Ylläpito»Yleiset rekisterit - Luokittel…
  • RSS Feed

Last modified on 11/27/2017 11:20 AM by User.

Tags:

Yleiset rekisterit - Luokittelutekijät

Yrityksiä varten luotuja Luokittelutekijöitä ylläpidetään Ylläpito -välilehden Yleiset rekisterit -toiminnossa. Luokittelutekijöitä voidaan käyttää avuksi esimerkiksi yritysrekisterin yrityshaussa. Yrityksille voidaan antaa luokittelu esimerkiksi toimialan mukaan, jonka perusteella voidaan etsiä haluttuja yrityksiä yritysrekisteristä. Yleiset rekisterit ja luokittelutekijät on luotava ja ylläpidettävä manuaalisesti.

Uuden yleisen rekisterin lisääminen

Aloitetaan uuden yleisen rekisterin luonti täyttämällä Nimi- ja Kuvaus -kentät sekä lisätään Vertailuoperaattori kenttään yhtä suuri kuin eli = -merkki. Valitaan ruksimalla Luokittelutekijä -osiosta keskimmäinen, eli yritys -valinta. Lopuksi lisätään uusi yleinen rekisteri lisää -painiketta painamalla.

Lisätty yritys siirtyy Yleiset rekisterit -listaukseen.

Lisäksi kun yritys -valintalaatikko on ruksittuna, tulee uusi luokittelutekijä näkyviin Yrityshakuun.

Uuden arvon lisääminen yleiseen rekisteriin

Kun yleiselle rekiterille annetaan arvoja, voidaan annetuilla arvoilla hakea yrityksiä, joille kyseinen arvo on annettu. Esimerkiksi voidaan asettaa yleiseen Toimiala rekisteriin arvo Rakennuspalvelu. Tämän jälkeen yrityksille voidaan yrityskortin Luokittelutekijät -välilehdellä asettaa yrityksille luokittelutekijäksi Rakennuspalvelu. Tämän jälkeen yritysrekisterin yrityshaussa voidaan hakea yleisen Toimiala rekisterin Rakennuspalvelu -luokittelutekijällä. Tällaisella haulla saadaan haettua kaikki yritykset, joille Rakennuspalvelu luokittelutekijä on asetettuna.

Aloitetaan menemällä Ylläpito -välilehden Yleiset rekisterit -toimintoon. Halutun rekisterin kohdalla painetaan Arvot -painiketta.

Uuden arvon lisääminen -otsikon alle täytetään Avain ja Arvo -kentät ja painetaan Lisää -painiketta.

Lisää -painikkeen painamisen jälkeen uusi luokittelutekijä siirtyy kyseisen rekisterin Arvot -otsikon alle.

Luokittelutekijän lisääminen yritykselle

Luokittelutekijä voidaan lisätä yritykselle esimerkiksi navigoimalla yrityskortille yritysrekisterin kautta. Haetaan nimen perusteella haluttu yritys ja klikataan kyseisen yrityksen nimeä. Nimen painaminen avaa yrityskortin.

Siirrytään yrityskortilla Luokittelutekijät -välilehdelle. Kirjoitetaan oikean yleisen rekisterin kenttään haluttu luokittelutekijä. Tässä esimerkissä lisätään yleiseen Toimiala rekisteriin aiemmin lisätty Rakennuspalvelu -luokittelutekijä. Tampuuri etsii ennakoivasti kyseisestä rekisteristä luokittelutekijöitä. Kun yritykselle lisättävä luokittelutekijä tulee näkyviin, voidaan se valita klikkaamalla.

Tallennetaan uudet yritykselle annetut luokittelutekijä vasemman yläreunan Tallenna -painikkeella.

Yrityksen haku luokittelutekijän perusteella

Yritysrekisterin yritysrekisterissä kirjoitetaan haluttu luokittelutekijä, sen yhteyteen kuuluvan yleisen rekisterin hakukenttään. Tässä esimerkissä haetaan aiemmin yleiseen Toimiala rekisteriin ja esimerkki yritykseen lisättyä Rakennuspalvelu -luokittelutekijää.

Pelkästään luokittelutekijällä hakemalla, saadaan haettua kaikki yritykset, joilla kyseinen luokittelutekijä on asetettuna.

Toimialojen tarkastaminen toimialarekisteristä

Kuhunkin toimialaan liittyvät yritykset voidaan katsoa Ylläpito -välilehden Toimialarekisteri­ -toiminnosta.
Uusi toimiala lisätään 
 -painikkeella.

Etsitäänlistasta haluttu toimiala ja klikatan Muokkaa toimialaa -painiketta, joka avaa Toimialan muokkaaminen -ikkunan.

Toimialan muokkaaminen -ikkunassa, nähdään Yritykset -välilehdellä ne yritykset, joilla kyseinen toimiala on asetettuna yrityskortin Toimialat -välilehdellä.

On syytä huomioida, että Toimialat -välilehdellä asetetuilla toimialoilla ei voida suorittaa yrityshakua, vaan toimialoja varten pitää olla luotuna manuaalisesti ylläpidettävä yleinen rekisteri. Kun toimialoja varten luodaan yrityshaun helpottamiseksi oma yleinen rekisteri, voidaan ylläpidon toimialarekisteriä käyttää hyödyksi. Esimerkiksi avaamalla toimialarekisteri omaan selaimen välilehteen ja käymällä lista toimialoittain läpi ja sitä mukaan lisäämällä toimialat arvoiksi yleiseen rekisteriin ja sen jälkeen lisäämällä kyseinen toimiala yritykselle luokittelutekijäksi.