Etusivu»Isännöitsijäntodistus 3.0»Todistuksen sisältö
  • RSS Feed

Last modified on 11/5/2020 3:51 PM by User.

Todistuksen sisältö

Isännöitsijäntodistuksen tuoreimmassa versiossa Visma Tampuuri Oy toimittaa ohjelman mukana mallipohjan, jota asiakkaat voivat halutessaan muokata. Seuraavassa kuvataan mallipohjaan kytkettyjen kirjanmerkkien toiminta niiden sijaintijärjestyksessä.

Diaarinumero on sijoitettu todistuksen ylätunnisteeseen, jotta se toistuu todistuksen jokaisella sivulla. Diaarinumeroon on otettu mukaan kohteelle osapuolirooliin kytketyn yrityksen y-tunnus, ajatuksena se, että saadusta todistuksesta pystyy päättelemään todistuksen luojan. Osapuolirooli on asetuksella vaihdettavissa, oletuksena käytetään isännöitsijätoimisto -roolia. Mukana on myös aikaleima sekä juokseva numero. Kirjanmerkki: bk_isannoitsijantodistus_diaarinumero

Todistuksen tulostuspäivämäärä määritellään tulostusvalinnoissa (Tarkempi kuvaus Tulostusvalinnat -otsikon alla). Tulostuspäivämäärän kirjanmerkki on bk_tulostus_pvm. Tulostuspäivä näytetään ylätunnisteessa.

Todistuksen kohde, omistus ja hallinta

Käytetyt kirjanmerkit kursiivilla:

Yhtiön nimi: bk_tyhtiön_nimi
Kohderekisterin yhtiön tiedoista Perustiedot -välilehdeltä; nimi -kentästä.

Y-tunnus: bk_tyhtiön_ytunnus
Kohderekisterin yhtiön tiedoista Perustiedot -välilehdeltä; y-tunnus -kentästä.

Yhtiön rekisteröitymispäivä: bk_tyhtiön_rekisteröimispäivä
Yhtiön - Yritysrekisteri tiedoista Perustiedot -välilehdeltä; voimassa oleva yhtiöjärjestys vahvistettu pvm -kentästä.

Huoneisto: bk_tyhtiön_huoneisto
Kohderekisterin huoneiston tiedosta Perustiedot -välilehdeltä; nimi -kentästä.

Kiinteistön sijaintipaikan osoite: bk_tyhtiön _sijainnina_katuos, bk_tyhtiön_sijainnin_postitoimipaikka ja bk_tyhtiön_sijainnin postinro
Kohderekisterin rakennuksen tiedoista (johon valittu huoneiston kiinnitetty) Perustiedot -välilehdeltä; Katuosoite-, Postitoimipaikka-ja Postinumero -kentistä.

Osakkeiden numerot: bk_tyhtiön_osakkeiden_numerot
Osakerekisterin osakesarjan tiedoista Perustiedot -välilehdeltä; osakesarja -kentästä.

Osakkeiden lukumäärä: bk_tyhtiön_osakkeiden_lukumäärä
Osakerekisterin osakesarjan tiedoista Perusteidot -välilehdeltä; osakkeiden lukumäärä -kentästä.

Omistusta, hallintaa ja luovuttamista koskevat tiedot

Käytetyt kirjanmerkit:

1.1.1. bk_yhtiön_osakkaan_tiedot
Osakerekisterin osakesarjan tiedoista Osakkaat -välilehdellä; osakesarjan liitettyjen osakkaiden nimet ja heille ylläpidetty Merkitty osakeluetteloon -päivämäärä. Mikäli merkintäpäivää ei ole, mutta Omistusoikeus siirtynyt -päivämäärä on täytetty, tulostuu se nimen jälkeen raportille. Omistusosuus tulee osakerekisteriin osakkaalle annettu Omistusosuus -kentästä. Omistusosuus näkyy vain osakkailla, joilla on merkintäpäivä.

Jos osakkaalle on annettu osakesarjan ylläpidossa lisätietoja tulostuvat ne myös raportille, nimitiedon alapuolelle.

1.1.2. bk_yhtiön_osakhuon_luovutusrajoitukset
Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä; Osakkeisiin tai huoneiston hallintaan kohdistuva käyttö- tai luovutusrajoitus -kentästä

1.1.3. bk_huoneiston_ottaminen_yhtion_hallintaa
Kohderekisteristä huoneiston tiedoista isännöitsijäntodistus -välilehdeltä. Jos huoneisto on yhtiökokouksessa päätetty ottaa yhtiön hallintaan -kentässä ei ole rastia, näytetään todistuksella huoneistoa ei ole päätetty ottaa yhtiön hallintaan -tieto.

Jos kentässä on rasti, näytetään teksti: "Huoneisto on päätetty yhtiökokouksessa ottaa yhtiön hallintaan x.x.2017, 3kk ajaksi. Hallintaan otetun huoneiston remonttikulut ovat isännöitsijän arvion mukaan 1000€"

Seuraavat kohdat haetaan kohderekisteristä, huoneiston tiedoista isännöitsijäntodistus -välilehdeltä:

- Hallintaanoton pvm haetaan Hallintaanoton päivämäärä -kentästä

- Hallintaanoton kesto haetaan Hallintaanoton kestoaika -kentästä

- Remonttikulujen tiedot haetaan Hallintaanoton remonttikulut -kentästä.

Huoneiston tiedot, perustiedot

Käytetyt kirjanmerkit:

2.1.1 bk_huoneiston käyttötarkoitus
Huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus noudetaan huoneiston perustiedoista Käyttötarkoitus -kentästä.

2.1.2 bk_huoneiston_rakennuslupa_käyttötark
Huoneiston rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus noudetaan huoneiston perustiedoista Rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus -kentästä.

2.1.3 bk_huoneiston_tunnus, bk_huoneiston_kierros, bk-huoneiston_muu_sijantieto
Huoneiston sijaintiin noudetaan tiedot kohderekisteristä huoneiston perustiedoista, haettavia tietoja ovat Nimi, Kerros sekä Muu sijaintitieto.

2.1.4 bk_huoneiston_pintaala
Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, pinta-ala -kentästä.
bk_huoneston_tarkistettu_pintaala

Kohderekisteristä huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Tarkastettu pinta-ala -kentästä. (Huom. aiemmasta isännöitsijäntodistus -versiosta poiketen ei enää tutkita Tarkastusmitta (SFS 5139) -kentän rastia.)

bk_huoneiston_jyvitetty_pintaala
Kohderekisteristä huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Jyvitetty pinta-ala -kentästä..

2.1.5 bk_huoneiston_huoneidenlkm
Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Huoneistotyyppi -kentästä.

2.1.6 bk_huoneiston_osakkaan_hallittavat_tilat
Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, muut osakkaan hallintaan kuuluvat tilat -kentästä.

 

 

2.2.1. bk_huoneiston_viatjapuutteet
Kohderekisterin huoneistoin tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Yhtiön tiedossa olevat huomattavat viat ja puutteet -kentästä.

2.2.2. bk_huoneiston_tiedossa_olevat_remontit

Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Muutostyöt -kentästä.

bk_huoneiston_suoritetut_remontit
Huoneistoon kytketyt huoneistokohtaiset muutostyös (pts-remonteista)
   *Heinäkuussa 2018 julkaistussa päivityksessä tämän kirjanmerkin tietoihin lisättiin uusi sarake "Tila". Raportille näytettävät tilat voidaan määrittää asetuksilla (asetustyökalussa asetus "Isännöitsijätodistus_remonttienSallitutTilat"). Alla esimerkkikuva eri tiloissa olevien remonttien esittämisestä todistuspohjassa:
 

2.2.3. bk_huoneiston_kunnossapito_yhtiömääräyk
Kohderekisterin yhtiön tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Kunnossapitovastuuta koskevat yhtiöjärjestysmääräykset -kentästä.

2.2.4. bk_huoneiston_poikkeavat_sopimjakäytän
Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Yhtiöjärjestyksessä poikkeavat sopimukset ja käytännöt -kentästä.

2.2.5. bk_huoneiston_lisätiedot
Kohderekisterin huoneiston tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Lisätiedot -kentästä ja Lisätiedot -välilehdellä; Lisätiedot -kentästä eli molemmissa ylläpidetyt tiedot tulostuvat raportille samaan kohtaan.

Yhtiön tiedot

bk_yhtiön_tontin_omistussuhde - [hallintaperuste]
Yhtiön tiedoista, Tontti -välilehdeltä, Hallintaperuste -kentästä: oma tai vuokra. Jos vuokratontti niin samalta välilehdeltä tulee tiedot Vuokranantaja, Vuokrasuhteen päättymispvm, Vuosivuokran määrä, Sisältää alv:ia ja Vuokrantarkistusperuste -kentistä.

bk_yhtiön_tontin_pintaala - [pinta-ala]
Yhtiön tiedoista, Tontti -välilehdeltä, Pinta-ala (tontin pinta-ala) -kentästä.

bk_yhtiön_kiinteistötunnus - [kiinteistötunnus]
Muodostuu Kunta-, Kaupunginosa-, Kortteli ja  Tontti -kenttien ylläpidetyistä tiedoista tallennuksen jälkeen (näkyy myös Tontti -välilehdellä tallennuksen jälkeen).

bk_yhtiön_vuokranantaja - [tvuokranantaja]
Vuokranantaja -kentästä (kts. bk_yhtiön_tontin_omistussuhde)

bk_yhtiön_tontin_vuokrasuhde_päättyy - [tvuokrasuhde päättyy]
Vuokrasuhteen päättymispvm -kentästä (kts. bk_yhtiön_tontin_omistussuhde)

bk_yhtiön_tontin_vuosivuokra - [tvuosivuokra]
Vuosivuokran määrä (kts. bk_yhtiön_tontin_omistussuhde)

bk_yhtiön_tontin_vuokra_tarkistusperuste - [ttarkistusperuste]
Vuokrantarkistusperuste (kts. bk_yhtiön_tontin_omistussuhde)

bk_yhtiön_tontin_lunastusoikeus_tieto - [yhtiö]
Tontin lunastusoikeus -kentäsä valittu/valitut vaihtoehdot.

bk_yhtiön_tontin_lunastusoikeutta_käytet - [lunastusoikeutta ei ole käytetty]
Lunastusoikeutta käytetty -kentästä valittu vaihtoehto.

bk_yhtiön_tontin_huone_eri_vastuu_tieto - [osakehuoneistolla ... maksamisesta]
Osakehuoneistolla erilainen vastuu vuokran maksamisesta -kentästä valittu vaihtoehto.

bk_yhtiön_tontin_Yhteisomistus_Ehdot_txt  - [Lisätiedot .... lisätietoa]
Yhteisomistus, Omistajien tiedot, Ehdot ja hallinnanjakosopimuksen rekisteröinti -kentässä ylläpidetty tieto yhtiön Tontti -välilehdellä.

bk_yhtiön_tontin_lisatiedot
Yhtiön tiedoista, Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä, Tontin lisätiedot -kentästä.

 

 

bk_yhtiön_rakennusten_LKM - [rakennusten lkm]

(yhtiöön liitettyjen rakennusten yhteislukumäärä) Kohderekisterin yhtiön tiedoista Määrätiedot -välilehdeltä, tiedot ylläpidetään rakennuskohtaisesti porrashuoneiden osalta kohderekisterin rakennuksen tiedoissa Perustiedot -välilehdellä.

bk_yhtiön_rakennusten_tilavuus - [tilavuus]
(yhtiöön liitettyjen rakennusten tilavuus yhteenlaskettuina) Kohderekisterin yhtiön tiedosita Määrätiedot -välilehdeltä, tiedot ylläpidetään rakennuskohtaisesti kohderekisterin rakennuksen tiedoissa Perustiedot -välilehdellä.

bk_yhtiön_rakennusten_kerrosala - [kerrosala]
(yhtiöön liitettyjen rakennusten kerrosala yhteenlaskettuina) Kohderekisterin yhtiön tiedoista Määrätiedot -välilehdeltä, tiedot ylläpidetään rakennuskohtaisesti kohderekisterin rakennuksen tiedoissa Perustiedot -välilehdellä.

bk_yhtiön_rakennusten_käyttöönottovuodet - [käyttöönottovuodet]
Kohderekisterin rakennusten tiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Käyttöönottovuosi -kentästä; mikäli yhtiöön sidottu seampi rakennus, tieto tulee jokaiselta erikseen ja ne erotellaan pilkulla toisistaan.

bk_yhtiön_rakennus_porrashuoneiden_LKM - [porrashuoneiden lkm]
(yhtiöön liitettyjen rakennusten ylläpidossa annettujen porrashuoneiden lukumäärät yhteenlaskettuina) Kohderekisterin yhtiön tiedoista Määrätiedot -välilehdeltä, tiedot ylläpidetään rakennuskohtaisesti porrashuoneiden osalta kohderekisterin rakennuksen tiedoissa Perustiedot -välilehdellä.

bk_yhtiön_rakennuksen_kerrosten_LKM - [kerroksia]
Kohderekisterin yhtiön tiedoista Määrätiedot -välilehdeltä, Kerrosten lkm -kentästä.

bk_yhtiön_rakennusten_talotyypit - [talotyypit] Kohderekisterin rakennusten tiedoista Tekniset tiedot -välilehdeltä, Talotyyppi -kentästä; mikäli yhtiöön sidottu useampi rakennus, tieto tulee jokaiselta erikseen ja ne erotellaan pilkulla toisistaan.

bk_yhtiön_rakennusten_Yhteisomist_EhdotL - [Rakennusten ... ehdot]
Yhteisomistus, Omistajien tiedot, Ehdot ja  hallinnonjakosopimuksen rekisteröinti -kentissä ylläpidetty tieto; mikäli yhtiöön sidottu useampi rakennus, tieto tulee jokaiselta erikseen ja ne erotellaan pilkulla toisistaan (huomioidaan tietomäärä, mikäli ylläpidetty useammalle rakennukselle, onko esim. tiedot liitteenä parempi vaihtoehto). Tämä kirjanmerkki on ehdollinen ja lisää todistukseen vakiolauseen, kun ao kirjanmerkki täyttää lauseen jatkoksi kohderekisterin tiedot.

bk_yhtiön_rakennusten_Yhteisomist_Ehdot - [tiedot ja ehdot]
Kts. edellinen.

bk_yhtiön_rakennusten_energiatod_voimas
Rakennuskohtainen energiatodistus -tieto noudetaan kohderekisteristä rakennuksen tiedoista, Tekniset tiedot -välilehdeltä Rakennukselle on voimassaoleva energiatodistus -kentästä.

bk_yhtiön_asunto_LKM – [asuntoja lkm]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
asuinhuoneistot - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.

bk_yhtiön_asunto_PA – [pinta-ala]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
asuinhuoneistot - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.

bk_yhtiön_asunto_osake_LKM – [osakkeita]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
asuinhuoneistot - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.

bk_yhtiön_asuntojen_tiedot – [Asunnoista… …m2]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_asuntojen_LKM – [asuntoja yhtiön hallinnassa]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_asuntojen_PA – [asuntojen PA]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_liikehuoneistojen_LKM – [liikehuoneistoja]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
liikehuoneistot - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.

bk_yhtiön_liikehuoneistojen_PA – [pinta-ala]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
liikehuoneistot - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.

bk_yhtiön_liikehuoneistojen_osake_LKM – [osakkeita]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
liikehuoneisto - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.

bk_yhtiön_liikehuon_yhtiön_hallussa_txt – [Liikehuoneistoista… …m2]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_liikehuon_LKM_yhtiön_hallussa – [liikehuoneistoja yhtiön hallinnassa]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_liikehuon_PA_yhtiön_hallussa – [pinta-ala]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_muut_tilat_LKM – [tiloja]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
muut tilat - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.  

bk_yhtiön_muut_tilat_PA – [pinta-ala]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
muut tilat - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.  

bk_yhtiön_muut_tilat_osake_LKM – [osakkeita]
Lukumäärätiedot lasketaan yhtiön rakennuksiin liitetyt huoneistot/tilat kohdetyypeittäin yhteensä.
muut tilat - kappalemäärä yhteensä - neliöt yhteensä - kohteiden osakelukumäärät yht.  

bk_yhtiön_muut_tilat_yhtiön_hallussa_txt – [Yhtiön… …m2]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_muut_tilat_PA_yhtiön_hallussa – [pinta-ala]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Määrätiedot -välilehdellä: ylläpidetään yhtiön hallinnassa olevat tilat, niiden kappalemäärät ja neliöt yhteensä kohdetyypeittäin (eli asuinhuoneistot, liikehuoneistot ja muut tilat) ja näistä kentistä tiedot tulostuvat raportille.

bk_yhtiön_toteutetut_autopaikat – [autopaikkoja]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Autopaikat -välilehdellä, Toteutuneet autopaikat -kentästä.

bk_yhtiön_autopaikka_osakkeiden_LKM – [osaketta]
Osakkeina olevien autopaikkakohteiden yhteenlaskettu osakemäärä.

bk_yhtiön_autopaikat_yhtion_hallussa_txt – [Yhtiön… …kpl]
Yhtiön tiedoissa Autopaikat -välilehdeltä Yhtiön hallinnassa -kentästä.

bk_yhtiön_autopaikat_yhtion_hallussa – [autopaikkojen määrä]
Osakkeina olevien autopaikkakohteiden yhteenlaskettu osakemäärä.

bk_yhtiön_autotalli_halli_katospaik_LKM – [määrä]
Yhteensä kappalemäärä Autohalli, Autotalli ja Autokatos -kentistä.

bk_yhtiön_rakoik_mukainen_autop_velvoite – [autopaikkavelvoite]
Autopaikkavelvoite -kentästä.

bk_yhtiön_autopaik_jakam_sovit_seuraavaa – [sovitut asiat]
Autopaikkojen jakamisesta on yhtiössä sovittu seuraavaa -kentästä.

bk_yhtiön_osakomist_muut_varatut_tilat – [muut tilat]
Kohderekisterin yhtiön tiedoissa Tilat -välilehdellä rastitetut tilat.

bk_yhtiön_muut_tilat_lisatietoa – [lisätiedot]
Muut tilat info - Kohderekisteristä yhtiön tiedoista Muut tilat -välilehdeltä Muu säilytys lisätiedot -kentän sisältö.

Yhtiön muut tiedot

bk_yhtiön_vakuutukset - [vakuutus]
Vakuutuksen tyyppi - tieto tulee kohderekisterin yhtiön tiedoista Perustiedot -välilehdeltä Vakuutus -kentästä. Muut vakuutukset yhtiön perustiedoista tekstinä Muut vakuutukset -kentästä. Vakuutustietojen näyttämiseen vaaditaan yhtiön osapuoleksi kytketty vakuutusyhtiö.

Vakuutusyhtiö noudetaan yhtiön osapuolista Vakuutusyhtiö -roolilta.

 

 

bk_yhtiön_kiinthuolto_yritys – [huoltoliike]

Tieto tulee kohderekisterin yhtiön tiedoista Osapuolet -välilehdeltä; yritysosapuoli joka on liitetty yhtiöön roolilla Huoltoyhtiö, yritysosapuolen ylläpidosta nimi-, osoite- ja puhelin2 -kenttien tiedot.

bk_yhtiön_kiinthuolto_yritys_katusoite – [katuos]
Ks. [huoltoliike]

bk_yhtiön_kiinthuolto_yritys_postinumero – [postinro]
Ks. [huoltoliike]

bk_yhtiön_kiinthuolto_postitoimipaikka – [postitmp]
Ks. [huoltoliike]

bk_yhtiön_kiinthuolto_yritys_puhelin – [puhelinnro]
Ks. [huoltoliike]

bk_yhtiön_kiinthuolto_yritys_sähköposti – [sähköpostios]
Ks. [huoltoliike]


bk_yhtiön_huoltomies
Huoltomiehen tiedot näytetään todistukselle mikäli yhtiön osapuoliin on kytketty henkilö "huoltomies" -rooliin. Huoltomiehen tietojen edellä näytetään tarkenne joka on tallennettu Yhtiön tietoihin Isännöitsijäntodistus -välilehdelle kenttään "Kiinteistöhuolto". (vaihtoehdot kohderekisterissä: Huoltoliike/Päätoiminen talonmies/Sivutoiminen talonmies. Jos valittuna on "Huoltoliike" näytetään todistukselle tekstinä "Huollon yhteyshenkilö"). Esimerkkikuva todistuksesta alla.

bk_yhtiön_muun_kiinteistohuollon_tiedot
Tekstinä yhtiön tiedoista Isännöitsijäntodistus-välilehdeltä kentästä "Muun kiinteistönhuollon tiedot"
 

Vinkki: osakkaiden toimesta tai talkoilla tehtävät huollot kannattaa tallentaa siten että yritysrekisteriin viedään yritys jonka nimikenttään tulee teksti "osakkaat" tms. Tämä yritys kytketään kohteelle huoltoyhtiörooliin, jolloin isännöitsijäntodistukselle saadaan tieto omatoimihuollosta. Myös edellä mainittua kenttää "Muun kiinteistönhuollon tiedot" voi hyödyntää.

 

 

 

bk_yhtiön_isännöitsijä_yritys – [isännöinti-yritys]
Yrityksen nimi tulee jos Isännöitsijä -roolilla liitetyllä osapuolella on ylläpidossa yhteys yritykseen, joka on liitetty yhtiöön Osapuolet -välilehdellä roolilla Isännöitsijätoimisto. Jos isännöitsijätoimiston ja isännöitsijän välillä ei ole yhteyttä, yrityksen nimeä ei tulostu.

bk_yhtiön_isännöitsijä_ytunnus – [y-tunnus]
Isännöitsijän työnantajayrityksen tiedoista.

bk_yhtiön_isännöitsijä_katuosoite – [katuos]
Isännöitsijän tiedoista.

bk_yhtiön_isännöitsijä_postinumero – [postinro]
Isännöitsijän tiedoista.

bk_yhtiön_isännöitsijä_postitoimipaikka – [postitmp]
Isännöitsijän tiedoista.

bk_yhtiön_isännöitsijä_yritys_puh – [puhelin]
Isännöitsijän työnantajayrityksen tiedoista.

bk_yhtiö_isännöintiyhteisö
Yhtiön kohderekisterin tiedoista Isännöitsijäntodistuksen tiedot -välilehdeltä Isännöintiyhteisön lisätiedot -kentästä.

bk_yhtiön_isännöitsijä_henkilö_nimi – [nimi]
Kohderekisterin yhtiön tiedoista Osapuolet -välilehdeltä, henkilöosapuolen tiedot, joka on liitetty yhtiöön roolilla Isännöitsijä, hänen osapuolen ylläpidostaan nimi-, puhelinnumero-, osoite-, titteli ja sähköpostiosoite - kenttien tiedot.

bk_yhtiön_isännöitsijä_henkilö_puhelin – [puhelin]
Ks. [nimi]

bk_yhtiön_isännöitsijä_henkilö_titteli – [titteli]
Ks. [nimi]

bk_yhtiön_isännöitsijä_henkilö_email – [sähköpostios]
Ks. [nimi]

bk_yhtiön_lunastuslauseke – [Lunastuslauseke]
Tieto tulee yhtiön yritysrekisteritiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksessä lunastuslauseke -kentästä.

bk_yhtiön_osakkeen_lunastusoikeus_on – [Osakkaiden lunastusoikeus on osakkailla]
Tieto tulee yhtiön yritysrekisteritiedoista Perustiedot -välilehdeltä Lunastusoikeus on -kentästä, vaihtoehtoja voi valita useampia ko. kentästä ja valitsemalla Tyhjä raportille ei valita mitään vaihtoehtoa. Yhtiön yritysrekisterin ylläpidossa Perustiedot -välilehdellä ylläpidetty Lunastusoikeus muu -kentän tieto tulee raportille muulla, kenellä -kohtaan.

bk_yhtiön_muut_rajoitukset – [Muut rajoitukset rajoitustekstiä]
Tieto tulee yhtiön yritysrekisteritiedoista Perustiedot -välilehdeltä Muut rajoitukset -kentästä.

bk_yhtiön_on_hitas_yhtio – [Yhtiö on HITAS-yhtiö]
Tieto tulee yhtiön yritysrekisteritiedoista Perustiedot -välilehdeltä Hitas-yhtiö -kentästä. Jos valittu tyhjä rivi, raportille ei tulee mitään valintaa.

bk_yhtiön_lisätiedot – [lisätietoja ]
Yhtiön yritysrekisteritiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Lunastuslauseke -kentästä.

bk_yhtiön_osakekirjat_painatus
Yhtiön kohderekisterin tiedoista Muut tiedot -välilehdeltä Osakekirjat painettava turvapainossa -kentästä.

bk_yhtiön_osakekirjat_painatus_paikka
Yhtiön kohderekisterin tiedoista Muut tiedot -välilehdeltä Missä -kentästä.

bk_yhtiön_selvitys_talous_toiminnasta - [Selvitys seikoista]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista Selvitys seikoista, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön talouteen tai toimintaan -kentästä.

bk_yhtiön_kiinteistö_energiatodistus
Yhtiön tiedoista Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Kiinteistöllä on voimassaoleva energiatodistus -kentän mukaan esitetään joko lause Kiinteistöllä ei ole voimassa olevaa energiatodistusta tai Kiinteistöllä on voimassaoleva energiatodistus, energiatodistus on *.

bk_yhtiön_kiinteistö_energiatodistus_inf
ks. edellinen: kirjanmerkki. Noutaa Yhtiön tiedoista Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Kiinteistön energiatodistuksen tyyppi -kohdan mukaan joko tekstin isännöitsijäntodistuksen osana, pääsuunnittelijan laatima tai energiakatselmoijan laatima -kohtaan.

bk_yhtiön_rakennusten_energiatod_voimas
Kohderekisteristä rakennuksen Tekniset tiedot -välilehdeltä Rakennuksella on voimassaoleva energiatodistus -kentästä.


bk_yhtiön_kulutusseurannan_luvut
Vuosikulutukset noudetaan yhtiön kohderekisterin tiedoista Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä. Taulukkoon noudetaan tiedot seuraavista kentistä.

-    raportoitava vuosi noudetaan Kulutusseurannan raportointivuosi -kentästä (vertailuvuotena raportointivuotta edeltävä vuosi)
-    Lämmitysenergia, viime vuosi
-    Lämmitysenergia, viimeistä edellinen vuosi
-    Normeerattu lämmitysenergia, viime vuosi
-    Normeerattu lämmitysenergia, viimeistä edellinen vuosi
-    Lämpöindeksi, viime vuosi
-    Lämpöindeksi, viimeistä edellinen vuosi
-    Vedenkulutus, viime vuosi
-    Vedenkulutus, viimeistä edellinen vuosi
-    Sähkönkulutus, viime vuosi
-    Sähkönkulutus, viimeistä edellinen vuosi
-    Sähkönkulutus per rakennuskuutio, viime vuosi
-    Sähkönkulutus per rakennuskuutio, viimeistä edellinen vuosi

Alla esimerkkikuva.

 

bk_huoneiston_vastike_tiedot – [HVastikkeet]
Tiedot haetaan raportille annetun tulostuspäivän kaudelta ja ne tulevat kaikilta tulostukseen valitun tilan sopimuksien tavoitetiedoista maksulajeittain eriteltynä. Mikäli jokin maksulaji on verollinen, tavoitetieto tulee ilman veroa.
 
Vastikelaji            -  kauden tavoitteen maksulajin nimi tieto
euroa/kk              -  kauden tavoitteen euromäärä  
Vastikeperuste   -  maksulajin tiedoista, kohderekisteritasolta maksulajin ylläpidosta Veloitusperuste-kentästä
 

bk_yhtiön_hakeutunut_ALV_velvolliseksi – [Huoneiston… …arvonlisäverovelvolliseksi]
Mikäli jokin tavoitteiden maksulajeista on verollinen, tulee valinta Kyllä. Jos yksikään maksulajeista ei ole verollinen, tulee valinta Ei.

Kuvassa käytettyjen bookmarkkien sijainnit.

Esimerkki 1, normaali huoneisto:

Saldo -riville haetaan isännöitsijäntodistuksen tulostuspäivän mukaan erääntyneet tavoitteet huoneistolta löytyviltä sopimuksilta. Isännöitsijäntodistuksella näkyvä vastikevelka on todistuksen päiväyksestä 6kk (kuluva kuukausi ja 5 edellistä kk) taaksepäin yhteisvastuullista ja sitä vanhemmat myyjän vastuulla. Suoritukset huomioidaan aina vanhimpaan avoimeen saldoon. Jos suoritusten kohdistusta on muutettu käsin, se ei vaikuta vastikevelka-erittelyyn.

Esimerkki 2, huoneisto otettu yhtiön hallintaan:

Jos huoneiston on otettu yhtiön hallintaan, ei vastikevelan osalta näytetä yhteisvastuullista velkaa lainkaan. Lisäksi vastikevelka-erittelyyn näytetään hallintaanotosta aiheutuneet remonttikulut kohderekisterin huoneiston tiedoista, isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Hallintaanoton remonttikulut -kentästä. Haltuunotto tutkitaan kohderekisterin huoneiston tiedoista, isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Huoneisto on päätetty yhtiökokouksessa ottaa yhtiön hallintaan -kentästä.

Käytetyt kirjanmerkit:
bk_talous_osak_vastikevelka - [euroa]
bk_talous_osak_vastikevelka_PVM - [pvm]
bk_talous_osak_vastikevelka_ALV - [alv]
bk_talous_osak_vastikvelk_myyjä_vastuul - [euroa]
bk_talous_osak_vastikvelk_myyja_vastPVM - [pvm]
bk_talous_osak_vastikvelk_myyjä_vast_ALV - [alv]
bk_talous_osak_vastikvelk_yhteis_vastuul - [euroa]
bk_talous_osak_vastikvelk_yhteis_vastPVM - [pvm]
bk_talous_osak_vastikvelk_yhteis_vastALV - [alv]
bk_talous_hallintaanoton_remonttivelka - [Hallintaanoton remonttikulu]

bk_huoneiston_velkaosuudet – [velkaosuudet] Huoneiston velkaosuudet haetaan Tampuurin lainarekisteristä, sen mukaan missä lainoissa huoneisto on mukana. Laskennan tilannepäivä annetaan isännöitsijäntodistusta tilattaessa:

Huoneiston velkaosuuksiin huomioidaan vain tiloissa Nostettu, Osa nostettu ja Ei asetettu olevat lainat.

bk_talous_vastikkeesta_päättävä_elin – [päättäjä]
Tieto tulee kohderekisterin yhtiön tiedoista Muut tiedot -välilehdeltä, Vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta päättävä elin -kentästä.

bk_yhtiön_vastike_tiedot – [Vastikkeet]

bm_maksulajit_vastiketulevat - [Tulevat vastikkeet]
Yhtiölle kytketyille vastikemaksulajeille tallennetut tulevaisuudessa voimaan tulevat hinnat per yksikkö

Tieto tulee yhtiölle kytketyistä maksulajeista maksulajitoiminnosta. Yhtiölle kytketyistä maksulajeista näytetään vain sellaiset, joiden alatyyppinä on Vuokra/vastike.

 

 

bk_yhtiön_käyttokorvaus_tiedot – [Käyttökorvaukset]

bm_maksulajit_korvaustulevat - [Tulevat käyttökorvaukset]
Yhtiölle kytketyille käyttökorvausmaksulajeille tallennetut tulevaisuudessa voimaan tulevat hinnat per yksikkö

 

Tieto tulee yhtiölle kytketyistä maksulajeista maksulajitoiminnosta. Yhtiölle kytketyistä maksulajeista näytetään  vain sellaiset, joiden alatyyppinä on Käyttökorvaus.

 

 

Esimerkkikuva tulosteelta:

bk_yhtiön_ottamat_laina_tiedot – [Yhtiön ottamat lainat ]
Lainarekisteristä yhtiölle perustetuista lainoista sellaiset joiden tilana on Nostettu, Osa nostettu tai Ei asetettu. Lainojen saldot lasketaan isännöitsijäntodistuksen tulostusvaiheessa annetun velkaosuus-päivämäärän mukaan.

bk_yhtiön_ottamat_laina_tiedotsumma - [Lainojen yhteissumma]
Edellisen kirjanmerkin listaamien lainojen yhteissumma eli yhtiön ottamat lainat yhteensä.

bk_yhtiön_talous_valtion_asuntolaina
Yhtiön tiedoista Muut tiedot -välilehdeltä kentästä "Valtion asuntolainoittama" tekstinä.

bk_yhtiön_talous_myön_valtion_aslainaa
Yhtiön tiedoista Isännöitsijäntodistus-välilehdeltä kentästä "Valtion henkilökohtaista asuntolainaa myönnetty", näytetään teksti "Yhtiön huoneistojen hallintaan on myönnetty henkilökohtaista valtion asuntolainaa."


bk_yhtiön_nostamattomat_laina_tiedot – [Nostamattomat lainat ]
Yhtiön nostamattomiin lainoihin tulee tietoa, jos Lainahallinnassa jollakin kohteeseen (yhtiöön) sidottujen lainojen perustiedoissa annettu Alkup. pääoma (vähennettynä Nostettu pääoma kenttään syötetyllä summalla) on suurempi kuin lainan tiedoissa Nosto-tapahtumat yhteensä.

Nostamattomat lainat huomioidaan lainakorteilta jotka ovat tiloissa Hyväksytty, Nostettu, Osa nostettu tai Ei asetettu.

bk_yhtiön_luotolliset_tili_tiedot – [Lainan saldot]
Luotollisen tilin tiedot noudetaan kohderekisteristä yhtiön tiedoista Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä, Yhtiön luotollisen tilin luotonantaja sekä Luotollisen tilin limiitti -kentistä.

bk_talous_kiinnitykset – [euroa]
Tieto tulee kohteen (yhtiön) Yritysrekisterin ylläpidosta Perustiedot -välilehdeltä Kiinnitykset -kentästä. Huom: kenttä hyväksyy vain numeroita.

bk_yhtiön_talous_valtion_asuntolaina – [Valtion asuntolainoittama]
Yhtiön yritysrekisteritiedoista Perustiedot -välilehdeltä, Valtion lainoittama -kentästä.

bk_yhtiön_talous_myön_valtion_aslainaa – [Myönnetty aslainaa]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Valtion henkilökohtaista asuntolainaa myönnetty -kentästä.

Kiinteistön tekniset tiedot ja kunto

Tiedot tulevat yhtiöön liitettyjen rakennusten tiedoista Tekniset tiedot -välilehdeltä yhteenvetona. Jos useampi rakennus ja ylläpidetyt tiedot ovat erityyppisiä, tulee ne pilkulla eroteltuna toisistaan. Jos saman tyyppisiä, tulee tieto vain kerran. Tähän poikkeuksena Hissit, tieto tulee aina rakennuksittain pilkulla eroteltuna.  

bk_kiinteistö_pääasiallinen_rakennusaine  – [Rakennusaine]
Rakennuksen tiedoista Pääasiallinen rakennusaine -kentästä.

bk_kiinteistö_kattotyyppi  – [Kattotyyppi]
Rakennuksen tiedoista Kattotyyppi -kentästä.

bk_kiinteistö_lämmitysjärjestelmä  – [Lämmitys]
Rakennuksen tiedoista Lämmitysjärjestelmä -kentästä.

bk_kiinteistö_lämmönjakotapa  – [Lämmönjakotapa]
Rakennuksen tiedoista Pääasiallinen lämmityspolttoaine tai lämmönlähde -kentästä.

bk_kiinteistö_katemateriaali  – [Kate]
Rakennuksen tiedoista Katemateriaali -kentästä.

bk_kiinteistö_jäähdytysjärjestelmä  – [Jäähdytys]
Rakennuksen tiedoista Jäähdytysjärjestelmä -kentästä.

bk_kiinteistö_ilmanvaihtojärjestelmä  – [Ilmanvaihto]
Rakennuksen tiedoista Ilmanvaihtojärjestelmä -kentästä.


 

bk_kiinteistö_antennijärjestelmä – [antennijärjestelmä]
Antennijärjestelmä ja -tyyppi -kentistä.

bk_kiinteistö_hissit_LKM  – [hissitlkm]
Rakennusten tiedoista, Tekniset tiedot -välilehdeltä Hissit -kentästä yhteenlaskettuna eri rakennuksilta.

bk_kiinteistö_kaapeliyhtiö – [yhtiö]
Rakennuksen tiedoista Kaapeliyhtiö -kentästä.

bk_kiinteistö_tietoliikenneyhteydet – [tietoliikenneyhteydet]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Yhteinen laajakaista -kentästä, ehdollinen kirjanmerkki joka piilottaa koko lauseen jos kohderekisterissä ei tieto ole valittu.

bk_kiinteistö_laajakaistatekniikka – [laajakaistatekniikka]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Yhteisen laajakaistan tekniikka -kentästä.

bk_kiinteistö_laajakaista_max_nopeus – [maxnopeus]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Yhteisen laajakaistan maksiminopeus -kentästä.

bk_kiinteistö_kunnossapitosuunnitelma – [Kunnossapitosuunnitelma]
Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä kunnossapitosuunnitelma: Yhtiöllä on kunnossapitosuunnitelma -kentästä kohderekisteristä yhtiön Kuntotiedot -välilehdeltä.

 

 

 

 

bk_kiinteistö_selvitys_suorit_parankorj – [Kunnossapito ja –muutostyöt valmistusajankohtineen]
Kohderekisteristä yhtiön tiedoista Kuntotiedot -välilehdeltä Korjaukset suoritettu -kentästä.

bk_kiinteistö_hallit_esit_yhtiökokous – [Selvitys on esitetty yhtiökokouksessa]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta esitetty yhtiökokouksessa -kentästä.

bk_kiinteistö_selvitys_korj_todistus - [Todistuksen liitteenä hallituksen selvitys suoritetuista kunnossapito ja -muutostöistä valmistusmisajankohtineen]
Tulostettavan todistuksen valituista liitteistä (Muut liitteet kohta 6.1) tutkitaan onko muutostyöraportti valittu tulostettavaksi liitesivuna.
 

bk_yhtiön_suoritetut_remontit - [Yhtiön suoritetut muutostyöt/remontit]
Yhtiön remonttienhallinnan (PTS) tehty-tilassa olevat remontit vuosilukuineen ja kuvauksineen taulukkomuodossa:

 


 

 

bk_kiinteistö_kunnossapitotarve – [Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta esitetty yhtiökokouksessa -kentästä, jos on valittu näytetään myös esityspäivä Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta esitetty yhtiökokouksessa pvm -kentästä.

Päivitys 1.10.2019: mikäli ei haluta käyttää erillisiä liitesivuja kunnossapitotarpeen osalta ja tiedot on ylläpidetty PTS-modulissa, voidaan todistuspohjaan asettaa seuraavat (vaihtoehtoiset) kirjanmerkit:

bk_yhtiön_V_vuoden_suunnit_remontitV - [Yhtiön seuraavan viiden vuoden suunnitellut remontit vuodet mukana]
Yhtiön seuraavan viiden vuoden suunnitellut remontit Pts-modulista, vuosiluvullinen taulukko.

bk_yhtiön_V_vuoden_suunnit_remontit - [Yhtiön seuraavan viiden vuoden suunnitellut remontit ilman vuosia]
Yhtiön seuraavan viiden vuoden suunnitellut remontit Pts-modulista, taulukko ilman vuosilukuja.

 

bk_kiinteistö_selvitetyt_kuntoarviot – [Kuntoarvio]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, Kuntotiedot -välilehdeltä Yhtiössa suoritetut kuntoarviot ja -tutkimukset -kentästä.

bk_kiinteistö_selvitetyt_kuntoarviot_pvm
Yhtiön kohderekisterin tiedoista, Isännöitsijäntodistus -välilehdeltä Hallituksen kunnossapitosuunnitelma yhtiökokouksessa pvm -kentästä.

bk_kiinteistö_päätetyt_korj_ja_muutok - [Päätetyt korjaukset ja muutokset]
Yhtiön kohderekisterin tiedoista Kuntotiedot -välilehdeltä Korjaukset päätetty -kentästä.
 

 

bk_todistuksentilaaja
Tilaajan tietoja ei tyypillisesti löydy Tampuurista. Tiedot voi käydä syöttämässä todistuksen tilauksen yhteydessä todistuksen "Muokkausnäkymässä", kuva alla.

bk_todistuksenallekirjoittaja
Kohteelle kytketyn isännöitsijän tiedoista, Etunimi Sukunimi Titteli sekä Työnanatajayrityksen nimi.

 

Muokkausnäkymä:

näkymässä näytetään kaikki todistuspohjaan viedyt kirjanmerkit sekä Tampuurista kirjanmerkkiin noudetut tiedot. Todistuksen tilaajan tiedot on tarkoitus täyttää täällä:

 

bk_liite_PakollisetLiitteet
Isännöitsijäntodistuksen tilauksen yhteydessä valitut pakollisten liitteiden nimet listataan tässä. Jos jokin liite jätetään valitsematta, näytetään sen perässä teksti: Jätetty pois tilaajan pyynnöstä.

bk_liite_MuutLiitteet

bk_liite_valitut_dokpankin_liitteet
Isännöitsijäntodistuksen tilauksen yhteydessä valitut toimitettavat dokumenttipankin liitteiden nimet listataan tässä.

 

Video: Isännöitsijäntodistus 3.0 tulostaminen