennetun tiedon tulosteelle.

Isännöitsijäntodistukseen kytkettyjen kirjanmerkkien lisäämisestä ja muokkaamisesta lisää Pääkäyttäjä -kappaleessa.

Tulostusvaiheessa Tampuurista noudetut kirjanmerkit on mahdollista tarkastaa ja muokata ennen todistuksen luontia. Tämä tehdään klikkaamalla verison 3.0 todistuksen tulostuksessa Muokkaa -painiketta, jolloin ruudulle luodaan lomake käytetyistä kirjanmerkeistä ja noudetuista tiedoista.

Muokattavissa olevat tiedot on jaettu neljään välilehteen tiedon tallennuspaikan mukaan:

- Muut tiedot: annetaan joko tulostettaessa tai noudetaan yritysrekisteristä

- Kiinteistö: yhtiölle tallennetut tiedot

- Huoneisto: asuinhuoneistolle, autopaikalle, liiketilalle tai muulle tilalle tallennettu tieto

- Rakennus: rakennuksen tiedoista noudettavat tiedot

Noudetun kirjanmerkin edessä on merkittynä se Talokeskuksen isännöitsijäntodistus -pohjan kohta, minne tieto viedään (pohjaa voi muokata itsekin, jolloin tieto ei päivity uuden pohjan mukaiseksi).

Kiinteistön kirjanmerkeissä on linkit sekä kohderekisterin yhtiön tietoihin, että yritysrekisterin kohteelle kytketyn yhtiön tietoihin.

Tiedot avataan uuteen selaimen ikkunaan muokattavaksi.

Huoneiston kirjanmerkeistä on linkit huoneiston perustietoihin, sekä kyseisen huoneiston osakeryhmään.

Tiedot avataan uuteen välilehteen muokattavaksi.

Rakennuksen tiedoissa näytetään linkit kaikkiin kohteen rakennuksiin.

Tiedot avataan uuteen välilehteen muokattavaksi.

Muokkausikkunan Esikatsele -painikkeella voidaan tulostaa esikatseluversio tarkastettavaksi.

Päivitä sivu -painikkeella noudetaan Tampuurin muokkaustilaan päivitetyt viimeisimmät tiedot.

Isännöitsijäntodistuksen esikatselu

Esikatselu -versiossa isännöitsijäntodustus avataan ruudulle PDF -muotoon vesileimalla varustettuna. Esikatselu -versio on nimensä mukaisesti tarkoitettu tietojen tarkastamiseen ennen varsinaisen virallisen version luontia. Esikatselu -versio saadaan auki sekä kirjanmerkkien muokkaus -näkymän yläpalkista, että käytettävän pohjan valinnan viereisestä painikkeesta.

Esikatselu -painikkeella tulostettu isännöitsijäntodistus ei saa diaarinumeroa, ei tallennu dokumenttipankkiin ja sisältää aina Esikatselu -vesileiman.

Isännöitsijäntodistuksen tulostus ja arkistointi

Varsinainen isännöitsijäntodistuksen tulostus on version 3.0 myötä saanut virallisempia piirteitä, kuten diaarinumeroinnin, automaattisen arkistoinnin sekä lukitun tulostemuodon (PDF/A). Jokainen luotu isännöitsijäntodistus saa yksilöllisen diaarinumeron, joka viedään syntyvään PDF/A -muotoiseen pohjaan. Diaarinumeron osana käytetään laatijan y-tunnusta. Tunnus päätellään kohteelle osapuoleksi kytketystä yrityksestä (esim. rooli isännöitsijätoimisto).

Automaattinen arkistointi vie Tulosta -painikkeen luoman PDF/A -muotoisen tulosteen automaattisesti todistuksen kohteen dokumenttipankkiin talteen. Kohteelle luodaan tarvittaessa Isännöitsijäntodistus -liite. Luotu PDF liitetään tähän liitteeseen asiakirjaksi. Kuvassa esimerkkikohteen liite, eli huoneistolle A6 kytketyt litteet.

Isännöitsijäntodistuksen fontin asettaminen

On mahdollista asettaa pohjaan käyttäjän haluama fontti. Fontin vaihtaminen oletusfontista (Times New Roman) vaatii kuitenkin sen, että fontti on upotettu käytettävän Word -pohjaan. Upottaminen tehdään Wordissa seuraavasti:

Valikosta valitaan Tiedosto/Asetukset ja aukeavasta Asetus -ikkunasta Tallentaminen. Tallentamis -asetuksissa rastitetaan Upota fontit tiedostoon -lisävalinta.

Lisävalintoja ei käytetä eli vain Upota fontit tiedostoon -rasti päälle. Muutoksen jälkeen tiedostokoko kasvaa jonkin verran, eli koko nousee sadoista kilotavuista noin 5-6 megatavuun.