Ylläpito»Tuuraus
  • RSS Feed

Last modified on 3/15/2018 8:08 AM by User.

Tuuraus

Etusivu-välilehden Tuuraus -toiminnolla voidaan asettaa tietylle henkilölle tuuraaja tietylle aikavälille ja tietyille kohteille.

Roolit -valikosta valitaan rooli, jolle tuuraus halutaan tehdä. 
Osapuoli -valikkoon päivittyy valitun roolin perusteella ne osapuolet, jotka ovat ko. roolilla osapuolina kohteilla. Valikosta valitaan  se osapuoli, jolle asetetaan tuuraaja. Osapuolen valinnan jälkeen tulee valikoiden alapuolelle listaan henkilön kohteet, joissa hän on osapuolena valitulla roolilla.

Osapuolen valinnan jälkeen valitaan Tuuraaja -valikosta se osapuoli joka tuuraa.

Näiden valintojen jälkeen lisätään listaan tuurausten alkamis- ja päättymispäivämäärät niiden kohteiden kohdalle, jotka henkilö ottaa tuurattavaksi. Nämä päivämäärät on mahdollista viedä kaikille kohteille kentän vieressä olevien nuoli -painikkeiden avulla. Lopuksi alareunan Tallenna -painikkeella saadaan tuuraus hyväksyttyä.

Tallennus lisää tuuraajalle yhteydet voimaan valituille kohteille ja annetulle aikavälille, sekä päättää pois jäävän osapuolen yhteydet. Pois jäävän osapuolen yhteys alkaa taas automaattisesti tuurauksen päättymisestä seuraavana päivänä.
Tieto välittyy myös ilmoitushallintaan, jolloin tuuraaja on valittavissa ilmoituksen osapuolissa.

Alla mallina kuvakaappaus testiympäristöstä. Demoilija Kalle tuuraa Heikki Huoltomiestä ajalla 1.6.-30.6. kp 1212 Asunto Oy Asunnossa. 1.7. alkaen kohteelle palautuu Huoltomies -roolille Heikki Huoltomies.