Kunnossapito»Kunnossapidon uusi työpöytä
  • RSS Feed

Last modified on 9/11/2018 8:39 AM by User.

Kunnossapidon uusi työpöytä

Kunnossapidon uusi työpöytä on maksutta käyttöönotettava ominaisuus, lisätietoa saatavilla Tampuurituesta.

Kunnossapidon uusi työpöytä avautuu käyttäjäkohtaisella näkymällä. Näkymää voidaan räätälöidä käyttäjäkohtaisesti Muokkaustilassa ja Ylläpitotyökalut -toiminnolla.

Muokkaustila -painiketta painamalla voidaan muokata kirjautuneen käyttäjän työpöytänäkymää.

Ylläpitotyökalut -painiketta painamalla voidaan muokata sekä yksittäisten käyttäjien työpöytänäkymiä, että massana tietyn roolin omaavien käyttäjien työpöytänäkymiä.

Eli muokkaustilassa voidaan muokata kirjautuneen käyttäjän näkymää, kun taas ylläpitotyökalut -toiminnossa voidaan muokata kaikkien käyttäjien työpöytänäkymiä.

Muokkaustila

Muokkaustila -painiketta painamalla päästään muokkaustilaan muokkaamaan käyttäjäkohtaisesti työpöydän näkymää.

Osion muokkaaminen

Kunkin osion rataspainiketta painamalla voidaan muokata osion nimeä (kuvan ylempi osa). Kun nimeksi on vaihdettu uusi haluttu nimi, Tallenna -painiketta painamalla muokatun osion nimi muuttuu työpöydän näkymään (kuvan alempi osa).

Joissain osioissa voidaan vaihtaa näytettäviä tietoja. Kuten esimerkin Tilayhteenveto vuodelle 2017 -osion tapauksessa.

Kyseisen osion rataspainiketta painamalla muokkaamisvaihtoehdot ovat runsaammat, kuin esimerkiksi Pikalinkit -osiossa, jossa voidaan vaihtaa ainoastaan nimeä. Tilayhteenveto vuodelle 2017 -osion muokkaamisessa voidaan vaihtaa näytettävä vuosi ja osiot. Valintoja vaihtamalla saadaan luonnollisesti valittua, minkä vuoden tiedot näytetään ja lisäksi se mitkä osiot kyseiseltä vuodelta näytetään.

Osioiden sijainnin vaihtaminen

Muokkaustilassa voidaan vaihtaa osioiden sijainti vetämällä siirrettävää osiota ja pudottamalla, eli päästämällä irti (Drag & Drop), halutussa kohdassa. Kun osiota siirretään, ilmoittaa keltainen tyhjä laatikko sen kohdan mihin osio siirtyy, kun siitä päästetään irti.

Yllä olevassa kuvassa Pikalinkit -osiota siirretään hiirellä vetämällä ja kun osiosta irrotetaan, se siirtyy siirrettävän osion alla näkyvään tyhjään keltaiseen laatikkoon. Kun osio on siirretty, nähdään miten Omat kohteet- ja Pikalinkit -osiot ovat vaihtaneet paikkaa (verrataan ylempään kuvaan).

Valmiin osion lisääminen

Osioita voidaan lisätä muokkaustilassa painamalla Lisää -painiketta. Lisää -painikkeen painamisen jälkeen, avautuu uusi Uuden osion lisääminen -ikkuna, josta voidaan klikkaamalla valita, valmiina olemassa oleva, lisättävä osio.

Työpöytä ennen Omat kohteet -osion lisäämistä.

Työpöytä Omat kohteet -osion lisäämisen jälkeen.

Osion poistaminen

Painamalla halutun osion yläpalkista -painiketta, poistetaan kyseinen osio. Huom! Osiota poistettaessa ei kysytä varmistusta. Jos joku osio poistetaan vahingossa, voidaan se lisätä uudelleen Lisää -toiminnolla, ohjeet yläpuolella.

Muutosten tallentaminen

Kirjautuneen käyttäjän työpöytä tallentuu automaattisesti, kun painetaan yläpalkin Poistu -painiketta.

Ylläpitotyökalut

Painamalla yläpalkin Ylläpitotyökalut -painiketta päästään kunnossapidon työpöytänäkymän ylläpitoon.

Ylläpidossa voidaan muokata kaikkein käyttäjien työpöytänäkymiä, joko yksittäin tai rooliperusteisesti.

Ulkoisesti ylläpito muistuttaa muokkaustilaa, mutta uusina työkalupalkin toimintoina ovat: Lataa työpöytä, Tallenna työpöytä ja Lisää osio. Muut kuin näitä em. toimintoja koskevat ohjeet löytyvät ohjeiden Muokkaustila -osiosta.

Ennen siirtymistä varsinaisten ohjeiden lukuun on syytä huomioida se, että muokkaustilaan verrattuna tallennus toimii erilaisesti. Muokkaustilassa tallentaminen tapahtui automaattisesti Poistu -painiketta painamalla. Ylläpidossa muutokset tallennetaan aina painamalla Tallenna työpöytä -painikkeella. Tehdyt muutokset eivät tallennu Poistu -painiketta painamalla, vaan tehdyt muutokset katoavat.

Työpöydän lataaminen

Työpöydän ylläpidossa voidaan halutessa ladata minkä vain käyttäjän olemassa oleva työpöytä. Tätä toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun tiedetään käyttäjä, kenellä on hyvin räätälöity Kunnossapidon työpöytä -näkymä ja tätä halutaan hyödyntää myös muiden käyttäjien työpöytänäkymässä.

Ladataan työpöytä painamalla Lataa työpöytä -painiketta, joka avaa uuden Lataa käyttäjän työpöytä -ikkunan.

Haetaan haluttu käyttäjä kirjoittamalla Käyttäjä -kenttään esimerkiksi käyttäjän etunimi. Kun haluttu käyttäjä ilmestyy hakutuloslistaan Käyttäjä -kentän alapuolelle, valitaan käyttäjä klikkaamalla.

Kun käyttäjä näkyy valittuna, alla olevan kuvan tavoin, klikataan Lataa -painiketta.

Esimerkkitapauksessa työpöydän näkymä muuttuu latauksen yhteydessä ladatun käyttäjän työpöydän mukaiseksi, joka tässä tapauksessa poikkeaa aikaisemmasta niin, että siinä on lisäksi Omat kohteet -osio.

Työpöydän tallentaminen

Aktiivisena oleva (joko kirjautuneen käyttäjän tai ladattu) työpöytä voidaan tallentaa muille käyttäjille. Työpöytä voidaan tallentaa halutuille käyttäjille valitsemalla rooli tai roolit, joille työpöytä halutaan tallentaa, tai valitsemalla käyttäjä tai käyttäjät joille työpöytä halutaan tallentaa. Tallennus voidaan suorittaa myös samaan aikaan sekä valituille rooleille että käyttäjille.

Huom! Työpöytänäkymän tallentaminen roolille tallentaa kaikille kyseisen roolin käyttäjille, eli tämä kumoaa yksittäisten käyttäjien muutokset ja on näin ollen harkiten käytettävä ominaisuus.

Alla olevassa esimerkissä työpöytä tallennetaan kahdelle eri käyttäjälle. Käyttäjä -kenttään kirjoitetaan ensimmäisen käyttäjän hakua varten esimerkiksi etunimi. Kun käyttäjä on valittu hakutuloslistasta, voidaan hakea uusi käyttäjä klikkaamalla ensin haetun käyttäjän nimeä Käyttäjä -kentän kohdalla.

Roolilla haettaessa täytä hakukenttään vähintään 5 merkkiä.

Ensin haetun käyttäjän klikkaaminen tyhjentää Käyttäjä -kentän, jonka jälkeen voidaan hakea seuraava käyttäjä. Lisätään seuraava käyttäjä samalla tavalla kuin aikaisempi, jonka jälkeen painetaan Tallenna -painiketta.

Muutosten näkyminen

Tallentamisen jälkeen muutokset ovat heti nähtävissä. Jos työpöytää muutetaan samaan aikaan toisen kirjautuneen käyttäjän osalta, tulee toisen kirjautuneen käyttäjän painaa Päivitä -painiketta, jotta muutokset tulevat näkyviin.

Jos muutokset tehdään niin, että muutoksien kohteena oleva käyttäjä ei ole kirjautuneena muutosten aikana, astuvat muutokset voimaan ennen seuraavaa kirjautumista.

Alla olevissa esimerkki kuvissa on ylempänä käyttäjän Piilevi Pöllönpää työpöytänäkymä ennen kirjautumista tai Päivitä -painikkeen painamista ja alempana työpöytänäkymän muutos kirjautumisen tai Päivitä -painikkeen painamisen jälkeen.

Ennen kirjautumista tai päivittämistä.

Kirjautumisen tai päivittämisen jälkeen.