Kanavaan liitettävät palvelut …
  • RSS Feed

Last modified on 10/15/2020 9:58 AM by User.

Tags:

Kanavaan liitettävät palvelut ja niiden tilausohjeet

Web services kanavan tarvittavat palvelut

Kanavaan pitää liittää seuraavat palvelut. Palvelut tilataan pankkitilikohtaisesti.

  • Tiliote: xml-muotoinen camt.053.
  • Viitteet:
    • Mikäli taloyhtiön pankkitili, jonka viitteet siirretään Tampuurin vuokra-/vastikereskontraan: KTL.
    • Jos isännöintiyrityksen oma tili, jonka viitteet käsitellään taloushallinnossa: xml-muotoinen camt.054.
  • Maksujen palautteet: Mikäli pankki tarjoaa, niin maksupalautteet  suositellaan otettavaksi myös maksetuista tapahtumista, ei pelkästään virhetapahtumista.

Muilta osin palvelut on kuvattu tarkemmin pankkikohtaisissa ohjeissa. Pankkien välillä on eroja kanavaan tarjottavista palveluista.

Pankkitilin liittämisen aikataulu

Pankkitili on mahdollista liittää ws-kanavaan siten, että se on mukana myös vanhaan järjestelmään liittyvässä kanavassa. Tässä voi olla pankkikohtaisia rajoituksia, jotka on kuvattu pankkikohtaisissa ohjeissa. 

Pyynnöt pankkitilien liittämisestä voi toimittaa pankkeihin etukäteen, mutta tällöin pitää varmistua siitä, koska tilelle pyydetyt palvelut pankki kytkee päälle.  Sopimuksissa on mainittu päivä, jolloin tili kytketään ja tämä päivä kannattaa sopia päiväksi, joka on joitain päiviä ennen tuotantoonlähtöä. Mahdollinen ws-kanavan testaus kannattaa tehdä vain rajatulla tilimäärällä, ja nämä kannattaa pyytää kytkeä joitain viikkoja ennen tuotantoonlähtöä. Tällä rajatulla aineistolla voidaan varmistaa siirtyvien tietojen oikeellisuus sekä suorittaa mahdollinen testaus siirtyvien tietojen osalta.

Pankkiyhteysohjelma ja aineistojen haku

Tampuurin pankkiyhteysohjelman toimintatapa on huomioitava, kun pankki avaa ws-kanavaa. Pankkiyhteysohjelma on täysin automatisoitu, eikä loppukäyttäjillä ole pääsyä pankkiyhteysohjelmaan. Näin esimerkiksi aineistojen uusintanoudot eivät ole loppukäyttäjien hallittavissa. Aineistojen haun toimintatapa on seuraava:

  • Kaikki noutamattomat aineistot haetaan automaattisesti ws-kanavasta noin 10 minuutin välein. Aineistot toimitetaan tyyppinsä mukaan oikealle kohdejärjestelmälle; maksupalautteet kirjanpitoon, KTL-viitesuoritukset vastikereskontraan, jne.
  • Yöllä ws-kanavasta haetaan luettelo kaikista pankin ws-kanavaan lataamista aineistoista. Tätä listaa verrataan pankkiyhteysohjelman hakemiin aineistoihin. Jos jokin aineisto puuttuu, se haetaan ja tämä haku toteutetaan riippumatta mikä aineiston status on pankissa (noutamaton/noudettu).

Toimintatavasta johtuen Tampuuri Taloushallinnon käyttöön EI SAA SIIRTÄÄ jo olemassa olevaa ja järjestelmämuutoksen yhteydessä käyttämättömäksi jäävää, poistuvan taloushallinto-ohjelman käytössä olevaa ws-kanavaa, johon pankkitilit on jo liitetty. Pankkiyhteysohjelma hakee automaattisesti kaikki kanavassa olevat vanhat aineistot!

Pankkikohtaiset ohjeet web kanavan avaamisesta ja pyydettävistä palveluista

Tässä kuvataan pankkikohtaisesti lomakkeet, joilla sovitaan pankkitilin liittämisestä ws-kanavaan. Lomakkeet sisältävät pankkikohtaiset tiedot tilattavista palveluista. 

Pankkikohtaisesti myös kuvataan miten pankista saatavat ws-kanavaa koskevat tiedot ja pin-koodit syötetään taloushallintoon kanavan avausta varten.

Mikäli kanavan avauksessa tapahtuu virhe, toimintaohjeet löytyvät täältä.

Nordea

Osuuspankki

Danske Bank

Aktia (Samlink)

Handelsbanken (Samlink)

Säästöpankit (Samlink)

S-Pankki

Samlink

Maventa